Pradinis » Apie centrą

Apie centrą

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras – tai asociacijos teisinį statusą turinti kultūros sektoriaus nevyriausybinė organizacija, įkurta 2004 m. vasario 16 d. Rokiškio mieste. Organizacijos veiklos pobūdis – kraštotyrinė, šviečiamoji, leidybinė veikla, krašto kultūros aktualizavimo bei sklaidos būdai ir priemonės. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras savo veiklą ir siekus grindžia iškilios kultūros asmenybės Juozo Keliuočio vertybių, kūrybinės veiklos darbų tęstinumo ir įprasminimo kontekste. Rokiškio krašto sūnus Juozas Keliuotis buvo Nepriklausomos Lietuvos kultūros žurnalo „Naujoji Romuva“ įkūrėjas ir redaktorius. Aukštos moralės kultūros žmogus, ištvėręs tremties sunkumus. Jo brolis Alfonsas – poetas, pedagogas, kartu su Juozu dirbo žurnalo „Naujoji Romuva“ redakcijoje iki pat leidinio uždarymo. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro veiklos kryptys apima ne tik Rokiškio krašto kultūros lauko tyrinėjimus, akcentus, puoselėjimą ir sklaidą, bet ir kitų Lietuvos regionų kultūros vyksmą. Centras vykdo įvairiapusę kultūrinę veiklą rengdamas kultūrinio, leidybinio pobūdžio tęstinius, socialiai aktualius projektus bei renginius. Organizuoja knygų pristatymus, kraštotyros konferencijas, parodas, susitikimus su žymiais krašto kultūros, meno, etnologijos bei kitų sričių žmonėmis, leidžia Rokiškio krašto kultūros žurnalą „Prie Nemunėlio“, inicijuoja ir finansuoja kasmetinę Juozo Keliuočio literatūrinę premiją. Centro veikloje ryškūs kultūros paveldo išsaugojimui skirti renginiai, edukacinės programos, leidybinė veikla, kurioje dalyvauja įvairių Lietuvos regionų kultūros ir meno žmonės, kraštiečiai, literatai, pedagogai, dailininkai, fotografai. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro organizuojami renginiai ir išliekamąją vertę turintys projektai skirti įžymių krašto žmonių veiklų, jų gyvenimo vertybių bei pozicijų aktualizavimui. Kūrybiškai įgyvendina leidybinius projektus, rūpinasi veiklos sklaida elektroninėje erdvėje. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro narai yra aktyvūs Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbuotojai ir jų bendraminčiai, kurie, savanorystės ir entuziazmo vedini, savo veiklos prasmę mato tradicijų, tautiškumo idėjų puoselėjime bei sklaidoje. Asociacijos kultūrinės veiklos dėmesio centre – jaunosios kartos kūrybinė, meninė, pažintinė veikla, todėl jaunimui suteikiama galimybė pristatyti savo kūrybą centro leidiniuose ir renginiuose. Aktyvios centro veiklos bendruomenėje dėka, pagyvėjo domėjimasis kraštotyra, įžymių krašto žmonių kūrybinio palikimo įprasminimu. Informacija tapo prieinama nuotoliniams vartotojams Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro internetiniame puslapyje www.keliuociucentras.rvb.lt, kuriame pristatomi suskaitmeninti dokumentai. Asociacija savo veiklą archyvuoja, pildo metraštį. Stiprėja bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiai su kitomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais. Esame aktyvi, bendruomeniška  partnerystės organizacija.

 

Alicija Matiukienė,

 

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro pirmininkė

Kronika

2004 m. vasario 16 d. - Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro atidarymas.

2004 m. kovo 16 d. - Juozo Keliuočio atsiminimų knygos „Mano autobiografija" pristatymas, kuriame dalyvavo rašytojas Vytautas Girdzijauskas, filosofas Arvydas Juozaitis, žurnalo „Naujoji Romuva" vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis.

2004 m. gruodžio 21 d. - literatūriniai skaitymai „Juozo ir Alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas ir nūdiena", skirti paminėti poeto ir pedagogo Alfonso Keliuočio 10 - osioms mirties metinėms bei žurnalo „Naujoji Romuva" atkūrimo 10 - mečiui. Prisiminimais dalinosi ir „Naujosios Romuvos" veiklą bei tikslus pristatė šio žurnalo vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis, eiles skaitė aktorius Laimonas Noreika.

