Pradinis » Tekstai » XX a. išvakarėse (Obeliai 1895)

Obeliai  XX  amžiaus išvakarėse

Dr. Jonas Šedys

 

     1895 metais įvykdytas pirmasisRusijos imperijos visuotinis gyventojų surašymas. Jis vyko ir Lietuvoje, tad jo duomenys gali būti įdomūs asmenims, besidomintiems savo protėviais. Gaila tik, kad nedaug šio surašymo duomenų yra išlikę. Lietuvos Valstybės istorijos archyve pavyko rasti bylą (F. 768, ap.1, b.39) su šio surašymo Obelių valsčiuje duomenimis. Byloje 250 lapų, o tai didžiausiam Rokiškio apskrities valsčiui labai mažai.. Beje ir išlikę duomenys nėra geros formos - kai kur jie  tiesiog neįskaitomi. Tokie atvejai straipsnyje pažymėti dviem klaustukais (??).

 

                         Apeikiškio  kaimas

 

1. Gorovniovas Karpas (80 metų), sūnūs: Georgas (50), Filipas (40), Savelijus (35), marčios: Anna (32), Stepanida (31), Vassa (30), anūkės: Zinaida (14), Eufrosinja (13), Tatjana (12), Marfa (10), Irina (5), Melanija (4),  anūkai: Loginas (17), Ivanas (16), Ivanas (15), Ivanas (4), Ivanas (3), Andrianas (5 mėn).

2. Veselovas Ausiejus (25), žmona Tatjana (22), sūnus Vasilijus (3), duktė Matriona (1), motina Kapitolina (60). Pastaroji šeima surašyta du kartus (lapai 33 ir 125).

3. Veselovas Karpas (40), žmona Zinaida (38), sūnūs: Jegoras (17), Lazaris (12), Aksentijus (2), dukros:Marija (7), Agafija (5), Irina (4), Anastasija(1), sesuo Staciana (41). Pastaroji šeima surašyta du kartus (lapai 34 ir 126).

4. Veselovas Pavelas (30), žmona Aksenija (25), sūnus Foma (1), duktė (dar be vardo, 1 savaitė).

                              Bagdoniškio  dvaras

 

Riomeris Mykolas (51), žmona Konstancija (46), dukros: Elvyra (22), Marija (18), anūkas Valavičius Henrikas (2), tarnaitės: Bačenskaitė Paulina (50), Balčiūnaitė Ona (21), Čelkytė Ona (26), Eimontaitė Adelė (25), Laužadytė Veronika (19), Maleckaitė Ona (16), Meiluvienė Ona (45), Meilutė Agota (13), Rimšaitė Marijona (25), Rudokienė Teofilė (40), Šeškute Marija (21), Turčinskaitė Juzefa (22), Urbonavičiūtė Emilija (23), Zdanevičiūtė Ona (19), samdiniai: Adomonis Jonas (42), Balčiūnas Mykolas (29), Čelkis Antanas (22), Dečkus Jonas (37), Jakuntavičius Mataušas (23), Jankauskas Kazimieras (35), Katinauskas Feliksas (25), Laužadis Antanas (19), Matuzonis Mataušas (28), Sakalauskas Antanas (27), Šlikas Jonas (17), Vaitkevičius Jonas (28), Vekeler Joselis (47), Zdanevičius Antanas (24), Žaržojus Augustas (60).

 

                             Bagdoniškio  kaimas

 

1. Jachimavičius Juozas (70), sūnus Mykolas (30), marti Elžbieta (25), anūkė ?? (11 mėn), duktė Bronislava (23), sūnus Antanas (21).

2. Kazlauskas Juozas (48), žmona Ona (38), sūnūs: Juozas (11), Vladislovas (7), dukros: Karolina (9), Marija (4).

3. Kligys Jonas (35), žmona Emilija (30), sūnūs: Jonas (5), Mykolas (3), duktė Marija (1), svainė Tičkaitė Uršulė (50).

4. Kligys Justinas (70), žmona ?? (60), dukros: ?? (25), Emilija (22), žentas Paišys Konstantinas (30).

5. Kulys Antanas (??), ??  ??  ?? (6 asmenų šeima).

6. Malcius Konstantinas (??), ??  ??  ?? (3 asmenų šeima).

7. Nemeikšis Antanas (57), žmona Ona (45), dukros: Konstancija (9), Ona (2), sūnus Mykolas (5).

8. Šeškus Kazimieras (??),  ??  ??  ?? (8 asmenų šeima).

