Pradinis » Tekstai » Pandėlys

Pandėlys ir aplinkiniai kaimai XIX amžiaus pabaigoje

 

Dr. Jonas Šedys  

 

1895 metais įvykdytas pirmasis Rusijos imperijos visuotinis gyventojų surašymas. Jis vyko ir Lietuvoje, tad jo duomenys gali būti įdomūs asmenims, besidomintiems savo protėviais. Pandėlio valsčiui pasisekė - Lietuvos Valstybės istorijos archyve saugomos dvi minėto gyventojų surašymo valsčiuje duomenų bylos (F. 768, ap.1, b.46,47).Vieną iš Pandėlio valsčiaus kaimų - Beržuonius - pavyko rasti tarp Panemunėlio valsčiaus minėto gyventojų surašymo duomenų (F.768, ap. 1, b. 48, l.193 -236). Tik ne visi išlikę duomenys yra geros formos - neišskaitomi duomenys straipsnyje pažymėti dviem klaustukais.

 

                                Anovos  viensėdis

 

Laisinis Mykolas (50 metų), žmona Elžbieta (48), dukros: Marija (22), Minna (16), Elžbieta (6 mėn), sūnus Ottas (9).

 

                                Barboriškio  viensėdis

 

1. Žikaris Stanislovas (70), žmona Darata (60), sūnūs: Feliksas (24), Juozas (20);

žentas Mažeikis Liudvikas (40), žmona Petronėlė (30), duktė Kontancija (6), sūnus Jonas (1).

2. Žukauskas Motiejus (45), žmona Ona (30), dukros: Emilija (10), Petronėlė (3), Adelė (2).

 

                               Beržuonių kaimas     

 

1. Baleišis Kazimieras (32), žmona Ona (32), dukros: Marija (8), Veronika (1), motinaOna (70), posūnis Bimba Kazimieras (10).

2.Baranauskas Kazimieras(38),žmona Elžbieta(30),broliai:Petras(27), Jonas(23), Antanas(15).

3. Baranauskienė Anastazija (50).

4. Bimba Antanas (40), žmona Ona (40), sūnus Kazimieras (9), duktė Anastazija (2), tėvas Tamošius (68), motina Anastazija (60), broliai: Jonas (36), Jurgis (27), sesuo Karolina (22).

5. Bimba Motiejus (48), dukros: Ulijona (18), Elžbieta (16), Anastazija (8), sūnus Juozas (10).

6. Čyrūnas Tamošius (56), žmona Teresė (52), sūnus Kazimieras (29), marti Karolina (28), anūkas Juozas (3), duktė Karolina (25), sūnūs: Andrius (23), Jurgis (14), Augustinas (9).

7. Junokas Antanas (34), žmona Barbora (34), dukros: Anastazija (8), Marcelė (5), Marija (1 mėn), sūnus Romualdas (3), broliai: Jonas (24), Justinas (17), seserys: Morta (??), Teresė (20), Marija (16).

8. Junokas Petras (31), žmona Ulijona (24), motina Uršulė (60), broliai:Benediktas (40), Antanas (24).

9. Kazlauskas Antanas (65), žmona Ona (55), samdiniai: Rudokaitė Ona (37), Mažeikis Adomas (23).

10. Kazlauskas Pranas (62), žmona Petronėlė (40), dukros: Anastazija (22), Marija (15), Elžbieta (7), Konstancija (4), sūnūs: Juozas (20), Romualdas (13), giminaitė Kazlauskaitė Marija (23).

11. Mačiulis Mataušas (50), broliai: Stanislovas (28), Marcelinas (20), sesuo Ulijona (27), samdinė Makelytė Anelė (30).

12. Markevičius Juozas (26), motina Ona (53), sesuo Ona (22).

13. Mažeikis Dominikas (58), žmona Grasilda (50), duktė Marija (28), samdinys Junokas Justinas (17).

14. Mikšys Antanas (36), žmona Morta (36), sūnūs: Pranas (10), Jurgis (8), Kazimieras (3), duktė Ulijona (6), sesuo Teresė (60).

15. Mikšys Juozas (18), motina Teresė (50), brolis Kazimieras (28), sesuo Ona (20).

16. Mikšys Justinas (29), motina Elžbieta (50), seserys: Konstancija (24), Marijona (18), broliai: Petras (24), Juozas (16).

17. Mikšys Kazimieras (40), žmona Ona (34), sūnūs: Antanas (11), Jonas (9), motina Karolina (66), sesuo Elžbieta (21).

18. Narkevičius Vladislovas (65), žmona Ulijona (42).

19. Peldžius Augustinas (60), žmona Juozapota (55), dukros: Marija (24), Sofija (18), brolis Kazimieras (59), anūkė Staniulytė Emilija (4), samdinys Ušackas Povilas (19).

20. Peldžius Juozas (56), žmona Eleonora (50), dukros: Veronika (23), Ona (21), Uršulė (18), Juozapota (17), sūnūs:Ignas (16), Juozas (11).

21. Peldžius Jonas (40), žmona Ona (30), dukros: Elžbieta (1), Ulijona (1 mėn), brolis Juozas (21), samdinė Peldžiūtė Marija (15).

22. Peldžius Stanislovas (33), žmona Teresė (27), sūnus Lionginas (7 mėn), brolis Juozas (32), brolienė Elžbieta (28), jų sūnus Jonas (4), duktė Bronislova (3), brolis Kazimieras (24), giminaitis Latvėnas Vladislovas (12).

23. Peldžiuvienė Teresė (73).

24. Peldžiuvienė Uršulė (50), duktė Ona (18).

25. Praniauskas Kazimieras (56), žmona Veronika (38), sūnus Antanas (2).

26. Spietyla Liudvikas (60), sūnūs: Jonas (32), Steponas (23), Antanas (28), marti Veronika (25), duktė Marijona (29).

27. Staniulis Mykolas (60), dukros: Elžbieta (23), Uršulė (20), sūnus Konstantinas (18), giminaitis Česonis Jurgis (10), samdiniai: Mažeikis Jonas (26), Rauplytė Veronika (14).

28. Vaišys Antanas (73), dukros: Barbora (20), Marcelė (18), sūnus Petras (9).

29. Valeika Kazimieras (55), žmona Barbora (40), sūnus Juozas (14), dukros: Karolina (20), Anastazija (17), Elžbieta (5), Uršulė (2), Marija (1 mėn).

30. Vrubliauskas (Žvirblis) Juozas (71), žmona Liudvika (48), sūnus Juozas (25).

31. Vrubliauskas (Žvirblis) Stanislovas (58), žmona Juozapota (50), sūnūs: Kazimieras (22), Antanas (18),  ?? (16).

32. Zavadskas Kazimieras (47), žmona Darata (35), sūnus Vladislovas (12), dukros: Anelė (16), Juozapota (14), Ulijona (11), Marija (8), Elžbieta (5), motina Ona (70).

33. Zavadskas Pranas (37), žmona Marija (30), dukros: Karolina (10), Ona (7), Angelė (3).

34. Žaugra Antanas (48), žmona Ieva (34), dukros: Karolina (7), Elžbieta (3), uošviai Vrubliauskai: Pranas (72), Elžbieta (70), samdiniai: Mažeikytė Uršulė (16), Žiknikas Petras (16), Levonas Andrius (13).

35. Žaugra Antanas (27), motina Petronėlė (56), broliai: Pranas (16), Petras (12).

36. Žaugra Justinas (40), žmona Petronėlė (32), sūnūs: Pranas (12), Marcelinas (5), dukros: Karolina (9), Anastazija (7), Marija (2 mėn), tėvas Tamošius (78), samdinė Peldžiūtė Ona(21)

37. Žaugra Kazimieras (25), seserys: Konstancija (26), Ona (24), brolis Petras (20).

38. Žaugra Konstantinas (61), žmona Anelė (60), sūnus Juozas (32), marti Petronėlė (27), anūkas Kazimieras (1).

39. Žaugra Stanislovas (65), žmona Rozalija (62), sūnus Mataušas (40), marti Elžbieta (25), 

anūkė Ulijona (6 mėn), sūnus Aleksandras (24), samdinė Mikšytė Marija (18).

40. Žaugrienė Rozalija (40), duktė Ona (20), sūnus Antanas (17).

 

                                Bigeniškių  viensėdis

 

Styra Romualdas (46), žmona Elžbieta (30), dukros: Elžbieta (8), Zofija (6), sūnus Jonas (1),  samdinys Karavaitis Juozas (22).

 

                                  Bileniškių  viensėdis

 

Bruneris Petras (59), sūnūs: Jonas (25), Ernestas (21), dukros: Emilija (18), Eleonora (14), svečias Burkevičius Robertas (16).

 

                                  Brėžės  viensėdis

 

Viksnė Martynas (61), žmona Ona (49), posūnis Balodis Petras (16), samdinė Udraitė Elžbieta (50).

                                    Buginiškio  kaimas

 

1. Styra Juozas (56), žmona Kotryna (34), dukros: Konstancija (9), Karolina (7), Petronėlė (5), sūnus Romualdas (3), sesuo Ona (30), samdiniai: Gužas Jonas (24), Vegiūnaitė Marija (14).

2. Kaladė Jonas (55), žmona Ona (45), sūnus Povilas (19).

 

                                    Buivėnų  kaimas

 

1. Baltušis Juozas (55), žmona Antanina (55), sūnūs: Juozas (24), Pranas (22), Feliksas (12), dukros: Pranciška (16), Kordelija (8), broliai: Antanas (40), Jonas (30).

2. Baltušis Juozas (53), sūnus Jonas (12), dukros: Elžbieta (9), Kotryna (7), broliai: Jurgis (42), Povilas (37).

3. Baltušis Kazimieras (60).

4. Baltušis Kazimieras (33), žmona Karolina (28), dukros: Konstancija (7), Elžbieta (1), sūnūs: Liudvikas (5), Romualdas (3).

5. Baltušis Mykolas (38), žmona Petronėlė (26), sūnus Jonas (5), duktė Adelė (1 sav.), motina Kotryna (60).

6. Ginotis Antanas (43), žmona Salomėja (35), sūnūs: Romualdas (12), Vladislovas (8), Povilas (6), Antanas (3), dukros: Adelė (11), Konstancija (9), Sofija (4), Eleonora (6 mėn).

7. Graužinis Juozas (53), žmona Ieva (48), sūnus Steponas (23), dukros: Marijona (25), Sofija (18), Anastazija (9).

8. Graužinis Pranas (65), žmona Ona (45), sūnūs: Juozas (23), Romualdas (21), dukros: Grasilda (18), Elžbieta (13), Ona (1).

