Kūrėjų puslapis

Danys Alfonsas

Prozininkas.
Biografija:
Gimė 1924-09-16 Rokiškio rajone, Trumpiškių kaime. Sodybos vietoje yra pastatytas kryžius "Danių giminei atminti". Mokėsi Rokiškio ir Kauno gimnazijose, baigė Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. Kūrinių tematika labai įvairi ir plati: humoreskos, detektyvai, romanai,  analizuojantys žmonių gyvenimus  okupacijos metais. Mirė 2014 m. Vilniuje. 
Kūrybos bibliografija:
Visiems užteks: humoreskos. - Vilnius: Vaga, 1978.
Kruvinas akordas : lietuviškas detektyvas. - Kaunas : Europa, 1993. 
Kraujo lašas auskaruose: detektyvinė apysaka. - Kaunas: Europa, 1993.
Nuodų taurė: detektyvinė apysaka. - Kaunas: Europa, 1994.
Kelionė į nebūtį: romanas. - Vilnius: Žiburys,1995.
Vaišės prieš mirtį: detektyvinė apysaka. - Vilnius:Pradai,1996.
Krypuojantis vežimas: humoreskos. - Vilnius: Rotas,1997.
Kruvina Puota: romanas. - Vilnius: Horizontas,1997
Sava kišenė ne svetima: satyrinė apysaka. -Vilnius: Rotas,1998.
Sutryptų vilčių aimana: romanas.- Vilnius: Horizontas,1998.
Rūkytas kumpis: satyrinis romanas. - Vilnius : Rotas,1999.
Šūvių aidai gūdumoje: detektyvinė apysaka, - Vilnius : Rotas,1999.
Skaudūs praeities sopuliai: romanas. - Vilnius : Rotas,2001.
Užkasti akmenys : romanas.-Vilnius : Baltijos spaudos ir prekybos b-vės sp, 2003.
Žemės trauka : romanas. - Vilnius : Trys žvaigždutės : Pasaulinės lietuvių vaikų literatūros asociacija "Lietuviška vaikų knyga", 2004.
Jupiteris žemėje : romanas. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2005. 
Rasoti takai : romanas. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2006.
Saldaus gyvenimo klampynėse : romanas.- Vilnius : Petro ofsetas, 2009.