Pradinis » Krašto Garbės piliečiai » Palmyra Damijonaitienė

Krašto garbės piliečiai

Palmyra Damijonaitienė

Gimė 1933 m. Kaireliuose, Rokiškio rajone. Pirmąją juostą ji išaudė 1956 m., ir šiemet sukanka 44 metai, kai Palmira Damijonaitienė tapo profesionale juostų audėja.

Audėja surengė daugybę parodų Lietuvoje, užsienyje: Indijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, JAV, Kanadoje. Po paskutinės parodos Los Angele jai buvo suteiktas šio miesto garbės pilietės vardas, juostų liko San Francisko pasauliniame audimo muziejuje.

Palmiros Damijonaitienės juostos dovanotos Popiežiui Jonui Pauliui II, Indirai Gandi, Michailui Gorbačiovui, Lietuvos Respublikos Prezidentams Algirdui Mykolui Brazauskui, Valdui Adamkui, Rolandui Paksui, Atkuriamojo Seimo Pirmininkui Vytautui Landsbergiui, kitiems garsiems žmonėms.

2003 m. Rokiškio krašto muziejuje buvo surengta jubiliejinė audėjos paroda. Joje eksponuota virš 100 juostų, kurios per parodos uždarymą padovanotos muziejui.

Palmiros Damijonaitienės kūryba puoselėja senąsias liaudies meno tradicijas, garsina Rokiškio kraštą Lietuvoje ir už jos ribų.