2005 m. lapkričio 8 d. - Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras įregistruojamas kaip nevyriausybinė organizacija. 

2006 m. kovo 28 d. - Lietuvos kultūros ir meno festivalis „Naujosios Romuvos" Juozinės. Dalyvavo kompozitorius Darius Zdanovičius, filosofas, signataras Romualdas Ozolas, dailininkas Viktoras Binkis, kompozitorius, poetas Alvydas Jegelevičius, „Naujosios Romuvos" vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis. Vėliau aktorė Birutė Marcinkevičiūtė parodė monospektaklį „Poetė" pagal Salomėjos Nėries eilėraščius ir dienoraščių ištraukas.

2007 m. balandžio 3 d. - Juozinių šventė: diskusija „Lietuva tarp Rytų ir Vakarų". Dalyvavo filosofas, „Naujosios Romuvos" vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis, muzikologė Daiva Tamošaitytė, rašytojas Robertas Kundrotas, solistė Skaidra Jančaitė.  

2008 m. balandžio 15 d.  - Knygos „Metai su Pauliumi" pristatymas. Dalyvavo knygos sudarytojas Alfas Pakėnas,  rašytojai Elena Kurklietytė, Vytautas Bubnys, Vytautas Girdzijauskas, aktorius Petras Vanslovas, atlikėjas Kazimieras Jakutis. 

2008 m. kovo 28 d.- Kultūros ir meno festivalis „Naujosios Romuvos Juozinės". Kultūros leidinių „Metai", „Naujoji Romuva", „Prie Nemunėlio" susitikimai. Lenkų instituto parengtos Stanislavo Markovskio fotografijų parodos „Šventas peizažas" pristatymas.  

2008 m. rugsėjo 12 d. - susitikimas su rašytoja kraštiete, nacionalinės premijos laureate Vanda Juknaite. 

2008 m. rugsėjo 19 d. - Rokiškio krašto kultūros žurnalo" Prie Nemunėlio" naujo numerio pristatymas. Dalyvavo aktorė Virginija Kochanskytė, kraštietis dailininkas Danas Andriulionis.

2009 m. vasario 13 d. - Keliuotiškas sambūris - Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centrui- 5". Fotomenininkės Marijos Čičirkienės fotografijų parodos „lt.juodaibaltai.marija" atidarymas. Žurnalo „Prie Nemunėlio" naujojo numerio pristatymas.  

2009 m. kovo 16 d. Keliuotiškos Juozinės. Monospektaklis :Kosto Ostrausko „Vaižgantas". Atliko aktorius Ferdinandas Jakšys. 

2009 m. balandžio 8 d. - Diskusija Rašytojų klube „Juozas Keliuotis- XXI a. intelektualinių ginčų objektas".  

2009 m. gegužės 23 d. - Poezijos skaitymai "Tūkstantis žodžių Lietuvai".  

2009 m. rugsėjo 19 d.- Rokiškio miesto 510- ųjų metų jubiliejinis literatūrinis Gimtadienis. Žurnalo „Prie Nemunėlio" jubiliejinio numerio pristatymas, autorinė programa „ Gyvenimas kaip graži kelionė", literatūrinis konkursas" Čia žydi vardas Lietuvos", dokumentų paroda" Rokiškiui- 510".

2010 m. vasario 4 d. -  Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio" pristatymas.

2010 m. kovo 18 d. - Keliuotiškos Juozinės. Elenos Kurklietytės knygos „Šešėlių verpėja" pristatymas. Dalyvavo rašytojai Vytautas Bubnys, Elena Kurklietytė, aktorė Gražina Urbonaitė.

2010 m. balandžio 24 d. Naujosios Romuvos bičiulių susitikimas. Romo Daugirdo knygos „Tatuiruotės ant veidrodžio" pristatymas.

2010 m. gegužės 29 d.- poezjos švente „Kuriu, skaitau ir dainuoju Sėlių žemei".

2010 m. rugpjūčio 19 d.- Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio" pristatymas.   