9. Grigaliūnas Romualdas (14), motina Apolonija (43), sesuo Izabelė (20), broliai: Petras (12), Povilas (10), Kazimieras (8).

10. Ivanauskas Romualdas (23), motina Grasilda (40), seserys: Juozapota (24), Elžbieta (17), Anastazija (14), brolis Kazimieras (12).

11. Juodelis Juozas (19), brolis Ignotas (16).

12. Kaziūnas Antanas (40), žmona Barbora (40), duktė Sofija (12).

13. Kilys Kazimieras (34), žmona Veronika (33), duktė Adelė (5), brolis Pranas (33).

14. Kupčiūnas Mykolas (60), žmona Uršulė (58), anūkas Kupčiūnas  Juozas(19), anūkė Dešrytė Konstancija (11).                                                             

15. Markauskas Baltramiejus (80), žmona Barbora (70), sūnus Povilas (34), marti Kotryna (29), anūkės: Elžbieta (5), Emilija (2).

16. Markauskas Ignotas (35), žmona Ona (32), duktė Pranciška (2).

17. Markauskas Kazimieras (74), žmona Agota (56), dukros: Petronėlė (28), Salomėja (18), sūnus Petras (26).

18. Markauskienė Elžbieta (50), duktė Petronėlė (30), anūkė Marijona (14).

19. Prakapavičius Dominikas (49), žmona Uršulė (28), dukros: Elžbieta (3), Adelė (2).

20. Styra Juozas (50), žmona Elžbieta (40), sūnūs: Albinas (22), Viktoras (21), Adolfas (14), Romualdas (11), Juozas (2), duktė Teofilė (13).

21. Styra Kazimieras (50), žmona Ieva (40), dukros: Grasilda (19), Pranciška (16), Elžbieta (14), Marijona (4), sūnus Jonas (10).

22. Vaičiūnas Juozas (80), žmona Ieva (40).

23. Vaičiūnas Petras (45), žmona Elžbieta (34), sūnus Juozas (27), marti Ona (22), anūkai: Pranas (5), Antanas (1 mėn), anūkė Adelė (2), sūnūs: Kazimieras (24), Romualdas (22), Povilas (12), Steponas (7), dukros: Konstancija (10), Grasilda (4), Elžbieta (1).

 

                                      Buivydžių  kaimas

 

1. Blažys Jurgis (28), motina Petronėlė (60), brolis Povilas (25), sesuo Teofilė (17).

2. Blažys Kazimieras 37), žmona Karolina (35), duktė Elžbieta (10), sūnus Bronislavas (8).

3. Blažys Mykolas (60), žmona Uršulė (60), sūnūs: Petras (24), Kazimieras (21), Jonas (17), duktė Elžbieta (22).

4. Dūda Povilas (40), žmona Uršulė (30), duktė Petronėlė (8), sūnūs: Kasparas (7), Vitoldas (5), motina Ona (70), broliai: Juozas (35), Jonas (33), Pranas (28).

5. Gudelis Antanas (60), žmona Petronėlė (33), sūnus Povilas (23), dukros: Adelė (3), Konstancija (2).

6. Janulionis Juozas (54), žmona Elžbieta (50), sūnūs: Jurgis (26), Povilas (23), dukros: Teofilė (24), Anelė (20), Anastazija (18), Ona (16), Marijona (10).

7. Jurevičius Mykolas (35), žmona Viktorija (35), dukros: Angelė (16), Adelė (14).

8. Katelė Povilas (40), žmona Uršulė (37), sūnus Povilas (3), duktė Vinclovija (1).

9. Kaunietis Ignotas (57), sūnūs: Romualdas (22), Ignotas (21), dukros: Teklė (17), Marijona (16), sesuo Konstancija (40).

10. Kaupelis Motiejus (87), žmona Kotryna (70), sūnūs: Feliksas (33), Povilas (30), duktė Elžbieta (23), samdinė Klemkaitė Teofilė (15).

11. Kesiūnas Juozas (38), žmona Teklė (30), duktė Adelė (4), sūnūs: Juozas (2), Povilas (1).

12. Kilys Adolfas (18), motina Konstancija (40), seserys: Bronislava (20), Vincentina (16), Vanda (6), broliai: Jonas (10), Petras (8), samdinys Barzda Juozas (28).

13. Kilys Antanas (30), motina Kristina (60), sūnūs: Titas (8), Antanas (6), Sigismundas (4), duktė Vanda (2).

14. Kilys Liudvikas (36), žmona Marijona (32), sūnūs: Liudvikas (7), Romualdas (5), dukros: Apolenarda (12), Konstancija (10).

15. Mackus Antanas (60), sesuo Anelė (70).

16. Milvydas Jurgis (50), žmona Teklė (40), dukros: Teklė (32), Angelė (17), Konstancija (15), Paulina (10), Sofija (7), Adelė (1).

17. Stašys Ciprijonas (40), žmona Uršulė (40), dukros: Grasilda (16), Sofija (14), sūnus Povilas (9).

18. Stašys Jurgis (58), žmona Marijona (34), dukros: Bronislava (8), Angelė (6 mėn), sūnus Jonas (5).

19. Šaltis Jurgis (64), žmona Ona (38).

20. Šaltis Kazimieras (70), žmona Ona (40), sūnus Juozas (20), dukros: Elžbieta (19), Paulina (15), Ona (12), Monika (8).

21. Šaltis Petras (74), žmona Elžbieta (70);   Maskolis Stanislovas (50), žmona Uršulė (40), sūnūs: Jonas (12), Romualdas (9), dukros: Grasilda (7), Veronika (4).

22. Šinskis Liudvikas (25), brolis Jonas (23), motina Vinkšnelienė Ieva (50), jos sūnus Vinkšnelis Petras (16), samdinė Valašimaitė Teklė (16).

23. Tindžiulis Antanas (70), žmona Uršulė (70), sūnus Antanas (40), marti Ona (40), anūkės: Vinslovija(16),Prudencija (13), sūnus Juozas (36), marti Elžbieta (25), anūkas Nikodemas(11)                              

24. Tindžiulis Jokūbas (80), žmona Elžbieta (70), sūnus Justinas (40). 

25. Tindžiulis Mataušas (80), dukros: Elžbieta (30), Ona (28).

26. Tūska Mykolas (46), žmona Uršulė (44), sūnus Konstantinas (18), duktė Karolina (12).

27. Vilkas Kazimieras (37), žmona Anatolija (29), duktė Genefa (2), sūnus Jonas (1 mėn).

28. Vinkšnelienė Ieva (60), duktė Elžbieta (18).

 

                                  Čečiškių  kaimas

 

1. Braženas Antanas (21), motina Elžbieta (48), seserys: Anastazija (24), Emilija (18), brolis Juozas (14).

2. Gervė Juozas (46), žmona Anastazija (30), dukros: Elžbieta (8), Adelė (5), Konstancija (3), Veronika (6 mėn).

3. Glemža Jurgis (37), žmona Salomėja (30), sūnus Romualdas (5), duktė Paulina (3), giminaitė Čapienė Morta (70), samdinys Skaburskis Petras (18).

4. Inčiūra Jonas (34), žmona Konstancija (33), sūnūs: Alfonsas (7), Antanas (5), samdiniai: Meškėnas Jurgis (21), Skaburska Rozalija (40).

5. Jasiūnas Stanislovas (45), žmona Ona (40), dukros: Grasilda (12), Elžbieta (3), sūnūs: Jonas (6), Ignotas (8 mėn).

6. Kaluina Ignotas (37), žmona Viktorija (30), dukros: Veronika (6), Paulina (2 mėn), tėvas Jurgis (80), brolis Mykolas (36).

7. Kilys Povilas(38),žmona Salomėja(30),duktė Elžbieta(6),sūnūs:Albinas (4), Napoleonas(3), brolis Stanislovas (34), samdiniai: Vaičikonis Romualdas (25), Latvėnaitė Marijona (24).

8. Prakapavičius Klementas (50), žmona Anastazija (35), sūnus Mykolas (12), dukros: Elžbieta (6), Bronislava (3), Stefanija (1 mėn).

9. Stanionis Stanislovas (47), žmona Vinslovija (42), duktė Elžbieta (15).

10. Šinskis Kazimieras (60), žmona Marijona (45), sūnūs: Aleksandras (26), Petras (22), Romualdas (20), Povilas (10), duktė Marijona (16).

11. Šinskis Melchioras (13), seserys: Petronėlė (22), Konstancija (17), Elžbieta (15);

svainis Pilipavičius Jonas (29), jo žmona Kazimiera (23).

12. Šlapelis Jonas (48), žmona Pranciška (36), duktė Ona (6).

13. Zolubas Pranas (21), motina Cecilija (48), broliai: Sigismundas (17), Romualdas (15), Antanas (11), Jonas (8), Petras (5), seserys: Elžbieta (23), Albina (16).

 

                        Dirvoniškių  viensėdis  (eiguva)

 

Žalkauskas Aleksandras (33), žmona Aleksandra (28), sūnūs: Ipolitas (5), Juozas (3), Jonas (1), tėvas Feliksas (67).

 

                              Gineišių  kaimas

 

1. Baltušis Jonas (38), seserys: Kristina (30), Marijona (26), Salomėja (20).

2. Binkevičius Nikodemas (70), žmona Ieva (40), dukros: Anelė (21), Elžbieta (12), sūnus Jonas (17), brolis Jonas (85), Gasiūnienė Barbora (80).

3. Blažys Ignotas (40), žmona Uršulė (35), dukros: Elžbieta (14), Ona (12), Petronėlė (3), sūnūs: Povilas (10), Petras (5), Jonas (1 mėn).

4. Blažys Stanislovas (70),  žmona Ona (40), sūnūs: Ignotas (26), Miliusis (21), Povilas (15), dukros: Ona (13), Uršulė (10).

5. Braknys Jonas (35), žmona Petronėlė (40).

6. Gasiūnas Juozas (43), žmona Marijona (35), dukros: Vinslovija (8), Petronėlė (4), sūnūs: Romualdas (6), Povilas (1), samdinė Rakūnaitė Uršulė (70).

7. Gasiūnas Kazimieras (50), žmona Grasilda (48), sūnus Juozas (20), dukros: Jugasė (17), Elžbieta (10).

8. Joneliūkštis Juozas (60), žmona Uršulė (50), sūnūs: Juozas (34), Jonas (29),Kazimieras (26), duktė Elžbieta (20).

9. Jukna Stanislovas (45), žmona Barbora (53), dukros: Sofija (14), Paulina (9), sūnus Petras (12), podukra Morkūnaitė Kazimiera (20).

