Pradinis » Žurnalas „Prie Nemunėlio“

 

Rokiškio krašto kultūros žurnalas

 

Prenumerata priimama „Lietuvos pašto" skyriuose. Leidinio indeksas - 5729

 

Kaina: 

6 mėn. - 7,84 €

12 mėn.- 15,68 €

Skaitmeninis Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio" archyvas

 

 

 

Prasmingas sumanymas atgaivinti 1989-1997 metais leistą kultūros laikraštį "Prie Nemunėlio" įgyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės, Alfonso ir Juozo Keliuočių palikimo studijų centro pirmininkės Alicijos Matiukienės iniciatyva bei vykdant sėkmingą bibliotekos bei nevyriausybinės organizacijos projektinę veiklą. Pirmojo Rokiškio krašto kultūros žurnalo "Prie Nemunėlio" numerio pasirodymas 2006 metais siejamas su žurnalo "Naujoji Romuva" (įkūrėjas ir redaktorius kraštietis Juozas Keliuotis) 75-mečiu bei vieno iš laikraščio redaktoriaus Alfonso Keliuočio 95-osiomis gimimo metinėmis. Žurnalo leidybą paskatino ir kultūrinės spaudos trūkumas rajone. Nuo 2007 metų žurnalas leidžiamas kas pusmetį. Leidiniu siekiama tęsti vyresniosios kartos rokiškėnų inteligentų, parengusių šešiolika laikraščio "Prie Nemunėlio" numerių, prasmingą kultūrinę veiklą. Kultūros leidinyje pristatomas krašto paveldas, primenami iškilūs kraštiečiai ir krašto šviesuoliai, apžvelgiamos rajono kultūrinės veiklos aktualijos, įvairiapusiška rajono kultūros, švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų veikla. Žurnale spausdinama kraštiečių poetų ir rašytojų, vietos literatų, rajono moksleivių kūryba bei kritika. Žurnalo puslapiuose pristatomi ir kitų rajonų kūrėjai ir jų darbai. Žurnalo parengimu rūpinasi redakcinė kolegija, vadovaujama ats. redaktorės Alicijos Matiukienės. Leidinį apipavidalina ir iliustruoja fotomenininkas Albinas Kuliešis. Rokiškio krašto kultūros žurnalas reikšmingas ne tik bibliotekos, Rokiškio rajono, bet ir visos Lietuvos kultūrinio gyvenimo įprasminimui. Leidinys skiriamas kultūros, švietimo darbuotojams, kraštiečiams, rajono gyventojams, visiems, kurie domisi Lietuvos kultūrinio gyvenimo istorija ir nūdiena.

 

 

 

 

2023 Nr.2(51)       

Turinys

 

 

1. VIOLETA ALEKNIENĖ. „P. Ruseckas buvo ir liko V. Kudirkos giesmės liudytoju“ (J. Bielinis)

2. SIMONA STRUMSKYTĖ. Rokiškio krašto muziejaus kūrimasis: pirmasis veiklos dešimtmetis

3. VYTAUTAS MARTINKUS. Uždrausta pjesė

4. ALBINAS JASIŪNAS. Sibiro batalionas

5. VYTAUTAS ŽEIMANTAS. Algis Juozas Kusta: „Mano vaikystės sostinė - Rokiškis“

6. LAIMA SKARDŽIENĖ. Neišsemiamas operos primadonos gyvenimo ir kūrybos lobynas patikėtas saugoti Rokiškio krašto muziejui

7. ALBINAS KULIEŠIS. Kelionė į Dano Andriulionio pasaulį

8. DOVILĖ ANDRIULIONIENĖ. Koks žmogus- toks gyvenimas

9. SIMONA STRUMSKYTĖ. Meno lobyną atvėrus. Rokiškio dvaro meno kolekcija

10. KOSTAS MALAKAUSKAS. Sustoję laikai

11. JUSTINAS MALCIUS. Rokiškio kraštotyros muziejaus liaudies buities skyriaus kūrimas

12. RIMA BIELOVIENĖ. Šokių mokytojas Rimvydas

13. IRENA VARNIENĖ. „Kas tas, ar žinai,/kur užu žvaigždės“ (Danas Kairys)

14. NADIEŽDA IVANOVA. Biblioteka – šeimų skaitymo skatinimo, edukacinio ugdymo ir laisvalaikio erdvė

15. RITA VISKAITIENĖ. 2023 metais išleisti rokiškėnų leidiniai

 

 

 

2023 Nr.1(50)       

Turinys

 

 

1. JOLITA MIEŽELAITIENĖ. Epochos portretistas

2. ALEKSANDRA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ. Skulptoriaus Leono Žuklio 100 metų jubiliejus

3. GRAŽINA ŽUKLYTĖ- DAUNORAVIČIENĖ. Mano Tėvas

4. VIOLETA ALEKNIENĖ. Kunigas Juozas Matelionis

5. ŽANETA SKERSYTĖ. Solistė Judita Butkytė - Komovienė: kiek vaidmenų sukūriau- tiek gyvenimų nugyvenau

6. REDA KISELYTĖ. Vadovas buvo kūrėjas, o ne griovėjas... 

7. IEVA DEVIATNIKOVAITĖ. M. Romeris vasario 16 dieną

8. ELIGIJUS DAUGNORA. Vaižgantas ir „Naujoji Romuva“

9. MIGLĖ MORKŪNAITĖ- VEREVEČKIENĖ. Tautodailininkas Vidmantas Zakarka, įkvėptas gamtos, gyvenantis arti Dievo

10. DAIVA VILKICKIENĖ. Literatūrinė pažintis su Ukraina

11. REDA KISELYTĖ. Miškininkas, vyndarys Raimundas Nagelė apie gamtos stebuklus, Suvainiškį ir spurdančią laimę

12. AGNĖ ARŽUOLAITĖ. Dianos Zviedrienės šlamančių žolynų pasaka

13. IRENA VARNIENĖ. Poezija, paveikta vienatvės

14. REGINA ŠIMĖNIENĖ. Pasienis ne skiria, o suartina

15. VILĖ SARULIENĖ. Spalvingas Valentinos pasaulis

16. ARVYDAS JUOZAITIS. Vigilija post scriptum

 

 

2022 Nr.2 (49)

Turinys

 

1. LINA DŪDAITĖ- KRALIKIENĖ. Juozo Keliuočio idėjų santykis su šiandienine žurnalistika

2. ANDRIUS VAIŠNYS. Kritika „Naujojoje Romuvoje“: idėjų ir kartų konfliktas

3. JUSTINAS MALCIUS. Rokiškio krašto Lietuvos partizanų, žuvusių 1945 m. kapai Obelių ir Lukštų kapinėse

4. DAIVA VILKICKIENĖ. Dokumentinė istorija: Juozo Keliuočio tremtys

5. KOSTAS MALAKAUSKAS. Profesoriaus meilės laukas

6. GIEDRIUS KUJELIS. Kario prestižas. Varpinių taurių kultūros bronzinis durklas

7. ANGELĖ MIKELINSKAITĖ. Juozas Keliuotis ir jo „Naujoji Romuva“. Vienas bendradarbiavimo atvejis

8. LAIMA SKARDŽIENĖ. Jūžintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia - baltoji gulbė - Lietuvos vėlyvojo baroko paminklas

