Pradinis » Krašto Garbės piliečiai » Bronislavas Komorovskis

Krašto garbės piliečiai

Bronislavas Komorovskis

Bronislavas Marija Karolis Komorovskis gimė 1952 m. birželio 4 d. Silezijos Obornikuose. 1977 metais baigė Varšuvos universiteto Istorijos fakultetą, tapo istoriku. Aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, jaunimo protestuose. Nuo 1980 metų jis jau žinomas kaip Solidarumo veikėjas. 1991 metais jau buvo išrinktas Lenkijos Seimo nariu nuo Demokratinės sąjungos. 2000-2001 metais B. Komorovskis buvo Lenkijos Respublikos gynybos ministru, 2005-2007 metais - Seimo pirmininko pavaduotoju, 2007-2010 metais - Seimo pirmininku (maršalka), 2010 metais, žuvus Lechui Kačinskiui, tapo laikinuoju šalies vadovu, o po rinkimų - Lenkijos Respublikos Prezidentu 2010-2015 metams.

Rokiškio raj. Kavoliškio gyvenvietė yra Lenkijos Prezidento tėvonija, apie kurią jis rašė taip: „Mano šeima iš tėvo pusės kilusi iš Lietuvos ir Latvijos paribio, iš Aukštaitijos, iš Rokiškio apylinkių Kavoliškio dvaro, kur Komorovskių giminė gyveno kelis šimtus metų...".Kavoliškio dvarą šešios Komorovskių kartos valdė nuo XVIII amžiaus iki 1940 metų. 1894 metais Komorovskiams Austrijoje buvo patvirtintas grafų titulas, kurį turi ir Bronislavas Komorovskis. Kavoliškyje palaidotas buvusio Lenkijos prezidento Bronislavo Komorovskio prosenelis Zigmantas Leopoldas Komorovskis (1865-1920). Šio grafo vienas iš dviejų sūnų, Prezidento senelis, buvo Janušas (1893-1982), vedęs Magdaleną Mariją Gurską: būtent jų šeimoje, Kavoliškyje, gimė Prezidento tėvas Zigmuntas Leonas Komorovskis (1925-1992), iš Rokiškio emigravęs prieš antrąjį pasaulinį karą būdamas maždaug 15 metų. Jis puikiai mokėjo lietuvių kalbą, tapo Varšuvos universiteto profesoriumi, buvo sociologu, antropologu, afrikanistu, diplomatu.XX a. pradžioje Kavoliškio dvaras garsėjo vystytu saldumynų verslu: Kavoliškio biskvitus, sausainius ir kitas gėrybes žinojo Vakarų Europos šalys, Rusija. Šio verslo iniciatorė buvo Leopoldo Komorovskio žmona Elisa Irena (1871-1961) (Lietuvos Konstitucijos kūrėjo Mykolo Riomerio sesuo), prezidento prosenelė. Fabrikas „Delicje" turėjo savo filialą Maskvoje, o produkciją tiekė ir į Peterburgą. Populiariausias fabriko gaminys buvo saldainiai „Karvutė". Rokiškio krašto muziejuje yra išsaugotų Kavoliškio dvaro dokumentų, fotografijų, įvairių atsiminimų, iš kurių matyti, kad Komorovskiai gerai kalbėjo lietuviškai. Apie tai, kad Komorovskiai buvo vieni iš Rokiškio bažnyčios fundatorių, liudija įrašas jos centrinio altoriaus galinėje sienelėje. Apie savo pirmąjį apsilankymą Kavoliškyje Bronislavas Komorovskis rašė: „Pirmą kartą Kavoliškyje aš lankiausi berods 1989 metų pavasarį, dar komunos laikais... Vaikščiojau kaip sumuštas šuo, apžiūrinėjau dvarą; ten buvo medžiai, liepų alėja, buvo saldainių fabriko pastatas, kažkokios kalvės, tvarto liekanos, tvenkinys. Mano akyse buldozeris lygino kalvelę, ant kurios kadaise stovėjo mano senelių dvaras, nugriautas 1982 metais... jau būdamas subrendęs vyras pajutau, kad toji žemė yra mano protėvių žemė, kurią aš myliu, apie kurią galvoju su didžiausiom emocijom <....>. Netgi eglutę Lenkijoje puošdavom kaip Kavoliškyje, o kalėdaičius ir kūčiukus (apie kuriuos Lenkijoje mažai kas girdėjo), pagal Kavoliškio papročius dalindavo ne šeimos galvos, o žmonos arba motinos...".

Rokiškio muziejininkai prisimena: „Lenkijos prezidentas Bronislavas Komorovskis 1988 m. ar 1989 metais lankėsi Rokiškio krašto muziejuje (yra saugoma jo palikta vizitinė kortelė), tuo pačiu metu jis aplankė ir Kavoliškyje esantį prosenelio kapą. Yra žinoma, kad jis bendravo su Rokiškio dekanu J. Januliu, kad tuomet pas medžio drožėją Petrą Šinkūną užsakė naują medinį koplytstulpį ant prosenelio kapo". Paskutinėmis savo kadencijos dienomis Lenkijos prezidentas Bronislavas Komorovskis Lietuvai padovanojo vertingų dokumentų. Rokiškio krašto muziejus gavo įdomių žemėlapių kopijų tarp kurių yra 1800 m. Kavoliškio dvaro žemėlapis, 1922 m. Kavoliškio dvaro planas su savininkų sąrašu, unikalus 1804 m. Kriaunų Riomerių dvaro valdos žemėlapis bei 1897 m. Rusijos štabo sudarytas žemėlapis su teritorijomis, į kurias įėjo ir Komorovskiu valdos. Be to dovanota nuotraukų, knygų ir kitokių svarbių Rokiškio istorijai dokumentų.