ROKIŠKIO  RAJONO  ĮŽYMIŲ  DATŲ  

KALENDORIUS    2023 m.

 

Gruodis

1 d. – Pasaulinė AIDS diena

2 d. – Tarptautinė vergovės panaikinimo diena

3 d. – Advento pradžia. Pasaulinė neįgaliųjų diena. Lietuvos advokatūros diena

5 d. – Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir socialinę plėtrą. Padėkos savanoriams diena

6 d. – Šv. Mikalojus, Arklių diena

7 d. – Tarptautinė civilinės aviacijos diena

8 d. – Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė

9 d. – Tarptautinė antikorupcijos diena

10 d. – Tarptautinė žmogaus teisių diena. Futbolo diena. Nobelio diena

11 d. – Tarptautinė kalnų diena. Pasaulinė tango diena

13 d. – Šv. Liucija, Šviesos diena

15 d. – Tarptautinė arbatos diena. Lietuvos teismų diena

18 d. – Tarptautinė migrantų diena. Arabų kalbos diena

21 d. – Žiemos saulėgrįža, Elnio devyniaragio šventė

24 d. – Šv. Kūčios

25-26 d. – Šv. Kalėdos

31 d. – Blogų minčių atsikratymo diena

 


 

Gruodžio 3 d. sukanka 125 metai, kai 1898-12-03 Kaldabrunioje, Latvijoje gimė Robertas Antinis – dailininkas skulptorius, valstybinės premijos laureatas. Mokėsi Rokiškyje. Mirė 1981-11-20 Kaune.

 

Gruodžio 3 d. sukanka 80 metų, kai 1943-12-03 Obeliuose, Rokiškio r. mirė Juozas Zauka – knygnešys, meno saviveiklos organizatorius, vargonininkas. Gimė 1862-02-23 Baisogaloje, Radviliškio r.

 

Gruodžio 4 d. sukanka 20 metų, kai 2003-12-04 Ažuožerių k., Anykščių r. mirė Janina Cibienė – poetė, prozininkė. Gimė 1932-01-19 Rokiškyje.

 

Gruodžio 6 d. sukanka 85 metai, kai 1938-12-06 Ažusienių k., Rokiškio sen. ir r. gimė Danas Kairys – pedagogas, literatas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ narys. Mirė 2013-02-23 Rokiškyje.

 

Gruodžio 8 d. sukanka 120 metų, kai 1903-12-08 Bučmiškyje, Jūžintų sen., Rokiškio r. gimė Bronė Paukštelienė (Valavičiūtė) – pedagogė, literatė. Mirė 1994-12-10 Vilniuje.

 

Gruodžio 8 d. sukanka 80 metų, kai 1943-12-08 Rokiškyje gimė Zita Irma Keršulienė – biologė, gamtos m. daktarė, mokslinių straipsnių autorė.

 

Gruodžio 10 d. sukanka 20 metų, kai 2003-12-10 Vilniuje mirė Klementina Gudonytė – tautodailininkė audėja, Lietuvos tautodailininkų sąjungos garbės narė. Gimė 1916-10-05 Čivylių k., Jūžintų sen., Rokiškio r.

 

Gruodžio 10 d. sukanka 15 metų, kai 2008-12-30 Kaune mirė Stefanija Čerškutė – architektė restauratorė. Gimė 1930-09-13 Šapeliuose, Rokiškio r.

 

Gruodžio 11 d. sukanka 100 metų, kai 1923-12-11 Jūžintuose, Rokiškio r. gimė Aloyzas Gačionis – tautodailininkas (audimas, verpimas). Mirė 2000-09-17 Jūžintuose.

 

GGruodžio 15 d. sukanka 80 metų, kai 1943-12-15 Altajuje mirė Petrutė Bliūdžiūtė – poetė, tremtinė. Gimė 1929-05-03 Rokiškyje.

 

Gruodžio 15 d. sukanka 75 metai, kai 1948-12-15 Skirų k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Edmundas Rimša – istorikas, humanitarinių m. daktaras, VDU garbės daktaras, buvo Lietuvos istorijos instituto docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas, LR Prezidento kanceliarijos Heraldikos komisijos pirmininkas, Rokiškio krašto garbės pilietis.

 

Gruodžio 15 d. sukanka 20 metų, kai 2003-12-15 Jonavoje mirė Rimantas Ražinskas – inžinierius chemikas-technologas, literatas. Gimė 1945-10-15 Armonyse, Rokiškio r.

 

Gruodžio 19 d. sukanka 65 metai, kai 1958-12-19 Panemunėlyje, Rokiškio r. gimė Aurelija Lozuraitienė – kraštovaizdžio architektė.

 

Gruodžio 20 d. sukanka 90 metų, kai 1933-12-20 Ažubalių k., Jūžintų sen., Rokiškio r. gimė Povilas Pipinys – fizikas, habil. fizinių m. daktaras, buvo VPU Bendrosios fizikos katedros profesorius, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys. Mirė 2011-08-22 Vilniuje.

 

Gruodžio 24 d. sukanka 85 metai, kai 1938-12-24 Kriaunų k., Rokiškio r. gimė Vladas Vaicekauskas – žurnalistas, buvo dienraščio „Respublika“ apžvalgininkas.

 

Gruodžio 25 d. sukanka 90 metų, kai 1933-12-25 Kaireliuose, Obelių sen., Rokiškio r. gimė Palmyra Damijonaitienė – tautodailininkė, juostų audėja, Kultūros ministerijos premijos laureatė, Rokiškio krašto garbės pilietė.

 

Gruodžio 26 d. sukanka 95 metai, kai 1928-12-26 Tauragnuose gimė Aldona Baltakytė-Vienožinskienė – geologė, fizinių mokslų daktarė, docentė. Mirė 2013-08-06 Dačiūnuose, Rokiškio r.

 

Gruodžio 28 d. sukanka 145 metai, kai 1878-12-28 Tindžiuliuose, Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Juozas Kubilius – visuomenės veikėjas, publicistas. Mirė 1917-03-17 Petrograde.

 

Gruodžio 28 d. sukanka 95 metai, kai 1928-12-28 Parokiškyje, Rokiškio r. gimė Antanas Mickys – gydytojas, medicinos m. daktaras. Mirė 1993-12-17 Vilniuje.

 

Gruodžio 28 d. sukanka 95 metai, kai 1928-12-28 Papiškių k., Rokiškio sen. ir r. gimė Leonardas Kairiūkštis – miškininkas, profesorius, habil. biomedicinos m. daktaras, Lietuvos MA tikrasis narys, Švedijos Karališkosios Mokslų akademijos narys, nusipelnęs mokslo veikėjas, Rokiškio krašto garbės pilietis. Mirė 2021-07-15 Kaune.

 

Gruodžio 29 d. sukanka 90 metų, kai 1933-12-29 Miesteliškių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. gimė Jonas Mažeikis – žurnalistas, literatas, buvo laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redaktorius, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, sveikatos klubo „Darna“ narys, Rokiškio liaudies teatro aktorius. Mirė 2009-12-21 Rokiškyje.