Pradinis » Konferencijos

Konferencijos

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro forumas. 

Konferencija – forumas „Juozo Keliuočio idėjos šiuolaikinėje žurnalistikoje“, skirta Juozo Keliuočio 120-osioms gimimo metinėms įvyko 2022 m. rugsėjo 2 dieną Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Renginį moderavo dr. Džina Donauskaitė (Lietuvos žurnalistikos centras). Pranešimus skaitė prof. dr. Andrius Vaišnys (VU Žurnalistikos ir medijų tyrimų centras), Angelė Mikelinskaitė (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės- Bitės viešoji biblioteka), Audronė Daugnorienė (kultūros žurnalų redakcija), Reda Kiselytė (Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazija), Lina Dūdaitė- Kralikienė (internetinė žiniasklaida Tekstai/Kontekstai). Konferencijos dalyvius pasveikino Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas ir viešosios bibliotekos direktorė, Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro pirmininkė Alicija Matiukienė. Nuotraukos Albino Kuliešio ir Kęstučio Svėrio.

Konferencija, skirta teisininko Mykolo Römerio 140-osioms gimimo metinėms Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Koplytstulpio atidengimas Bagdoniškyje. 2020 m. spalio mėn. 15 d.

Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininko pavaduotoja Aldona Žemaitytė-Petrauskienė skaito pranešimą žurnalisto, rašytojo Juozo Keliuočio 115-osioms gimimo metinėms skirtoje konferencijoje Rokiškio J. Keliuočio bibliotekoje.

Publikuota 2018 m. liepos  6 d.

Juozo Keliuočio 115-osioms gimimo metinėms skirtoje konferencijoje pranešimą skaito Juozo Miltinio palikimo studijų centro vadovė Angelė Mikelinskaitė Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

Publikuota 2018 m. liepos  6 d.

Konferencija, skirta Juozo Keliuočio 115-osioms gimimo metinėms Rokiškio viešojoje bibliotekoje 2017 m. rugsėjo mėn.

Konferencijos "Rokiškio krašto kultūros žurnalas "Prie Nemunėlio", įvykusios Vilniuje  2012 m. spalio mėn. 13 d. pranešimų skaidrės

  krasto kulturinis  
Kultūros forumo "NVO patirtys, jungtys, iššūkiai ir lūkesčiai", skirto Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo  studijų centro įkūrimo 10 - čiui, pranešimai.

Publikuota 2014 m. liepos  7 d.

kulturos akcentai   kulturines veiklos