9. Tumėnas Jonas (??), žmona Ona (??), sūnūs: Juozas (8), Vladislovas (2), dukros: Viktorija (6), Anastazija (4).

10. Tumėnas Juozas (??), ??  ??  ?? (8 asmenų šeima).

11. Zybolis Juozas (??),  ??  ??  ?? (2 asmenų šeima).

12. ??  ??  ?? , (10 asmenų šeima, lapas 228).

13.  ??  ??  ??, (9 asmenų šeima, lapas 225).

14.  ??  ??  ??, (9 asmenų šeima, lapas 227).

15.  ??  ??  ??, (6 asmenų šeima, lapas 226).

16.  ??  ??  ??, (5 asmenų šeima, lapas 215).

17.  ??  ??  ??, (4 asmenų šeima, lapas 216).

 

                            Cegelnės  vienkiemis

 

Sesickas Juozas (50), žmona Sofija (50), dukros: Anelė (21), Sofija (16), sūnūs: Aleksandras (19), Pranas (13), Feliksas (12), Konstantinas (9), giminaitis Sesickas Juozas (22).

 

                                  Degučių  kaimas

 

1. Balčiūnas Justinas (36), žmona Ona (26), sūnus Antanas (8 mėn).

2. Galvonas Zacharas (55), žmona Ona (40), dukros: Agota (19), Uršulė (12), Barbora (4), sūnus Kazimieras (8).

3. Kralikas Julijonas (48), žmona Ona (50), sūnūs: Juozas (24), Antanas (20), dukros: Eleonora (13), Angelė (10), Emilija (7), Uršulė (4), giminaitis Žuklys Nikodemas (26).

4. Kropas Petras (53), žmona Ona (43), dukros: Teofilė (17), Emilija (13), Anastazija (4), sūnūs: Vincas (10), Antanas (6), Kupčiūnienė Grasilda (58).

5. Lukošiūnas Justinas (45), žmona Marijona (34), sūnūs: Antanas (14), Ignotas (10), Jonas (5), dukros: Ona (12), Marijona (7), Elžbieta (3), Barbora (8 mėn).

6. Mekšėnas Ignotas (42), žmona Salomėja (30), sūnūs: Viktoras (18), Petras (8), dukros: Emilija (14), Ona (1 mėn).

7. Mekšėnas Jonas (39), žmona Cecilija (26), sūnus Antanas (5), brolis Petras (26), pamotė Marcelė (70).

8. Nevelskis Jonas (50), dukros: Elžbieta (23), Uršulė (20), Petronėlė (14), sūnūs: Jonas (18), Antanas (17).

9. Nevelskis Kazimieras (76), žmona Grasilda (60), sūnus Mykolas (16).

10. Pauliukas Benediktas (60).

11. Siniauskas Antanas (34), motina Barbora (65), giminaitis Krasauskas Aleksandras (21), samdinė Davainytė Morta (22).

12. Širvys Antanas (42), žmona Uršulė (30), duktė Marija (10), sūnūs: Jonas (5), Petras (2), Talutienė Elena (45).

13. Širvys Pranas (37), broliai: Stanislovas (38), Justinas (34), sesuo Tuskienė Rozalija (40).

14. Tomaševičius Adomas (38), žmona Juozapota (38), duktė Ieva (12).

15. Žukelis Jurgis (43), žmona Ona (40), dukros: Emilija (21), Konstancija (18), Agota (16), sūnūs: Pranas (15), Antanas (12), Juozas (6 mėn).

16. Žuklys Jonas (38), žmona Johana (37),  dukros: Grasilda (9), Ona (5), sūnus Povilas (3), Kropienė Uršulė (76).

17. Žuklys Juozas (18).

18. Žuklys Justinas (67), sūnūs: Justinas (30), Juozas (25), Antanas (23), duktė Grasilda(28).

19. Žuklys Vincas (??), (surašymo metu šeimos nebuvo).

 

                            Dideliškio  užusienis

 

1. Kepalienė Ona (60).

2. Maslauskienė Barbora (60), sūnūs: Stanislovas (11), Karolis (7), dukros: Emilija (10), Elena (8), giminaitės Maslauskaitės: Ona (25) ir Marijona (23).

3. Žuklys Boleslovas (60), žmona Petronėlė (50);

   žentas Kazanavičius Jonas (32), žmona Ona (30), sūnus Antanas (5).

 

                          Dručkų  kaimas

 

1. Balčiūnas Ignotas (45), žmona Ona (30), dukros: Agota (15), Ona (7).

2. Grigorjevas Leonas (56), žmona Eudokija (45), sūnūs: Grigorijus (20), Jefimas (16), Eugenijus (12).

3. Kaldovas Ilarionas (66), žmona Marja (40), sūnūs: Feklistas (21), Makėjus (11).

4. Lobinas Gauryla (??), žmona Agafija (26), seserys: Palanija (40), Agafija (27), Eugenija (23), motina Irina (62), seserėčia Irina (12), seserėnai: Jeremiejus (10), Vikula (4).