9. ONA VIGĖLYTĖ. Rokiškio krašto šokio meno kūrėjai

10. RIMA BIELOVIENĖ. Polėkio palytėta

11. AGNĖ ARŽUOLAITĖ. Kai kūryba sukasi apie gyvenimą

12. REDA KISELYTĖ: Aktorius Petras Venslovas:  „Aš norėdavau būti oratoriumi, garsiai deklamuoti...“

13. GINA VILIŪNĖ. Laisvo ir kuriančio žmogaus atsakomybė: Sofijos Tyzenhauzaitės asmenybės bruožai

14. SIMONA STRUMSKYTĖ. Rokiškio apskrities pradžios mokyklos

15. AUDRONĖ DAUGNORIENĖ. Juozo Keliuočio idėjos kultūros gyvenimo žurnale jaunimui „Pašvaistė“

16. REDA KISELYTĖ. Daliname Juozo Keliuočio deimančiukus

17. RUGILĖ AUDENIENĖ. Dienos haiku

18. JONAS LAURINAVIČIUS. Tarsi gyventų dėl Vienužio ir visų kitų

19. RITA VISKAITIENĖ. 2022 metais rokiškėnų išleisti leidiniai

20. Vaivos juosta

 

2022 Nr.1 (48)

Turinys

 

1. VIOLETA ALEKNIENĖ. Juozas Tūbelis ir gimtasis kraštas

2. PETRAS BLAŽEVIČIUS. Kunigo Alberto Talačkos šviesa

3. ALGIMANTAS STANISLOVAS KLIAUGA. Dekaną Albertą Talačką prisimenant

4. AUDRONĖ VAINAUSKAITĖ. VIVOS VOCO!  ŠAUKIU GYVUOSIUS! Lietuvos kampanologų draugija „Societas campanarum Lituaniae“ mini V įkūrimo metinės

5. SIMONA  STRUMSKYTĖ. Keliaujančios atvirutės. Atvirlaiškiai Rokiškio krašto muziejuje

6. SALVINIJA KALPOKAITĖ. Rimanto Šavelio gyvenimo ir kūrybos kelias

7. VIDAS POŠKUS. Raimondas Gailiūnas Rokiškio dvare. Tapyba

8. DANUTĖ BATISIENĖ. Sūduva

9. INDRA DREVINSKAITĖ. Mantas ir jo Mariupolis

10. JUSTINAS MALCIUS. Vilniaus vadavimo sąjungos veikla Rokiškio apskrityje

11. REDA KISELYTĖ.  Austėja Kepenytė: „Laimė nesislepia nuo Jūsų...Tik reikia gabėti ją pamatyti...“

12. IRENA JUODELYTĖ-VARNIENĖ. Tėviškėje tebesklando Vienužio dvasia

13. MIGLĖ MORKŪNAITĖ-VERVEČKIENĖ. Mažoji kultūros sostinė Panemunėlis ir jo gyventojai: fotografas Klemensas Pigaga

14. OKASANA JUDAKOVA. Dangės Širvytės fotografijų paroda

15. RITA GRIGALIENĖ. Liudo Dovydėno literatūrinės premijos laureatė Ieva Dumbrytė apie gautą apdovanojimą: „Tai tarsi išmintingos praeities delnas ant peties“

16. VILĖ SARULIENĖ. Rokiškio kultūros mokyklos archyvas- Rokiškio kultūros istorijos dalis

17. MARIJA ADOMAVIČIŪTĖ. Laiškas Mykolui Rőmeriui

18. ALMA MEKŠĖNIENĖ Vienam kely su kraštiečiu Aloyzu Pučinsku arba kažkas mus suvedė

19. Rokiškio rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ narės Gražinos Pitrėnienės tarmiška kūryba

 

2021 Nr.2 (47)

Turinys

 

1. Rasa Jonė Ruibienė. Juozas Zikaras.

2. Rugilė Audenienė. Dirbu rašytoja: kasdienis darbas, kad išliktum.

3. Violeta Aleknienė. Elena Jackevičaitė:  „Su savo pašaukimu turbūt neprasilenkiau“.

4. Jūratė Sučylaitė. Melancholija vakarėjančiame mieste.

5. Reda Kiselytė. Dalia Poškienė: „Juozas Keliuotis nepaprasto darbštumo, reiklumo sau ir kitiems pavyzdys...“

6. Agnė Aržuolaitė. Ar seniai gavai laiškų?

7. Mozaika iš autentiškų brangiųjų akmenėlių.

8. Irena Matelienė. Apie iškritusią iš kosmoso...

9. Simona Strumskytė. Rokiškio apskrities arešto namai.

10. Vis dar keliantis sumaištį šiuolaikinis menas Rokiškyje.

11. Jūratė Sučylaitė. Medžiai neauga be šaknų.

12. Violeta Aleknienė.  Kunigas K. Vaičionis:  „Mano širdis tik laisvės troško“ .

13. Algimantas Šablinskas. Camino Lituana arba Carantino nuotykiai.

14. Dorotėja Uždavinytė. Kai Rokiškyje dar žydėjo apelsinai...

15. Gražina Matukienė. Atginusių paveikslų apsuptyje.

16. Elenos Mezginaitės 80-osioms gimimo metinėms.

17. Irena Juodelytė- Varnienė. Rožės dygliai.

18. Rita Viskaitienė. 2021 metais rokiškėnų išleisti leidiniai

 

2021 Nr.1 (46)

Turinys

 

1. Violeta Aleknienė. „Jis buvo Dievo ir žmonių mylimas, jojo atmintis palaiminta“

2. Rita Viskaitienė. Lietuvybės sergėtojas Stasys Naginskas

3. Aušra Vasiliauskienė. Rokiškio dvaro meno kolekcija: susitikimai po aštuoniasdešimties metų

4. Daiva Vilkickienė. Vytauto Mačernio takais

5. Raimonda Nabažaitė. Archeologo žvilgsniu

6. Aktorius Ferdinandas Jakšys Virgaudo Lisausko fotomontažuose

7. Nida Lungienė. Buvau ir būsiu

8. Algirdo Svidinsko porinimai „Vardan ko aš gyvenu“

9. Laimonas Inis. Raudona rožė ant Vienužio kapo

10. Violeta Aleknienė. Bagviliai- antroji garsios Vienožinskių giminės vieta gimtajame Rokiškio krašte

11. Dalia Milukaitė - Buragienė. Eilėraščiai.

12. Reda Kiselytė. Žurnalisto, rašytojo Jono Laurinavičiaus aforizmus įamžina gimnazistai

13. Vilė Sarulienė. Alfonso Gaškos archyvas- Pandėlio krašto istorijos, kalbos, tautosakos, papročių perlas

14. Simona Strumskytė. Žemesnioji policijos mokykla Rokiškyje

15. Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos literatūriniai konkursai