2010 m. rugsėjo 10 d. - Pauliaus Širvio eilėraščiai spektaklyje „Nutolę toliai". Skaitė „Cezario grupės"  aktoriai.  

2010 m. lapkričio 26 d.- literatūros vakaras „Skristi abiem sparnais", skirtas Vaidoto Daunio kūrybai. Dalyvavo nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Aidas Marčėnas, ansamblis „Regnum musicale", vad. Raimonda Daunienė

2010 m. lapkričio 26 d. Juozo Keliuočio literatūrinės premijos įteikimas.

2011 m. vasario 10 d. -  Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio" pristatymas.

2011 m. gegužės 3 d. - Konferencija „Česlovo Milošo skaitymai".

2011 m. birželio 11 d. - Poezijos atlaidai Pagulbyje (Molėtų rajonas). Garbingoji dalis kluone skirta Alfonso Keliuočio 100- čio paminėjimui.

2011 m. rugsėjo 12 d. - Poeto, pedagogo Alfonso Keliuočio 100- mečio sambūris. Juozo Keliuočio literatūrinės premijos įteikimas. Dešimtojo krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio" numerio pristatymas. 

2012 m. vasario 15 d.  Susitikimas su fotomenininku, dailininku Rimantu Dichavičiumi. Fotopaveikslų parodos „Vizijos" atidarymas bei albumo „Laisvės paženklinti" pristatymas.

2012 m. kovo 19 d.  Keliuotiškos Juozinės. Svečiuose - rašytojas , scenaristas Rimantas Šavelis, literatūrologas profesorius Petras Bražėnas, aktorius Vladas Radvilavičius.  

2012 m. gegužės 7 d.   Spaudos atgavimo, Kalbos ir Knygos dieną -  romuviečių sambūris . Dalyvavo rašytojas Vytautas Girdzijauskas, teatro kritikė Liucija Armoškaitė, poetas Ernestas Noreika, žurnalo „Naujoji Romuva" vyr. redaktorius Andrius Konickis.

2012 m. gegužės 26 d.  Tarptautinio „Poezijos pavasario" renginys „Pavasario balsai" sėliuose.  Kūrybinės atvertys Panemunėlio Šv. Juozapo globos bažnyčioje.    

2012 m. birželio 19 d. Rašytojo Liudo Dovydėno literatūrinės premijos įteikimas rašytojui Vladui Kalvaičiui už romaną „Sustiprinto režimo barakas".

2012 m. rugsėjo 4 d. Konferencija „Kultūros atodangos Juozo Keliuočio kūrybiniame palikime", skirta kraštiečio Juozo Keliuočio 110- osioms gimimo metinėms. Literatūrinės Juozo Keliuočio premijos įteikimas režisieriui Gyčiui Padegimui už pjesės  „JAH" scenarijų ir pastatymą.    

2012 m. spalio 13 d. Konferencija „Rokiškio krašto kultūros žurnalas „Prie Nemunėlio" Vilniuje karininkų ramovėje.

Atnaujinta 2013 02 10

2012 m. gruodžio mėn. 6 d. Nacionalinės kultūros ir meno  bei Liudo Dovydėno premijų laureato rašytojo Donaldo Kajoko romano „ Ežeras ir kiti lydintys asmenys" pristatymas Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

2012 m. gruodžio 14 d. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Sigito Parulskio kūrybos vakaras  Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

2013 m. sausio mėn. 13 d. Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio" naujo numerio pristatymas.

2013 m. balandžio mėn. 10 d. Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio" pristatymas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje.

2013 m. kovo mėn. 26 d. Keliuotiškos Juozinės. Susitikimas su rašytoju,  filosofu Arvydu Juozaičiu. Knygos "Gyvųjų teatras" pristatymas.

2013 m. gegužės mėn. 29 d. Konferencija" Ar tikslinga atkurti Rokiškio Kalvarijas- Kryžiaus kelią".

 2013 m. birželio mėn. 6 d. Liudo Dovydėno premijos įteikimo iškilmės Rokiškio Šv. Juozapo koplyčioje.

