ROKIŠKIO  RAJONO  ĮŽYMIŲ  DATŲ  

KALENDORIUS    2019 m.

 

Rugsėjis

1 d. – Mokslo ir žinių diena

4 d. – Pasaulinė seksualinės sveikatos diena

6 d. – Baltijos jūros diena

7 d. – Panevėžio diena. Buriuotojų diena

8 d. – Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena). Vytauto Didžiojo karūnavimo diena. Padėkos už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvės apgynimą diena. Tarptautinė raštingumo diena. Tarptautinė kineziterapeuto diena

9 d. – Tarptautinė grožio diena. Testuotojų diena

10 d. – Pasaulinė savižudybių prevencijos diena

13 d. – Programuotojų diena

15 d. - day.lt gimtadienis. Pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena. Tarptautinė demokratijos diena

16 d. – Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena

20 d. – Miškininko diena

21 d. – Tarptautinė taikos diena. Šv. Matas, Alutinis. Bobų vasaros pradžia. Tarptautinė Alzheimerio ligos diena

22 d. – Baltų vienybės diena. Rudens lygė (lygiadienis). Tarptautinė diena be automobilio. Šiaulių miesto gimimo diena

23 d. – Lietuvos žydų genocido atminties diena

25 d. – Mokymosi šeimoje diena

26 d. – Europos kalbų diena. Pasaulinė kontracepcijos diena

27 d. – Pasaulinė turizmo diena. Lietuvos socialinių darbuotojų diena

28 d. – Vilniaus įkūrėjo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Tuskulėnų aukų atminimo diena. Pasaulinė pasiutligės diena

29 d. – Šv. Mykolas, Dagos diena. Pasaulinė širdies diena. Pasaulinė kurčiųjų diena

30 d. – Šv. Jeronimas. Tarptautinė vertėjų diena

 


 

Rugsėjo 4 d. sukanka 90 metų, kai 1929-09-04 Bostone (JAV) gimė Juozas Jurkėnas – filologas, habilituotas humanitarinių m. daktaras, Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos ir didaktikos katedros profesorius, vadovėlio ir mokslinių straipsnių autorius. Nuo 1931 m. gyveno Panemunio vnk., Rokiškio r.

 

Rugsėjo 8 d. sukanka 95 metai, kai 1924-09-08 Ridikiškiuose, Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Vytautas Klemka – dailininkas grafikas, skulptorius, tapytojas. Mirė 1991-08-14 Kaune. 

 

Rugsėjo 8 d. sukanka 150 metų, kai 1869-09-08 Maleišių k., Rokiškio apskr. gimė Juozas Tumas-Vaižgantas – kunigas, rašytojas, daug prisidėjęs prie Rokiškio gimnazijos įsteigimo. Mirė 1933-04-29 Kaune. 

 

Rugsėjo 9 d. sukanka 60 metų, kai 1959-09-09 Rokiškyje gimė Ritoldas Šukys – technikos m. daktaras, VGTU docentas, knygų bei straipsnių autorius. 

 

Rugsėjo 13 d. sukanka 75 metai, kai 1944-09-13 Ažubalių k., Kriaunų sen., Rokiškio r. gimė Algimantas Kurlavičius – technologijos m. daktaras, docentas, LŽŪU Informatikos katedros vedėjas. 

 

Rugsėjo 13 d. sukanka 85 metai, kai 1934-09-13 Rokiškyje gimė Laima Nakaitė-Vaitkunskienė – habil. humanitarinių m. daktarė, archeologė, knygų autorė.

 

Rugsėjo 13 d. sukanka 85 metai, kai 1934-09-13 Aleknų k., Juodupės sen., Rokiškio r. gimė Jonas Šedys – agrarinių m. daktaras, „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų bendradarbis. Mirė 2009-10-27 Vilniuje.   

 

Rugsėjo 15 d. sukanka 90 metų, kai 1929-09-15 Girelės k., Jūžintų sen., Rokiškio r. gimė Vytautas Gladutis – žurnalistas, pedagogas, buvo Kaišiadorių A. Brazausko vidurinės mokyklos direktorius. 

 

Rugsėjo 16 d. sukanka 95 metai, kai 1924-09-16 Trumpiškių k., Obelių sen., Rokiškio r. gimė Alfonsas Danys – rašytojas, Lietuvos nusipelnęs kultūros-švietimo darbuotojas. Mirė 2014-06-28 Vilniuje. 

 

Rugsėjo 17 d. sukanka 120 metų, kai 1899-09-17 Skardupių vnsd., Rokiškio apskr. gimė Jonas Mikėnas – karo lakūnas, skulptorius. Mirė 1988-04-07. 

 

Rugsėjo 19 d. sukanka 75 metai, kai 1944-09-19 Taraldžių k., Kamajų sen., Rokiškio r. gimė Valentinas Junokas – teisininkas, MRU Teisės fakulteto lektorius, buvęs LR Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas.

 

Rugsėjo 20 d. sukanka 65 metai, kai 1954-09-20 Panemunyje, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Arvydas Genys – poetas, prozininkas, vertėjas.

 

Rugsėjo 23 d. sukanka 15 metų, kai 1994-09-23 Kaune mirė Genovaitė Neniškienė – biologė, gamtos m. daktarė, docentė. Gimė 1925-08-08 Vytėnuose, Rokiškio r. 

 

Rugsėjo 24 d. sukanka 125 metai, kai 1894-09-24 Mažeikiškio vnk., Juodupės sen., Rokiškio r. gimė Petras Maželis – prozininkas, buvo Telšių dvasinės seminarijos profesorius, vyskupas. Mirė 1966-05-21 Telšiuose. 

 

Rugsėjo 26 d. sukanka 105 metai, kai 1914-09-26 Panemuniuose, Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Romualdas Balaišis – pedagogas, vadovėlių autorius. Mirė 1996-09-02 Vilniuje.

 

Rugsėjo 28 d. sukanka 70 metų, kai 1949-09-28 Salose, Kamajų sen., Rokiškio r. gimė Rimantas Morkvėnas – fizinių m. daktaras, LR Užsienio reikalų ministerijos patarėjas išeivijos klausimais.

 

Rugsėjo 30 d. sukanka 80 metų, kai 1939-09-30 Kaune mirė Juozas Tūbelis – valstybės ir visuomenės veikėjas, Lietuvos Ministras pirmininkas, Nepriklausomos Lietuvos Finansų bei Žemės ūkio ministras. Gimė 1882-04-18 Ilgalaukiuose, Rokiškio sen. ir r.