Pradinis » Projektai

Projektai

„Romuvos keliais" (2021 m.)Tęstinis projektas, įgyvendinamas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro leidžiamame Rokiškio krašto kultūros žurnale "Prie Nemunėlio". Projektas atspindi krašto kultūrinį gyvenimą, fiksuoja nematerialųjį kultūros paveldą, nūdienos kultūrines tradicijas, studijuoja Keliuočių kūrybinį palikimą, pristato krašto menininkų kūrybą. Projektas skatina krašto istorijos, kultūros tyrinėjimus ir pažinimą, bendruomenių kultūrinio gyvenimo studijas, puoselėja tradicijas ir papročius. Projektą dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir TV rėmimo fondas  ir Rokiškio rajono savivaldybė.

 

 

 

„Sofijai Tyzenhauzaitei-230“ (2021 m.)

 Projektas skirtas pirmosios rašytojos moters, istorinėje Lietuvoje rašiusios prancūzų kalba, gyvenimo ir kūrybos apžvalgai. Projekto veiklose numatoma organizuoti trečią  Sofijos Tyzenhauzaitės vardo rašytojų sąskrydį Rokiškyje. Ta proga labai svarbu aktualizuoti krašto rašytinį istorinį paveldą, akcentuoti istorinės literatūros išliekamąsias vertybes šiuolaikinio skaitytojo lektūroje. Projektas skatina  profesionaliojo meno atlikėjus prisidėti prie Rokiškio kraštui reikšmingos asmenybės atminties išsaugojimo. Įgyvendinant projektą, bus užtikrinamas kultūros ir meno prieinamumas visoms amžiaus grupėms. Projektui finansinę paramą teikia Rokiškio rajono savivaldybė.

  

 

 

„Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatai“ (2021m.)

 Leidybos projektas, kurio rezultate bus išleista knyga „Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatai“. Leidinyje bus pristatytos laureatų biografijos, svarbiausi kūrybos darbai bei plati bibliografija. Projektą dalinai finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė.