ROKIŠKIO  RAJONO  ĮŽYMIŲ  DATŲ  

KALENDORIUS    2019 m.

 

Lapkritis

1 d. – Visų šventųjų diena.Tarptautinė kovos su narkomanija diena. Pasaulinė veganų diena

2 d. – Vėlinės – mirusiųjų atminimo diena

3 d. – Šv. Huberto, Medžiotojų globėjo diena

6 d. – Pyragų diena. Atšvaitų diena

7 d. – Tarptautinė vyrų diena

8 d. – Europos sveikos mitybos diena. Pasaulinė miestų planuotojų diena

10 d. – Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi

12 d. – Ožio diena

14 d. – Pasaulinė diabeto diena. Karaliaus Mindaugo žūties diena

16 d. – Tarptautinė tolerancijos diena. Lietuvos pašto diena

17 d. – Tarptautinė studentų diena. Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena

18 d. – Latvijos nepriklausomybės paskelbimo diena. Europos supratimo apie antibiotikus diena

19 d. – Tarptautinė tualetų diena

20 d. – Afrikos industrializacijos diena

21 d. – Pasaulinė sveikinimosi diena. Pasaulinė televizijos diena.Tarptautinė geografinių informacinių sistemų diena

23 d. – Lietuvos karių diena. Žvejų diena

25 d. – Senbernių diena. Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena

29 d. - Tarptautinė solidarumo su Palestinos tauta diena. Draugo diena

30 d. – Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena. Saulės grįžtuvių laukimo pradžia. Advento pradžia

 


 

Lapkričio 3 d. sukanka 5 metai, kai 2014-11-03 mirė Juozas Vaičionis – poetas, dailininkas. Gimė 1926-09-03 Vieversynės k., Rokiškio r.

 

Lapkričio 3 d. sukanka 75 metai, kai 1944-11-03 Skeirių k., Kamajų sen., Rokiškio r. gimė Stasė Ingaunytė – šaškių sporto meistrė, Lietuvos aklųjų bibliotekos Knygų leidybos skyriaus operatorė, Brailio rašto korektorė. 

 

Lapkričio 3 d. sukanka 85 metai, kai 1934-11-03 Skemų k., Rokiškio sen. ir r. gimė Mikalina Grabauskaitė-Šaknienė – dailininkė tekstilininkė. 

 

Lapkričio 5 d. sukanka 80 metų, kai 1939-11-05 Kalniečių k., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Stanislovas Aloyzas Karpinskas – habil. gamtos m. daktaras, buvo VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto Fizikos katedros docentas. 

 

Lapkričio 7 d. sukanka 80 metų, kai 1939-11-07 Rokiškyje gimė Donatas Adamonis – mechanikos inžinierius, technikos m. daktaras, LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Mechanikos katedros docentas.

 

Lapkričio 10 d. sukanka 75 metai, kai 1944-11-10 Kuodiškių k., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Gintaras Slavinskas – dailininkas, buvo galerijos-muziejaus „Prie aukuro“ savininkas. 

 

Lapkričio 14 d. sukanka 70 metų, kai 1949-11-14 prie Žiobiškio sušaudyta Diana Glemžaitė – poetė, dainų autorė, partizaninio pasipriešinimo dalyvė. Gimė 1925-10-29 Degučiuose, Zarasų apskr. Baigė Rokiškio gimnaziją.

 

Lapkričio 20 d. sukanka 125 metai, kai 1894-11-20 Zyboliuose, Rokiškio sen. ir r. gimė Ksaveras Strumskis – JAV lietuvių muzikas, kultūros veikėjas, spaudos darbuotojas. Mirė 1954-11-13 Brukline (JAV). 

 

Lapkričio 25 d. sukanka 85 metai, kai 1934-11-25 Remeikių k., Juodupės sen., Rokiškio r. gimė Osvaldas Kažemėkas – habil. biomedicininių m. daktaras, profesorius. Mirė 2003-09-09 Kaune. 

 

Lapkričio 27 d. sukanka 105 metai, kai 1914-11-27 Obeliuose, Rokiškio r. gimė Alfonsas Zauka – aktorius, režisierius. Mirė 1979-04-18 Vilniuje.

 

Lapkričio 28 d. sukanka 70 metų, kai 1949-11-28 Papilių k., Obelių sen., Rokiškio r. gimė Vanda Juknaitė-Baltrūnienė – rašytoja, Juozo Keliuočio ir kitų literatūrinių premijų laureatė, buvusi ilgametė Vilniaus edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto dėstytoja, profesorė. 

 

Lapkričio 29 d. sukanka 10 metų, kai mirė Balys Balčiūnas – veterinarijos gydytojas, biomedicinos m. daktaras. Gimė 1923-02-10 Pakriaunyje, Rokiškio r.

 

Lapkričio 30 d. sukanka 75 metai, kai 1944-11-30 Serapiniškio k., Rokiškio sen. ir  r. gimė Borisas Nikonovas – fizikas, technikos m. daktaras.