ROKIŠKIO  RAJONO  ĮŽYMIŲ  DATŲ  

KALENDORIUS    2023 m.

 

Sausis

1 d. – Naujieji metai. Lietuvos vėliavos diena

4 d. – Pasaulinė Brailio diena

6 d. – Trys karaliai

13 d. – Laisvės gynėjų diena

15 d. – Klaipėdos krašto diena

21 d. – Tarptautinė sportinių kelnių diena

24 d. – Tarptautinė edukacijos diena

25 d. – Pusiaužiemis, Kirmėlinė. Vilniaus pagarsinimo diena (Vilniaus gimtadienis). Lietuvos samariečių bendrijos diena

26 d. – Tarptautinė muitininkų diena

27 d. – Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena

28 d. – Europos duomenų apsaugos diena

 

 


 

Sausio 1 d. sukanka 125 metai, kai 1898-01-01 Prūseliuose, Juodupės sen., Rokiškio r. gimė Kazys Šimėnas – kariškis, JAV spaudos bendradarbis, apdovanotas LDK Gedimino IV laipsnio ordinu. Mirė 1986-07-22 Bostone, JAV.

 

Sausio 1 d. sukanka 105 metai, kai 1918-01-01 Rygoje gimė Jonas Kelečius – aktorius, dailininkas, išeivis. Mokėsi Rokiškio gimnazijoje. Mirė 2001-07-04 JAV.

 

Sausio 1 d. sukanka 10 metų, kai 2013-01-01 Vilniuje mirė Ramutis Tervydis – kūno kultūros dėstytojas, tautodailininkas. Gimė 1936-09-11 Skridulių k., Juodupės sen., Rokiškio r.

 

Sausio 2 d. sukanka 90 metų, kai 1933-01-02 Kebeliuose, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Vladislovas Tauterys – veterinarijos gydytojas, biologijos m. daktaras. Mirė 2000-07-04.

 

Sausio 2 d. sukanka 65 metai, kai 1958-01-02 Rokiškyje gimė Vaidotas Daunys – poetas, literatūros kritikas, žurnalo „Naujoji Romuva“ redaktorius, literatūrinės Juozo Keliuočio premijos laureatas. Žuvo 1995-07-29 Vilniuje.

 

Sausio 3 d. sukanka 25 metai, kai 1998-01-03 Vilniuje mirė Kazys Šešelgis – habil. architektūros m. daktaras, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius, nusipelnęs mokslo veikėjas. Gimė 1915-01-09 Žeimiuose, Kamajų sen., Rokiškio r.

 

Sausio 5 d. sukanka 10 metų, kai 2013-01-05 Raudondvaryje mirė Aloyzas Urbonas – žurnalistas, publicistas. Gimė 1935-05-21 Radžionyse, Rokiškio r.

 

Sausio 5 d. sukanka 5 metai, kai 2018-01-05 Grigiškėse, Vilniaus r. mirė Bronius Kondratas – poetas, dailininkas, ilgą laiką gyvenęs Rokiškyje. Gimė 1915-10-25 Taline, Estijoje.

 

Sausio 8 d. sukanka 75 metai, kai 1948-01-08 Rokiškyje gimė Pranciškus Memėnas – dirigentas, Karinių jūrų pajėgų orkestro vadovas, Lietuvos kultūros žymūnas.

 

Sausio 9 d. sukanka 90 metų, kai 1933-01-09 Vilkelių k., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Albinas Jasiūnas – inžinierius, buvo Vilniaus miesto vicemeras, Pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininko pavaduotojas, sambūrio „Patirtis“ atsakingasis sekretorius, Rokiškio krašto garbės pilietis.

 

Sausio 9 d. sukanka 75 metai, kai 1948-01-09 Rokiškyje gimė Dalia Šlyžiūtė-Gruodienė – verslininkė, Valdovų rūmų atstatymo paramos fondo valdybos, Vilniaus klubo, tarptautinio moterų klubo „Zonta“ narė, vasaros dailės plenerų Bikuškio dvare organizatorė.

 

Sausio 14 d. sukanka 30 metų, kai 1993-01-14 Newcastle, Australijoje mirė Motiejus Šeškus – filosofijos m. daktaras, žurnalistas, išeivis. Gimė 1911-09-08 Pakriaunyje, Rokiškio r.

 

Sausio 15 d. sukanka 35 metai, kai 1988-01-15 Kanadoje mirė Antanas Byras – pedagogas, literatas, išeivis. Gimė 1902-05-31 Palieknėje, Rokiškio r.