10. Jurevičius Jurgis (50), žmona Ieva (40), sūnūs: Povilas (25), Juozas (14), duktė Marija(17)

11. Kaunietis Jurgis (38), žmona Petronėlė (30), dukros: Elžbieta (11), Emilija (8),  sūnus Kazimieras (3).

12. Kirnelis Kasparas 46), žmona Ona (44), sūnūs: Pranas (10), Jonas (8), duktė Elžbieta (3).

13. Kiškis Juozas (53), žmona Viktorija (25), sūnūs: Pranas (4), Povilas (1), duktė Elžbieta (2), brolis Jonas (29), sesuo Barbora (21).

14. Kiškis Jurgis (30), žmona Elžbieta (30), sūnūs: Jurgis (5), Jonas (3 mėn), duktė Elžbieta (3), samdinė Šinskiene Ieva (60).

15. Kraskauskas Juozas (48), žmona Barbora (45), sūnūs: Romualdas (22), Pranas (18), dukros: Albina (20), Eleonora (16), Sofija (9).

16. Mažuolis Antanas (40), žmona Petronėlė (35), dukros: Grasilda (14), Elžbieta (8).

17. Mikšys Baltramiejus (60), žmona Ona (30), sūnūs: Jonas (14), Pranas (6), duktė Kazimiera (8). 

18. Misiūnas Mykolas (50), žmona Uršulė (50), sūnus Jonas (30), duktė Salomėja (18).

19. Petrašonis Adomas (45), žmona Uršulė (34), duktė Marijona (20), sūnūs: Kazimieras (18), Jonas (12), Pranas (9), Petras (3).

20. Petrašonis Kazimieras (80), žmona Petronėlė (50), sūnūs: Juozas (18), Motiejus (13).

21. Rakūnas Kazimieras (24), motina Elžbieta (53), broliai: Antanas (20), Jonas (17).

22. Šakalys Antanas (70), žmona Cecilija (40), dukros: Marijona (17), Albina (13), sūnūs: Ignotas (12), Antanas (9), dar be vardo (iki mėn).

23. Šiauciunas Kazimieras (56), žmona Morta (35), sūnūs: Jonas (13), Petras (7), Povilas (1), duktė Ona (11).

24. Šiauciunas Nikodemas (60), žmona Ieva (53), duktė Veronika (23);

žentas Bražys Martynas (26), žmona Petronėlė (25).

25. Šinskis Petras (55), žmona Juozapota (40), dukros: Albina (12), Petronėlė (9), Elžbieta (7), Anelė (4), samdiniai Burčinai: Romualdas (30), jo žmona Pranciška (25).

26. Šinskis Petras (35), žmona Uršulė (30), sūnūs: Jonas (13), Romualdas (3), dukros: Anelė (4), Sofija (2).

27. Šmagoris Ignotas (70), žmona Ona (70), sūnus Mykolas (33), marti Elžbieta (23), anūkai: Albinas (4), Romualdas (2).

28. Švaplenas Petras (26), motina Teresė (50), sesuo Eleonora (22).

29. Tamėnas Juozas (40), žmona Konstancija (40), sūnūs: Juozas (13), Petras (8), Kazimieras (5), tėvas (Kazimieras (80), motina Elžbieta (90), viešnia Kaupelienė Petronėlė (45).

30. Tindžiulis Jonas (50), žmona Barbora (60), sūnus Petras (26), marti Petronėlė (25), anūkai: Romualdas (4), Vladislovas (3), Kazimieras (1).

31. Tindžiulis Petras (27), žmona Ona (25), sūnus Povilas (3), duktė Sofija (1), seserys: Albina (14), Petronėlė (12).

32. Užkurėnas Jonas (50), žmona Petronėlė (43), podukra Dūdaitė Sofija (11), giminaitė Pavilonytė Ona (90).

33. Vaičiūnas Kazimieras (67), žmona Pranciška (50), sūnūs: Jonas (36), Petras (25), Povilas (22), Juozas (17), duktė Teklė (19), samdinys Kaupelis Augustinas (35).

34. Valašimas Jonas (30), žmona Petronėlė (28), sūnus Jonas (7), dukros: Elžbieta (3), Kazimiera (1), motina Pranciška (70).

35. Vinkšnelis Povilas (40), žmona Grasilda (24), duktė Vanda (6 mėn), brolis Kalvelis Kazimieras (30), samdinė Gasiūnaitė Jugasė (17).

36. Žakevičius Motiejus (62), žmona Ona (40), sūnūs: Povilas (28), Romualdas (22), Pranas (15), Jonas (11), Antanas (4), Kazimieras (1), dukros: Elžbieta (17), Marija (6), Petronėlė (3).

 

                                     Girelės  viensėdis

 

1. Balčiūnas Juozas (32), žmona Barbora (30), dukros: Veronika (12), Ona (7), Viktorija (5), sūnūs: Juozas (12), Adomas (10), Pranas (1).

2. Dūda Pranas (36), žmona Ona (24), duktė Valentina (7), sūnūs: Jonas (4), Romualdas (1).

 

                                     Grubų  užusienis

 

1. Žakevičius Pranas (70), sūnus Mykolas (29), duktė Petronėlė (22), samdinė Jasiūnaitė Domicėlė (20).

2. Žakevičius Stanislovas (50), žmona Albina (50), sūnus Adolfas (17), duktė Elžbieta (12), samdinė Valentavičiūtė Bogumila (40).

 

                                     Gudelių  kaimas

 

1. Baltušis Adomas (70), žmona Elžbieta (65), sūnūs: Petras (23), Juozas (34), marti Uršulė (30), anūkė Sofija (3).

2. Baltušis Jonas (55), žmona Liudvika (50), sūnus Juozas (17), duktė Julijona (13).

3. Binkevičius Kazimieras (70), žmona Elžbieta (50), sūnūs: Jurgis (26), Mykolas (21), Steponas (18), Petras (15), Jonas (9), dukros: Salomėja (20), Ona (19).

4. Dūda Kasparas (80), žmona Ona (60), sūnus Povilas (34), marti Salomėja (25), anūkės: Elžbieta (3), Ona (1).

5. Jankauskas Jurgis (37), žmona Marijona (30), duktė Kazimiera (10), sūnus Povilas (6).

6. Jurevičius Mykolas (70), žmona Ona (50), duktė Marijona (25), sūnūs: Antanas (23), Jonas (19), Petras (12), žmonos giminaitė Jasiūnienė Kotryna (60).

7. Mažuolis Jonas (45), žmona Ona (30), sūnūs: Julijonas (17), Jonas (11), Petras (8), Feliksas (6), Kazimieras (2), duktė Adelė (15).

8. Mažuolis Juozas(70), žmona Uršulė(60), sūnūs:Jonas (32), Pranas (26), duktė Salomėja(18)

9. Mažuolis Pranas (55), žmona Salomėja (35), sūnūs: Povilas (13), Feliksas (10), Petras (4), duktė Konstancija (7), motina Anastazija (70), brolis Jonas (49), brolienė Pranciška (25), jų duktė Konstancija (1), broliai: Petras (30), Kazimieras (24), samdinė Mažuolytė Teresė (30).

10. Mažuolis Tamošius (80), žmona Ona (60), sūnus Pranas(40), marti Marijona (25), anūkė Ona (10), anūkai:Petras (7), Pranas (2), Jonas (1 mėn).

 11. Mikutėnas Benediktas (30), žmona Uršulė (30), sūnūs: Jurgis (3), Juozas (6 mėn), duktė Kazimiera (5).

12. Misiūnienė Teresė (45), sūnūs: Steponas (14), Povilas (12), podukra Misiūnaitė Ieva (30).

13. Rakūnas Juozas (40), žmona Konstancija (30), sūnus Romualdas (3), motina Petronėlė (70), brolis Kazimieras (29), teta Šimeniene Uršulė (70).

14. Rakūnas Juozas (30), žmona Grasilda (26), sūnus Adolfas (3), Jonas (1), motina Susnienė Pranciška (57), seserys Susnytės: Paulina (19), Vinslavija (17), broliai Susniai: Albinas (16), Vladislovas (13).

15. Valašimas Jonas (46), žmona Elžbieta (44), dukros: Kazimiera (21), Elžbieta (12),sūnūs: Pranas (20), Juozas (17), Jonas (9), brolis Petras (42).

16. Valašimienė Monika (60), duktė Elžbieta (18).

17. Žakevičius Pranas (40), žmona Petronėlė (30), sūnūs: Vladislovas (3), Povilas (2), tėvas Kazimieras (70), samdinė Masiulytė Konstancija (26).

 

                                  Jokūbiškio  viensėdis

 

Lūža Stanislovas (62), žmona Teresė (46), dukros: Anelė (11), Adelė (8), sūnūs: Juozas (7), Povilas (3), samdinė Ablėnaitė Petronėlė (30), jos duktė Konstancija (11), sūnus Kazimieras (7).

                                  Kaliamiesčio  kaimas (Slabada)

 

1. Buivydas Dominikas (70), žmona Teklė (60), sūnus Petras (21), giminaitė Treinytė Teresė (60). 

2. Federavičius Kazimieras (36), žmona Uršulė (28), sūnus Juozas (5), duktė Elžbieta (1), motina Agnieška (80).

3. Jurkėnas Juozas (36), žmona Albina (23), sūnus Juozas (2).

4. Jurkėnas Jurgis (30), motina Antanina (60), sesuo Uršulė (25).

5. Lasinskas Mykolas (65), žmona Bogumila (47), dukros: Konstancija (22), Elžbieta (16), Anastazija (14), sūnūs: Petras (18), Jonas (10).

6. Petrauskaitė Elžbieta (30), sūnūs: Juozas (5), Jonas (3).

7. Petrušonis Sigismundas (67), žmona Kristina (50), duktė Ona (24), sūnūs: Jonas (22), Petras (16), Juozas (14), Antanas (12), Ignotas (10).

8. Petrušonienė Petronėlė (50), dukros: Grasilda (30), Elžbieta (12), sūnūs: Liudvikas (23), Pranas (17).

9. Skružienė Darata (90), Skružaitė Darata (50).

10. Spelmanas Petras (55), žmona Karolina (45), giminaitis Spelmanas Aleksandras (7).

11. Stankūnas Stanislovas (58), žmona Marijona (50), dukros: Elžbieta (20), Teklė (18).

12. Šakaliene Ona (34), dukros: Elžbieta (16), Uršulė (13), sūnus Vladislovas (10), giminaitė Šaltiene Barbora (70).

