ROKIŠKIO  RAJONO  ĮŽYMIŲ  DATŲ  

KALENDORIUS    2023 m.

 

Lapkritis

1 d. – Visų šventųjų diena. Tarptautinė kovos su narkomanija diena. Pasaulinė veganų diena 

2 d. – Vėlinės – mirusiųjų atminimo diena

3 d. – Šv. Huberto, Medžiotojų globėjo diena

6 d. – Pyragų diena

8 d. – Europos sveikos mitybos diena. Pasaulinė miestų planuotojų diena

10 d. – Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi. Tarptautinė buhalterių ir auditorių diena

11 d. – Šv. Martynas, paskutinė rudens šventė. Viengungių diena

12 d. – Ožio diena

13 d. – Pasaulinė gerumo diena

14 d. – Pasaulinė diabeto diena. Karaliaus Mindaugo žūties diena

15 d. – Tarptautinė geografinių informacinių sistemų diena

16 d. – Tarptautinė tolerancijos diena. Lietuvos pašto diena. Pasaulinė filosofijos diena

17 d. – Tarptautinė studentų diena. Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena

18 d. – Latvijos nepriklausomybės paskelbimo diena. Europos supratimo apie antibiotikus diena

19 d. – Atšvaitų diena. Tarptautinė tualetų diena. Tarptautinė vyrų diena

20 d. – Afrikos industrializacijos diena

21 d. – Pasaulinė sveikinimosi diena. Pasaulinė televizijos diena

23 d. – Lietuvos kariuomenės diena. Žvejų diena

25 d. – Senbernių diena. Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena

29 d. Tarptautinė solidarumo su Palestinos tauta diena. Draugo diena

30 d. – Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena. Saulės grįžtuvių laukimo pradžia

 


 

Lapkričio 2 d. sukanka 85 metai, kai 1938-11-02 Papartynės k., Rokiškio sen. ir r. gimė Giedrė Meilutė-Žilinskienė – medicinos m. daktarė, profesorė, Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos prezidentė. Mirė 2020-06-13 Vilniuje.

 

Lapkričio 3 d. sukanka 65 metai, kai 1958-11-03 Rageliuose, Jūžintų sen., Rokiškio r. mirė Juozas Petrulis – mokytojas, spaudos darbuotojas, knygnešys. Gimė 1876-03-18 Audros k., Jūžintų sen., Rokiškio r.

 

Lapkričio 4 d. sukanka 95 metai, kai 1928-11-04 Nevieriuose, Kamajų sen., Rokiškio r. gimė Valentinas Balaišis – veterinarijos gydytojas, vadovėlių bendraautoris. Mirė 1985-08-16 Kaune.

 

Lapkričio 6 d. sukanka 125 metai, kai 1898-11-06 Suvainiškyje, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Žukas Petras – pulkininkas leitenantas. Mirė 1956-10-11 Čikagoje (JAV).

 

Lapkričio 8 d. sukanka 95 metai, kai 1928-11-08 Rumpiškėnų k., Kazliškio sen., Rokiškio r. gimė Liuda Paulauskienė – miškininkė, pedagogė. Mirė 2000-03-25 Kaune.

 

Lapkričio 9 d. sukanka 100 metų, kai 1923-11-09 Papiškių k., Rokiškio sen. ir r. gimė Klemensas Kairiūkštis – žurnalistas, visuomenininkas. Mirė 2006-06-19 Anykščiuose.

 

Lapkričio 11 d. sukanka 135 metai, kai 1888-11-10 Čedasuose, Rokiškio r. gimė Liudas Mikšys – inžinierius, knygų autorius. Mirė 1968-05-07 Hot Springse, JAV.

 

Lapkričio 14 d. sukanka 35 metai, kai 1988-11-14 Šilutėje mirė Petras Jakštas-Prietelius – spaudos darbuotojas, Nepriklausomos Lietuvos karininkas. Gimė 1899-10-28 Stramilių k., Rokiškio sen. ir r.

 

Lapkričio 15 d. sukanka 70 metų, kai 1953-11-15 Suvainiškyje, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Gertrūda Savičiūtė-Naktinienė – lietuvių kalbininkė, humanitarinių m. daktarė, buvo Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centro vyresnioji mokslo darbuotoja.

 

Lapkričio 15 d. sukanka 80 metų, kai 1943-11-15 Baršėnuose, Kriaunų sen., Rokiškio r. gimė Ona Ališauskienė – audėja, tautodailininkė, knygų autorė. Mirė 2011-12-31 Vilniuje.

 

Lapkričio 15 d. sukanka 80 metų, kai 1943-11-15 Tilvykų k., Obelių sen., Rokiškio r. gimė Kazimieras Leopoldas Pauliukas – zootechnikas, biomedicininių m. dr., buvo Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės katedros docentas.

 

Lapkričio 16 d. sukanka 90 metų, kai 1933-11-16 Vabalninke, Biržų r. gimė Antanas Seikalis – žurnalistas, rašytojas, visuomenininkas. Mokėsi Rokiškio r. Mirė 2022-01-15 Vilniuje.

 

Lapkričio 17 d. sukanka 125 metai, kai 1898-11-17 Trumpiškyje, Juodupės sen., Rokiškio r. gimė Romualdas Dovydėnas – dirigentas, vargonininkas, dainininkas, pedagogas, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis. Mirė 1946-07-04 Severodvinske (Rusijoje).

 

Lapkričio 18 d. sukanka 90 metų, kai 1933-11-18 Žiobiškyje, Rokiškio sen. ir r. gimė Elvyra Baltinienė – istorikė, humanitarinių m. daktarė, LMA profesorė, kultūros istorijos tyrinėtoja.

 

Lapkričio 20 d. sukanka 45 metai, kai 1978-11-20 Čikagoje, JAV mirė Antanas Nakas – teisininkas, muzikas, dailininkas. Gimė 1904-02-28 Rokiškyje.

 

Lapkričio 23 d. sukanka 95 metai, kai 1928-11-23 Aukštadvaryje, Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Vytautas Kubilius – literatūrologas, habil. humanitarinių m. daktaras, profesorius. Mirė 2004-02-17 Vilniuje.

 

Lapkričio 24 d. sukanka 90 metų, kai 1933-11-24 Onuškio k., Juodupės sen., Rokiškio r. gimė Rimantas Juozapas Cemnolonskis – žurnalistas, publicistas, vertėjas. Mirė 2007-12-11 Vilniuje.

 

Lapkričio 27 d. sukanka 135 metai, kai 1888-11-27 Šiliuškių k., Pandėlio sen., Rokiškio r. gimė Jonas Vizbaras – tautodailininkas, medžio drožėjas. Mirė 1976-01-10 Šiliuškių k., Rokiškio r.

 

Lapkričio 30 d. sukanka 85 metai, kai 1938-11-30 Vilių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Antanas Marcijonas – teisininkas, socialinių m. daktaras, VU profesorius.

 

Lapkričio 30 d. sukanka 90 metų, kai 1933-11-30 Nevierių k., Kamajų sen., Rokiškio r. gimė Laisvutis Aleksandras Trumponis – inžinierius architektas.