5. Markovas Afanasijus (24), žmona Aksinja (20), duktė Praskovja (5), motina Jekaterina (50), brolis Ivanas (??), sesuo Aksinja (15).

 

                             Dunduriškio  užusienis

 

1. Bagdonavičius Konstantinas (??), (surašymo metu šeimos nebuvo).

2. Malcius Antanas (32), sesuo Uršulė (20).

3. Malcius Benediktas (45), žmona Juozapota (34), dukros: Konstancija (10), Anastazija (7), Karolina (4), sūnus Jonas (6 mėn), uošvė Serbentavičienė Monika (70), svainės Serbentavičiūtės: Rozalija (28), Marijona (24).

4. Malcius Petras (46), žmona Karolina (46), sūnus Kazimieras (11 mėn).

 

                          Gegužynės  užusienis

 

1. Leitonienė Ona (60), sūnūs: Jonas (32), Vincas (16), Varnaitė Elena (80).

2. Strungys Vincas (60), žmona Petronėlė (42), sūnus Antanas (26), marti Ona (20), sūnūs: Petras (22), Pranas (11), duktė Cecilija (18).

3. Turkus Jonas (67), žmona Teresė (54).

4. Žuklys Juozas (55), žmona Rozalija (30), dukros: Ona (8), Eleonora (4), sūnus Antanas (1), brolis Silvestras (45), pamotė Elžbieta (70), giminaitė Rimelytė Kazimiera (19).

 

                                Gojiškio  vienkiemis

Sasnauskas Antanas(33),žmona Kotryna(23),sūnus Bronius(1), seserys: Ona (32), Zofija(28)        

 

                                 Kalamaniškių  užusienis

 

1. Cacevičius Antanas (60), žmona Ieva (60), dukros: Ona (30), Emilija (3).

2. Pupienis Antanas (60), žmona Domicėlė (45), sūnūs: Jonas (30), Ignotas (27), Antanas (24), Kazimieras (22).

3. Širvys Jokūbas (40), žmona Elena (35), sūnūs: Izidorius (6), Jonas (11 mėn), duktė Ona (4), motina Monika (70), sesuo Angelė (28).

4. Širvys Vincas (60), žmona Justina (40), duktė Rozalija (20), sūnūs: Augustinas (18), Jonas (14).

                                 Kumšų  užusienis

 

1. Kotleris Kazimieras (50), žmona Ona (30), sūnus Ignotas (14), dukros: Juzefa (9), Veronika (1).

2. Meškauskas Kazimieras (37), žmona Ona (26), motina Viktorija (65), giminaitis Meškauskas Konstantinas (4).

3. Padolskis Karolis (50), žmona Uršulė (26), dukros: Sofija (22), Ona (20), Apolonija (14), Anastazija (13), sūnūs: Petras (8), Jonas (8 mėn).

4. Raišis Antanas (45), žmona Agota (45), sūnūs: Antanas (12), Pranas (6), duktė Karolina (11), motina Magdalena (77).

 

                              Magazino  užusienis

 

1. Balaška Jonas (34), žmona Julijona (28), dukros: Petronėlė (8), Uršulė (5).

2. Milevičius Jonas (34), žmona Uršulė (31), dukros: Ona (12), Elžbieta (10), Barbora (5), Teklė (1), sūnūs: Juozas (8), Kazimieras (3).

 

                               Margavonės  užusienis

 

1. Garuolis Antanas (46), žmona Stefanija (38), dukros: Emilija (18), Bronislava (17), Stefanija (11), Leokadija (4), Juzefa (1), sūnūs: Karolis (12), Ipolitas (8), Stasys (3).

2. Garuolis Ignotas (48), motina Kotryna (80);

Garuolis Aleksandras (30), žmona Agota (23), sūnus Petras (3), motina Viktorija (50).

3. Garuolis Justinas (60), žmona Eleonora (50), duktė Johana (20), sūnus Vincas (18). 

 

                              Mataučyznos  kaimas

 

1. Jakuntavičius Antanas (50), žmona Elžbieta (58), dukra Ieva (25), sūnūs: Petras (24), Mataušas (21), Vincas (15), podukra Tumėnaitė Pranciška (30).

2. Jasevičius Jonas (36), žmona Anastazija (30), dukros: Ona (13), Karolina (13), Anelė (7), Viktorija (4), sūnūs: Juozas (5), Jonas (4),  svainė Augulytė Viktorija (25), samdinys Lašas Kazimieras (21).

