Pradinis » Projektai

Projektai

„Romuvos keliais" (2023 m.)

 

Tęstinis projektas, įgyvendinamas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro leidžiamame Rokiškio krašto kultūros žurnale "Prie Nemunėlio". Projektas atspindi krašto kultūrinį gyvenimą, fiksuoja nematerialųjį kultūros paveldą, nūdienos kultūrines tradicijas, studijuoja Keliuočių kūrybinį palikimą, pristato krašto menininkų kūrybą. Projektas skatina krašto istorijos, kultūros tyrinėjimus ir pažinimą, bendruomenių kultūrinio gyvenimo studijas, puoselėja tradicijas ir papročius. Projektą dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir TV rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.