13. Treigienė Uršulė (36), duktė Ona (17), sūnus Antanas (14).

14. Vinkšnelis Feliksas (60), žmona Teklė (50), sūnūs: Juozas (23), Jonas (12), duktė Konstancija (15).

15. Vitkauskas Jokūbas (55), žmona Magdalena (53), sūnūs: Juozas (18), Jonas (14).

 

                             Kazliškio  (mažojo)  dvaras 

 

1. Baranauskas Liudvikas (32), žmona Anelė (26), duktė Julijona (3).

2. Brinklys Petras(36), žmona Elžbieta(30), dukros: Anastazija (5), Marcelė (3), Anelė(6 mėn)

3. Kisinis Vladislovas (30), žmona Petronėlė (34), sūnus  Antanas (2).

4. Klemka Antanas (40), žmona Uršulė (26), sūnūs: Romualdas (10), Povilas (2), dukros: Anelė (5), Marijona (3).

5. Petrauskas Juozas (60), žmona Julijona (37), dukros: Anelė (18), Pranciška (12), Julijona (6), Sofija (5), sūnūs: Vaclovas (13), Ignotas (9), samdinys Baltrūnas Vladislovas (20).

6. Rutkovskis Vladislovas (20), motina Barbora (64), seserys: Konstancija (27), Marija  (23), ?? (20), Barbora (19), brolis ?? (26), samdiniai: Bidudytė Marijona (30), Būtenas Antanas (32), Grigas Jokūbas (49), Jakubonis Ignotas (23), Juodakytė Agota (40), Krukelis Augustas (26), Maikovskis Augustas (60), Mareckaitė Kazimiera (18), Petrauskas Mykolas (55), Skruodytė Marijona (27), Stukienė Domicėlė (45), jos dukra Marijona (9), Stumbrys Antanas (29), Stumbrys Justinas (30), Šinkunaite Anelė (12), Žvirblis Antanas (18), ?? (60), ?? (17).

7. Šapauskas Konstantinas (40), žmona Ona (25), sūnus Vitoldas (1), uošviai Kirstukai: Juozas (60), Agota (55).

8. Zaborskas Adomas (53), žmona Julijona (40), duktė Marijona (17).

 

                          Kilpiškių   kaimas

 

1. Kairys Kazimieras (38), žmona Pranciška (30), sūnūs: Mataušas (16), Petras (14), Jonas (12), dukros: Petronėlė (8), Anelė (iki mėn).

2. Kilys Ignotas (27), žmona Marijona (26), duktė Marijona (4), sūnūs: Jonas (3), Petras (iki mėn), broliai: Pranas (24), Romualdas (13), sesuo Petronėlė (17).

3. Kilys Jonas (63), sūnūs: Motiejus (34), Feliksas (24), Jonas (22), dukros: Karolina (19), Uršulė (16), Ona (13), samdiniai: Januškaitė Kotryna (70), Valašimas Mykolas (17).

 

                          Ksaveravos  užusienis

 

1. Gadeika Jonas (30), žmona Marijona (24),sūnūs: Vladislovas (5), Jonas (3), Romualdas (2), motina Ona (50), seserys: Elžbieta (21), Ona (20), Uršulė (18), brolis (15).

2. Gadeika Jurgis (60), žmona Teofilė (50).

3. Gadeika Mykolas (66), žmona Barbora (66), sūnus Antanas (38), duktė Konstancija (26), anūkas Petras (3), anūkė Adelė (1).

4. Gadeika Mykolas (56), žmona Ona (53), sūnus Pranas (25), dukros: Marijona (26), Apolonija (22), Rachelė (18), Elžbieta (10).

5. Jankūnas Jonas (46), žmona Elžbieta (35), sūnus Jonas (10), dukros: Marijona (5), Konstancija (2), motina Uršulė (68), brolis Antanas (34).

6. Pavilonis Jurgis (56), žmona Kotryna (38), sūnūs: Romualdas (20), Ignotas (18), Jonas (15), dukros: Grasilda (13), Elžbieta (8), Anastazija (2), brolis Jonas (30), seserys: Marijona (25), Anastazija (23).

                                           Laučiuvkos  užusienis

 

1. Černiauskas Kazimieras (35), žmona Elžbieta (28), dukros: Ona (10), Elžbieta (8), sūnus Jonas (5).

2. Šulcas Juozas (56), sūnūs: Karolis (12), Jonas (78), Lionginas (6), duktė Juzefa (10), samdiniai: Gronskis Jonas (18), Gronskytė Ona (28), Novodvorskytė Kazimiera (18), Vajegaitė Elžbieta (21).

 

                                       Lavenavos  viensėdis

 

1. Čadovič Mauša (50), žmona Ita (50), 2 dukros, 3 sūnūs.

2. Latvėnas Jonas (30), samdiniai: Janiūnaitė Petronėlė (26), Latvėnas Petras (21), Švaplenas Jonas (60).

                                    Lebedžiūnų  kaimas

 

1. Ablėnaitė Grasilda (21), senelė Ablėnienė Barbora (100).

2. Gadeika Jonas (40), žmona Elžbieta (30), duktė Albina (8), sūnūs: Povilas (6), Vladislovas (4), brolis Juozas (30), sesuo Augustina (25).

3. Kisiulis Petras (60), žmona Justina (60), duktė Elžbieta (25), seserys: Elžbieta (35), Pranciška (40), jos sūnus Antanas (21).

4. Povilonis Ignotas (30), žmona Uršulė (30), duktė Paulina (14), sūnūs: Petras 13), Jonas (11), samdinys Juranas Feliksas (28).

5. Povilonis Jonas (50), žmona Kotryna (32), sūnūs: Romualdas (12), Juozas (8), Jonas (5), dukros: Sofija (8), Elžbieta (3).

6. Povilonis Stanislovas (90), sūnūs: Kasparas (40), Antanas (36), Motiejus (28), samdinė Rakūnaitė Anastazija (22).

7. Pšibiševskis Boleslovas (44), žmona Teresė (38), dukros: Antanina (5), Marija (2).

8. Umpa Vincas (38), žmona Ieva (38), dukros: Ona (11), Elžbieta (2), sūnūs: Jonas (9), Pranas (5), sesuo Teresė (100).

 

                                Lepenių  užusienis

 

1. Mažuolis Pranas (60), sūnūs: Jonas (28), Povilas (25), dukros: Konstancija (20), Salomėja (18), Marijona (16), Petronėlė (14).

2. Švaplenas Kazimieras (65), žmona Albina (40), sūnūs: Juozas (17), Kazimieras (16), Jonas (3 mėn), dukros: Kazimiera (4), Elžbieta (3), podukra Petrulytė Veronika (18).

3. Vilčinskas Povilas (46), žmona Elžbieta (30), dukros: Sofija (5), Veronika (2), sūnus Pranas (3), sesuo Marijona (40), gyventoja Kupčiūnaitė Ieva (40).

 

                              Marijampolio  užusienis

 

Giriūnas Juozas (50), žmona Ona (41), sūnūs: Kazimieras (22), Edvardas (13), Ignotas (10), Petras (4), dukros: Paulina (17), Ona (2), samdiniai: Mickevičius Juozas (29), žmona Vinslovija (24).

                                           Miliūnų  kaimas

 

1. Baltrėnas Adomas (53), žmona Ieva (35), dukros: Sofija (17), Marijona (15), Ona (10), Emilija (4), sūnūs: Jonas (12), Petras (9), Dominikas (6), motina Morta (68).

2. Baltrėnas Juozas (29), žmona Teklė (35), dukros: Konstancija (3), Juzefa (iki mėn), sūnus Antanas (2). 

3. Baltrėnas Petras (39), žmona Elžbieta (35), dukros: Anastazija (5), Teklė (1), sūnus Konstantinas (4), uošvė Šiškuniene Domicėlė (70).

4. Gabrėnas Danielius (60).

5. Jakubonis Adomas (56), žmona Elžbieta (48), sūnūs: Romualdas (18), Jonas (16), Juozas (12), Antanas (9).

6. Janulionis Juozas (38), žmona Kotryna (37), sūnus Juozas (6), duktė Kazimiera (iki mėn).

7. Janulionis Jurgis (80), žmona Anastazija (60), sūnūs: Antanas (37), Jonas (33), Adomas (24), Petras (22), duktė Kotryna (21).

8. Karazija Mykolas (43), žmona Ona (33), sūnūs: Norbertas (7), Liudvikas (3), dukros: Petronėlė (5), Emilija (1).

9. Karsevičius Jonas (41), žmona Ulijona (45), samdinė Karsevičiūtė Elžbieta (17).

10. Karsevičius Jurgis (28), motina Ona (62), seserys: Uršulė (22), Sofija (18).

11. Liauška Adomas (65), žmona Domicėlė (50), sūnus Antanas (36), duktė Paulina (29).

12. Liauška Antanas (55), žmona Teofilė (35), dukros: Vincenta (16), Teofilė (14), Ulijona (4), sūnus Jonas (8).

13. Liauška Petras (60), žmona Karolina (35), sūnūs: Juozas (16), Aleksandras (14), dukros: Ona (10), Juzefa (7). Kirša Jonas (70).

14. Marcinkevičienė Izabelė (53), sūnūs: Tadaušas (24), Juozas (21).

15. Marcinkevičius Antanas (46), žmona Kotryna (45), dukros: Konstancija (20), Marijona (16), motina Morta (65).

16. Marcinkevičius Izidorius (27), žmona Ona (23), sūnūs: Jonas (5), Melchijoras (4), duktė Emilija (2). 

17.  Marcinkevičius Juozas (70), sūnūs: Antanas (39), Tadaušas (38), Juozas (27), Jonas (23), dukros: Elena (28), Konstancija (18).

18. Marcinkevičius Jurgis (25), žmona Ona (27), duktė Emilija (1), motina Domicėlė (56), brolis Juozas (18).

19. Motiejūnas Dominikas (27), žmona Viktorija (22), sūnus Petras (2), uošvė Šinkuniene Ona (60).

20. Nakas Konstantinas (30), žmona Uršulė (30), sūnūs: Juozas (4), Povilas (3), duktė Antanina (iki mėn), uošvė Marcinkevičienė Anelė (60).

21. Noreika Juozas (42), žmona Karolina (53), dukros: Elžbieta (20), Teofilė (18), sūnus Juozas (14).

22.Noreika Justinas(48), duktė Uršulė(17), sūnūs: Jonas (15), Juozas (11), brolis Adomas (35)    

23. Petrulis Antanas (70), žmona Marijona (55), dukros: Morta (25), Marijona (23), sūnus Jonas (18), anūkė Elžbieta (9), anūkas Ipolitas (2).

24. Pivoriūnas Adomas (45), žmona Adelė (33), dukros: Ona (12), Uršulė (9), Stefanija (2), sūnūs: Jonas (8), Petras (5).

25. Purėnas Kazimieras (48), žmona Elžbieta (45), podukros Jakubonytės: Natalija (20), Aleksandra (17), Ieva (14) Elžbieta (7), posūnis Jakubonis Jonas (11); Matulionytė Adelė(33).