3. Kazlauskas Jeronimas (38), žmona Teresė (38), dukros: Grasilda (17), Ulijona (11), Emilija (7), sūnus Jeronimas (7). Šeima surašyta du kartus (lapai 42 ir 53).

4. Kazlauskas Mykolas (44), žmona Veronika (46).

5. Kligys Vincas (36), motina Kotryna (60), broliai: Kazimieras (24), Juozas (23), Petras(19)

6. Krukelis Karolis (45), žmona Viktorija (36), dukros: Ona (17), Pranciška (16), Angelė (14), Konstancija (5), Anastazija (4), sūnūs: Jonas (12), Juozas (7), Antanas (6 mėn), podukra Tumėnaitė Barbora (19).

7. Malcius Mataušas (36), Černiauskaitė Antanina (30).

8. Malcius Vincas (36),  žmona Ona (30), sūnūs: Boleslovas (5), Vladislovas (4), Severinas (2), tėvas Jeronimas (79), samdinė Pupelytė Agota (18).

9. Sadauskas Abdonas(52),žmona Liucija(52),sūnūs: Steponas(22), Motiejus(19), Jonas(15), Kasparas(13),  Pranas (9), dukros: Ona (20), Anastazija (11), samdinė Jurgelionytė Ona(20).       

10. Sadauskas Antanas (30), žmona Ieva (20).

11. Sadauskas Ignotas (49), žmona Ona (28), sūnus Jonas (7), dukros: Eleonora (4), Emilija (2), tėvas Juozas (78).    

 12. Sadauskas Juozas (??), (surašymo metu šeimos nebuvo).

13. Sadauskas Kazimieras (70), žmona Grasilda (65), sūnus Jonas (30), duktė Angelika (25), anūkė Emilija (9).

14. Sadauskas Konstantinas (50), žmona Konstancija (45), sūnūs: Antanas (29), Vladislovas (24), Jonas (11), dukros: Agota (24), Grasilda (16).

15. Sadauskas Morkus(73), žmona Petronėlė (60), sūnus Mataušas (30), duktė Veronika (20)

16. Sadauskas Petras (33), žmona Ieva (20).

 

                                  Navikų  kaimas

 

1. Čeravskis Antanas (30), seserys: Johana (34), Salomėja (18).

2.  ??  ??  ?? (6 asmenų šeima, lapas 147).

3.   ??  ??  ?? (5 asmenų šeima, lapas 149).

4.   ??  ??  ?? (3 asmenų šeima, lapas 148).

 

                                Pagriaumėlio  užusienis

 

1. Smalinskas Benediktas (70), žmona Agota (49), sūnūs: Andrius (34), Justinas (30), dukros: Ona (24), Pranciška (23), Rachelė (20).

2. Smalinskas Pranas (54), žmona Zofija (50), sūnūs: Boleslovas (17), Edvardas (12), dukros: Marija (18), Salomėja (15), Ona (10).

 

                              Paužolkos  I  užusienis

 

1. Klyčiovas Anisimas (35), žmona Marija (27), duktė Fetinija (5), sūnūs: Grigorijus (3), Anisimas (10 mėn).

2. Klyčiovas Jemeljanas (50), žmona Eudokija (35), sūnūs: Artiomas (13), Jevlampijus (6), dukros: Jeresnia (10), Tatjana (5), Anna (3), Elena (1).

3. Klyčiovas Jersejus (28), žmona Maura (25), sūnus Anisimas (6), dukros: Praskovja (5), Anna (2).

                           Paužolkos  II vienkiemis

 

1. Kirilovas Trofimas (30), žmona Eudokija (23), sūnūs: Lukjanas (6), Vasilijus (3), dukros: Lepipanija(1), Linora(2 sav), motina Kulina(60), sesuo Kulina (17), giminaitis Nikiforas(18) 

2. Kolesnikovas Sergiejus (70), žmona Anna (50).

 

                                      Petkuškio  užusienis

 

1. Dručkus Dominikas (60), žmona Faustina (45), duktė Margarita (17), uošvė Smalinskienė Elžbieta (70).

2. Marcinkevičius Pranas (55), žmona Kotryna (50), sūnūs: Juozas (26), Petras (18), uošvė Petkūnienė Uršulė(80), svainė Petkūnaitė Ona(56), jos sūnus Jonas (27), duktė Kotryna (20).  

3. Smalinskas Jonas (29), motina Elžbieta (60), seserys: Uršulė (30), Viktorija (20), Barbora (15), seserėčios: Kunigunda (9), Kotryna (1).

