Vitas Areška

 

                Lietuvos literatūros tyrinėtojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Vitas Areška gimė 1927 m. sausio 6 d. Zyboliuose, Rokiškio valsčiuje. 1952 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 19541957 m. mokėsi Pasaulinės literatūros instituto aspirantūroje Maskvoje. Nuo 1964 m. filologijos mokslų daktaras. 1952–1954 m. ir 19571971 m. buvo Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas, 19591963 m. Lietuvių ir užsienio literatūrų katedros vedėjas, 19681971 m. Filologijos fakulteto dekanas. 19711993 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 19711991 m. (su pertraukomis) Lietuvių literatūros katedros vedėjas, nuo 1987 m. profesorius. Nuo 1971 m. - Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

                Autorius straipsniuose, recenzijose, knygose tyrinėjo modernizmo apraiškas lietuvių prozoje ir poezijoje, žanriniu požiūriu suklasifikavo  lietuvių poeziją. Išleido studijas „Tradicija ir ieškojimai“ (1973), „Lietuvių tarybinė lyrika“ (1983). Parašė mokiniams skirtas rašytojų gyvenimo ir kūrybos apybraižas „Salomėja Nėris“ (1974), „Teofilis Tilvytis“ (1977), „Eduardas Mieželaitis“ (1984). Yra vienas iš autorių „Amžininkas literatūroje“ (1988), „XX amžiaus lietuvių literatūra“ (1994).

               Savo paskutinėje prisiminimų knygoje „Kumelė vardu Emilija“ (2007) V.Areška tyrinėjo Rokiškio krašto kalbą, kaimo žmonių buitį ir papročius, bendravimo ypatumus, pateikė daug žinių apie senąją bažnyčią, mokyklas. Apie brolių Keliuočių kultūrinę veiklą bei rašytoją Alę Rūtą jis rašė  knygoje „Rokiškis: Miestas. Kraštas. Žmonės“ (1999), skirtoje Rokiškio pirmojo paminėjimo 500 metų sukakčiai.

               V.Areška bendradarbiavo 1989-1997 metais leistame laikraštyje „Prie Nemunėlio“. Kritikas rašo ir į atnaujintą Rokiškio krašto kultūros žurnalą “Prie Nemunėlio“. Jame jis apžvelgė Alfonso Keliuočio poezijos rinktinę „Klajūnė liepsnelė“, ieškojo asociacijų tarp A.Keliuočio ir Salomėjos Nėries, apžvelgė kraštietės išeivijos rašytojos Alės Rūtos kūrybą. V.Areška parašė išsamią žurnalo „Prie Nemunėlio‘recenziją.

               2011 m. penktoji literatūrinė Juozo Keliuočio premija įteikta profesoriui Vitui Areškai už publikacijas apie brolių A. ir J.Keliuočių veiklos reikšmę lietuvių kultūrai, jų diegtų vertybių sklaidą ir kūrybos vertinimą, už atsidavimą moksliniam bei kūrybiniam darbui, pagarbą gimtajam Rokiškio kraštui ir jo žmonėms.

 

Vito Areškos kūrybos bibliografija:

Tradicija ir ieškojimai: literatūros kritika. – Vilnius: Vaga, 1973. - 411, [3] p.

Salomėja Nėris: monografija. – Kaunas: Šviesa, 1974. - 185, [3] p.: iliustr., portr.

Salomėja Nėris. - 2-asis leid. - Kaunas: Šviesa, 1981. - 198, [2] p.: iliustr.

Naujosios lietuvių lyrikos bruožai: medžiaga lektoriui / V. Areška; Lietuvos TSR „Žinijos“ draugija. - Vilnius: [Lietuvos TSR „Žinijos“ draugija], 1975. - 22 p., įsk. virš.

Teofilis Tilvytis: gyvenimo ir kūrybos apybraiža. – Kaunas: Šviesa, 1977. - 192 p., [1] portr. lap.

Teofilis Tilvytis. - 2-asis patais. leid. - Kaunas: Šviesa, 1988. - 163, [2] p., [4] iliustr. lap.

Lietuvių tarybinė lyrika: žanrinė sistema. – Vilnius: Vaga, 1983. - 486, [1] p.

Eduardas Mieželaitis: monografija. – Kaunas: Šviesa, 1984. - 149, [3] p., [4] iliustr., portr. lap.

Amžininkas literatūroje / tarp autorių Vitas Areška. – Vilnius: Vaga, 1988. - 307 p.

XX amžiaus lietuvių literatūra: straipsnių rinkinys / tarp autorių Vitas Areška. – Vilnius: Vaga, 1994. - 439, [1] p.

Rokiškis: Miestas. Kraštas. Žmonės / sudarytojas [Edmundas Rimša]; tarp autorių Vitas Areška. – Vilnius: Diemedis, 1999. – 417, [1] p.: iliustr.

Kumelė vardu Emilija: prisiminimai ir apmąstymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. - 434, [1] p.: portr.