Pradinis » Krašto Garbės piliečiai » Venantas Mačiekus

Krašto garbės piliečiai

Venantas Mačiekus

Gimė 1937 m. gegužės 13 d. Mačiekų kaime Rokiškio rajone. 1955 m. baigė Rokiškio 1-ąją (dabar J.Tumo-Vaižganto) vidurinę mokyklą. 1955-1959 metais dirbo gimtajame Žiobiškyje. 1959-1964 metais studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, kurį baigęs įgijo ekonomisto specialybę. Dirbo susivienijime "Sigma", VU Mokslo muziejaus direktoriumi, Lietuvos taupomojo banko, Lietuvos žemės ūkio bankų ekspertu. Nuo 1968 metų dėsto ir dirba mokslinį darbą Vilniaus universitete, docentas. 1972-1997 metais vadovavo Vilniaus universiteto kraštotyrininkų klubui "Romuva", vadovavo 26 kraštotyrininkų ekspedicijoms. Yra "Versmės" leidyklos "Lietuvos valsčių" monografijų serijos pradininkas ir redaktorius sudarytojas, vadovavo dešimčiai leidyklos tiriamųjų ekspedicijų. Dalyvavo ir medžiagą rinko trisdešimt penkiose kraštotyrinėse ekspedicijose.

1999 m. kartu su V. Terlecku išleido knygą "Kelias nuo Žemės banko iki Lietuvos ūkio banko". Yra vienas knygos apie kraštietį kalbininką K. Eigminą "Homo sum. Žodžiai Kazimierui Eigminui" (1998) sudarytojų. Ekspedicijų metu surinktos medžiagos pagrindu parengtų ir išleistų "Lietuvos valsčių" serijos monografijų "Dieveniškės" (1995), "Žiobiškis" (2000), "Raguva" (2001), "Tauragnai" (2005) sudarytojas, kitų monografijų, tarp jų ir "Obeliai. Kriaunos" (1998), redaktorius ir daugelio jų bendraautorius. Šiuo metu leidybai parengė dar dvi monografijas apie Juodupės ir Panemunėlio kraštą. Paskelbė apie 150 straipsnių rinkiniuose ir periodikoje apie valstiečių papročius ir teises, ekonomikos ir ekonomikos informacinių sistemų analizės tema, Lietuvos ekonomikos vystymosi tendencijas, bankininkystės istoriją.

Už nuopelnus Lietuvos etninei kultūrai V. Mačiekui 1997 m. suteikta Jono Basanavičiaus vardo premija. 2005 metais apdovanotas Rokiškio rajono mero padėka už Rokiškio vardo garsinimą ir nuopelnus kraštotyros baruose.