 

 

 2020 Nr.2 (45)

Turinys

 

1. VILMA BUKAITĖ. Vladas Mironas: rokiškėnas kunigas, signataras ir ministras pirmininkas

2. RIMANTAS MIKNYS. Mykolas  Römeris- praeities metraštininkas ir analitikas

3. TADAS VALANČIUS. Mykolas Römeris Lietuvos Nepriklausomybės akto paraštėse

4. DANUTĖ BLAŽYTĖ- BAUŽIENĖ. “…labai esu patenkinta, kad Rokiškis manęs nepamiršta”

5. JOLANTA ŠIRKAITĖ. Römeriai ir Bagdoniškio dvaras

6. IEVA ČERNIAUSKAITĖ. Rokiškio savivaldos aušra

7. REDA KISELYTĖ. Jonas Buziliauskas: ”…teatras visais laikais turi ne atsakyti, bet užduoti klausimus”

8. ALINA BORZENKAITĖ. Rokiškio krašto vėjo malūnai: nebaigtos istorijos

9. GINTARAS ŠAPOKA. Mykolas Römeris kaip teisėjas

10. MIGLĖ MORKŪNAITĖ - VERVEČKIENĖ. Geros žinios nešėja dailininkė Asta Keraitienė: ” Sustok, atsiverk, mėgaukis, džiaukis”

11. RIMVYDAS UŽUKUKIS. Seno drožinėto herbo pėdsakais

12. SALVINIJA KALPOKAITĖ. Petras Kalpokas - “auksinių berželių poetas”

13. MARIJONA MIELIAUSKIENĖ. Kariūnų kaimas. 2 dalis.

14. AUŠRA GUDGALIENĖ. Devyni festivalio reiškiniai

15. SIMONA STRUMSKYTĖ. Rokiškio miesto raida ir urbanistikos paveldo apsauga iki 1990 m.

16. URŠULĖ TARVYDYTĖ. Eilėraščiai

17. VILĖ SARULIENĖ. Tarnavęs Lietuvai ir žmogui

18. IRENA VARNIENĖ. Apie tą, kuris turėjo balsą…

19. RITA VISKAITIENĖ. 2020 metais išleisti rokiškėnų leidiniai

 

 

 2020 Nr.1 (44)

Turinys

 

1. Algirdas Girininkas. Mažos Sėlijos salelės - Jaros apyežerio- priešistorė

2. Audronė Telšinskienė. Naujieji Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato varpai jau liudija savąją istoriją

3. Mokslininko Rimanto Miknio gyvenimas. M. Rӧmerio dienoraščiai ir dekaloginių vertybių jungtys

4. Giedrius Kujelis. Rokiškio alaus daryklos pastatas istorijos vingiuose

5. Reda Milaknienė. Sigitas Daščioras: „ Viduje turiu savo pasaulį“

6. Virginija Kochanskytė. Išsipildžiusi poetės Matildos Olkinaitės svajonė

7. Matilda Olkinaitė. Dienoraštis

8. Agnė Aržuolaitė. Jono Meko retrospektyva

9. Gytis Padegimas. Pirmeiviai

10. Eligijus Daugnora. Liaudies teatro istorijos slėpiniai

11. Aurika Aurylė. Romualdas Kaminskas: žmogus, pajutęs medžio dvasią ir išsaugojės meilę linams

12. Vida Papaurėlienė. Į skubančio laiko delnus

13. Marijona Mieliauskienė. Kariūnų kaimas

14. Eva Juškevičiūtė. Eilėraščiai

15. Prisiminimai apie Paulių Širvį

16. Reda Kiselytė. Įrašai ant beržo tošies

17. Irena Varnienė. Tiesūs ir tvirti kaip medžiai

 

 

 

2019 Nr. 2 (43)

Turinys

 

1. Giedrius Kujelis. „Mūsų susitelkimo dvasia yra brolybės, meilės ir laisvės šūkiai“. Pilietinės visuomenės ir masonerijos idėjos Mykolo Pijaus Paskalio Romerio dienoraštyje 

2. Gitana Vanagaitė. Modernybės ir krikščionybės dermė Juozo Tumo- Vaižganto apysakoje „ Dėdės ir dėdienės“

3. Mėlynoji paukštė su auksinių plunksnų vėduokle

4. Regina Bartkienė. Sofijos Tyzenhauzaitės de Šuazel- Gufjė šeimos palikimas Žemaičių muziejuje “Alka“  

5. Roma Bončkutė. Vaižganto Žemaitija 

6. Aistė Kučinskienė. Juozo Tumo- Vaižganto laiškai kaip tinklaveika

7. Daiva Vilkickienė. Literatūrinis bibliotekos ruduo

8. Lina Dūdaitė- Kralikienė. Naujos erdvės -žodžiui, minčiai, išminčiai

9. Vitalija Truskauskaitė. Inscenizacija šiuolaikiniame Lietuvos dramos teatre: Juozo Tumo – Vaižganto atvejo tyrimas 

10. Miglė Morkūnaitė- Vervečkienė. Jaunosios Rokiškio menininkės : konceptualus žvilgsnis ir neišsenkančios idėjos

11. Vilius Gužauskis. Rimgaudo Graibaus kūryba 

12. Paulius Bagočiūnas. Rokiškio grafų Tyzenhauzų istorijos pėdsakai Jozefo Franko „Atsiminimuose“ ir kituose Vilniaus universiteto bibliotekos dokumentuose 

13. Alvydas Šlepikas. Liudo Dovydėno premijos laureatų sambūris 

14. Irena Varnienė. Ar jis ir mūsų rajono šviesulys?

15. Gina Viliūnė. Sofija Tyzenhauzaitė ir imperatorius Aleksandras I 

16. Marijona Mieliauskienė. Kunigo Mykolo Tarvydžio gyvenimo ir veiklos kelias

17. Audronė Telšinskienė. XX tarptautinis vargonų muzikos festivalis Rokiškyje, skirtas čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui: išsaugojęs tradicijas ir išskirtinai naujas

18. Salvinija Kalpokaitė. Ištikimi savo pašaukimui

19. Aldona Kruševičiūtė. Tiesiakalbis Vaižgantas

20. Rita Viskaitienė. 2019 metais išleisti rokiškėnų leidiniai

 

 

2019 Nr. 1 (42)

Turinys

 

