Pradinis » Krašto Garbės piliečiai » Eimantas Novikas

Krašto garbės piliečiai

Eimantas Novikas

 

      Dekanas, klebonas kun. Eimantas Novikas gimė 1972 m. Šeduvoje, Radviliškio r. sav. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje, vėliau – Erfurto (Vokietija) kunigų seminarijoje. Pabaigęs teologijos studijas, 1998 m. vasario 8 d. buvo įšventintas kunigu. Vikaro tarnystės kelias jį vedė, pirmiausia, į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą, po metų – į Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapiją, dar vėliau – į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapiją.

      Nuo 2003 m. paskirtas Saločių Šv. Juozapo parapijos klebonu, kur tarnavo dešimt metų. Nuo 2013 m. rūpestingas dvasininkas tarnauja Rokiškio Šv. apaštalo ir evangelisto Mato parapijoje, eina Rokiškio dekanato dekano pareigas. Kunigas E. Novikas keletą metų veikė Panevėžio vyskupijos kunigų taryboje, priklauso pranciškonų bendruomenei, yra aktyvus gyvojo rožinio tradicijos puoselėtojas. Pomėgis – kelionės. Per 7-erius tarnystės metus Rokiškio dekanate E. Novikas dėjo ir deda dideles pastangas į Rokiškio krašto sakralinio paveldo saugojimą, puoselėjimą ir populiarinimą. Per sakralinį paveldą jis kuria krašto patrauklumą. Dekano nuveiktų svarbių ir atsakingų darbų Rokiškio krašte sąrašas įspūdingas. Įprastai tai – kelių dešimtmečių pastangų reikalaujantis veikimas.

      Su uolumu ir užsidegimu jis ėmėsi kertinių parapijos bažnyčios reikalų, tokių kaip Rokiškio bažnyčios, kuri yra kultūros paveldo objektas, saugumas ir išsaugojimas – rekonstruota elektra, vitražai, įvesta priešgaisrinė sistema, signalizacija, bažnyčioje įrengtas grindinis šildymas, pradėti pamatų izoliacijos darbai. Lygiai su tokiu pat rūpestingumu, uolumu, kaip kertinius darbus, jis įgyvendina ir kultūrines idėjas – yra įvairių religinių ir pilietinių iniciatyvų palaikytojas. Pats inicijuoja veiklas, garsinančias Rokiškio kraštą, kaip unikalaus kultūros paveldo vietovę. Šv. Kalėdų proga Rokiškio bažnyčia pasipuošė įspūdinga smėlio prakartėle, šiuo metu į bažnyčią turistus traukia popiežiaus Jonui Pauliui II skulptūra. Dekanas E. Novikas inicijavo ir įgyvendino bažnyčios sakralinio lobyno ekspoziciją, bažnyčios archeologinių tyrimų ekspoziciją. Tokios išskirtinės veiklos pritraukė nacionalinės žiniasklaidos dėmesį ir, atitinkamai, skatina aktyvesnį Rokiškio krašto turistinį pažinimą. Nuo 2013 m. atlikti darbai Rokiškio dekanate:

      Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje atlikti archeologiniai tyrimai, rekonstruota elektros instaliacija, įrengtas vidaus apšvietimas, signalizacija ir priešgaisrinė sistema;

      įrengtas grindinis šildymas, apšildytos bažnyčios lubos; bažnyčioje restauruoti, o Šv. Juozapo koplyčioje įrengti vitražai; rekonstruotas bažnyčios varpinės varpas, bažnyčios navoje atnaujintos granito plokštės, restauruoti išoriniai centriniai ir šoniniai vartai, įrengta bažnyčios pamatų istorinė ekspozicija, pakeistos bažnyčios vidaus centrinės durys; suremontuoti bažnyčiai priklausantys kiti statiniai: nudažytas valgyklos pastatas, atnaujinta Carito pastato išorė, įrengta keletas erdvių organizacijos veiklai, klebonijoje pakeisti langai, suremontuotos gyvenamosios patalpos, modernizuota šildymo sistema. Taip pat Panemunėlio Šv. Juozapo Globos parapijoje, kurioje E. Novikas eina klebono pareigas, nudažytas bažnyčios stogas, suremontuoti akmeniniai laiptai.

      Per pastaruosius metus buvo pasirūpinta sutvarkyti bažnyčios elektroninį archyvą, bažnyčios grafų ložėje įkurta ekspozicinė erdvė ir įrengta bažnyčios lobyno paroda, įsteigtas išklausymo centras, atkurta gegužinių pamaldų tradicija Rokiškio Kalvarijose, organizuotas bažnyčios komplekso pristatymas turistams ir kitiems besidomintiems lankytojams.

      Dekanas, klebonas kun. E. Novikas yra aktyvus Rokiškio krašto kultūros srities pasitarimų ir pristatymo renginių dalyvis bei moralinis autoritetas, nuoširdus valstybinių, patriotinių renginių rėmėjas. Dekanas, klebonas kun. E. Novikas yra apdovanotas Rokiškio rajono savivaldybės mero padėkos raštu, visuomeninės organizacijos „Tyzenhauzų paveldas“ statulėle.

      E. Novikui Rokiškio krašto garbės piliečio vardas suteiktas už didelį indėlį saugant, puoselėjant, atkuriant Rokiškio krašto sakralinį kultūros paveldą, už nuolatinį ir atsakingą rūpestį parapija ir istorinių-kultūrinių vertybių apsauga, už iniciatyvas ir įspūdingus sumanymus populiarinti Rokiškio kraštą, kaip unikalių istorinių-kultūrinių vertybių turėtoją, už Rokiškio vardo garsinimą.

 

 

 

Publikuota 2020 06 22