 

                              Serbentiškio  užusienis

 

1. Mackus Mykolas (48), žmona Ona (50), samdinys Kalvelis Pranas (14).

2. Malcius Antanas (67), žmona Ona (60), augintinė Pagirytė Pranciška (17), samdiniai: Mackevičius Jonas (14), Tumėnaitė Konstancija (11).

3. Tumėnas Jonas (45), žmona Marijona (43), dukros: Ona (18), Grasilda (16), Konstancija (11).

                           Užalinės (Ąžuolinės)  užusienis

 

1. Semaška Konstantinas (70), žmona Uršulė (50), sūnus Ignotas (30).

2. Semaška Nikodemas (70), sūnūs: Vladislovas (29), Antanas (26), Juozas (18).

 

                                 Vajaičių  kaimas

 

1. Bartaševičienė Julijona (50), sūnus Jonas (14), duktė Pranciška (13).

2. Keliačius Pranas (50), žmona Justina (45), sūnūs: Juozas (27), Jonas (19), samdinė Liolytė Karolina (20).

3. Marcinkevičius Jonas (37), žmona Ona (30), sūnus Edvardas (8), dukros: Teklė (4), Bronislava (2), tėvas Juozas (90).

4. Marcinkevičius Juozas (55), žmona Petronėlė (50), dukros: Karolina (35), Agota (28), Veronika (25), sūnūs: Pranas (30), Ignotas (26).

5. Marcinkevičius Jurgis (42), žmona Karolina (39), dukros: Emilija (19), Teofilė (6),

sūnūs: Petras (18), Jonas (15), Antanas (8).

6. Marcinkevičius Kazimieras (46), žmona Karolina (50), sūnūs: Jurgis (21), Juozas (18), Vladislovas (14), duktė Julijona (12).

7.Smalinskas Mykolas (50), žmona Teresė (50), sūnūs: Kazimieras (24), Antanas (20), Jonas (10), dukros: Cecilija (16), Teresė (14); siuvėjas Malcius Juozas (27).

 

                                  Varšavkos  užusienis

 

1. Baranauskas Pranas (29), motina Domicėlė (50), seserys: Ona (32), Uršulė (24), Veronika (16), Emilija (12).

2. Pauliukas Jurgis (38), žmona Ona (40);

   Jurgelionienė Barbora (40), duktė Monika (10).

 

                                 Vieversynės  užusienis

 

1. Baranauskas Silvestras (60), žmona Juzepota (50), sūnūs: Juozas (29), Benediktas (12), duktė Ona (16); Butkienė Uršulė (45).

2. Galvonas Juozas (52), žmona Elžbieta (50), sūnus Norbertas (18), dukros: Marija (14), Eleonora (10), posūnis Širvys Benediktas (32), samdinė Stašelytė Grasilda (15).

 

Toje pačioje byloje dar surašyti Kurkliečių, Kurkliečių II (Varaščinos), Milgedų, Rukelių, Viveliškių kaimai, Prapultinės ir Stačiaragio užusieniai, Jonavos, Juodalungės ir Karveliškių vienkiemiai, vėliau priklausę ne Obelių, o Rokiškio valsčiui, todėl šios gyvenvietės straipsnyje ir nepateikiamos. Beje daugelyje jų gyveno ne lietuvių, o žydų tautybės gyventojai. Pastaraisiais gi nesidomi niekas - nei dabar Lietuvoje veikiančios žydų organizacijos (žydų muziejus, žydų bendruomenė, Rytų Europos žydų kultūros tyrimo centras), nei aktyviausi šios tautos atstovai. Tuo įsitikinau rengdamas straipsnius kitoms "Versmės" leidyklos knygoms. Matomai, konkrečių asmenų įvardijimas gali trukdyti įvairioms sionistų organizacijoms atsiimti Lietuvoje kuo daugiau žydų turto. Kai nėra žinomi konkretūs buvę savininkai lengviau turtą vadinti buvus visuomeniniu ir jo reikalauti. Prisimenu vieną televizijos laidą šiuo klausimu, kurioje  Kauno žydų bendruomenės atstovas tiesiai šviesiai pareiškė, kad pagal Talmudą žydo turtą gali paveldėti tik žydas. Tik niekaip nesuprantu, kodėl sprendžiant Lietuvoje esančio turto likimą turi būti vadovaujamasi Talmudu, o ne Lietuvos įstatymais.

        Iš kitos pusės 1895 metų gyventojų surašymo Rokiškio valsčiuje duomenyse (LVIA, F.768, ap.1, b.53) pavyko surasti kelis kaimus bei užusienius, vėliau priklausiusius Obelių valsčiui.