1. Daiva Vilkickienė. Rokiškio krašto kultūros laukas 

2. Jolanta Mažylė. Klivlando ir Lietuvos lietuvis iš Narkūnų

3.  Audronė Telšinskienė. Kultūros vingiai Nemunėlio krašte

4. Virginija Veiverienė. Prieteliaus Petro Jakšto šiluma ir šviesa

5. Indrė Kačinskaitė. Tyzenhauzų Rokiškio dvaro sodyba: istorinio vaizdo retrospekcija

6. Arūnas Augutis. Apie Jurgį Dagį

7. Libertas Klimka. Rokiškio ir Vilniaus varpų sąšauka

8. Domilė Kirstukaitė. Kūryba

9. Agnė Raščiūtė. Pokalbis su rokiškėnu režisieriumi Justinu Krisiūnu

10. Giedrius Kujelis. 1634 m. Rokiškio dvaro inventorius. Dvaras, miestas, žmonės

11. Indra Drevinskaitė- Žilinskienė. Žaliojoj girioj gimęs lyrikas

12. Jurgis Bučius. Margumynai

13. Eligijus Daugnora. Suprasti  ir nesuprasti

14. Margarita Kairytė- Jankauskienė. Išnykę Duokiškio parapijos kaimai

15. Marijona Mieliauskienė. Laiškai brangiai Julytei

16. Sigutė Šimanauskienė. Reportažas iš personalinės Irenos Šaduikytės parodos

 

 

2018 Nr. 2 (41)

Turinys

 

 1. Rita Viskaitienė. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos kaitos kelias 

 2. Ieva Černiauskaitė. Rokiškėnai Steigiamajame Seime (1920-1922)

 3. Indra Drevinskaitė- Žilinskienė. Istorijos ir diplomatijos sankryžose

 4. Arvydas Juozaitis. Tėvo Stanislovo žvakė ir šviesa

 5. Vaidotas Žukas. Keliuočio artumoje

 6. Reda Kiselytė. Venantas Mačiekus labiausiai brangina žodžio laikymąsi,sąžiningumą, toleranciją

 7. Venantas Mačiekus. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos indėlis į Rokiškio miesto kultūrinį gyvenimą

 8. Reda Kiselytė. Senojo elementoriaus istorija

 9. Giedrius Kujelis. Rokiškio žydų bendruomenė. Nuo pirmųjų paminėjimų iki holokausto

 10. Neringa Danienė. Nutildytos mūzos

 11. Emilija Klemkaitė. Kūryba.

 12. Marijona Mieliauskienė. Rokiškio muziejaus lankytojo paveikslas 1933-1942 m.

 13. Miglė Morkūnaitė- Vervečkienė. Rokiškio langinių fenomenas

 14. Josif Brodskij. Eilėraščiai. Vertė Arvydas Genys

 15. Irena Varnienė. Kuo mums svarbus Ričardas Gavelis?

 16. Vilė Sarulienė. Žmogus, pralenkęs laiką

 17. Marijona Mieliauskienė. Dailininko Antano Kairio gyvenimas ir kūryba

 18. Rūta Stanevičienė. Kunigiškių Kajatono aštuonetukas...

 19. Rita Viskaitienė. „Visos knygelės- dievulio dovana man...“

 20. Valda Bugailiškienė. Bradesiai- sėlių krašto palikimas

 21. Giedrė Spundzevičienė. Tarpukario periodikos apžvalga. Rokiškio aktualijos spaudoje

 22. Rita Viskaitienė. 2018 metais išleisti rokiškėnų leidiniai

 

 

2018 Nr. 1 (40)

Turinys

 

 1. Evaldas Timukas. Algirdas Girininkas. Pirmieji poledynmečio gyventojai prie Nemunėlio

 2. Gintarė Džiaugytė. Ryškėjantis portretas: grafienės Marijos Tyzenhauzaitės- Pšezdzieckienės asmenybė ir veikla

 3. Deima Žuklytė- Gasperaitienė. Vladą Žuklį prisimenant

 4. Prancūzų kultūra- jaukūs ir saugūs namai

 5. Giedrius Kujelis. Rokiškio grafystės Bajorų kaimo demografinė padėtis XIX a. pirmame ketvirtyje

 6. Lingavos ąžuolas.

 7. Miglė Morkūnaitė - Vervečkienė. Spalvų magė tapytoja Sigita Klemkaitė

 8. Alfas Pakėnas. Apie trečią brolį Joną

 9. Gintarė Džiaugytė. Rokiškio apskrities ugniagesiai: savanorių darbas tarpukariu

 10. Vytautas Žeimantas. Pamilęs Rokiškio kraštą

 11. Neringa Danienė. Didro: tarptautinis projektas tarptautiniame festivalyje Turkijoje

 12. Salvinija Kalpokaitė. Vytauto Šavelio poetiniai eskizai

 13. Tomas Balčiūnas:“ Esame karta, nepatyrusi nelaisvės skonio...“

 14. Damijonas Šniukas. Akvareliniai Ievos šypsniai

 15. Romualdas Juzefovičius. Juozas Keliuotis ir tarpukario Lietuvos akademinė inteligentija

 16. Inesa Dubravienė. Literatūrinės Pauliaus Širvio premijos laureatai (1995-2015)

 17. Janina Valančiūtė. Mokslininkės keliu

 18. Miglė Morkūnaitė - Vervečkienė. Apie senąją Rokiškio dvarvietę – „ Tolima/artima/nepasiduodanti?“

 19. Renata Baltrūnienė. Sėliškojo bendruomeniškumo puoselėtojai

 20. Jolanta Augulienė. Eilėraščiai

 

2017 Nr. 2 (39)

Turinys

 

 1. In Memorium Vytautui Vanagui

 2. Diana Tomkuvienė. Trumpa pažintis su 19-20 a. pr. liaudiškais drabužiais

 3. Indra Drevinskaitė- Žilinskienė. Sniego ilgesys

 4. Reda Kiselytė. Apie mėnulio vaivorykštės sūnų

 5. Audronė Telšinskienė. Režisieriaus Jono Buziliausko teatrinė Odisėja

 6. Alina Valantinavičienė. Prisilietimai, susitikimai, pasikartojimai

 7. Eligijus Daugnora. Interrampa- 2017

 8. Algis Kazulėnas. Šv. Jokūbo kelio šviesa pasiekė mūsų kraštą

 9. Elena Kurklietytė. Būties žaismė

 10. Audronė Jablonskienė. Pasaulio sutvėrimas pagal Eleną

 11. Ona Levandavičiūtė. Kubilių dukra iš Panemunėlio parapijos- tautos didvyrė

 12. Daiva Vilkickienė. Jei mes visi apkabinsime lietuvių kalbą, galbūt ji neišeis...

 13. Palmira Motiejūnienė. Poetas Vilius Baltrėnas ir jo lyrika

 14. Salvinija Kalpokaitė. Emigranto dalia dvidešimtojo amžiaus ir šiuolaikinėje literatūroje

 15. Renata Bernatonienė. Juodupė. Pradžių pradžia...

 16. Juozas Brazauskas. Juozo Keliuočio veikla vokietmečiu(1941-1944)

 17. Gintarė Džiaugytė. Ryškėjantis portretas: grafienės Marijos Tyzenhauzaitės - Pšezdzieckienės biografijos bruožai

 18. Rūta Stanevičienė. Linas, jo mūka ir Romualdas...

 19. Angelė Mikelinskaitė. Juozo Miltinio ir Juozo Keliuočio gyvenimo ir kūrybos sąsajos

 20. Miglė Morkūnaitė- Vervečkienė. Jubiliejinė „ Rodos“ dailininkų klubo paroda “ XX“ .

 21. Apie premjerą.

 22. Indra Drevinskaitė- Žilinskienė. Reto vardo karys-savanoris-poetas

 23. Marijona Mieliauskienė. Paroda, pateikusi daugybę staigmenų

 24. Rita Viskaitienė . 2017 m. išleisti rokiškėnų leidiniai

 

