Pradinis » Krašto Garbės piliečiai » Leonardas Kairiūkštis

Krašto garbės piliečiai

LEonardas Kairiūkštis

Gimė 1928 m. gruodžio 28 d. Papiškių k., Rokiškio raj. Mokėsi Čedasų pradinėje mokykloje, Pandėlio progimnazijoje, 1947 m. baigė Rokiškio gimnaziją. 1952 m. su pagyrimu baigė LŽŪU Miškų fakultetą.

Yra Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys, Švedijos Karališkosios žemės ūkio ir miškų akademijos užsienio narys, Petro mokslų ir menų akademijos Sankt Peterburge tikrasis narys, TSRS Mokslų akademijos Dendroklimatologijos komisijos pirmininkas, Pasaulio mokslininkų Federacijos narys, Nacionalinės geografijos draugijos narys. Habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 1956-1984 m. dirbo ir nuo 1988 m. vėl dirba Lietuvos miškų institute, 1956-1957 m. - Miško biologijos ir miškininkystės laboratorijos vedėjas, 1958-1969 m. - instituto direktoriaus pavaduotojas, 1970-1984 m. ir 1988-1992 m. direktorius, 1992-1997 m. - Ekologijos ir miškininkystės laboratorijos vedėjas. 1972-1984 m. dar buvo ir Lietuvos MA Chemijos ir biologijos mokslų sk. akademikas sekretorius. 1984-1987 m. dirbo Tarptautiniame taikomosios sisteminės analizės institute Austrijoje. Nuo 1997 m. - tarptautinio žurnalo "Baltic Forestry" vyriaus. redaktorius. Yra keturių išradimų autorius.

Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys - miškotyra, ekologija, dendrochronologija. Sudarė universalią medžių biologinę ir ūkinę klasifikaciją, parengė efektyvių mišriųjų medynų ugdymo būdų ir etaloninio miško formavimo modelių, sukūrė mišriųjų miškų formavimo teoriją, atrankinių kirtimų sistemą ir produktyviausio miško teoriją, už kurią gavo Europos miškininkystės W.L.Pfeilio premiją 1992 m. ir Lietuvos nacionalinę mokslo premiją 2005 m.

Yra parengęs 17 monografijų, per 900 mokslo ir mokslo populiarinimo publikacijų įvairiuose Lietuvos ir užsienio Mokslo ir informaciniuose leidiniuose, kelis šimtus mokslinių pranešimų Lietuvos, užsienio ir tarptautinių mokslinių organizacijų renginiuose Rusijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Argentinoje, JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, Meksikoje, Turkijoje, Švedijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Šveicarijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, Norvegijoje ir kitur.

 

Mirė 2021 m. liepos 15 d. Kaune.