 

Sausio 16 d. sukanka 85 metai, kai 1938-01-16 Rūdžionių k., Obelių sen., Rokiškio r. gimė Antanas Galvelis – biologas, mokslininkas, mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių autorius. Mirė 1986-09-01 Vilniuje.

 

Sausio 16 d. sukanka 50 metų, kai 1973-01-16 Obeliuose, Rokiškio r. gimė Diana Zviedrienė (Roščenkovaitė) – dailininkė, filosofė, teisininkė.

 

Sausio 17 d. sukanka 90 metų, kai 1933-01-17 Abeliuose, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Jonas Naruškevičius – technikos m. daktaras, buvo Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Mechanikos fakulteto docentas, mokomųjų priemonių autorius. Mirė 2013-09-01 Vilniuje.

 

Sausio 18 d. sukanka 55 metai, kai 1968-01-18 Jūžintuose, Rokiškio r. mirė Elena Mekuškaitė – knygnešė, daraktorė. Gimė 1876-07-18 Bindzeliškių k., Jūžintų sen., Rokiškio r.

 

Sausio 20 d. sukanka 130 metų, kai 1893-01-20 Stenionyse, Kazliškio sen., Rokiškio r. gimė Povilas Kesiūnas – prozininkas, dramaturgas. Mirė 1981-07-04 Čikagoje, JAV.

 

Sausio 20 d. sukanka 100 metų, kai 1923-01-20 Bajoriškių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Albinas Pivoriūnas – dailininkas keramikas. Mirė 1991-04-28 Kaune.

 

Sausio 21 d. sukanka 120 metų, kai 1903-01-21 Stenionių k., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Feliksas Karpevičius – pedagogas, buvo Pandėlio progimnazijos direktorius, vadovėlių autorius. Mirė 1989-04-19 Obeliuose, Rokiškio r.

 

Sausio 21 d. sukanka 60 metų, kai 1963-01-21 Rokiškyje gimė Rita Miliūnaitė – kalbininkė, humanitarinių m. daktarė, Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė.

 

Sausio 22 d. sukanka 130 metų, kai 1893-01-22 Radžionių k., Kamajų sen., Rokiškio r. gimė Vincas Vėbras – laikraštininkas spaustuvininkas. Mirė 1958-09-21 Čikagoje, JAV.

 

Sausio 22 d. sukanka 115 metų, kai 1908-01-22 Suvainiškyje, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Vytautas Lapšys – kunigas, spaudos darbuotojas. Mirė 1936-04-17 Utenoje.

 

Sausio 22 d. sukanka 85 metai, kai 1938-01-22 Petriošiškio k., Kamajų sen., Rokiškio r. gimė Antanas Kancevičius – poetas. Mirė 2004-01-20 Kaune.

 

Sausio 22 d. sukanka 70 metų, kai 1953-01-22 Pandėlyje, Rokiškio r. gimė Irena Milvidaitė – biomedicinos m. daktarė, docentė, Lietuvos ir Europos kardiologų draugijų narė.

 

Sausio 22 d. sukanka 70 metų, kai 1953-01-22 Roblių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Jonas Balaišis – poetas, išleidęs eilėraščių rinkinius „Kaimo elegijos“ (2001), „Metai vieškeliais nueina“ (2012), „Skaudėjimo žodžiai“ (2014).

 

Sausio 24 d. sukanka 125 metai, kai 1898-01-24 Rūmiškiuose, Obelių sen., Rokiškio r. gimė Antanas Zauka – operos teatro režisierius. Mirė 1985-07-31 Vilniuje.

 

Sausio 24 d. sukanka 75 metai, kai 1948-01-24 Kamajuose, Rokiškio r. gimė Jokūbas Zovė – dailininkas grafikas, kaligrafas, poetas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

 

Sausio 25 d. sukanka 95 metai, kai 1928-01-25 Rokiškyje gimė Bronius Saulis – spaudos darbuotojas, Lietuvos nusipelnęs kultūros veikėjas, vertėjas, buvo „Šviesos“ leidyklos direktorius. Mirė 1980-07-25 Kaune.

 

Sausio 27 d. sukanka 65 metai, kai 1958-01-27 Degenių k., Kazliškio sen., Rokiškio r. gimė Eugenijus Stumbrys – fizinių m. daktaras, Lietuvos mokslų tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas.

 

Sausio 28 d. sukanka 95 metai, kai 1928-01-28 Rokiškyje gimė Jadvyga Rugytė – agronomė gėlininkė, Lietuvos nusipelniusi agronomė, 3 knygų bendraautorė, respublikinių bei tarptautinių gėlių parodų dalyvė ir prizininkė. Mirė 2005-03-23 Vilniuje.