2017 Nr. 1 (38)

Turinys

 

1. Audronė Telšinskienė. „Pradžioje buvo žodis. Ir žodis buvo poezija...“

2. Gintarė Džiaugytė. Rokiškio grafystės gyventojai XIX a. pr.: jų vardai bei kai kurie socialiniai bendruomenių aspektai

3. Vijolė Arbas. Dvi Alės, amžiams draugės, susitiko Kamajuose

4. Miglė Morkūnaitė. Tarpukario architektūros paveldas Rokiškyje

5. „Laiko užtenka tiems darbams, kurie tau yra svarbūs...“

6. Gytis Padegimas. Alksniškiai

7. Romualdas Vinča. Trylika negatyvų

8. Albinas Kuliešis. Filosofinė poezija Eimio Šeršniovo fotografijoje.

9. Leonardas Šablinskas. „Societas campanarum Lituaniae“. Varpai ir istorija

10. Marijona Mieliauskienė. Liongino Šepkos fenomenas

11. Salvinija Kalpokaitė. Žvilgsnis į tolumas: ką mums mena Ažušiekščio viensėdis

12. Juozas Brazauskas. Juozas Keliuotis Kauno Universitete

13. Libertas Klimka. Rokiškio „lunginyčios“ kuriamos jau 12 metų

14. Dalia Kiukienė. Iš fotografijos praeities. Germanų šeimos istorija

15. Arūnas Uogintas. Rokiškėno Jono Balčiūno, Lietuvos prezidento Antano Smetonos vairuotojo, užrašai-  dovana Lietuvos muziejams

16. Indra Drevinskaitė- Žilinskienė. Dvi geresnės ir tiek pat laimingos moterys 

17. Jolanta Juodinytė. Eilėraščiai

 

 

 

2016 Nr. 2 (37)

Turinys

 

1. Birutė Jonuškaitė. Kalba  Liudo Dovydėno premijos įteikimo ceremonijoje 

2. „Tikiu, kad yra tokia Atmintis“

3. Vilma Lukštaraupytė. Komorovskių giminės istorija

4. Margarita Matulytė. Baltais bijūnais apšviesta naktis

5. „Jūs visi mano, o aš esu JŪSŲ!“  

6. Salvinija Kalpokaitė. Juozas Albinas Herbačiauskas- dviejų kultūrų žmogus, Juozo Keliuočio draugas

7. Miglė Morkūnaitė.  Dailininkė Asta Keraitienė: dažais ir teptuku sekanti pasakas

8. Daiva Vilkickienė. Rokiškio krašto literatūrinio kelio pažinties ženklai 

9. Giedrius Kujelis. Senoji Rokiškio dvarvietė

10. Martynas Lukošiūnas. Žodžiai

11. Indra Drevinskaitė- Žilinskienė. Baibokų kaimo legenda

12. Arūnas Augutis. Apie mano seną draugą- bardą, dailininką, pedagogą- Edmundą Petrovą

13. Rasa Vingelienė.  Šimtmečiais puoselėtos vertybės Ilzenbergo dvare

14. Marijona Mieliauskienė. Tautodailės parodos Rokiškio krašto muziejuje

15. Vilius Gužauskis. Kas džiaugiasi gyvenimu- maži vilties paukščiai 

16. Algimantas Bučius. Eilėraščiai

17. Agnė Mackuvienė. Rokiškio choreografijos mokykla: šokio ir tradicijų sintezė kreipiama į jau du dešimtmečius srauniai tekantį „Nemunėlį“... 

18. Berezauskienė Audronė. Liudvika Didžiulienė- Žmona ir jos“ Lietuvos gaspadinė“

19. Jonas Balaišis. Eilėraščiai 

20. Rita Viskaitienė. Rokiškėnų leidiniai 2016 metais

 

 

2016 Nr. 1 (36)

Turinys

 

1. Zita Maldūnienė. Kurkliečių kaimo istorinė praeitis
2. Arūnas Uogintas.  Redos Uogintienės Trys Karaliai pagal Lionginą Šepką
3. Salvinija Kalpokaitė. Apie lėles, teatrą ir žmones
4. Dalia Kuizinienė. Alės Rūtos veiklos metmenys: Dailiųjų amatų klubas
5. Petras Blaževičius. Livija Majoresku- Dimšienė
6. Dalia Kiukienė. Jonas Masiulis- Rokiškio pašto tarnautojas, fotografas, kolekcionierius
7. „Ryšiai su gimtuoju kraštu ir jo žmonėmis tapo mano gyvenimo dalimi...“
8. Alfonsas Groblys. Dranseikų namo ir jo gyventojų istorija
9. Alicija Matiukienė. Rokiškio kontekstai Vatikano apaštalinėje bibliotekoje
10. Rima Maciūnaitė. Veronikos Siminonienės nytys
11. Petras Blaževičius. Prie teatro ištakų...
12. Miglė Morkūnaitė. Rokiškio architektūros paveldas: įvairovė, autentiškumas ir nepažintos vertės
13. Ingrida Kujelė. Karalienės Viktorijos laikų mada
14. Arvydas Genys. Eilėraščiai.
15. Alfonsas Gaška. Senieji Lietuvos sėlių papročiai.

