ROKIŠKIO  RAJONO  ĮŽYMIŲ  DATŲ  

KALENDORIUS    2023 m.

 

Balandis

1 d. – Juokų diena. Pasaulinė paukščių diena

2 d. – Verbų sekmadienis. Tarptautinė vaikų knygos diena. Pasaulinė autizmo diena

4 d. – Lankomiausio puslapio diena

6 d. – Saugaus eismo diena. Tarptautinė santarvės ir sporto plėtros diena. Tarptautinė stalo teniso diena

7 d. – Pasaulinė sveikatos diena

9–10 d. – Šv. Velykos.

11 d. – Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena. Pasaulinė Parkinsono ligos diena

12 d. – Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena

15 d. – Kultūros diena. Pasaulinė cirko diena

16 d. – Foursquare diena

17 d. – Lietuvos energetikų diena. Pasaulinė hemofilijos diena

18 d. – Tarptautinė paminklų apsaugos diena. Pasaulinė radijo mėgėjų diena

19 d. – Sekretorės diena

20 d. – Kinų kalbos diena

21 d. – Pasaulinė kūrybiškumo ir inovacijų diena

22 d. – Tarptautinė motinos žemės diena

23 d. – Jorė, Jurginės, Ganiklio diena. Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena. Anglų kalbos diena

24 d. – Tarptautinė jaunimo solidarumo diena. DNR diena. Šuns diena

25 d. – Šv. Morkus, Daržų diena. Pasaulinė pingvinų diena. Pasaulinė maliarijos diena

26 d. – Tarptautinė kovos su triukšmu diena. Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena. Tarptautinė Černobylio avarijos aukų diena

27 d. – Medicinos darbuotojų diena. Pasaulinė grafinio dizaino diena

28 d. – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena

29 d. – Tarptautinė šokio diena. Tarptautinė cheminio karo aukų atminimo diena. Tarptautinė veterinarijos diena

30 d. – Tarptautinė džiazo diena. Valpurgijos naktis


 

Balandžio 1 d. sukanka 105 metai, kai 1918-04-01 Čedasuose, Rokiškio sen. ir r. gimė Juozas Balkevičius – inžinierius, buvo LŽŪU Statybinių konstrukcijų katedros docentas, įvairių leidinių autorius bei bendraautoris. Mirė 2012-11-11.

 

Balandžio 1 d. sukanka 85 metai, kai 1938-04-01 Rokiškyje gimė Bronius Kužulis – socialinių m. daktaras, buvo pirmasis Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto vadovas.

 

Balandžio 7 d. sukanka 120 metų, kai 1903-04-07 Rūmiškiuose, Obelių sen., Rokiškio r. gimė Emilija Kuzavinienė – tautosakininkė, dainininkė, dainų rinkinio „Oi, oi, oi, matula“ sudarytoja. Mirė 1992-02-19 Juodšiliuose, Vilniaus r.

 

Balandžio 9 d. sukanka 95 metai, kai 1928-04-09 Vaičėnų k., Obelių sen., Rokiškio r. gimė Andrius Dručkus – mokytojas istorikas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos ir valdybos pirmininko pavaduotojas, Obelių istorijos muziejaus įkūrėjas ir ilgametis vedėjas, Rokiškio krašto garbės pilietis. Mirė 2018-08-28 Obeliuose.

 

Balandžio 10 d. sukanka 75 metai, kai 1948-04-10 Kaune mirė Albertas Žuklys – skulptorius. Gimė 1919-04-19 Kungure (Rusijoje), gyveno Degučių k., Obelių sen., Rokiškio r.

 

Balandžio 18 d. sukanka 70 metų, kai 1953-04-18 Pandėlyje, Rokiškio r. gimė Vytautas Petrušonis – architektas, humanitarinių m. daktaras, VGTU docentas.

 

Balandžio 20 d. sukanka 100 metų, kai 1923-04-20 Gudeliuose, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Jonas Zemvaldas Balkevičius – humanitarinių m. daktaras, docentas. Mirė 2000-12-09 Vilniuje.

 

Balandžio 21 d. sukanka 90 metų, kai 1933-04-21 Šilelio k., Rokiškio sen. ir r. gimė Algirdas Nagelė – matematikas, fizinių m. daktaras, docentas. Mirė 2005-03-06 Vilniuje.

 

Balandžio 23 d. sukanka 190 metų, kai 1833-04-23 Kamajuose, Rokiškio r. mirė Antanas Strazdas – kunigas, poetas. Gimė 1760-03-09 Astrave (dab. Margėnai), Kriaunų sen., Rokiškio r.

 

Balandžio 24 d. sukanka 30 metų, kai 1993-04-24 Vilniuje mirė Antanas Gruodis – teisininkas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas. Gimė 1900-01-11 Bradesių k., Rokiškio r.

 

Balandžio 24 d. sukanka 20 metų, kai 2003-04-24 Kaune mirė Ignas Balčiūnas – veterinarijos gydytojas, profesorius, habil. daktaras. Gimė 1925-10-02 Obeliuose, Rokiškio r.

 

Balandžio 25 d. sukanka 110 metų, kai 1913-04-25 Rokiškyje gimė Monika Mironaitė – aktorė, liaudies artistė, valstybinių ir respublikinių premijų laureatė. Mirė 2000-06-29 Vilniuje.

 

Balandžio 26 d. sukanka 80 metų, kai 1943-04-26 Čivyliuose, Jūžintų sen., Rokiškio r. gimė Aloyzas Gudonis – Lietuvos maisto technologijos inžinierius, technologijos m. daktaras, docentas.

 

Balandžio 26 d. sukanka 75 metai, kai 1948-04-26 Plačeniškiuose, Kupiškio r. gimė Bronius Ribokas – poetas, žurnalistas. Nuo 2003 m. gyvena Skemuose, Rokiškio r.

 

Balandžio 28 d. sukanka 60 metų, kai 1963-04-28 Verksnionyse, Kamajų sen., Rokiškio r. gimė Artūras Baronas – technikos m. daktaras.

 

Balandžio 29 d. sukanka 90 metų, kai 1933-04-29 Kaune mirė Juozas Tumas-Vaižgantas – kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas. Gimė 1869-09-08 Maleišių k., Anykščių r. Daug prisidėjo prie Rokiškio gimnazijos įsteigimo.

 

Balandžio 29 d. sukanka 65 metai, kai 1958-04-29 Rokiškyje gimė Vytautas Deksnys – pedagogas, literatas.