26. Slanys Jurgis (37), žmona Elžbieta (25), dukros: Valerija (4), Albina (1), uošvė Skrebienė Domicėlė (56), svainis Skrebas Petras (22), svainės Skrebaitės: Anastazija (18), ?? (16).

27. Šeinauskas Dominikas (48), žmona Kotryna (42), dukros: Teklė (21), Anastazija (17), Albina (2), sūnus Petras (12).

28. Šeinauskas Petras (21), tėvas Kazimieras (60), motina Ieva (50), brolis Antanas (18).

29. Šimkunas Petras (65), žmona Ona (42).

30. Šiškunas Jurgis (44), žmona Konstancija (42), dukros: Sofija (18), Konstancija (11), ?? (8), ?? (5), sūnūs: Kazimieras (17), Povilas (7), Petras (4).

31. Užtupys Jonas (36), žmona Ona (35), dukros: Pranciška (12),  ?? (11),  ??(7), Ulijona (3), sūnūs: Kazimieras (9), Jonas (6), Dominikas (1), tėvas Kazimieras (80).

32. Užtupys Petras (29), motina Barbora (55), seserys: Elžbieta (30), Bogumila (18);

Šimkuniene Kotryna (30).

33. Valentas Juozas (70), žmona Jugana (33), duktė Teofilė (3).

34. Vilimas Kazimieras (50), žmona Elžbieta (42), dukros: Izabelė (24), Ona (22), Elžbieta (15), Anastazija (12), Petronėlė (5), svainis ??  ?? (35), samdinys(nė)  ??  ?? (25).

 

                                    Narteikių   palivarkas

 

1. Barauskas Jonas (44), žmona Ona (32), sūnus Lionginas (8 mėn), samdiniai: Jankūnaitė Salomėja (24), Judickaitė Uršulė (25), Kalvelis Jonas (32), Umpaitė Ona (11), Venciūnaitė Pranciška (25).

2. Binkevičius Jokūbas (35), žmona Domicėlė (30), dukros: Grasilda (14), Elžbieta (9), Veronika (3), sūnūs: Petras (12), Jonas (7).

3. Četkauskas Antanas (40), žmona Juzefa (36), sūnūs: Juozas (16), Feliksas (8), Romualdas (2), dukros: Elžbieta (13), Kazimiera (6).

4. Gasiūnas Jonas (29), žmona Uršulė (25), sūnus Povilas (9), duktė Ona (3).

5. Kiškis Juozas (45), žmona Elžbieta (32), sūnus Stanislovas (6), duktė Sofija (2), motina Petronėlė (80).

6. Lichtenbliumų šeima (  9 asmenys - 5 dukros, 2 sūnūs).

7. Novodvorskis Juozas (30), žmona Grasilda (23), dukros: Kazimiera (5), Juzefa (3), Ona (2).

 

                              Palėvenio (Palėveniečių )  kaimas

 

1. Celevičius Juozas (46), žmona Ieva (40), dukros: Ona (16), Pranciška (8), Viktorija (5), sūnūs: Jonas (12), Vladislovas (6), Aleksandras (1).

2. Leika Tamošius (26), žmona Ona (28), duktė Salomėja (2), giminaitis Kilkus Adomas (10).

3. Lukošiūnaitė Uršulė (40), duktė Teofilė (3).

4. Našlėnas Aleksandras (30), žmona Anastazija (30), sūnus Jonas (4), duktė Ona (1).

5.  Našlėnas Jurgis (29), žmona Anelė (26), sūnus Kazimieras (6), uošvė Marciūnienė Konstancija (70).

6. Rasimavičius Antanas (60), žmona Elžbieta (40), duktė Magdalena (20).

7. Sabaliauskas Jonas (36), žmona Elžbieta (28), sūnus Kazimieras (5), dukros: Elžbieta (3), Bronislava (1).

8. Semaška Pranas (32), žmona Ona (30), duktė Elžbieta (4).

9. Šafranas Dominikas (67), Martišinaitė Teklė (7), Mikalioonis Jonas (28), Naruševičiūtė Ona (22), Pašilytė Elžbieta (60), Petrakėnas Juozas (32).

10. Urbanavičius Ignotas (42), žmona Veronika (25).

 

                                   Pandėlio  dvaras

 

1. Eismontas Titas (50), sūnus Henrikas (11), sesuo Eugenija (40), samdinė Vinkšnelytė Konstancija (metai nenurodyti).

2. Geningas Ulrichas Karlas (47), Gricanas Kazimieras (31), Jurkšta Antanas (29), Marcinkevičius Kazimieras (36), Spalvinis Krišius (37);

Zavadskis Stanislovas (34), Čekatauskas Valdis (27), Laurinavičius Romualdas (53), Maciūnas Steponas; Kakliauskas Antanas (41).

3. Jurėnas Aleksandras (35), žmona Albina (26), dukros: Ona (2), Teofilė (3 mėn), uošvė Kalnietyte Pranciška (70);

Kisielius Juozas (29), žmona Konstancija (29), posūnis Astravas Povilas (11).

4. Koscialkovskis Karolis (45), žmona Marija (41), dukros: Sofija (11), Stepanida (9), sūnus Marijonas (5), samdiniai: Čerkaitė Grasilda (40), Geckevičius Steponas (63), Mackevičius (Klemka) Juozas (43), Neverman Emilija (25), Paulauskaitė Pranciška (24), Vinkšnelis Feliksas (56), Žakevičiūtė Veronika (29).

5. Labišas Ignotas (42), žmona Ieva (45), sūnus Ignotas (13), duktė Stepanida (9).

6. Mackevičienė Rozalija(30),posūniai:Antanas(12),Pranas(7), Jonas (3),podukra Jadvyga(10)

7. Šulcas Mykolas (29), Buta Klementas (33), Buta Spiridonas (30);

Kisielis Gauryla (28), Žyla Jermolajus (26).

8. Žakevičienė Agota (62), duktė Juzefa (21).

 

                                     Pandėlio  kaimas

 

1. Agevičius Jonas (80), žmona Marijona (60).

2. Bieliauskas Jonas (44), žmona Viktorija (28), duktė Vinslovija (5), sūnus Feliksas (2).

3. Jukna Kazimieras (35), žmona Apolonija (36), dukros: Konstancija (4), Angelė (6 mėn), sūnus Stanislovas (2), posūnis Valašimas Romualdas (14), podukra Valašimaitė Joana (6), samdinė Gerasimavičiūtė Aleksandra (25).

4. Karaliūnas Motiejus (33), žmona Adelė (30), duktė Sofija (1), motina Petronėlė (54), seserys: Marijona (36), Salomėja (28).

5. Marockis Mirongas (29), mokytojas;

Valiulienė Anastazija (56), duktė Veronika (11).

6. Matiukas Juozas (47), žmona Elžbieta (36), dukros: Anastazija (20), Albina (17), Bronislava (15).

7. Matiukas Pranas (50), samdinės: Kiškytė Antanina (45), Zolubaitė Ulijona (45).

8. Motiejūnas Feliksas (31), žmona Antanina (33), dukros: Albina (3), Marijona (2 mėn), sūnus Jonas (2), svainė Valašimaitė Salomėja (27), jos dukra Grasilda (2).

9. Pagalskaitė Marijona (32), pusseserė Žiolonienė Marijona (72);

Baltušonytė Elžbieta (40).

10. Pilypas Pranas (50), žmona Rozalija (44), posūnis Četkauskas Povilas (24).

11. Povilonis Jokūbas (45), žmona Antanina (30), duktė Konstancija (14), sūnus Kazimieras (12).

12. Puzinas Jonas (34), žmona Elžbieta (32), dukros: Elžbieta (8), Juzefa (4), motina Kristina (60), samdinys Ruželė Juozas (46).

13. Puzinas Pranas (36), brolis Jonas (30), seserys: Uršulė (26), Sofija (22);

Jakovlevas Konstantinas (27), uriadnikas,samdiniai: Treinys Feliksas (17), Treinys Kazimieras (17).

14. Styra Petras (35), motina Ona (66), sesuo Petronėlė (26), brolis Antanas (19), samdiniai: Baltrūnas Petras (40), Šarka Juozas (35).

15. Šakalys Kazimieras (70), žmona Karolina (60), duktė Teklė (26).

16. Švaplenaite Uršulė (63), Umpienė Ona (80).

17. Tavenskas Ipolitas (50), žmona Augustina (46), sūnus Rapolas (27).

18. Tenys Antanas (34), žmona Vera (24),sūnus Aleksandras (3), duktė Marija (1);

Chudskis Nikolajus (23), Jankovskis Aleksiejus (34), Skaburskis Juozas (39), Stasionytė Ona (20) - valsčiaus tarnautojai.

19. Tindžiulis Aleksandras (40), žmona Elžbieta (29), sūnūs: Vladislovas (6), Petras (3), duktė Liudvika (1), brolis Kazimieras (50), uošvė Braželienė Kotryna (60).

20. Tindžiulis Pranas (29), žmona Elžbieta (27), sūnūs: Romualdas (2), Povilas (1), brolis Antanas (30).

21. Valašimas Laurynas (60), žmona Marijona (40), dukros: Elžbieta (13), Petronėlė (9).

22. Vinkšnelis Antanas (63), žmona Uršulė (45), samdinė Kropienytė Marijona (50).

23. Vinkšnelis Pranas (45), žmona Liudvika (42), samdinys Ginotis Stanislovas (34);

Vinkšnelis Kazimieras (39), žmona Elžbieta (24), sūnus Kazimieras (1).

24. Žakevičius Aleksandras (80).

25. Žakevičius Jonas (60), žmona Uršulė (50), sūnūs: Juozas (30), Nikodemas (28).

26. Žakevičius Sigizmundas (56), žmona Ona (50), dukros: Sofija (24), Pranciška (15), Ona (11).

                           Plikiškių   kaimas

 

1. Baltušis Juozas (40), žmona Ona (30), dukros: Albina (9), Marijona (5), Kazimiera (3), sūnūs: Antanas (7), Jonas (4), Petras (2).

2. Dūda Petras (28), žmona Petronėlė (23), sūnus Povilas (iki mėn), tėvas Jurgis (86), brolis Feliksas (25), samdinys Baltušis Juozas (17).