 

 

2015 Nr. 2 (35)

Turinys

 

1. Čerškutė Jūratė.  Laudacija  Kristinai Sabaliauskaitei
2. Alė Rūta. Vaikystė Kamajuose
3. Kolevinskienė Žydronė.  Moters pasaulio atvertys Alės Rūtos laiškuose
4. Paplauskienė – Babonaitė Virginija. Tarp ilgesio ir tėviškės
5. Arbas Vijolė. Bloga ta Motina Alė Rūta
6. Vilkickienė Daiva. Eglės kelias: nuo vaikiškų potėpių iki prakalbinto stiklo alchemijos      
7. Šniokienė Nijolė.  Rokiškio geležinkelio stoties raidos ypatumai
8. Apie žmogų, sujungiantį žodį ir vaizdą
9. Žėglaitienė Aušra. Rokiškio krašto dvarų maršrutas. Kelionė po 12 dvarų
10. Morkūnaitė Miglė. Justino Vienožinskio pleneras Obeliuose „ Tik tapyba“: žanro grynumas  ir konceptualumo paieškų link
11. Juknienė Jovita. Šviesiam kalbininko Felikso Juknos atminimu
12. Vilkickienė Daiva. Pauliaus Širvio 95-ojo gimtadienio aidas Rokiškio krašte
13. Taurinskienė Veronika . Vitražų restauravimo istorija
14. MUTA  ir kūryba ten, kur esi laisvas“
15. Mieliauskienė  Marijona,  Spundzevičienė  Giedrė . Projektas „ Muziejus- mokykla- moksleivis“ Rokiškio krašto muziejuje
16. Jaunųjų kūryba
17. Viskaitienė Rita. 2015 metais išleisti rokiškėnų leidiniai

 

2015 Nr.1 (34)

Turinys

 

1. Daiva Vilkickienė. Neeiliniai pasimatymai

2. Salvinija Kalpokaitė. Vytautas Cinauskas - sudėtingo likimo poetas

3. Sigitas Geda. Strazdas

4. Laimonas Inis. Istorija apie grafo mielaširdystę ir amžiną Strazdelio kelionę

5. Vytautas Vajega. Rokiškio scena ir užkulisiai

6. Danutė Blažytė- Baužienė. Jolantos Stumbrienės (auto) portretas pastele.

7. Rita Viskaitienė. Netikėtas hobi - vertimas

8. Justina Zymonaitė. Svajonės ir deimantai

9. Marijona Mieliauskienė. Svajonė atgyja medyje
10. Petras Blaževičius. Kunigaikščio mįslė

11. Poezija paklūsta mokslininkės plunksnai

12. Danutė Kastanauskaitė- Kulbienė. Eilės

13. Miglė Morkūnaitė. Atspėti realybę ir pastebėti gyvenimo pateiktus atsakymus

14. Marius Glinskas. Keli atminties blyksniai apie poetę Eleną Mezginaitę

15. Alfonsas Keliuotis. Atsiminimai apie Kiprą  Petrauską

16. Danutė Tumonytė- Mažeikienė. Mano gimtieji Jurkupiai

17. Arūnas Augutis. Eilėraščiai

18. Reda Kiselytė. Trys istorijos apie kunigo, poeto Justo Jasėno dovanotus leidinius

19. Giedrė Spundzevičienė. Ar etnografinių regionų metai padės išsaugoti tradicinę liaudies kultūrą?

 

2014 Nr.2 (33)

Turinys

 

1. Vitas Areška. Žmogaus egzistencijos paslaptys Rokiškio krašto poetų kūryboje.

2. Salvinija Kalpokaitė. Politikos ir visuomenės veikėjas Konstantinas Stašys.

3. Marijona Mieliauskienė, Dalia Kiukienė. Du dešimtmečiai: tradicijos, ieškojimai, problemos.

4. Nida Lungienė. Lietuvos profesionalių teatrų festivaliui „ Vaidiname žemdirbiams"- 30.

5. Danguolė Žukauskienė. Kriaunų bažnyčios lobyną atvėrus.

6. „Manasis gyvenimas supjaustytas kaip duonos kepalas..."

7. Bronius  Riauba. Rokiškiečių matematikui primui akademikui Mifodijui  Sapagovui 75- eri.

8. Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė. Inovatyvūs kultūros akcentai(Kaimo strategijos patirtis).

9. Alicija Matiukienė. Kultūrinės veiklos dešimtmetis.

10. Aurelija Akstinienė. Gėlių puokštė nepamiršamam Maestro.

11. Remigijus Venckus. Tapyba yra daugiau nei tik tapyba.

12. Virginija Kochanskytė. „Namai ten, kur mylimas žmogus ir erdvė kūrybai".

13. Petras Blaževičius. Karmeniana.

14. Ramūnas Abukevičius. Dvidešimtoji „ Interrampa".

15. Edvardas Plečkaitis. Du susitikimai.

16. Gražina Mareckaitė. Lietus Lietuvoj...

17. Vilius Baltrėnas. Žodžiai: iš dienų, į kurias nebesugrįšim...

18. Neringa Danienė. Rokiškio teatralai atšventė 55 metų jubiliejų.

19. Rita Viskaitienė. 2014 metais išleisti rokiškėnų leidiniai.

 

2014 Nr. 1 (32)

Turinys

 

1. Arūnas Augutis. Tyzenhauzų heraldinis simbolis Rokiškio herbe

2. Alfonsas Motuzas. Rokiškio Kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldumo praktikos klausimu

3. Vida Petiukonienė. Vilniaus Kalvarijos Verkių regioniniame parke

4. Dalia Greičiutė. „Dorė"- krašto kultūros liudijimai

5. Arvydas Juozaitis. Juozas Keliuotis

6. Salvinija Kalpokaitė. Su knyga rankose

7. Leonardas Šablinskas. Vardas, įpareigojantis kilniems darbams, budinant tautos, jaunimo gerąją dvasią

8. Angelė Mikelinskaitė. Juozo Miltinio palikimo studijų centro istorija, kultūrinė ir mokslo tiriamoji veikla.

9. Arūnas Augutis. Rokiškyje gyvenančių dailininkų veikla ir kūryba Lietuvos dailės kontekste

10. Fotografo žvilgsniu išsaugota akimirka

11. Algimantas Bučius. „Nepatikimų" knygų kelionė 

12. Prigijome visi, bastūnais nė vienas netapome...

13. Aurelija Akstinienė. Jų širdys liko Tėvynėje

14. Vilė Sarulienė. Jurginių tradicijos Rokiškio krašto muziejuje 

15. Ona Mackevičienė. Knygų lobiai Rokiškio krašto muziejuje

Juozas Daunys. Lietuvos kariuomenės jaunesnysis puskarininkis Juozas Driskius

 

2013 m. Nr. 2 (31)

Turinys

 

1. Salvinija Kalpokaitė. Literatūros istorikei Reginai Mikšytei atminti

2. Nijolė Šniokienė. Muziejus sėkmės kelyje

3. Reda Kiselytė. Leiskime kiekvienam turėti savo pasaulį...

4. Daiva Vilkickienė. Biblioteka - bendruomenei

5. Giedrius  Kujelis.  Ginti. Saugoti. Padėti

6. Petras  Sadaunykas. Apie  išnykusių Lukštų apylinkių žmones, kaimus ir vienkiemius

7. Janina Komkienė. Etnografijos išsaugojimas kaime

8. Odeta  Trečiokaitė. Jaunatviškas natūralumas piešinyje.

9. Alma Mekšėnienė. Prisiminimų taku nuo Pilenės iki Aleksandravėlės 

10. Arvydas  Juozaitis. Tie, kuriems skirta išnykti

11. Daiva Vilkickienė. Aktorystė - pašaukimas ir gyvenimas.

12. Monika Stankevičiūtė. Atgimusi roko dvasia Rokiškyje

13. Neringa  Danienė.   Interrampa: teatrinės tradicijos tęsiasi

14. Audronė Telšinskienė. Haiku kriaunietiškai.

15. Rita Viskaitienė. 2013 metais išleisti rokiškėnų  leidiniai

 

