ROKIŠKIO  RAJONO  ĮŽYMIŲ  DATŲ  

KALENDORIUS    2023 m.

 

Liepa

1 d. – Tarptautinė architektų diena. Tarptautinė kooperacijos diena

3 d. – Tarptautinė diena be plastikinių maišelių

6 d. – Lietuvos valstybės (Mindaugo karūnavimo) diena. Tarptautinė bučinių diena

7 d. – Pasaulinė šokolado diena

8 d. – Tarptautinė alergijos diena

10 d. – Septyni broliai miegantys

11 d. – Pasaulio gyventojų diena. Pasaulinė populiacijos diena

13 d. – Durbės mūšio diena

13 d. – Agurkų diena

15 d. – Žalgirio mūšio diena

16 d. – Škaplierinė, prapjovos. Agronomų diena

17 d. – Pasaulio lietuvių vienybės diena. Dariaus ir Girėno žuvimo diena. Pasaulinė emociukų diena

18 d. – Tarptautinė aludarių diena

20 d. – Tarptautinė šachmatų diena. Perkūno, Šv. Elijaus debesų valdytojo diena

23 d. – Tarptautinė dešrainių diena

25 d. – Jokūbinės, Nuobaigos. Vilniaus globėjo šv. Kristoforo diena

26 d. – Šv. Ona, Pabaigtuvės

28 d. – Pasaulinė Hepatito diena. Sistemų administratoriaus diena

29 d.Šv. Morta, Griaustinio diena

30 d. – Tarptautinė draugystės diena. Jūros diena

 

 


 

Liepos 2 d. sukanka 90 metų, kai 1933-07-02 Verksnionyse, Kamajų sen., Rokiškio r. gimė Algimantas Antanas Diržys – radiotechnikas, technikos m. daktaras, docentas.

 

Liepos 3 d. sukanka 70 metų, kai 1953-07-03 Kavoliškyje, Rokiškio sen. ir r. gimė Petras Blaževičius – kultūros veikėjas, muziejininkas, buvo Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas, Rokiškio rajono kultūros ir turizmo tarybos pirmininkas, daugelio knygų apie Rokiškio kraštą ir jo žmones autorius.

 

Liepos 4 d. sukanka 50 metų, kai 1973-07-04 Rokiškyje gimė Arūnas Streikus – humanitarinių m. daktaras, VU profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas, Centro valdybos narys ir mokslinis sekretorius (2009–2015).

 

Liepos 6 d. sukanka 90 metų, kai 1933-07-06 Lingėnų k., Juodupės sen., Rokiškio r. gimė Algirdas Juozas Karalius – technologas, technikos m. daktaras, visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas.

 

Liepos 11 d. sukanka 95 metai, kai 1928-07-11 Dievogalos k., Kauno r. gimė Vincas Kriaučiūnas – ekonomistas, nusipelnęs zootechnikas, buvo Salų žemės ūkio technikumo dėstytojas, įvairių vadovėlių, knygų „Salos: Prie žydrojo Dviragio“ autorius. Mirė 2014-03-09 Tytuvėnuose, palaidotas Salose, Rokiškio r.

 

Liepos 12 d. sukanka 95 metai, kai 1928-07-12 Sičiūnų k., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Povilas Kapustinskas – geologas, publicistas, knygų autorius. Mirė 2017-12-09 Vilniuje.

 

Liepos 13 d. sukanka 100 metų, kai 1923-07-13 Kavolių k., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Balys Gurklys – ekonomistas, socialinių m. daktaras, docentas, spaudos ir radijo korespondentas, vadovėlių autorius. Mirė 2002-03-31 Vilniuje.

 

Liepos 13 d. sukanka 90 metų, kai 1933-07-13 Gylių k., Juodupės sen., Rokiškio r. gimė Petras Henrikas Garška – dailininkas skulptorius, lito monetų konkurso nugalėtojas, Rokiškio krašto garbės pilietis.

 

Liepos 15 d. sukanka 80 metų, kai 1943-07-15 Roviškėlių vnk., Rokiškio r. gimė Dalia Genovaitė Mažeikytė – dailininkė grafikė, tapytoja, Dailininkų sąjungos narė, literatė.

 

Liepos 17 d. sukanka 60 metų, kai 1963-07-17 Šniukštų k., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Eugenijus Čibinskas – dailininkas keramikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

 

Liepos 20 d. sukanka 140 metų, kai 1883-07-20 Baubliškiuose, Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Petras Ruseckas – spaudos darbuotojas, knygnešystės istorikas. Mirė 1945-12-08 Rusijoje.

 

Liepos 21 d. sukanka 80 metų, kai 1943-07-21 Kebeliuose, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Stanislava Kabutavičienė (Galvanauskaitė) – literatė.

 

Liepos 21 d. sukanka 40 metų, kai 1983-07-21 mirė Stanislovas Algimantas Janušonis – istorikas numizmatas, istorijos m. kandidatas, VU dėstytojas. Gimė 1937-02-01 Suvainiškyje, Rokiškio r.

 

Liepos 22 d. sukanka 95 metai, kai 1928-07-22 Panemunyje, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Antanas Butėnas – veterinarijos gydytojas, technikos m. daktaras, gyvulininkystės mechanizavimo specialistas, buvo Lietuvos veterinarijos akademijos docentas.

 

Liepos 24 d. sukanka 120 metų, kai 1903-07-24 Ginotuose, Juodupės sen., Rokiškio r. gimė Jonas Bulavas – agronomas selekcininkas, MA narys korespondentas, agrarinių m. daktaras, nusipelnęs mokslo veikėjas. Mirė 1984-10-07 Kaune.

 

Liepos 25 d. sukanka 100 metų, kai 1923-07-25 Rudžiuose, Kamajų sen., Rokiškio r. gimė Algirdas Nakas – pedagogas, išeivis. Mirė 2016-01-01 Sunny Hillse, JAV.

 

Liepos 28 d. sukanka 125 metai, kai 1898-07-28 Tindžiulių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Marcelė Kubiliūtė – visuomenės veikėja, Nepriklausomos Lietuvos žvalgybininkė. Mirė 1963-06-13 Vyžulėnuose.

 

Liepos 29 d. sukanka 70 metų, kai 1953-07-29 Adelaidėje (Australijoje) mirė Celestinas Petrikas – vertėjas, poetas. Gimė 1899-10-11 Rokiškyje.

 

Liepos 29 d. sukanka 5 metai, kai 2018-07-29 Vilniuje mirė Gražina Rosinienė – kalbininkė, humanitarinių m. daktarė, docentė. Gimė 1939-01-01 Krapiškiuose, Obelių sen., Rokiškio r.