Pradinis » Projektai

Projektai

„Konferencija Juozo Keliuočio 115-osioms gimimo metinėms"  (2017 m.)

Projekto tikslas - aktyvinti literatūros sklaidą, skatinti NVO, kultūros, švietimo ir kitų institucijų bendradarbiavimą, minint vieno iškiliausių Nepriklausomos Lietuvos kultūros veikėjo, žurnalisto, rašytojo, vertėjo, kritiko, kultūros žurnalo „ Naujoji Romuva" steigėjo ir redaktoriaus Juozo Keliuočio 115-ąsias gimimo metines.   Įgyvendinant projektą, numatyta organizuoti respublikinę konferenciją, kurios metu pristatyti pranešimai bus publikuoti Rokiškio krašto kultūros žurnale" Prie Nemunėlio", atlikta muzikinė-literatūrinė kompozicija, bus eksponuojami informaciniai Juozo Keliuočio kūrybos ir veiklos parodiniai stendai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė. „Romuvos keliais" (2017 m.)   Tęstinis projektas, įgyvendinamas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro leidžiamame Rokiškio krašto kultūros žurnale "Prie Nemunėlio". Projektas atspindi krašto kultūrinį  gyvenimą, fiksuoja nematerialųjį  kultūros paveldą, nūdienos kultūrines tradicijas, studijuoja Keliuočių kūrybinį palikimą, pristato krašto menininkų kūrybą. Projektas  skatina krašto istorijos, kultūros tyrinėjimus ir pažinimą,  bendruomenių kultūrinio gyvenimo studijas, puoselėja tradicijas ir papročius. Projektą dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir TV rėmimo fondas.   „Sėlių kultūra virtualioje erdvėje" (2017 m.)   Tęstinis projektas vykdomas internetinėje žiniasklaidoje adresu www.keliuociucentras.rvb.lt. Virtualioje erdvėje pristatomas sėlių krašto kultūrinis paveldas, sėliškasis tapatumas, pateikiama informacija apie regiono kultūrinius renginius, iniciatyvas. Projektas skirtas plačiajai visuomenei. Projektą  finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė.  

 

 

„Romuvos keliais" (2016 m.)

 

Tęstinis projektas, įgyvendinamas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro leidžiamame Rokiškio krašto kultūros žurnale "Prie Nemunėlio". Projektas atspindi krašto kultūrinį  gyvenimą, fiksuoja nematerialųjį  kultūros paveldą, nūdienos kultūrines tradicijas, studijuoja Keliuočių kūrybinį palikimą, pristato krašto menininkų kūrybą. Projektas  skatina krašto istorijos, kultūros tyrinėjimus ir pažinimą,  bendruomenių kultūrinio gyvenimo studijas, puoselėja tradicijas ir papročius. Projektą dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir TV rėmimo fondas (parama 5,0 tūkst. eurų).

 

„Sėlių kultūra virtualioje erdvėje" (2016 m.)

 

Projektas vykdomas internetinėje žiniasklaidoje adresu www.keliuociucentras.rvb.lt. Virtualioje erdvėje pristatomas sėlių krašto kultūrinis paveldas, sėliškasis tapatumas, pateikiama informacija apie regiono kultūrinius renginius, iniciatyvas. Projektas skirtas plačiajai visuomenei. Projektą  finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė.

 

„Grafų Komorovskių giminės istorinė ir kultūrinė sklaida" (2016 m.)

 

Kultūrinio, istorinio paveldo tyrinėjimų ir sklaidos projektas, aktualizuojantis garsios grafų giminės biografinius faktus, gyvenamąją aplinką, ekonomines veiklas Rokiškio krašte, skatinantis kultūrinį turizmą regione. Projekto veiklose - mobilios ekspozicijos parengimas, renginys, skirtas istorinės kultūrinės grafų Komorovskių giminės veiklos pažinimui ir įprasminimui. Projektą finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė. 

 

Kiti įgyvendinti projektai:

 

„Sėlių kultūra virtualioje erdvėje" (2014- 2015 m.) Rėmėjai - Spaudos, radijo ir TV rėmimo fondas bei Rokiškio savivaldybė.

„Romuvos keliais". (2014- 2015  m.) Rėmėjai - Spaudos, radijo ir TV rėmimo fondas bei Rokiškio savivaldybė.

"Išeivijos rašytojų kūrybos Aukštupiai" (2015 m.) Rėmėjai - Lietuvos kultūros taryba.

„Naujosios Romuvos skaitymai". (2014 m.)  Rėmėjai - Lietuvos kultūros taryba bei Rokiškio savivaldybė.

„Kunigo švietėjo Jono Katelės biografijos išleidimas" (2014 m.)  Rėmėjai - Lietuvos kultūros taryba, Rokiškio r. savivaldybė.