2013 m. Nr. 1 (30)

Turinys

 

http://www.lzs.lt/lt/naujienos/ziniasklaida_lietuvoje/zurnalo_prie_nemunelio_trisdesimtosios_sutiktuves.html

 

1. Arvydas Juozaitis. Monika - kerėtoja.

2. Džiaugsmas ir skausmas visiems vienodas...

3. Alfonsas Keliuotis. V. Mykolaitis -Putinas.  Keliai ir kryžkeliai. Lyrika.

4. Salvinija Kalpokaitė. Leonas Ernestas Juozonis - tautodailininkas, kraštotyrininkas, visuomenininkas.

5. Antanas Jakulis. Kelios pastabos apie Panemunio šnektos balsių ilgumą.

6. Artūras Genys. Eilėraščiai.

7. Albinas Jasiūnas. Prisiminimai.

8. Juozas Daunys. Šis tas apie mano senelį Balį Baltrūną. 

9. Povilas Sigitas Krivickas. Kur slypi sėlio Viliaus Jasinevičiaus fotomagika?

10. Vanda Juknaitė. Užstojanti baisybes.

11. Justina Zajančauskaitė, Simona Zajančauskaitė.  Muzikiniai sugrįžimai.

12. Antanas M. Puriuškis. Dainos apie Rokiškio bažnyčią atgarsiai. Kas jos autorius? 

13. Petras Blaževičius. Rokiškio kraštas ir opera.

14. Marijona Mieliauskienė. Prikeltas iš užmaršties.

15. Vytautas Laimutis Četkauskas.  Muzikos ir dainų paviliotas.

16. Arvydas Valionis. Kartu su haiku.

17. Danas Kairys. Eilėraščiai.

 


2012 m. Nr. 2 (29)

Turinys

 

1. Vytautas Girdzijauskas. Juozas Keliuotis mano gyvenime

2. Andrius Konickis. Kur kvietė Juozas Keliuotis 1940- ųjų liepą?

3. Jolita Steponaitienė. Juozo Keliuočio archyvas- ar jau viskas pasakyta, o gal perskaityta?

4. Teresa Mackevič. Tai ką Jūs rašote, tai aš tik skaityčiau ir skaityčiau...

5. Angelė Mikelinskaitė. Laikmečio atspindžiai Juozo Keliuočio ir Juozo Miltinio laiškuose

6. Reda Kiselytė. Kas atrado teatrą kaip draugą, niekada nebus vienišas

7. Gytis Padegimas. JAH

8. Algimantas Bučius. Dievo piemenėlis

9. Vilija Sarulienė. Iš dūžtančių lapų bylojimų...

10. Bronius Deksnys. Žemė ir žmonės tarp Kriaunos ir Nemunėlio: Obelių dekanato parapijų aprašymas

11. Pranciškus Motuzas. Pasaulio kultūros paveldo objektas Rokiškio rajone

12. Ona Mackevičienė. Gyvenimas, paskirtas Lietuvai

13. Jūratė Grigaitienė. Žvilgsnis iš atokiau.

14. Marijona Mieliauskienė. Liongino Šepkos atminimo įamžinimas tęsiasi

15. Petras Panavas. Vai eičiau eičiau per tą ulyčią...

16. Rita Viskaitienė.  2012 metais išleisti rokiškėnų leidiniai

 

 

2012m. Nr. 1(28)

Turinys

 

1. Justas Jasėnas. Prie Kryžiaus versmės prisilietęs 

2. Aldona Žemaitytė. Dinamiška Juozo Keliuočio dvasia 

3. Jonas Rudokas. Juozas Tūbelis nežinojo poilsio...

4. Janina Valančiūtė. Prisimenant kraštietį, mokslininką, profesorių Vladą Lašą

5. Antanas J. Bražiūnas. Žemaičių vaikų mokytojas iš sėlių krašto

6. Kristina Lenartaitė. Kalbotyros vasaros mokyklos Salose

7. Reda Kiselytė.  Išlaikantys savyje vidinius  išteklius 

8. Justas Laužadis.  Eilėraščiai 

9. Petras Blaževičius. Apie Leopoldą Arendsą 

10. Raimondas Gailiūnas. Dirbtuvės ir aš

11. Justas Jasėnas. Elena, kurios tebelaukiam

12. Daiva Vilkickienė. Čia ir dabar...ir kol skambės skambučiai...

13. Audrius Musteikis. J. Čeičytė: iš suodžių ir aukso

14. Vytautas Četkauskas. Pandėlys ir Panemunis mano gyvenimo kryžkelėse

15. Laura Suvaizdytė. Daktaras Karolis Zaborskis- kraštietis, kuriuo aš didžiuojuosi

16. Pranutė Petrylienė. Ir dainos tos garsą dar tebegirdžiu...

17. Arvydas Genys. Eilėraščiai

18. Eligijus Daugnora. Kas „Nebylin" nesudėta... 

19. Gintautas Stankaitis. Keli iš nerimo dėžutės iškritę eilėraščiai

20. Nikolajus Gumiliovas. Eilėraščiai. 

 

 

2011m. Nr. 2(27)

Turinys

 

1. Ona Mackevičienė. Nepriklausomybės paminklui Rokiškyje-80

2. Aukštaitijos žvaigždei

3. Valdemaras Kukulas. Laiškas Elenos Mezginaitės knygos „Mano senas drauge" pristatymui

4. Bronius Ribokas. Ne apie didvyrius daina...

5. Jonas Strielkūnas. Requiem Elenai

6. Bronius Riauba. Amelija Mažylytė- matematikė nuo Panemunėlio

7. Mažinti skausmą ir didinti malonumą, džiaugsmą...

8. Giedrė Spundzevičienė. Justinas Vienožinskis - profesionaliosios lietuvių dailės kūrėjas

9. Daiva Vilkickienė. Angelo palytėta

10. Egidija Brinkytė. Laiškas iš pajūrio

11. Rimantas Strumskis. Šimtmečio žmogus iš arčiau.

12. „Norėjau sukurti Absoliuto fotopaveikslus"

13. Dalia Deksnienė. Kai žmogus myli liaudies dainą...

14. Neringa Danienė. Istorijos ir teatro pamokos

15. Audronė Gabienė. Ten, kur tyvuliuoja Jūžintas...

16. Salvinija Kalpokaitė. Tradicijos laiko sankirtoje

17. Reda Kazlauskienė. Lietuvių liaudies šokiai, muzika ir dainos skamba Vokietijoje

18. Vytautas Šavelis. Eilėraščiai.

19. Rimgaudas Graibus. Eilėraščiai

2011 metais išleisti rokiškėnų leidiniai

 

 
2011 m. Nr. 1(26)

Turinys

 

1. Aldona Žemaitytė. Antano Dambrausko lobiai.

2. Danuta Balašaitienė. Czesławo Miłoszo gyvenimas ir kūryba.

3. Birutė Jonuškaitė. Czesławas Miłoszas ir Lietuva.

4. Kristina Grinkevičiūtė- Lukošienė. Eseistinė Czesławo Miłoszo mintis romane Isos slėnis.

5. Rimantas Žirgulis. Czesławas Miłoszas ir Kėdainių kraštas.

6. Alfonsas Keliuotis. Mano autobiografija.

7. Algimantas Bučius. Keli štrichai Mokytojo portretui.

8. Alfonsas Keliuotis. Recenzija Liudo Dovydėno romanui „Broliai Domeikos".

9. Valdas Papievis. Eiti vertybių pusėn.

10. Liucija Kirstukienė. Šventovės istorijos puslapiais...

11. Dalia Kiukienė. Dailininkas vitražistas Bronius Bružas.

12. Bronius Bružas. Paskui šviesos žaismą.

13. Bronius Riauba. Panemunėlis - fenomenali parapija.

14. Violeta Aleknienė. Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia ir neužmirštama švietėjo kunigo Jono Katelės veiklos tąsa.

15. Rita Viskaitienė. Jono Katelės bibliografija.

16. Reda Kiselytė. Nespėjau padėkoti...

17. Algimantas Bučius. Eilėraščiai.

18. Laurita Leščinskaitė. Miniatiūros.

 


2010 m. Nr. 2 (25)

Turinys

 

1. Ona Mackevičienė. Rokiškio Kalvarijų Kryžiaus kelias.

2. Vitas Areška. Tikroji Lietuva Alės Rūtos prozoje.

3. Bronius Deksnys. 1768 metai: baudžiauninko Motiejaus Saulio šeimos tragedija.

4. Violeta Aleknienė. Vargonininkas Juozas Katelė

5. Daiva Vilkickienė....mano žemė čia, mano draugai, mano broliai... 

6. Reda Kiselytė. Vaidotas Daunys- tebesiveržianti versmė... 

7. Sigita Morkūnaitė. „Gyvenime nėra prasmės, bet lieka galimybė išsigelbėti".

8. Vytautas Martinkus. „Žemaičio garlėkys" nusileido Aukštaitijoje

9. Neringa Danienė. Rokiškėnai tęsia festivalio tradicijas. 

10. Lukas Audickas. „LIJA"- tarp istorijos ir svajonės... 

11. Charles Ferdinand Ramuz. Adomas ir Ieva. 

12. Edvardas Uldukis. Buvo kaimas... Kaimas sugrįžo?

13. Ona Voverienė. Meilės žodis Vilniui.

14. Rita Viskaitienė. 2010 metais išleisti rokiškėnų leidiniai.

 


2010 m. Nr. 1 (24)

Turinys


1. Mindaugas Maksimaitis. M. Riomeris - pilietiškumo keliu.

2. Violeta Melvydienė. Meilė niekuomet nesibaigia.

3. Antanas Ryliškis. Širdis, išdalinta tūkstančiams širdžių.

4. Daiva Vilkickienė. Tarp dviejų krantų

5. Jevlampijus Laškovas. Dvasinės - kūrybinės galios žmogus

6. Stasys Naginskas.

7. Alfonsas Keliuotis. Mokytojus Naginskus prisimenant

8. Elena Naginskaitė - Vajegienė. Eilėraščiai

9. Ieva Naginskaitė. Paveikslai

10. Bronius Deksnys. Pirmoji atgautoje Sėlos žemėje:iš Rokiškio parapijos dokumentų. 

11. Vytautas Laimutis Četkauskas. Garbūs Mato Četkausko sodybos svečiai.

12. Petras Blaževičius. Lietuvos sentikių bažnyčios jubiliejus

13. Vida Burakovienė. Tradicinė vaikų folkloro šventė.

14. Antanas Žilinskas. Eilėraščiai.

15. Reda Kiselytė. Miniatiūros.

16. Laura Sintija Černiauskaitė.Eilėraščiai

17. Arvis Viguls. Eilėraščiai.

18. Arūnas Spraunius.Eilėraščiai. 

 

 

2009 Nr. 1 (22)

Turinys


1. Bronius Deksnys. Kol Rokiškio dar nebuvo.

2. Daiva Vilkickienė. Poeto ir kunigo asmenybės atspindys tirpstančio laiko spalvose:
Pranas Savickas.

3. Rita Viskaitienė. Prie pedagogikos mokslo ištakų: Antanas Busilas.

4. Auksutė Ramanauskaitė Skokauskienė. Kamajai: mano gyvenimo lūžis.

5. Venantas Mačiekus. Prieš 50 metų arba 1959 metų pavasarį.

6. Stasys Daunys. Ties Pašilių kryžkėle.

7. Adelė Diržytė Naginskienė. Krūminė.

8. Petras Blaževičius. Apie seseris Kurmytes.

9. Ferdinandas Jakšys. Per žvyrkelius tolyn nuėjęs.

10. Vitas Areška. Etninis patriotizmas neprieštarauja pilietiniam.

11. Reda Kiselytė. Ašaros virtę džiaugsmu.

12. Deimantė Baranauskienė. Tautinės muzikos akordai tautinė kultūros dvasia.

13. Jaunųjų kūryba. Julijana Venediktova, Rasa Juškevičiūtė, Jonas Petkevičius.

 

 

2009 Nr. 2 (23)

Turinys


1. Bronius Deksnys. Kunigaikščiai Krošinskiai Rokiškio dvare.

2. Ilona Čiužauskaitė. Vaižganto aktualumas šiandien.

3. Eligijus Daugnora. Būdas Vaižganto, arba Tumas apie Vaižgantą.

4. Alfas Pakėnas. Vaižganto palūžimas.

5. Alicija Matiukienė. Vaižganto paliudijimai Rokiškio krašte.

6. Petras Jakštas. Žibutė.

7. Violeta Melvydienė. Spalvų ir šviesos harmonija.

8. Daiva Vilkickienė. Panemunio laukų ąžuolas

9. Neringa Danienė. Interrampa - 2009.

10. Kęstutis Česnaitis. Kelionė pas Tave...

11. Arūnas Augutis. Langinių tapymo plenerai Rokiškyje. Nuo idėjos iki įgyvendinimo.

12. Stanislava Juškienė. Tarptautiniam vargonų muzikos festivaliui, skirtam čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui- dešimt metų.

13. Ne tik apie save.

14. Zita Čepulytė. Skambančios ir švytinčios "Pėdos kelyje".

15. Danas Kairys. Eilėraščiai.

16. Vida Papaurėlienė. Eilėraščiai.

17. Mingaila Rastenis. Eilėraščiai.

18. Danutė Mažeikienė. Eilėraščiai.

19. Rita Viskaitienė. 2009 metais išleisti rokiškėnų leidiniai.