Pradinis » Krašto Garbės piliečiai » Juozas Tunaitis

Krašto garbės piliečiai

Juozas Tunaitis

Gimė 1928 10 25 Davainiškio k., Kamajų sen., Rokiškio raj. 1935-1942 m. mokėsi Salų pradinėje ir vidurinėje mokyklose. 1942 - 1949 m. mokėsi Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijoje, kurią baigė aukso medaliu. Buvo gabus matematikas. 1949 - 1950 m. studijavo Vilniaus universitete, 1950 - 1954 m. - Kauno Kunigų seminarijoje.

1954 m. rugsėjo 12 d. vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino Juozą Tunaitį kunigu. Jis buvo paskirtas į Palūšę. Iki 1960 m. buvo šios parapijos administratorius. 1960 - 1961 m. - Dūkšto parapijos klebonas, 1961 - 1968 m. - Dubičių parapijos administratorius. Nuo 1968 m. Tunaitis dirbo Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje vikaru adjutorium, nuo 1978 m. klebonu. 1989 m. vasario 1 d. kunigui J.Tunaičiui buvo suteiktas Popiežiaus rūmų kapeliono - monsinjoro titulas. Netrukus po to jis paskiriamas kurijos kancleriu.

Nuo 1991 m. gegužės 19 d. Juozas Tunaitis - titulinis Sasuros vyskupas ir Vilniaus arkivyskupo augziliaras bei generalinis vikaras. Mirė J. Tunaitis 2012 m. birželio 1 d. Vilniuje.

Iš Rokiškio krašto GARBĖS PILIEČIŲ knygos