Pradinis » Krašto kūrėjų puslapis » Cinauskas Vytautas

Kūrėjų puslapis

 

 

Cinauskas Vytautas

 

Rašytojas, poetas, visuomenės veikėjas

Biografija:

1930-06-06 Pandėlyje - 2005-06-07 Vilniuje, palaidotas Kairėnų kapinėse.

1941 m. birželio 14 d. su šeima sovietų valdžios ištremtas į Altajaus kraštą, Raskazichos gyvenvietę. 1947 m. kartu su mama ir sesute iš tremties pabėgo į Lietuvą, lankė Obelių gimnaziją. 1948 m. suimtas ir vėl ištremtas į Krasnojarsko kraštą, Kozačinsko rajoną. Po metų pervežtas šiauriau į Stibio kasyklas Severo Jenisejsko rajone. 1956 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Kauno HES statyboje, 1958 - 1996 m. Geologinės žvalgybos ekspedicijos geologas. Nuo 1992 m. Tremtinių grįžimo fondo valdybos pirmininkas. 1996-2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Aktyviai dalyvavo visuomeniniame ir politiniame Lietuvos gyvenime. 1998 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu. 2009 m. birželio 10 d. Vilniuje, ant Tremtinių namų pastato atidengta memorialinė lenta V. Cinauskui.
Eilėraščius pradėjo rašyti dar pradžios mokykloje, tremtyje, bet skelbti savo kūrybą galėjo tik Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Pirmasis eilėraščių rinkinys „Kad būtum šalia" išėjo 1992 m. ir pelnė Zigmo Gėlės literatūrinę premiją. Eilėraščiai publikuoti antologijose „Nupinsiu Lietuvai vainiką", „Varpo dūžiai", „Lietuvos istorija poezijoje", „ Tremtinio Lietuva" ir kt.
Bendradarbiavo spaudoje: „Apžvalga", „Atgimimas", „Diena", „Dirva", „Dienovidis", „XXI amžius", „Elektrėnų žinios", „Gimtasis kraštas", „Ji", „Karys", „Kauno diena", „Kauno žinios", „Lietuvos aidas", „Literatūra ir menas", „Naujasis Gėlupis", „Metai", „Nemunas", „Respublika", „Savanoris", „Savininkas", „Šiaulių kraštas", „Švyturys", „Tėviškės aidai", „Tėviškės žiburiai", „Tremtinys", „Ūkininko patarėjas", „Utenos apskritis", „Valstiečių laikraštis", „Varpas", „Vasario 16", „Žeimenos krantai", „Žemaitija", „Žemės druska", „Žiburys" ir kt.

Kūrybos biografija:

Kad būtum šalia : eilėraščiai / Vytautas Cinauskas. - Vilnius : Vaga, 1992. - 77, [1] p.

Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj ... : eilėraščiai / Vytautas Cinauskas ; [dailininkė G. Didelytė]. - Vilnius : Lietuvos aidas, 1995. - 104 p. : iliustr.

Ir atmintis, ir dabartis... : [eilėraščiai] / Vytautas Cinauskas. - [Vilnius : Seimo leidykla ,,Valstybės žinios'', 1998]. - 94, [2].

 

Šaltiniai:

Visuotinė lietuvių enciklopedija.T. 4. - Vilnius, 2003, p. 133.

 

Publikuota: 2018 06 11