Pradinis » archyvas

Per šešiolika Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro veiklos metų susidarė didžiuliai kiekiai kraštotyrinės, publicistinės, vaizdinės medžiagos, kuri buvo saugoma įvairiose laikmenose, žinoma, ir popieriniame variante. Visą tai reikėjo peržiūrėti, atrinkti, įvertinti, susisteminti ir pateikti medžiagą formuojamam Keliuočių studijų centro archyvui. Archyvuojant dokumentus, atsižvelgta į medžiagos aktualumą, išliekamąją vertę. Archyvą sudaro: 2004 - 2020 m. Keliuočių palikimo studijų centro veiklos kronika. Joje laiškai, įvairi korespondencija, nuotraukos, Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatų diplomai, biografijos, renginių reklaminiai skelbimai, konferencijų medžiagos, recenzijos. Dalį archyvo sudaro rankraštynas, kuriame Jono Šedžio, Broniaus Deksnio, Ferdinando Jakšio, Broniaus Riaubos  ir kitų autorių rankraščiai. Nuotraukos su metrikomis archyvuojamos  kronikoje ir elektroninėse laikmenose. Į archyvą pateko  Rokiškio krašto kultūros žurnalo „ Prie Nemunėlio“ bei centro leidinių fondas. Skaitmeninėarchyvo medžiaga apima žurnalo „Prie Nemunėlio“ 15 leidybinių metų turinius ir  maketus. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.   

 

https://drive.google.com/file/d/1bpBOhk3Oa4hHKNAgSCaZxlmeAuUWD19N/view