                                 Gediškių  kaimas

 

1. Brakauskas Jonas (70), žmona Marijona (55).

2. Grigalavičius Antanas (73), sūnūs: Juozas (35), Stanislovas (32), Jonas (30), duktė Uršulė (18).

3. Kairelis Juozas (37), brolis Kazimieras (34), sesrys: Uršulė (40), Ona (34).

4. Kazulėnas Antanas (62), žmona Karolina (55), sūnūs: Mataušas (30), Juozas (25), Antanas (21), dukros: Ona (18), Angelė (7).

5. Kundelis Adomas (52), žmona Ona (27), duktė Ona (9).

6. Kundelis Jonas (33), žmona Agota (25), motina Ona (74), brolis Ignotas (24).

7. Kundelis Juozas (60), žmona Rozalija (50), sūnūs: Juozas (28), Stanislovas (22), duktė Ona (23).

8. Kundelis Juozas (34), žmona Grasilda (27), sūnus Juozas (2), dukros: Ona (8), Marija (6). Anastazija (2 mėn).

9. Kurklietis Vincas (60), žmona Ona (50), dukros: Marijona (30), Ona (18), Uršulė (16), sūnūs: Klementas (26), Jonas (23).

10. Savickas Adomas (40), motina Domicėlė (85).

11. Savickas Adomas (31), žmona Domicėlė (30), sūnūs: Jonas (4), Antanas (1), Kairelienė Rozalija (60).

12. Savickas Antanas (37), žmona Ulijona (32), sūnūs: Stanislovas (11), Pranas (1), dukros: Ona (8), Anastazija (6).

13. Varnas Pranas (50), žmona Ona (50), sūnus Juozas (24), dukros: Agota (20), Angelė (18), Konstancija (7).

14. Žindulis Kazimieras (40), žmona Ona (23), sūnūs: Antanas (14), Stanislovas (6), Petras (4), Jonas (2), duktė Karolina (13).

15. Žindulis Mataušas (31), motina Teresė (60), broliai: Jurgis (34), Ignotas (25), sesuo Anastazija (22).

                                              Mažeikių  užusienis

 

1. Baleišis Antanas (58), žmona Grasilda (50), sūnūs: Juozas (24), Petras (17), Mataušas (13), Kazimieras (8), dukros: Marijona (25), Ulijona (20), anūkai: Dominikas (5), Juozas(2).

2. Lejinis Petras (58), žmona Darata (55), sūnūs: Jonas (30), Jurgis (23), Petras (18), duktė Karolina (14).

3. Maželienė Anastazija (40), sūnūs: Jonas (16), Petras (3), dukros: Karolina (13), Viktorija (12), Ona (10), Emilija (1 mėn).

4. Maželienė Anelė (40), dukros: Karolina (18), Anastazija (1), sūnus Konstantinas (10).

5. Maželis Juozas (40), broliai: Ignotas (30), Kazimieras (27), Antanas (25), Pranas (21), sesuo Angelė (19).

 

                          Promislavos  vienkiemis

 

1. Daunoravičius Juozas (30), žmona Konstancija (30), sūnus Petras (5), dukros: Konstancija (7), Anelė (3), Kazimiera (2), tėvas Jonas (74), motina Julija (70).

2. Povilavičius Benediktas (45), žmona Anastazija (30), sūnūs: Konstantinas (7), ?? (5), Antanas (6 mėn), duktė Emilija (3), brolis Juozas (40).

 

                          Rubikių  kaimas

 

1. Andzinis Petras(42), žmona Ona(40), dukros: ?? (13),  ?? (10), Anastazija (4), Rozalija(3)         

2. Deksnys Jokūbas (58), žmona Uršulė (39), sūnūs: Stanislovas (25), ?? (9), ?? (6), dukros: Karolina (20), Kotryna (18), Agota (14), Viktorija (10).

3. Deksnytė Ona (51), sūnus Benediktas (23).

4. Grabauskas Benediktas (56), žmona Ona (60), sūnus Stanislovas (23).

5. Meiluvienė Kotryna (68).

6. Parapijonienė Ona (50), duktė Anastazija (20), sūnus Jonas (13).

7. Ragelis Jonas (29), žmona Ona (26), dukros: Anastazija (5), Teresė (2), sūnus Jonas (1);

Parapijonienė Rozalija (60), duktė Angelė (10), samdinys Laguckas Jonas (15).

8. Savickas Jokūbas (47), žmona Ulijona (35), sūnūs: Jurgis (8), Mykolas (5), Jonas (3), duktė Emilija (6 mėn), motina Marijona (60), sesuo Anastazija (35).