 3. Dūda Sebastijonas (60), žmona Ieva (50), samdinė Misiūnaitė Petronėlė (30), jos duktė Uršulė (10).

4. Dūda Stanislovas (56), žmona Elžbieta (36), sūnūs: Romualdas (11), Antanas (9), dukros: Elžbieta (7), Ona (5).

5. Kilys Steponas (80), žmona Viktorija (56), duktė Marijona (18);

žentas Matiukas Jonas (28), žmona Leonorija (20).

 

                           Puodžialaukės  dvaras   

 

1. Andrijauskas Petras (34), žmona Viktorija (30), duktė Adelė (3), sūnus Antanas (6 mėn).

2. Baltušis Juozas (30), žmona Ieva (26), sūnūs: Stanislovas (7), Kazimieras (6), Vladislovas (2 mėn), dukros: Sofija (3), Anelė (1).

3. Bukantas Petras(42),žmona  Antanina(33),dukros: Anelė(9), Ona(2), sūnus Vladislovas (2). 

4. Dovydenas Antanas (28), žmona Ona (24), sūnūs: Juozas (4), Vladislovas (1).

5. Gronskis Juozas (34), žmona Barbora (36), sūnūs: Kazimieras (13), Romualdas (3), Stanislovas (2), dukros: Juzefa (12), Veronika (6).

6. Jasiūnas Kazimieras(45), žmona Teklė(43), sūnus Juozas(25), dukros:Uršulė(20), Teklė(15)

7. Kauneckis Mykolas (42), žmona Juzefa (39), dukros: Antanina (18), Konstancija (13), Emilija (10), Stefanija (2), sūnūs: Antanas (8), Adomas (3).

8. Koscialkovskis Rudolfas (43), žmona Ona (38), sūnus Romualdas (10), dukros: Sofija (8), Ona (5), Elena (2), mokytojai: Maknys Juozas (24), Višnevska Liucina (20), samdiniai: Baltušis Antanas (25), Baltušytė Ona (20), Baublys Juozas (32), Dobrovolskytė Anastazija (30), Dovydėnaitė Ona (26), Kalnietis Kazimieras (44), Kudakauskaitė Konstancija (20), Romobetovičius Karlas (70), Šarka Antanas (20), Šcerbickis Aleksiejus (32), Valentavičiūtė Ona (17), Žukaitė Anelė (25).

9. Lisinskis Teofilis (64), žmona Salomėja (44), sūnūs: Ipolitas (24), Juozas (12), dukros: Franciška (21), Kazimiera (21).

10. Mikelis Petras (31), žmona Konstancija (30), duktė Vanda (1), giminaitė Tamošiūnaitė Konstancija (16).

11. Strulys Ignotas (36), žmona Petronėlė (26), duktė Kazimiera (3), sūnūs: Silvestras (2), Konstantinas (1).

12. Šablinskas Antanas (50), žmona Elžbieta (47), sūnus Konstantinas (13), samdiniai: Keistutis Kazimieras (26), Šinskaite Elžbieta (35), Zaleskaitė Ona (24).

13. Vaškas Juozas (40), žmona Ona (40), dukros: Elžbieta (20), Veronika (14), sūnūs: Kazimieras (18), Petras (10).

14. Vrubliauskas Karolis (61), duktė Vikentija (17), sūnus Antanas (14).

15. Zajančkauskas Vincas (25), motina Joana (60), seserys: Anelė (23), Mikalina (21), Felicija (14), brolis Antanas (20).

 

                                   Puodžiūnų  viensėdis

 

Kilys Kazimieras (70), žmona Elžbieta (70), sūnus Juozas (32), marti Bronislava (23), dukros: Petronėlė (34), Ieva (31), samdiniai: Čepinskis Petras (34), Jasiūnaitė Sofija 21).

 

                                   Radžiūnų  dvaras

 

1. Stasiūnas Kazimieras (33), žmona Karolina (30).

2. Šiauciunas Stanislovas (67), žmona Karolina (70), sūnus Jonas (30), marti Ona (27), anūkas Juozas (7), anūkės: Emilija (5), Sofija (2), duktė Pranciška (27).

3. Valentinavičius Vladislovas (44), žmona Viktorija (32), dukros: Grasilda (13), Kazimiera (8), Juzefa (6), Veronika (4), Sofija (1), sūnus Jonas (8).

4. Veinbergas Jonas (35), žmona Ona (28), duktė Gertrūda (2), samdiniai: Baltrūnaitė Ona (31), Stankus Fridas (20), Stangulytė Lifė(64), Striupienė Apolonija (37), jos sūnus Jonas(10).  

5. Veinbergas Martynas (76), žmona Konstancija (56), samdiniai: Gaigalaitė Petronėlė (23), Kunigėlis Petras(17), Lukoševičius Vincas(29), Markauskas Ignotas(35),Motiejūnaitė Ona(17)

6. Zaleskis Dominikas (57), žmona Darata (54), dukros: Uršulė (16), Kazimiera (7).

 

                               Radžiūnų  viensėdis

 

1. Jankūnas Adomas (56), žmona Elžbieta (53), sūnūs: Romualdas (22), Feliksas (17), Pranas (14), Jonas (14), teta Jankūnaitė Ona (70).

2. Matiukas Romualads (21), motina Uršulė (55), sesuo Ona (16), Galaunienė Domicėlė(70).

3. Šaltis Motiejus (60), žmona Ona (40), sūnus Motiejus (16), dukros:Elžbieta (20), Petronėlė (17), anūkė Konstancija (4), giminaitė Šaltyte Elžbieta (8).

 

                            Rumpiškių (Rumpiškėnų)  kaimas

 

1. Audickas Antanas (42), žmona Teklė (36), dukros: Emilija (12), Uršulė (9), Anelė (4 mėn), sūnus Albertas (7).

2. Barzda Petras (75), žmona Uršulė (72), sūnus Tadaušas (38), marti Monika (32), anūkas Petras (1).

3. Brinklienė Petronėlė (45), duktė Sofija (13), sūnūs: ?? (10), Feliksas (7), motina Šakaliene Elžbieta (70).

4. Dominauskas Mykolas (65), žmona Elžbieta (30), sūnus Jonas (27), marti Anelė (24), sūnūs: Justinas (25), Adomas (12), Juozas (7), Ignotas (3 mėn), dukros: Juzefa (23), Kazimiera (3).

5. Dūda Juozas (37), žmona Uršulė (24), sūnūs: Antanas (6), Povilas (4), duktė Uršulė (2).

6. Ginotienė Ieva (43), dukros: Petronėlė (16), Ona (14), Uršulė (11).

7. Guzevičienė Rozalija (45), vyras Kazimieras (36), sūnus Antanas (13), dukros: Konstancija (11), Adelė (8).

8. Guzevičius Adomas (40), žmona Uršulė (35), dukros: Anelė (12), Elžbieta (10), Konstancija (7), Bronislava (3), sūnus Jonas (6).

9. Guzevičius Feliksas (40), žmona Konstancija (30), duktė Aloyza (9), sūnus Vladas (4).

10. Kisielis Silvestras (45), žmona Ulijona (33), dukros: Petronėlė (12), Ona (7),Sofija (4), sūnūs: Juozas (2), Antanas (6 mėn), uošvė Maželienė Barbora (85).

11. Kruopienis Juozas (??), žmona Teklė (??).

12. Kuročka Adomas (57), žmona Ona (45), sūnus Juozas (12), dukros: Adelė (11), Albina (7), tėvas Stanislovas (??), Talmintienė Ona (60).

13. Levanavičius Antanas (??), sūnūs: ?? (47), Juozas (39), samdiniai: Varanauskaitė Uršulė (19), Varanauskas Petras (9).

14. Masiulis Jurgis (35), žmona Ona (24), sūnus Antanas (3).

15. Masiulis Petras (??), žmona Uršulė (31), sūnūs: Antanas (11), Juozas (10), Feliksas (3), motina Anelė (80).

16. Masiulis Stanislovas (??), žmona ?? (??), dukros: Grasilda (17), Konstancija (16), Anelė (14), Kazimiera (8), sūnus Antanas (15), samdinys Stumbrys Mykolas (60).

17. Maskolis Nikodemas (40), motina Ona (60), broliai: Antanas (37), Stanislovas (35).

18. Nagurka Jonas (40), žmona Marcelė (40), duktė Ksavera (4), sūnus Adolfas (1).

19.Narušėnas Jonas (51), žmona ?? (46), dukros: Petronėlė (14), Eleonora (11), Elžbieta (8), podukra Narutytė Grasilda (22), posūnis Narutis Juozas (19).

20. Narutienė Grasilda (84), anūkės Matiukaitės: Anelė (20), Petronėlė (18).

21. Narutis Juozas (??), žmona Salomėja (35), dėdė Narutis Kazimieras (60).

22. Narutis Stanislovas (38), žmona Petronėlė (28), sūnus Vladislovas (4), duktė Bronislava (3), teta Narutytė Kristina (60).

23. Pivoriūnas Jonas (54), žmona Darata (50), dukros: Petronėlė (20), Juozapota (15).

24. Sakalauskas Juozas (50), žmona Salomėja (35), sūnus Antanas (15), kampininkė Vinclovienė Ona (70), samdinys Adomėnas Romualdas (24);

gyventoja Kikutytė Kotryna (30), jos sūnus Antanas (13).

25. Sarulis Juozas (40), žmona Antanina (30), sūnūs: Juozas (4), Antanas (2), Povilas (1), motina Ieva (85), broliai: Stanislovas (42), Antanas (30).

26. Spiras Petras (42), žmona Elžbieta (33), duktė Angelė (5), sūnus Antanas (4);

Žikorienė Ona (42), jos sūnus Juozas (13).

27. Stalauskas Antanas (67), žmona Teresė (45), sūnus Kazimieras (25), posūnis Žikoris Antanas (14).

28. Stumbrys Baltrmiejus (??), ??  ??  ?? (3 šeimos nariai).

29. Stumbrys Ignotas (??), žmona  ?? (??).

30. Stumbrys Jonas (??), žmona ?? (??), sūnus Ipolitas (12) dukros: Elžbieta (10), Uršulė (4).  

31. Stumbrys Juozas (??), žmona  ?? (??), duktė Adelė (3), sūnus Juozas (3 mėn).

32. Štakas Julijonas (53), žmona Uršulė (45), sūnūs: Jurgis (15), Mykolas (13), Juozas (11), Jonas (10), Pranas (6), Antanas (4), Steponas (1).

33. Zaborskas Adomas (??), žmona Jugana (40), duktė Marijona (8);

samdinys Bulavas Pranas (40), žmona Ona (30), duktė Stanislova (12).

34. Žemaitia Juozas (??), žmona Uršulė (41), dukros: Aleksandra (7), Teklė (4), Vinslovija (2), samdinys Prunskus Ambraziejus (32).

