Kūrėjų puslapis

Genys Arvydas

Poetas, prozininkas, vertėjas.
Biografija:
Gimė 1954-09-20 Panemunyje, Rokiškio rajone.  1973 m. Baigė Pandėlio vidurinę mokyklą. 1976-1979 m. m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Vilniaus universiteto ūkio skyriuje, "Atgimimo", "Dialogo", UAB "Vilniaus laikraščio", "Šeimininkės" redakcijose, bendradarbiavo kituose leidiniuose. Žurnalui "Mokslas ir gyvenimas" rengė mokslo populiarinimo straipsnius, Lietuvos mokslininkų sąjungos laikraščiui "Mokslo Lietuva" - iškiliausių kultūrinių renginių apžvalgas ir kultūrai ir mokslui reikšmingesnių knygų recenzijas. Mokytojavo Vilniaus Užupio vid. mokykloje. Kūrė ir rengė spaudai neperiodinį kultūros, religijotyros ir filosofijos leidinį jaunuomenei "Eisra", buvo leidinio redaktorius. 1995-2001 m. aktyviai dalyvavo kraštiečių draugijoje "Panemunio krivūlė",  padėjo rengiant ir leidžiant knygas "Panemunis" (kultūrinė 400 metų miestelio istorija) ir "Prarasties metai" (apie Panemunio krašto tremtinius ir rezistentus). 1999 m. už mūsų krašto etninės kultūros, istorinės praeities puoselėjimą, grąžinant į gyvenimą dvasines vertybes buvo pažymėtas padėkos raštu. 
Kūrybos bibliografija:
Žemiškas mūsų likimas: lyrika. - Vilnius: Vaga, 1981.
Gyvenimas - vanagas: lyrika. - Vilnius: Vaga, 1990.
Maištas prieš giminę: romanas. - Vilnius: Mažasis Vyturys, 2001.
Angelų grumtynės: eilėraščių rinkinys. - Vilnius: Mažasis Vyturys, 2004.
Veidu į užupį: eilėraščiai ir poema. - Vilnius: Vaga, 2007.
Karsavino meilės pamokos : draminė lemties istorija. - Vilnius : Homo liber, 2008 (Kaunas : Aušra).
Vertimas iš rusų kalbos:
N. Berdiajevas. Erosas ir asmenybė: filosofinė eseistika. - Vilnius: Asveja, 1999.
Kitas skruostas : eilėraščiai. - 2009.