9. Savickas Kasparas (43), žmona Petronėlė (30), sūnūs: Antanas (7), Petras (4), dukros: Uršulė (5), Johana (2).

10. Savickas Kazimieras (43), žmona Ulijona (35), motina Teresė (65), broliai: Antanas (39),  ?? (34).

11. Šedys Kasparas (40), žmona Ona (38), dukros: Viktorija (7), Agota (5), Karolina (5 mėn), sūnus Jurgis (3), brolis Pranas (35).

12. Tamošiūnas Kazimieras (55), žmona Ona (54), sūnūs: Ignotas (24), Juozas (23), Jokūbas (19), Antanas (14), dukros: Ona (17), Karolina (12), tėvas Justinas (80).

13. Tamošiūnienė Barbora (65), duktė Anastazija (34).

14. Vaičiulis Mykolas (63), sūnūs:  ?? (36),  ?? (34), Jurgis (25), Antanas (22), dukros: Grasilda (18), Ona (14).

15. Žemaitis Jurgis (37), žmona Angelė (32), dukros:  Viktorija (3), Barbora (1), samdinė Petrašiūnaitė Marija (14).

16. Žemaitis Jurgis (31), žmona Viktorija (27), sūnūs: Petras (2), Ignotas (4 mėn), tėvas Kazimieras (70), samdinė Ezerskytė Barbora (14). 

 

                                   Tumasonių  kaimas

 

1. Andriuškevičius Feliksas (50), žmona Marijona (50), samdinys Mažeikis Juozas (14).

2. Andriuškevičius Juozas (64), žmona Uršulė (54), podukros Vaičiulytės: Uršulė (24), Rozalija (22),; žentas Radzevičius Kazimieras (27), žmona Anastazija (22).

3. Bražionis Stanislovas (25), motina Konstancija (57), sesuo Anastazija (27), teta Skvarnavičienė Anelė (60).

4. Bružas Juozas (22), motina Marijona (50), sesuo Mintemerija (16), kampininkė Žaldokaitė Ieva (70).

5. Černys Jurgis (35), žmona Ona (32), sūnus Ignotas (2 mėn), brolis Antanas (37). 

6. Černys Pranas (38), žmona Barbora (27), sūnūs: Antanas (12), Jonas (5), dukros: Ona (7), Marijona (3).

7. Deksnys Ignotas (51), žmona Angelė (50), sūnūs: Juozas (27), Jonas (20), Apolinaras (19), Antanas (14), Mataušas (11), duktė Paulina (21), samdinė Petrulytė Teresė (16).

8. Deksnys Ignotas (50), žmona Ona (50), sūnus Jonas (19), duktė Ona (15).

9. Deksnys Kazimieras (38), žmona Ieva (26), dukros: Viktorija (3), Anastazija (1), tėvas Juozas (63), motina Ona (64), broliai: Stanislovas (35), Ignotas (34).

10. Dzienys Jurgis (55), žmona Ona (30), dukros: Marija (12), Ona (9), Ieva (6), Kotryna(3).

11. Dzienys Vilhelmas (70), žmona Marijona (70), duktė Ieva (23), sūnus Jonas (30), marti Ona (28), anūkės: Ona (6), Emilija (1).

12. Garberis Šniras (45), žmona Rebeka (44), sūnus Leizeris (14), dukros: Estera (13), Daba (9), Rocha (6).

13. Grigalavičius Antanas (27), žmona Barbora (32), sūnūs: Juozas (10), Boleslovas (6), Jonas (4), Benediktas (1), duktė Emilija (8).

14. Grigalavičius Ignotas (32), žmona Agota (28), sūnus Petras (5).

15. Grigalavičius Stanislovas (42), žmona Ona (40), sūnus Jonas (19), dukros: Ona (12), Uršulė (10), Konstancija (7), Viktorija (3).

16. Kairelis Ignotas (45), žmona Ieva (30), sūnus Juozas (11), dukros: Ona (18), Emilija (7), Marijona (4).

17. Kairelis Kazimieras (53), žmona Rachelė (50), dukros: Ieva (10), Karolina (6).

18. Kairelis Kazimieras (39), žmona Uršulė (26), dukros: Emilija (3), Ona (1), sesuo Marijona (24), samdinė Pipikaitė Ona (40).