35. Žikaris Antanas (53), žmona Uršulė (41), sūnus Stanislovas (22) dukros: Kotryna (20), Elžbieta (18), Anelė (16), Ona (8).

 

                                   Siaurikų  kaimas

 

1. Puluikis Kazimieras (66), sūnus Jonas (40), marti Uršulė (21), anūkė Sofija (1), sūnus Antanas (35), sūnus Povilas (33), marti Ona (30), anūkės: Elžbieta (7), Petronėlė (2), anūkas Feliksas(4),Blinkevičienė Barbora(90),samdiniai:Šiauciunas Petras (25), Vilys Kazimieras(32)

2. Remeikis Ignotas (38), žmona Uršulė (25), sūnus Povilas (7), brolis Benediktas (27).

 

                                       Smilgių  kaimas

 

1. Baltušis Antanas (60), žmona Konstancija (45), sūnūs: Pranas (28), Romualdas (26), Antanas (18), Juozas (17), Vladislovas (6), dukros: Konstancija (16), Uršulė (8), Anastazija (iki mėn).

2. Baltušis Klementas (40), dukros: Teofilė (13), Elžbieta (10), sūnus Romualdas (8), samdinės: Styraitė Uršulė (30), Vaičiukonytė Teklė (20).

3. Klemka Antanas(60), žmona Teresė(40), duktė Marijona(27), sūnūs: Petras(25), Jurgis (16)

4. Kilys Jurgis (60), žmona Ona (45), sūnūs: Ignotas (25), Jonas (23), Pranas (10), dukros: Konstancija (16), Uršulė (7), samdiniai: Azorskis Juozas (21), Čepaitė Viktorija (16), Pūgžlys Jurgis (30), Šaltis Osvaldas (17).

5. Milvydas Jonas (62), žmona Kotryna (43), duktė Albina (8), sūnūs: Povilas (6), Vladislovas (4), brolis Juozas (30), swsuo Augustina (25).

6. Švaplenas Jonas (40), žmona Elžbieta (30), dukros: Elžbieta (6), Sofija (2), broliai: Juozas (35), Jurgis (30), Pranas (26), Klementas (24), samdinės: Liauškaitė Salomėja (14), Šimkunaite Kazimiera (14).

 

                                Sofijevkos   užusienis

 

1. Azorskis Pranas (51), žmona Uršulė (47), sūnūs: Juozas (22), Kazimieras (15).

Narutis Juozas (35), žmona Uršulė (30), duktė Marija (12), sūnūs: Jonas (6), Juozas (2).

2. Dambrauskas Vladimiras (17), samdiniai: Aleksiejus Aleksandras (35), Aleksiejus Martynas (26), Dovydas Jonas (22), Greviškis Petras (24), Morkūnas Antanas (33), Muralis Jonas (28), Prokapas Konstantinas (24), Ruželė Norbertas (28), Vilkas Jonas (22).

3. Morkūnas Laurynas (38), žmona Uršulė (30), dukros: Anelė (4), Konstancija (1).

Zolubas Juozas(30), žmona Agnieška(28), sūnūs: Petras(8), Jonas (6), duktė Veronika(4 mėn) 

4. Prakapas Jonas (29), žmona Liudvika (27), duktė Konstancija (7 mėn);

Jankūnas Konstantinas (50), žmona Ona (40), sūnūs: Mykolas (17), Antanas (6). dukros: Aleksandra (11), Marijona (9).

5. Rakūnas Laurynas (58), žmona Anelė (40), sūnūs: Laurynas (22), Juozas (12), dukros: Grasilda (18), Julijona (15), Elžbieta (7); Gasiūnas Antanas (35), žmona Elžbieta (32).

6. Ramanauskas Kazimieras (36), žmona Kordelija (33), duktė Kazimiera (4), sūnus Antanas (1), uošvė Paulauskienė Marijona (53), samdinys (mokinys) Pūgžlys Sigizmundas (24).

7. Stalauskas Pranas (36), žmona Morta (30), sūnūs: Juozas (11), Jonas (7), dukros: Anelė (2), Anastazija (iki mėn);

Muleras Liudvikas (36), žmona Marija (22), duktė Uršulė (4), sūnus Jonas (2), samdiniai: Dambrauskas Romualdas (17), Jakimonytė Pranciška (23),Jasiūnaitė Uršulė (30), Jurėnas Benediktas (25), Jurevičius Mykolas (55), Narutytė Grasilda (20), Petrušonis Pranas (36), Povilonytė Marijona (23), Pūgžlytė Uršulė (20), Remeikytė Barbora (18), Ruželė Juozas (27), Urbšys Jurgis (41), Vilčinskas Stanislovas (22), Žaltauskaitė Domicėlė (28).

8. Šinskis Mataušas (50), žmona Agota (45), sūnus Andrius (18), dukros: Pranciška (17), Adelė (15).

9. Vaicekauskas Antanas (25), žmona Elžbieta (28), sūnus Povilas (11),duktė Albina (11 mėn)

Zolubas Kasparas (35), žmona Uršulė (30), duktė Ona (1).

10. Vištepinas ? Pranas (33), žmona Uršulė (27), sūnūs: Povilas (2), Petras (2 męn).

 

                              Šakaliu  palivarkas 

 

1. Andrijauskas Juozas (40), žmona Marcelė (36), sūnūs: Jonas (11), Juozas (3), duktė Karolina (10), podukros Kostablackaitės: Rachelė (15), Marijona (12).

.2. Čuželis Kazimieras (30), žmona Jozapota (30), dukros: Emilija (6), Veronika (2), uošvė Leknickienė Teofilė (60).

3. Kavoliukas Petras (34), žmona Teresė (35), sūnūs: Vladislovas (14), Petras (7), dukros: Janina (5), Karolina (1).

4. Lapašinskas Stanislovas (30); samdinės: Vaicekauskienė Uršulė (60), duktė Uršulė (31), jos sūnus Jonas (5).

5. Lisinskas Pranas (31), motina Ieva (50), brolis Petras (14), sesuo Antanina (23) jos duktė Bronislava (3).

6. Pivoriūnas Justinas (31), žmona Viktorija (35), dukros: Anastazija (5), Adelė (3), sūnus Petras ( 8 mėn), posūnis Šimas (14), podukra Šimaite Elžbieta (13).

7. Šreibergas Mendelis (29), žmona Fruša (26), sūnus Jankelis (1), uošvė Vak Rifka (51).

8. Žiaugra Baltramiejus (60), žmona Uršulė (52), sūnūs: Jonas (21), Juozas (9), duktė Viktorija (16), svečias Mačiulis Justinas (28).

9. Žiaugra Jonas (31), žmona Petronėlė (30), sūnūs: Stanislovas (6), Kazimieras (5), duktė Marcelė (5).

10. Žinka Ignotas (50), žmona Ona (30), sūnūs: Antanas (14), Steponas (6), Jonas (3), dukros: Uršulė (10), Anastazija (5), Veronika (2).

 

                             Vainiškio  viensėdis

   

Kliauga Konstantinas (48), žmona Marijona (33), sūnūs: Kazimieras (17), Romualdas (14), Stanislovas (7), Vytas (3), dukros: Kazimiera (11), Anelė (9), Veronika (4).

 

                             Valiuliškio  kaimas

 

1. Baltušis Juozas (66), žmona Pranciška (50), sūnus Petras (35), duktė Sofija (20)

2. Černys Juozas (46), žmona Elžbieta (40), sūnūs: Jonas (20), Steponas (18), dukros: Salomėja (15), Teklė (10), Konstancija (4).

3. Dūda Dominikas (80), dukros: Petronėlė (24), Sofija (16), sūnūs: Jurgis (23), Jonas (18).

4. Dūda Jonas (42), žmona Pranciška (40), dukros: Elžbieta (16), Sofija (4).

5. Fedaravičius Jonas (26), motina Juzefa (63), brolis Juozas (24).

6. Ginotis Antanas (45), žmona Malvina (40), sūnūs: Stanislovas (20), Kazimieras (18), Albinas (2).

7. Grigaliūnas Benediktas (44), žmona Marijona (27), sūnus Jonas (3), Emilija (2).

8. Grigaliūnas Ignotas (35), žmona Konstancija (22), sūnus Povilas (11 mėn), broliai: Antanas (50), Petras (35).

9. Grigaliūnas Stanislovas (70), žmona Elžbieta (56).

10. Grigas Benediktas (65), žmona Ieva (56), sūnūs: Jonas (30), Juozas (28), Petras (15), dukros: Elžbieta (12), Kazimiera (10).

11. Grigas Jonas (29), motina Ona (57), brolis Juozas (23), seserys: Petronėlė (20), Sofija (18)

12. Jakimavičiūtė Apolonija (46). 

13. Kalnietis Baltramiejus (35), žmona Veronika (25), sūnus Romualdas (1).

14. Kerelis Antanas (36), žmona Elžbieta (30), dukros: Anastazija (3), Salomėja (3), sūnus Antanas(iki mėn), tėvas Motiejus(90), brolis Kazimieras (40), giminaitė Kerelytė Elžbieta(10)

15. Kibilda Kazimieras (70), žmona Elžbieta (60), sūnus Kazimieras (21), samdinė Būtėnaitė Elžbieta (20).

16. Kibilda Pranas (46), žmona Teresė (30), duktė Elžbieta (3), motina Uršulė (70), brolis Povilas (38), brolienė Salomėja (29), seserys: Grasilda (33), Uršulė (30).

17. Kliauga Pranas (47), žmona Ona (36), sūnūs: Antanas (12), Jonas (8), Petras (6), Povilas (3 mėn), duktė Valerija (3).

18. Krasauskas Juozas (50), žmona Konstancija (50), sūnus Konstantinas (28), duktė Emilija (22), anūkė Bronislava (1).

19. Morkūnas Jonas (47), žmona Uršulė (40), sūnus Kazimieras (7), motina Elžbieta (80).

20. Našlėnaitė Ieva (40), duktė Apolonija (9).

21. Petrušonis Adomas (40), žmona Anastazija (40), sūnūs: Antanas (14), Povilas (11), dukeoa: Ona (8), Uršulė (6), motina Petronėlė (80).

22. Petrušonis Mykolas (84), žmona Kotryna (50), sūnus Petras (17), duktė Barbora (16).

23. Pilipavičius Ignotas (36), žmona Kotryna (34), dukros: Veronika (5), Paulina (3), sūnus Romualdas (2), motina Ieva (60), brolis Mykolas (26).

