Pradinis » Tekstai » Rokiškio Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai-95

Rokiškio Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai-95 

 

 

Bibliotekos ekslibris. Dailininkas Arūnas Augutis.

 

    Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios  bibliotekos kolektyvas- stipri profesinė bendruomenė -savo miestui kuria pridėtinę vertę  prasminga  leidybine veikla,  knygų fondų  ir kitų informacinių išteklių visuma,  skaitymo skatinimo ir knygos pažinimo edukaciniais renginiais, ilgamete kraštotyrine veikla, gyventojų informacinių kompetencijų bei įgūdžių formavimu, skaitmeninės  atskirties mažinimu, inovatyvių sprendimų  ir  paslaugų plėtra. Kintantys bendruomenės informaciniai, kultūriniai poreikiai susiję su socialinės aplinkos pokyčiais, todėl biblioteka suteikia erdvės saviraiškai įvairaus amžiaus ir  grupių lankytojams, plečia paslaugas, stiprindama  bendruomenės  siekius būti sumania ir pilietiška.  Svarbi ir išliekamąją vertę turinti bibliotekos tarnystė krašto kultūros dokumentavimo, rašytinio paveldo kaupimo ir  saugojimo, sklaidos bei prieigos kontekste. 

  Žinių visuomenės poreikiams dirbanti, biblioteka yra atvira ir tolerantiška aplinkai, bendraudama  su lankytojais ,  sudaro sąlygas naudotis informacinių  technologijų paslaugomis, interaktyvia ir skaitmenine informacijos šaltinių prieiga. Rokiškio viešosios bibliotekos pastatas, moderniu architektūriniu sprendiniu įsiliejęs  į istorinę miesto aikštę, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čio metais sukūrė  šiuolaikinės ir istorinės  miesto erdvės dermę, suteikdamas šiai kultūros įstaigai perspektyvą sutikti savo veiklos šimtmetį pasikeitusia infrastruktūra ir naujomis erdvėmis lankytojui. 

   Institucines Rokiškio bibliotekos vertybes apibrėžia   darbuotojų  profesionalumo, kompetencijų ir  kūrybiškumo visuma, išteklių įvairovė ir paslaugų pasiūla. Šie tarpusavyje glaudžiai susiję  faktoriai koreliuoja su  bibliotekos lankytojų   poreikiais  ir lūkesčiais. Bendruomenėje veikianti  kaip atminties institucija, Rokiškio viešoji biblioteka bendradarbiauja su  kultūros, švietimo įstaigomis, asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, viešojo ir verslo sektoriaus institucijomis. 

 

 Bibliotekos ekslibris. Dailininkas Arūnas Augutis.

     Ne viena bibliotekininkų karta ilgus dešimtmečius rašė garbingą rajono viešosios bibliotekos istoriją, lydimą ir įtakojamą įvairaus laikmečio aktualijų, pokyčių ir sprendimų. Bibliotekos išliekamąją vertę visada kūrė joje dirbantys ir ją lankantys . Abipusis bendradarbiavimas , paslaugumas ir geranoriškumas, kartais paprasčiausias pokalbis ir šypsena- dažna garantija, kad į biblioteką lankytojas sugrįš. Kūrybingas Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos kolektyvas   atviras naujovėms, nestokoja idėjų moderniame informacinės ir žinių visuomenės gyvenime, drąsiai keičia bibliotekinės veiklos stereotipus, aktyviai ir sėkmingai dalyvauja tarptautinėje projektinėje veikloje.

 

    Nuolat kuriantis savitą viešosios bibliotekos veidą, krašto kultūros gyvenimo nišoje randantis bendraminčių, klausytojų ir bičiulių, kolektyvas tiki bibliotekos prasmingu darbu bendruomenėje, reikšminga veikla kultūros , informacijos ir edukacijos  srityse. 

    Ryžtingas ir draugiškas,  imlus pokyčiams ir naujiems bibliotekinės veiklos iššūkiams, kolektyvas pažymintis 95-erių metų bibliotekos veiklos kelią, ieško naujų skaitmeninės ir tradicinės bibliotekininkystės suderinamumo veiksmų ir sprendimų, kuria ir svajoja arba tiesiog nuoširdžiai myli savo darbą.  

 

 

 Bibliotekos ekslibris. Dailininkas Arūnas Augutis.

 

Alicija Matiukienė,

Rokiškio rajono savivaldybės  Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė 

                                                                                                                       Publikuota 2018 12 11