Pradinis » Krašto Garbės piliečiai » Albinas Jasiūnas

Krašto garbės piliečiai

Albinas Jasiūnas

Albinas Jasiūnas gimė 1933 m. sausio 9 d. Vilkelių kaime, Pandėlio vls., ūkininkų Vlado ir Adelės Jasiūnų šeimoje. Mokėsi: 1939-1943 m. Lydžiūnų pradžios mokykloje, 1943-1951 m. Pandėlio progimnazijoje ir vidurinėje mokykloje. 1951-1956 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Mechanizacijos fakultete. Dirbo inžinieriumi Vyriausioje tarybinių ūkių valdyboje, Žemės ūkio ministerijoje. 1962-1990 m. dirbo Statybos ministerijos sistemoje. 1990-1995 m. Vilniaus miesto I šaukimo deputatas. 1990 m. sovietinės blokados metu buvo išrinktas Vilniaus miesto Tarybos deputatų antiblokadinės komisijos pirmininku. 1991-1993 m. Vilniaus Šnipiškių seniūno pavaduotojas. Greta darbo seniūnijoje 1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos paskirtas Sovietų Sąjungos KGB veiklai Lietuvoje tirti konsultacinės tarybos nariu. 1992 m. birželio mėn. vienas iš trijų Vyriausybinės delegacijos narių, važiavo į Uljanovsko KGB, kur iš archyvų saugyklų priėmė ir į Lietuvą parvežė 47 tūkst. baudžiamųjų ir filtracinių Lietuvos piliečių bylų. 1993-1995 m. Vilniaus miesto vicemeras. 1996-2002 m. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai" pirmininko pavaduotojas ir Pensininkų reikalų tarybos prie Socialinių reikalų ir darbo ministerijos narys. 2000 m. organizavo pagyvenusių žymių Lietuvos žmonių intelektualų visuomeninę organizaciją sambūrį „Patirtis" ir įregistravo ją LR Teisingumo ministerijoje, buvo jos atsakingasis sekretorius. Albinas Jasiūnas buvo Pandėlio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios bokštų, nugriautų Pirmojo pasaulinio karo metu - 1915-aisiais, atstatymo iniciatorius: organizavo lėšų rinkimą Lietuvoje ir JAV (surinkta per 474 tūkst.Lt) bei  atstatymo darbus, išleido informacinį leidinį „Atstatykime tai, ką sugriovė svetimšaliai". 2006 m. bokštai buvo atstatyti, o nauji varpai - pašventinti. Pandėlio bažnyčios šventoriuje Albinas Jasiūnas savo lėšomis pastatė kryžių tremtiniams, politiniams kaliniams ir partizanams atminti.

Albinas Jasiūnas iki šiol aktyviai dalyvauja Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai" veikloje. 2003 m. pradėjo rinkti medžiagą monografijai „Pandėlys", organizuoja lėšų rinkimą leidiniui išleisti.

2007 m. jam įteiktas popiežiaus Benedikto XVI  „Ypatingo apaštališkojo palaiminimo raštas". 2014 m. rugpjūčio 29 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu kraštiečiui Albinui Jasiūnui suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas. Šis titulas suteiktas už Albino Jasiūno pastangas garsinant gimtąjį kraštą, istorinės atminties įprasminimą bei didelį rūpestį atstatant Pandėlio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios bokštus.

1958 m. sukūrė šeimą su Priekulės vidurinės mokyklos mokytoja Regina Mažeikaite. Išaugino sūnų Kęstutį - fiziką ir dukrą Gražiną - ekonomistę, sulaukė penkių anūkų.