Pradinis » Krašto kūrėjų puslapis » Daunys Vaidotas

Kūrėjų puslapis

 

 

Daunys Vaidotas


Rašytojas, eseistas, poetas, literatūros kritikas

Biografija:

1958-01-02 Rokiškyje - 1995-07-29 Vilniuje, palaidotas Rumšiškių kapinėse.
Mokėsi Rokiškyje, 1965-1972 m. mokėsi Kauno II vidurinėje mokykloje (Maironio gimnazija), 1972-1976 m. Rumšiškių mokykloje, 1976-1981 m. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.
Dirbo įvairiose redakcijose. 1981-1987 m. buvo „Pergalės" žurnalo skyriaus redaktorius. 1987-1988 m. „Žvaigždutės" žurnalo vyr. redaktorius, 1988-1995 m. „Krantų" žurnalo vyr. redaktorius. 1985-1989 m. redagavo jaunųjų kultūros almanachą „Veidai". 1992-1995 m. dienraštyje „Lietuvos rytas" rašė savaitinę Šeštosios dienos skiltį (joje skelbti tektai vėliau išleisti knygoje „Šeštoji diena"). 1994-1995 m. atkūrė ir redagavo žurnalą „Naujoji Romuva". 1991 m. su savo draugais įsteigė Regnum fondą - leidybinį, poetinį ir muzikinį projektą: įkūrė to paties pavadinimo knygų leidyklą, periodinį almanachą (pasirodė du numeriai) ir kamerinės muzikos ansamblį. 
Pirmieji eilėraščiai periodikoje pasirodė 1967 m. Būdamas šešiolikos metų parašė istorinę dramą „Krėva". Pirmą kartą ji išspausdinta jau po autoriaus mirties. 1983 m. žurnale „Nemunas" publikuotas eilėraščių ciklas „Metų laikai", vėliau tapęs pagrindu jo to paties pavadinimo pirmajai poezijos knygai „Metų laikai" 1985 m. 1993 m. pasirodė V. Balčyčio fotografijų ir V. Daunio esė albumas „Vilnius. Vaizdas ir žodis". 1995 m. atskira knyga išleista eseistikos rinktinė „Šeštoji diena". 1999 m. išėjo poezijos rinktinė „Kelio ženklai". Kūryba įtraukta į almanachus.
Bendradarbiavo periodinėje spaudoje: „Draugas", „Krantai", „Lietuvos rytas", „Metai", „Nemunas", „Naujoji Romuva", „Santara" ir kt

Kūrybos biografija:
Donelaitis : metų laikai ir erdvės : (medžiaga lektoriui) / Daunys Vaidotas ; LTSR "Žinijos" draugija. - Vilnius : Žinija, 1989. - 17 p.

Kelio ženklai : rinktinė / Vaidotas Daunys ; [sudarė Nijolė Kvaraciejūtė]. - Vilnius : Regnum fondas, 1999 (Vilnius : UAB "Leidybos centras"). - 170, [1] p. : iliustr.

Kūrybos karalystės šviesa : straipsniai, pokalbiai, esė / Vaidotas Daunys ; [sudarytoja ir įvado autorė Elvyra Usačiovaitė] ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. - Vilnius : Versus aureus, [2007] (Kaunas : Aušra). - 302, [2] p., [4] iliustr. Lap.

Langas : mokyklinių metų poezijos rinktinė / Vaidotas Daunys ; [sudarė Živilė Ambrazevičienė]. - Rumšiškės (Kaišiadorių raj.) : Rumšiškių J. Aisčio muziejus, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 99, [3] p. : faks.

Metų laikai : eilėraščiai / Vaidotas Daunys. - Vilnius : Vaga, 1985 (Kaunas : K. Požėlos sp.). - 45, [2] p. - (Pirmoji knyga).

Pastoviųjų vertybių versmė : literatūros kritika / Vaidotas Daunys ; sudarė Elvyra Usačiovaitė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius : Spauda). - 286, [1] p.

Šeštoji diena : esė / Vaidotas Daunys ; sudarė Romualdas Norkus. - Kaunas : Spindulys, 1995. - 250 p. - (Kultūros žurnalo "Santara" biblioteka ; 32).

Vilnius : vardas ir žodis / Vytautas Balčytis (fotografija), Vaidotas Daunys (esė) ; [redaktorė Nijolė Kvaraciejūtė]. - Vilnius : Regnum, 1993. - [60] p. : iliustr.

Wilno: imię i słowo : [album] / zdjęcia V. Balčytis ; tekst V. Daunys ; przekł. Z jęz. Lit. B. Kaleda. - Vilnius : Regnum, 1993. - [60] p. : iliustr.

Wilno : Imię i słowo / Vaidotas Daunys ; przekład Barbara Kaleda ; zdjęcie Vytautas Balčytis. - Vilnius : Regnum, 1993. - 30 p.

 

Šaltiniai:
Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001. - [T.] 4, 2003, p. 535.

Literatūros enciklopedija mokyklai. - [Vilnius] : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2011]. - p. 87.

Lietuva. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008-. - [T.] 2, 2010, p. 463.

Vilniaus atminimo knyga. - Vilnius : Charibdė, 2011. - P. 94.

Kaišiadorių krašto žmonės / Jonas Laurinavičius. - Kaišiadorys : Kaišiadorių muziejus, 2002. - P. 48-50.

 

 

Publikuota: 2018 06 18