Krašto garbės piliečiai

Angelo Frosio

Profesorius Angelo Frosio gimė 1946-03-19 Italijoje, Lombardijos regione, Bottaino kaimelyje žemdirbių šeimoje. Tapęs plačiai žinomu sūrininkystės specialistu, garsėjo ir kaip menininkas. 1993 metais Angelo Frosio buvo pakviestas į Rokiškį kurti Vakarų Europos rinkose paklausių pieno produktų. Kaip pabrėžia Rokiškio sūrininkai, nuo to laiko Lietuva ir Rokiškis tapo plačiai pasaulyje žinomo profesoriaus „antraisiais namais, o Rokiškis gali džiaugtis čia gaminamais sūriais. Šiandien Angelo Frosio yra vienas iš pirmaujančių pasaulio ekspertų pieno sektoriuje ir savo profesinę veiklą vykdo Europoje, Pietų Amerikoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Profesorius yra daugybės mokslinių darbų ir knygų autorius. Jo sūrininkystės vadovėlis yra išleistas ir lietuvių kalba. Nuo 1993 metų, pastoviai lankydamasis ir dirbdamas Rokiškio sūrių gamykloje, A. Frosio aktyviai įsijungė į krašto kultūrinę veiklą, tapo mecenatu, italų ir lietuvių draugystės puoselėtoju, jo gražios iniciatyvos turtino dvasinį miesto gyvenimą. Nuo 1994 metų Rokiškio krašto muziejuje pastoviai vyksta jo kūrybos parodos, ne kartą jis rėmė čia vykstančius plenerus ir konkursus. Nemažai savo darbų A. Frosio yra padovanojęs Rokiškio krašto muziejui. A. Frosio dėka Rokiškyje atsirado vienintelis šiaurės Europoje Prakartėlių muziejus, kuriam jis skirdavo pinigus įsigyti eksponatams ir konkursams organizuoti. Šiuo metu šiame muziejuje sukaupta daugiau kaip šimtas prakartėlių, garsinančių Rokiškį toli už Lietuvos ribų ir įsiliejusių į praėjusiais metais gimusią Kalėdų Senelio rezidenciją. 1996- 1999 metais A. Frosio lėšomis buvo restauruojamas vienas iš Rokiškio krašto muziejaus kumetynų. 2002 m. jo pinigais buvo restauruota muziejaus buities skyriaus koplytėlė, 2003 m.- kluonas, 2005 m.- dūminė pirkia, įvesta elektra, įrengtas apšvietimas. Profesorius savo renginiais ir iniciatyvomis pastoviai skatino lietuvių ir italų draugystę. Tuo tikslu Rokiškyje jo lėšomis buvo organizuojami italų kalbos kursai, vyko susitikimai su Italijos ambasadoriais, miestų merais, kitais aukštais pareigūnais. A. Frosio lėšomis yra išleistas Rokiškyje sukauptų prakartėlių kolekcijos katalogas. Savo knygose italų ir lietuvių kalba jis gražiai atsiliepia apie Rokiškio kraštą, darbščius Rokiškio sūrininkus, todėl nenuostabu, kad čia turi daug draugų. 2006 metai A. Frosio buvo apdovanotas Rokiškio rajono mero E.Vilimo Padėkos raštu. Angelo Frosio už nuopelnus krašto ekonomikai, mecenatystę, kultūrines iniciatyvas ir Rokiškio krašto garsinimą visame pasaulyje 2017 m. suteiktas Rokiškio krašto Garbės piliečio vardas.