19. Kairelis Pranas (58), žmona Ona (45), sūnūs: Jonas (21), Juozas (17), Ignotas (9), dukros: Ona (19), Marijona (13).

20. Kairelis Stanislovas (65), žmona Kotryna (60), duktė Teresė (24), sūnus Ignotas (23).

21. Kantenis Motiejus (30), žmona Elžbieta (30), dukros:  ?? (6), ?? (3), sūnus ?? (1).

22. Kokštanas Ančis (30), žmona Laventė (26), sūnūs: Voldė (9), Ottas (7), motina Ona (57), brolis Kristupas (23).

23. Kundelis Ignotas (32), motina Liudvika (50), sesuo Ona (20), samdinė Kundelienė Uršulė (50).

24. Kundelis Jonas (40), žmona Ona (30), sūnūs: Jokūbas (5), Jonas (3).

25. Kundelis Juozas (38), žmona Uršulė (30), dukros: Marija (16), Anastazija (5), Emilė(2).

26. Kundelis Jurgis (30), žmona Agota (27), sūnus Ignotas (6)

27. Kundelis Pranas (35), žmona Barbora (30), sūnūs: Ignotas (3), Konstantinas (5 mėn).

28. Kviliūnas Antanas (45), žmona Kotryna (30), sūnūs: Antanas (22), Jonas (16), Juozas (13), Kazimieras (9), Ignotas (6), dukros: Ona (19), Marijona (4).

29. Mažeikis Antanas (65), žmona Uršulė (60), sūnūs: Jonas (29), Konstantinas (18), duktė Marijona (20), samdinė Vaičenaitė Elžbieta (13).

30. Mikalkevičius Justinas (53), žmona Ona (45), dukros: Marijona (20), Ona (17), Angelė (8), Emilija (6), Karolina (1).

31. Paškevičius Justinas (27), seserys: Barbora (28), Anastazija (20), Elžbieta (14), broliai: Antanas (11), Jonas (9), pamotė Ona (45), Pipikienė Grasilda (70).

32. Pipikas Benediktas (39), žmona Teresė (40), dukros: Marijona (13), Karolina (7), Ona (1), sūnus Antanas (6).

33. Pipikas Jonas (47), žmona Domicėlė (42), dukros: Ona (20), Marijona (5), Anelė (2), Liudvika (1 mėn), motina Uršulė (70).

34. Pipikas Kazimieras (45), žmona Grasilda (34), sūnūs: Juozas (23), Antanas (18), Vincas (3), duktė Eleonora (8), samdinė Butkevičienė Domicėlė (??).

35. Rabkauskas Ksaveras (68), žmona Petronėlė (45), sūnūs: Jonas (19), Ignotas (10), dukros: Ona (16), Emilija (6).

36. Radeckas Antanas (53), žmona Ona (48), sūnūs: Juozas (28), Ignotas (25), Jonas (23), Mataušas (18), Kazimieras (12).

37. Radeckas Juozas (55), sūnus Justinas (27).

38. Ragelis Stanislovas (46), žmona Ona (40), dukros: Ona (17), Anastazija (10), sūnūs: Stanislovas (11), Kazimieras (6), Jonas (4).

39. Saulis Jonas (27), žmona Uršulė (30), sūnus Pranas (1), sesuo Ona (35).

40. Savickas Ignotas (37), žmona Angelė(33), dukros: Ona (11), Marijona (9), sūnūs: Juozas (8), Jonas (4), Ignotas (1).

41. Stočkus Antanas (50), žmona Ona (45), sūnus  ?? (21), dukros: Ona (17), Karolina (16).

42. Stuoka Kazimieras (54), žmona Ona (45), dukros: Paulina (16), Ona (1), sūnūs: Antanas (14), Petras (9), Ignotas (6), uošvė Jasinevičienė Liudvika (70).

43. Stuoka Mataušas (47), žmona Agota (46), sūnus Jurgis (13), duktė Ieva (6), motina Ieva (80), Vilčinskienė Barbora (60).

 

                                 Vedetos   užusienis

 

1. Deksnys Stanislovas (50), žmona Marijona (45), dukros: Ona (24), Elžbieta (20), Ieva (18), sūnus Jurgis (7).

2. Mikalkevičius Juozas (68), žmona Uršulė (60), dukros: Rozalija (25), Anelė (18).

3. Petrauskas Jurgis (70), žmona Barbora (50), sūnus Jonas (14).

4. Ragelis Stanislovas (46), žmona Ona (40), dukros: Ona (17), Anastazija (10), sūnūs: Stanislovas (11), Kazimieras (6), Jonas (4).

 

Čia pateikti kaimai ir vienkiemiai sudaro tik šiek tiek daugiau kaip dešimtadalį bendro jų skaičiaus Obelių valsčiuje, bet tai vistiek geriau lyginant su valsčiais (Juodupės, Južintų, Panemunio), kur tokių duomenų visai neišliko.