2013 m. rugpjūčio mėn. 12 d. Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio" naujo numerio pristatymas Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

2013 m. rugpjūčio mėn. 15 d. Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio" muzikos ir poezijos šventėje „Langas į širdį" prie Siesikų pilies ( Ukmergės r. )

2013 m. rugsėjo mėn. 20 d. Juozo Keliuočio literatūrinės premijos įteikimo iškilmės Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

2014 m. vasario mėn. 28 d. Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio" naujo numerio pristatymas Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

2014 m. kovo  mėn. 19 d. Keliuotiškos Juozinės. Poeto Alfo Pakėno knygos „Dainuojantys šuliniai" sutiktuvės.

2014 m. balandžio mėn. 15 d. Kultūros forumas „ NVO patirtys, jungtys, iššūkiai ir lūkesčiai", skirtas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 10- čiui.

2014 m. rugpjūčio mėn. 22 d. rašytojui Grigorijui Kanovičiui už romaną „Miestelio romansas" įteikta Liudo Dovydėno literatūrinė premija.

2014 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos Mokslų Akademijoje rašytojui Arvydui Juozaičiui įteikta literatūrinė Juozo Keliuočio premija.

2014 m. spalio-lapkričio mėn. žurnalas „Prie Nemunėlio" pristatytas regioninės kultūros žiniasklaidos sklaidos renginiuose „Kultūros lankas" Utenos A. M. Miškinių viešojoje bibliotekoje bei Vilniaus Mokytojų namuose.

 

Remiantis rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS- 182 „ Dėl Rokiškio raj. savivaldybės NVO Tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo" Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro pirmininkė Alicija Matiukienė įtraukta į Tarybos sudėtį kaip kultūros srities NVO atstovė.

 

2014  m. gruodžio mėn. 17 d. pristatyta švietėjo Jono Katelės biografinė apybraiža - O. Levandavičiūtės knyga" Dievui , parapijai. Lietuvai" , kuri išleista Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro iniciatyva.

2015 m. kovo mėn. 19 d. Keliuotiškos Juozinės. Naujos knygos „Juozo Keliuočio bibliografija" pristatymas.

2015 m. balandžio mėn. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras tapo Rokiškio rajono vietos veiklos grupės (VVG) nariu.

2015 m. birželio mėn. 26 d. Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio" naujo numerio pristatymas. Ansamblio „Regnum musicale" koncertas.

2015 m. rugpjūčio mėn. 19 d. rašytojai Kristinai Sabaliauskaitei įteikta Liudo Dovydėno premija už romanų trilogiją „Silva Rerum".

2015 m. rugsėjo mėn. 12  d. Lietuvos etnografinių regionų festivalis "Atrask save" Vilniuje. Centro pirmininkė Alicija Matiukienė dalyvavo regioninių kultūros leidinių konferencijos „Regionų kultūra- kultūra regionuose" diskusijoje.

2015 m. rugsėjo mėn. 19 d. Literatūriniai skaitymai „Mus jungia sėlių žemė". Renginio metu fotografui , poetui Albinui Kuliešiui įteikta devintoji Juozo Keliuočio literatūrinė premija. 

2015 m. gruodžio mėn. 5 d. Literatūrinė muzikinė programa „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu", pagal išeivijos poeto Henriko Radausko kūrybą. Dalyvauja aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Giedrius Arbačiauskas.

2015 m. gruodžio mėn. 16  d. Konferencija "Rašytojos Alės Rūtos kūrybos Aukštupiai".
2016 m. sausio mėn. 28 d. Alfonso Keliuočio kūrybos rinktinės pristatymas.

2016 m. kovo mėn. 18 d. Literatūrinė- teatrinė programa "Keliuotiškų Juozinių pavasarinis dvelksmas".

2016 m. balandžio mėn. 15 d. Viljamo Šekspyro sonetų skaitymai. 

2016 m. liepos mėn. 23 d. Rokiškyje įteikta Liudo Dovydėno premija rašytojai Birutei Jonuškaitei už romaną " Maranta".

2016 m. rugpjūčio 27 d. Rokiškyje įteikta Juozo Keliuočio literatūrinė premija aktoriui Ferdinandui Jakšiui. 

2017 m. kovo mėn. 18 d. Keliuotiškos Juozinės. Vlado Baranausko monospektaklis “Akių sunka“ pagal Antano Baranausko tekstus.

