Krašto garbės piliečiai

Algis Narutis

Algis Narutis gimė 1960 lapkričio 14 d. Kurkliečių k., Panemunio apylinkėje, Rokiškio rajone. 1967-1971 m. mokėsi Paliepio pradinėje, 1971 - 1977 m. Čedasų, 1977- 1978 m. Panevėžio vidurinėse mokyklose. 1983 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar VGTU), įgijo automobilių transporto inžinieriaus ekonomisto specialybę. 1983-1986 m. dirbo Šiaulių autotransporto įmonėje Nr. 1, 1986-1987 m. Šiaulių „Vairo" gamykloje direktoriaus pavaduotoju ekonomikai. 1987-1989 m. tarnavo sovietinėje armijoje. Grįžęs 1989-1992 m. dirbo Panevėžio „Lietkabelio" gamykloje. 1992 m. su bendraminčiais Vilniuje įkūrė UAB „Amanda" ir jai vadovauja. 2009 m. išrinktas Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai" pirmininku. Klubas puoselėja Vilniuje gyvenančių rokiškėnų ir Rokiškio krašto žmonių ryšius, garsina ir remia Rokiškio kraštą ir žmones, skatina organizacijų bendradarbiavimą, rengia daug renginių Vilniuje ir Rokiškyje. A. Naručiui vadovaujant, ženkliai išaugo klubo narių skaičius. Klubo narių iniciatyva rengiamos ir leidžiamos knygos, prisidedama prie „Versmės" leidyklos rengiamų monografijų apie Rokiškio krašto valsčius ir miestelius, ekspedicijų, leidinių reklamos. „Pragiedrulių" klubo nariai pirmininko A. Naručio iniciatyva ne tik kviečia meno kolektyvus į Vilnių, bet ir dalyvauja patys įvairiuose renginiuose Vilniuje ir Rokiškyje. Klubo pirmininkas ir nariai stengiasi padėti tiek Rokiškio kraštui, tiek Vilniui, turi galimybių ir skatina bendradarbiavimą tarp įvairių organizacijų, panaudojamos klubo narių žinios, turima patirtis ir informacija. Išaugo ir partnerių gretos. Užmegzti glaudūs ryšiai su kitų Lietuvos rajonų kraštiečių klubais, dalyvaujama jų renginiuose, pristatant Rokiškio kraštą. A. Narutis aktyviai prisidėjo prie paminklo Birželio sukilimo dalyviams Obeliuose atstatymo, rūpinasi Kamajų bažnyčios bokštų statybos reikalais. 2016 m. liepą kartu su kraštiečiais rengė Kurkliečių kaimo sueigą 420-osioms metinėms paminėti, organizavo knygos apie šį kaimą leidybą. 2016 m. rugsėjo mėn. prisidėjo prie Lietuvos - Lenkijos smulkaus ir vidutinio verslo bei turizmo regioninės konferencijos organizavimo Rokiškyje. Rokiškio krašto garbės piliečio vardas A. Naručiui suteiktas 2016 m. rugsėjo 23 d. per Rokiškio miesto 517-ojo gimtadienio šventę.