Pradinis » Krašto kūrėjų puslapis » Urbonas Aloyzas

Kūrėjų puslapis

Urbonas Aloyzas

Žurnalistas, rašytojas.
Biografija:
Gimė 1935-05-21 Rokiškio rajone Radžionių kaime. 1958 m. baigė VU žurnalistiką. Dirbo įvairiuose laikraščiuose korespondentu, "Vakarinių naujienų" redakcijoje skyriaus vedėju. Kurį dirbo jūreiviu. Kūrybos tematika labai įvairi. Joje  kalbama apie amžinąsias vertybes: padorumą, ištikimybę, meilę, darbštumą, pagarbą savo artimiesiems ir kiekvienam žmogui. 
Kūrybos bibliografija:
... Milicijos teletaipai kala ... : apybraižos. - Vilnius : Mintis, 1973.
Pėdsakai baigiasi ugnyje : apybraižos. - Vilnius, 1974. 
Giminystės laipsnis - kovos draugai. - Vilnius, 1975. 
Mano svajonių žemė. - Vilnius : Mintis, 1979. 
Gabrielės keliais : ne karo metų dienoraščiai. - Vilnius : Gairės, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 
Jūra, lauk manęs. - Vilnius, 1983.
Likime rūstusis ... : apybraižos : vyresniajam mokykliniam amžiui. - Vilnius : Vaga, 1983. 
Neliksi vienišas : dokumentinė apybraiža. - Vilnius, 1984. 
Ypatinga užduotis : apybraižos. - Vilnius : Vyturys, 1985. 
Kaunas yra Kaunas! : 21 interviu su žymiais Lietuvos žmonėmis, kurie gimė ar brendo Kaune-vaškinių figūrų mieste .... - Vilnius : Žuvėdra, 1994. 
Pasmerktųjų džiaugsmas : apsakymai. - Vilnius : Žuvėdra, 1996. 
Po saule : apie akademiką Antaną Būdvytį. - Vilnius : Margi raštai, 1997. 
Pilkų arimų šviesa : Lietuvos ūkininkų atsikūrimo dešimtmečiui. - Vilnius : Margi raštai, 1999 (Kaunas : Spindulys). 
Olimpiniai žingsniai : dešimtmetis (1991-2001) pasaulio olimpinėje šeimoje. - Vilnius : Gairės, 2001 (Kaunas : Spindulys). 
Sutikti agronomų žemėje : įžymūs XX amžiaus Lietuvos žemės ūkio veikėjai. - Vilnius : Gairės, 2001 (Kaunas : Spindulys).
Olimpiniai žingsniai : dešimtmetis (1991-2001) pasaulio olimpinėje šeimoje. - 2001.  
Gabrielės keliais : ne karo metų dienoraščiai. - 2003. 
Esu Esperanto eilinis : apybraižos. - 2003. 

Vertimai:
Raudonasis ratas : detektyvinis romanas / Edgaras Volesas ; vertė A. Urbonas. - 2-asis leid. - Vilnius :Alma littera, 1991. 
Во имя человека / А. Урбонас, К. Трячякаускас ; пер. с лит. Л. Черной. - Вильнюс : Минтис,1984. - 118 p.