2017 m. birželio mėn. 21 d. Rokiškyje įteikta Liudo Dovydėno premija rašytojui Sigitui Parulskiui už romaną „Nutylėtų lelijų miestas“.

2017 m. rugpjūčio mėn. 30 d. žurnalo „ Prie Nemunėlio“ naujo numerio pristatymas.

2017 m. rugsėjo mėn. 23 d. Konferencija Juozo Keliuočio 115- osioms gimimo metinėms.

2017 m. rugsėjo mėn. 23 d. Juozo Keliuočio literatūrinės premijos įteikimas menininkui Rimantui Dichavičiui.

2017 m. spalio mėn. išleistas Onos Levandavičiūtės knygos „Dievui, parapijai, Lietuvai“ 2 leidimas.

2017 m. gruodžio mėn. 4 d. Juozo Brazausko knygos “Juozas Keliuotis“ pristatymas Panevėžio Juozo Miltinio palikimo studijų centre. 

2018 m. kovo mėn. 19 d. Keliuotiškos Juozinės Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

2018 m. gegužės mėn. 24 d. „Poezijos pavasaris“ Rokiškio Šv. Juozapo koplyčioje.

2018 m. birželio mėn. 22 d. Poeto, eseisto, redaktoriaus Vaidoto Daunio atminimo vakaras Rokiškio Šv. Juozapo koplyčioje.

2018 m. rugpjūčio mėn. 19 d. Žurnalo „ Prie Nemunėlio“ naujo numerio pristatymas Panemunyje. 

2018 m. rugpjūčio mėn. 29 d. Liudo Dovydėno premijos įteikimas rašytojui Markui Zingeriui Rokiškio krašto muziejuje. 

2018 m. rugpjūčio mėn. 30 d. Žurnalo ‚Prie Nemunėlio“ naujo numerio pristatymas „Vasaronės“ renginyje Rokiškio Liongino Šepkos parke.

2018 m. spalio mėn. 20 d. Juozo Keliuočio literatūrinės premijos įteikimas Vilniaus Karininkų ramovėje.

2018 m. lapkričio mėn. 29 d. Žurnalo „Prie Nemunėlio“ naujo numerio pristatymas Rokiškio literatų klube.  

2019 m. kovo mėn. 19 d. Keliuotiškos Juozinės. Juozo Brazausko knygos „ Mano kelias“ pristatymas.   

2019 m. birželio mėn. 20 d. Liudo Dovydėno premijos laureatų sambūris. Rokiškio krašto Garbės piliečio vardo suteiktas kultūros mecenatui, fotomenininkui Jonui Dovydėnui.   

2019 m. rugpjūčio mėn. 20 d. Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ naujo numerio pristatymas.   

2019 m. rugsėjo mėn. 21 d. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 15- os metų įkūrimo forumas.   

2019 m. rugsėjo mėn. 21 d. Tryliktosios Juozo Keliuočio literatūrinės premijos įteikimas aktorei Virginijai Kochanskytei.  

2019 m. spalio 11 d.  Susitikimasdiskusija apie kraštietį profesorių Mykolą Römerį ir jo atminimo žymenis Obelių gimnazijoje.

2020 m. sausio 31 d. naujo žurnalo „ Prie Nemunėlio“ numerio pristatymas galerijoje „ Autografas“.

2020 kovo 19 d. Keliuotiškos Juozinės.  Giedriaus ir Agnės Arbačiauskų muzikinė programa „ Dar penkios minutės nakties...“ neįvyko dėl COVID - 19 karantino.   

2020 m. rugpjūčio mėn. 14 d. Rokiškio  krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ naujo numerio pristatymas

2020 m. rugsėjo mėn. 21 d. Keturioliktosios Juozo Keliuočio literatūrinės premijos įteikimas režisieriui Jonui Buziliauskui

2021 m. gegužės mėn. 7  d. Rokiškio  krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ naujo numerio pristatymas

2021 m. rugsėjo 4 d. Penkioliktosios  Juozo Keliuočio literatūrinės premijos įteikimas visuomenininkei Daliai Poškienei.

2021 m. rugsėjo 17 d. Trečiasis Sofijos Tyzenhauzaitės rašytojų sąskrydis.

2021 m. išleista knyga „Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatai“.