Krašto garbės piliečiai

Antanas Trumpa

Gimė 1942 m. liepos 2 d. Rokiškio mieste, kuriame gyvena ir dabar. 1966 m. baigė Kauno Politechnikos institutą, 1979 m. sėkmingai apgynė disertaciją, įgydamas technikos mokslų daktaro vardą. 1971 m. pradėjo vadovauti Rokiškio sūrių gamyklai. Jam vadovaujant, ši gamykla tapo viena iš geriausiai dirbančių respublikos įmonių. 1999 m. jam buvo suteiktas Lietuvos Verslo Šlovės galerijos laureato vardas, o 2000 m. A.Trumpa buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino I laipsnio medaliu.

Antano Trumpos pastangų dėka Rokiškio sūriai išgarsino mūsų kraštą, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Kaip tikras rajono patriotas jis dėjo daug pastangų, kad gražėtų gimtasis Rokiškis, visada rėmė krašto kultūrą ir sportą. Jo paramos susilaukia rajono šventės ir renginiai, kai kurių knygų leidyba. Rokiškio 500 - ųjų metinių proga A.Trumpos vadovaujama AB "Rokiškio sūris" finansavo jubiliejinio paminklo Nepriklausomybės aikštėje statybą. Nemaža parama buvo suteikta ir teikiama ir kitiems miesto gerbūvio darbams.