Pradinis » Krašto Garbės piliečiai » Algirdas Mykolas Brazauskas

Krašto garbės piliečiai

Algirdas Mykolas Brazauskas

Gimė 1932 m. rugsėjo 22 d. Rokiškyje, tarnautojų šeimoje. 1951 m. baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą, o 1956 m. - Kauno politechnikos institutą, kur įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę.

1956 - 1957 m. Brazauskas buvo Kauno HE statybos direkcijos vyr. inžinierius, 1958 - 1962 m. - Energetikos statybos valdybos viršininkas, 1962 - 1965 m. - Liaudies ūkio tarybos statybinių medžiagų valdybos viršininkas, 1965 - 1966 m. - Statybinių medžiagų pramonės ministras. 1967 m. pradėjo dirbti valstybės planavimo komiteto pirmininko pavaduotoju. 1974 m. jam suteiktas ekonomikos mokslų daktaro laipsnis.

1988 m. prasidėjus Lietuvos tautiniam atgimimui, A.Brazauskas buvo išrinktas Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmuoju sekretoriumi. Jo kandidatūrą į šį postą palaikė Lietuvos nacionalinio išsivadavimo judėjimas - Lietuvos Sąjūdis. A.Brazausko vadovaujama Lietuvos Komunistų partija 1989 m. atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos komunistų partijos.

1990 m. išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nariu, A. Brazauskas tapo 1990 m. kovo 11 - osios Nepriklausomybės akto signataru.

1992 m. A. Brazauskas buvo išrinktas Lietuvos Seimo nariu, o Seime - jo Pirmininku, taip pat nuo 1992 m. lapkričio 25 d. pradėjo laikinai eiti Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas. 1993 m. vasario 14 d. tiesioginių visuotinių rinkimų metu A.Brazauskas buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Šias pareigas ėjo iki 1998 m.

A.Brazauskas apdovanotas Vytauto Didžiojo I laipsnio ordinu. Jis dalyvauja konferencijose, rengia jose pranešimus, yra daugelio fondų premijų laureatas. 1998 m. įkurtas A. Brazausko vardo paramos fondas Mokslų Akademijoje.

Mirė A.M.Brazauskas 2010 m. birželio 26 d. Vilniuje.