Rokiškio rajono įžymių datų kalendorius 2023 m.

Kitos datos

Rugpjūčio 12 d. sukanka 425 metai, kai 1598-08-12 pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Panemunio miestelis.

 

Sukanka 220 metų, kai 1803 m. įsteigta Žiobiškio parapija.

(https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/ziobiskio-sv-arkang-mykolo-parapija/)

 

Sukanka 160 metų, kai 1863 m. pastatyta dabartinė Suvainiškio Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia.

(https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/suvainiskio-sv-apast-jokubo-parapija/)

 

Sukanka 135 metai, kai 1888 m. pastatyta dabartinė Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia.

(https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/salu-sv-kryziaus-parapija/)

 

Sukanka 110 metų, kai 1913 m. pastatyta nauja mūrinė Čedasų Apaštalų Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia.(https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/cedasu-sv-apast-petro-ir-povilo-parapija/)

  

Sukanka 85 metai, kai 1938 m. pastatyta medinė Juodupės Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia.(https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/juodupes-svc-ausros-vartu-dievo-motinos-parapija/)

 

⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥

Sukanka 30 metų, kai 1993 m. įsteigta Laibgalių pagrindinė mokykla (dabar Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius).

(https://www.senamiescio.rokiskis.lm.lt/)

 

Rugsėjo 1 d. sukanka 40 metų, kai 1983-09-01 įsteigta Rokiškio 4-oji vidurinė mokykla (dabar – Rokiškio J. Tūbelio progimnazija). (www.tubelis.rokiskyje.lt)

 

Rugsėjo 12 d. sukanka 105 metai, kai 1918-09-12 įkurta „Saulės“ gimnazija Rokiškyje (dabar Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazija). (https://rvg.lt/)

 

Sukanka 65 metai, kai 1958 m. įsteigta Rokiškio vaikų muzikos mokykla (dabar Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla).(https://mm.rokiskis.lm.lt/)

 

Sukanka 140 metų, kai 1883 m. prie Rokiškio bažnyčios buvo atidaryta vargonininkų mokykla. Ji veikė iki 1904 m.

 

Sukanka 30 metų, kai 1993 m. įsteigtas Juodupės meninio lavinimo centras (dabar Juodupės gimnazijos neformaliojo ugdymo skyrius). (https://jdpg.lt/)

 

Sukanka 130 metų, kai 1893 m. Naujikų kaime (Panemunėlio valsčiuje) kunigo švietėjo Jono Katelės iniciatyva įvyko pirmasis žinomas slaptas lietuviškas vaidinimas – parodyta Juozo Tumo-Vaižganto komedija „Nepadėjus nėr ko kasti“.

 

Sukanka 5 metai, kai 2018 m. rugsėjo mėn. Rokiškio kultūros centre susibūrė Senjorų judesio studija „Nuotaika“.

 

Gegužės 1 d. sukanka 90 metų, kai 1933-05-01 įsteigtas Rokiškio krašto muziejus

(http://www.muziejusrokiskyje.lt).

 

Sukanka 25 metai, kai 1998 m. įkurtas Obelių laisvės kovų istorijos muziejus

(http://www.muziejai.lt/Rokiskis/obeliu_istorijos_muziejus.htm).

   

Sukanka 35 metai, kai 1988 m. rugpjūčio mėn. įsikūrė Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio Rokiškio iniciatyvinė grupė.

   

Sukanka 35 metai, kai 1988-11-15 laikraščio „Spalio vėliava“ sudėtyje išėjo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės leidinio „Atgaiva“ pirmasis numeris.

   

Sukanka 35 metai, kai 1988-11-06 Rokiškyje prie Nepriklausomybės paminklo buvo iškelta tautinė trispalvė vėliava.

   

Sukanka 90 metų, kai 1933 m. Kamajuose, Rokiškio r. pastatytas paminklas Antanui Strazdui (Strazdeliui) (skulptorius Antanas Aleksandravičius).

   

Sukanka 30 metų, kai 1993 m. atidengtas paminklas rokiškėnams tremtiniams (skulptorius Robertas Antinis, architektas Eugenijus Miliūnas) „Rūpintojėlis“ Vytauto gatvėje.

 

Sukanka 20 metų, kai 2003 m. atidengtas didžiulis paminklas „Angelas“ Panemunyje (architektas A. Paslaitis, skulptorius K. Kisielius).

 

Sukanka 95 metai, kai 1928 m. Rokiškyje įsteigta „Lietmetalo“ gamykla (dabar AB „Rokiškio mašinų gamykla“) (http://www.rmg.lt).

 

Sukanka 105 metai, kai 1918 m. Rokiškyje įkurta savivalda.

 

Sukanka 150 metų, kai 1873 m. nutiestas geležinkelis per Rokiškį, Obelius.

 

⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