24. Pilipavičius Kazimieras (78), sūnus Mykolas (40), duktė Petronėlė (23), samdinė Dovydėnaitė Apolonija (16).

25. Pilipavičius Laurynas (35), žmona Ona (25), dukros: Elžbieta (4), Stefanija (6 mėn).

26. Pilipavičius Silvestras (50), žmona Marijona (29), Sūnūs: Jonas (9), Vaitiekus (3), dukros: Petronėlė (6), Ona (4), Vinslovija (3 mėn).

27. Romeikis Povilas (53), žmona Pranciška (38), duktė Salomėja (12), sūnūs: Petras (9), Povilas (7), Vladislovas (2 mėn).

28. Sukauskas Adomas (52), žmona Uršulė (40), duktė Viktorija (13), sūnus Liudvikas (10), giminaičiai: Šiauciunaite Grasilda (30), Šiauciunas Dominikas (22).

29. Sukauskas Jonas (50), motina Ona (98), brolis Kazimieras (40), sesuo Uršulė (30).

30. Sukauskas Kazimieras (66), žmona Ona (43), dukros: Ona (29), Elžbieta (7), sūnūs: Feliksas (21), Povilas (17).

31.Šiauciunas Petras (56), žmona Salomėja (50), sūnūs: Juozas (12), Povilas (10).

32. Šinkunas Ignotas (50), žmona Anastazija  (45), duktė Elžbieta (2), posūnis Šinskis Povilas (18).

33. Šinskis Kazimieras (55), žmona Barbora (44), sūnus Jackus (20), duktė Veronika (18), motina Barbora (100).

34. Tauterys Stanislovas (50), žmona Ona (40), sūnūs: Vitoldas (9), Anupras (6), duktė Valerija (4).

35. Tumonis Antanas (28), motina Barbora (80).

36. Tumonis Dominikas (63), žmona Monika (50),sūnus Jonas (26).

37. Vaičiūnas Ignotas (64), žmona Petronėlė (65), sūnus Pranas (28), marti Elžbieta (26), anūkė Elžbieta (1), anūkas Romualdas (iki mėn).

38. Valentas Jonas (30), motina Ieva (60), brolis Antanas (27), Kežytė Ieva (80).

39. Valentas Mykolas (50), žmona Anastazija (35), sūnūs: Romualdas (20), Kazimieras (9), duktė Elžbieta (13).

40. Žukas Jonas (45), žmona Anastazija (30).

 

                                  Vozgučių  kaimas

 

1. Baltušis Antanas 64), žmona Ona (50), sūnūs: Juozas (27), Pranas (25), Jonas (16), dukros: Petronėlė (22), Konstancija (18), Kazimiera (8).

2. Baltušis Antanas (28), žmona Veronika (26), duktė Petronėlė (4), motina Morta (50), broliai: Juozas (35), Pranas (23).

3. Baltušis Ignotas (70), žmona Domicėlė (60), sūnus Jonas (38), marti Petronėlė (34), anūkės: Sofija (14), Jugana (2 mėn), sūnus Povilas (24), dukros: Sofija (20), Kostancija (18).

4. Baltušis Nikodemas (80), sūnus Antanas (39), marti Uršulė (30), anukė Sofija (5), anūkas Petras (3), sūnūs: Juozas (40), Jonas (37), duktė Ona (43).

5. Baltušis Romualdas (30), motina Ieva (50), broliai: Antanas (27), Pranas (22), Kazimieras (17), sesuo Karolina (18), teta Baltušytė Teresė (60), dėdė Baltušis Jokūbas (45).

6. Binkevičius Ignotas (75), žmona Teresė (50), duktė Konstancija (39), sūnus Kazimieras(30)

7. Binkevičius Nikodemas (65), žmona Elžbieta (63), sūnus Kazimieras (33), marti Elžbieta (33), anūkai: Romualdas (4), ?? (iki mėn), anūkė Veronika (2), sūnūs: Jonas (30), Laurynas (26), Petras (17), Pranas (17), Stanislovas (15), duktė Ona (23), brolis Ignotas (56).

8. Blažys Antanas (57), žmona Elžbieta (46), dukros: Ona (25), Sofija (23) Petronėlė (19), Grasilda (8), sūnus: Povilas (22), Kazimieras (17), Jonas (15), Romualdas (6), Juozas (5).

9. Braženas Nikodemas (60), žmona Antanina (50), duktė Elžbieta (27), sūnus Jonas (25).

10. Janiūnas Gabrielis (73), žmona Ona (70), dukros: Elžbieta (30), Veronika (24), Domicėlė (20), sūnūs: Laurynas (29), Jonas (18).

11. Janiūnas Ignotas (67), žmona Kotryna (60), dukros: Antanina (40), Uršulė (30), Petronėlė (25), sūnūs: Povilas (26), Ignotas (23), anūkas Romualdas (4).

12. Janiūnas Jurgis (69), sūnus Jonas (27), marti Salomėja (28), anūkės: Uršulė (3), Vladislava (2), dukros: Elžbieta (30), Ona (22), Petronėlė 21), Sofija (19), Antanina (18), sūnus Ignotas (16), anūkė Emilija (4).

13. Janiūnas Kazimieras (75), žmona Anastazija (50), sūnus Stanislovas (40), marti Marijona (30), anūkės: Kazimiera (8), Emilija (4), Elžbieta (2), sūnūs: Kazimieras (30), Pranas (26), dukros: Petronėlė (27), Elžbieta (19). 

14. Janiūnas Kazimieras (49), žmona Grasilda (40), sūnūs: Jonas (22), Juozas (16), Povilas (15), Petras (13), Pranas (3), dukros: Petronėlė (11), Sofija (3).

15. Kiškienė Juozapota (35), dukros: Petronėlė (16), Elžbieta (2), sūnus Romualdas (10), podukra Kiškytė Sofija (20).

16. Kiškis Ignotas (35), žmona Salomėja (26), dukros: Salomėja (2), Elžbieta (6 mėn), motina Magdalena (70), brolis Juozas (30), 

17. Kiškis Klementas (70), sūnus Petras (27), marti Marijona (26), anūkės: Elžbieta (4), Liudvika (6 mėn), sūnus Juozas (32).

18. Kiškis Laurynas (49), žmona Grasilda (40),  sūnūs: Juozas (15), Ignotas (12), Pranas (11), Kazimieras (8), Romualdas (3), dukros: Marijona (6), Elžbieta (1), brolis Jurgis (43).

19. Krisiūnas Kasparas (42), žmona Marijona (42), dukros: Elžbieta (14), Veronika (4).

20. Rasimavičiūtė Grasilda (25), duktė Elžbieta (4).

21. Veltinis Mykolas (46), žmona Ieva (40), sūnus Jonas (7).

 

                                 Zindraviškių viensėdis (eiguva)

 

Mižvinskas Juozas (51) žmona Apolonija (35), dukros: Adelė (12), Kazimiera (8), Stefanija (4), sūnūs: Romualdas (10), Antanas (2).

 

                                   Žukovinos viensėdis (eiguva)

 

Žalkauskas Kazimieras (38), žmona Konstancija (30), dukros: Pranciška (10), Sofija (6), Juzefa (4), sūnūs: Jeronimas (8), Liudvikas (1).

 

                                         Žvirblių  kaimas

1. Blažienė Ieva (45), duktė Paulina (17).

žentas Martinonis Pranas (25), žmona Elžbieta (21), sūnus Pranas (1).

2. Blažys Juozas (70), žmona Kotryna (60), sūnūs: Jonas (32), Kazimieras (30), Juozas (28), Pranas (22), samdinė Jurėnaitė Petronėlė (20).

3. Dobrovolskas Antanas (62), žmona Elžbieta (60), sūnūs: Jurgis (35), Feliksas (33), Juozas (31), Jonas (25), Romualdas (17), duktė Ona (26).

4. Ginotis Antanas (64), žmona Barbora (50), dukros: Barbora (30), Petronėlė (20), Uršulė (17), sūnūs: Jurgis (20), Jonas (12), anūkas Petras (2).

5. Kiškis Ignotas (40), žmona Kotryna (40), sūnūs: Romualdas (13), Povilas (8), Albinas (5), Vitoldas (5 mėn), duktė Elžbieta (10), svečias Kiškis Juozas (33), siuvėjas.

6. Misiūnas Andrius (70), žmona Teresė (60), sūnus Andrius (31), duktė Uršulė (20), samdinys Gerasimavičius Jurgis (20).

7. Misiūnas Kasparas (70), sūnūs: Jonas (28), Pranas (26), Antanas (23), Ignotas (21), duktė Elžbieta (26).

8. Petkevičius Jonas (34), žmona Anelė (20).

9. Šakalevicius Motiejus (50), žmona Antanina (30), dukros: Salomėja (19), Konstancija (7), sūnūs: Petras (8), Romualdas (3), Pranas (1 mėn).

10. Vinkšnelis Antanas (40), motina Uršulė (80), brolis Jonas (45), samdiniai: Kalvelis Vladas (18), Milvydaitė Anelė (17).

11. Zeltinis Jokūbas (57), žmona Marijona (46), dukros: Ona (22), Marija Barbora (13), sūnus Antanas (19), motina Ona (90), samdinys Krūminis Jonas (20).

12. Zeltinis Martynas (47), žmona Ona (32), giminaitė Upelnikienė Marijona (65). 

 

                                          Nenurodytas  kaimas

 

1. Danilevičius Antanas (40), žmona Ona (30), sūnūs: Juozas (10), Antanas (8), Jonas (2).

2. Grikėnas Jonas (24), sesuo Elžbieta (26).

3. Joffė Mendelis (39), žmona Rivka (39), dukros: Libkė (13), Goldė (4), sūnūs: Šeikas (11), Echelis (4 mėn), Lerner Mendelis (18), vaikų mokytojas.

4. Lėlys Petras (36), žmona Ona (30), dukros: Stanislava (8), Kazimiera (4), sūnūs: Juozas (6), Jonas (9 mėn).

5. Lukoševičius Jonas (32), žmona Salomėja (29).

6. Margevičius Antanas (60), žmona Marijona (28), sūnūs: Vitoldas (22), Petras (13), Alfonsas (3), duktė Stefanija (6).

7. Prakapavičius Antanas (60), žmona Elžbieta (40), duktė Elžbieta (15);

svainė Kalnietyė Karolina (30), jos sūnus Antanas (6).

8. Vinkšnelis Antanas (33), žmona Anelė (24), sūnus Antanas (2).

 

Braskuškių, Dionizavos, Rukšių, Stumbrų ir Vilkų dvarai ar palivarkai, Ažusienio (Kurkliečių II), Bareišių, Iciūnų, Kunigiškių ir Kurkliečių kaimai, Berezinkos, Natkuškio ir Vytelinės viensėdžiai vėliau priklausė ne Pandėlio, o kaimyniniams valsčiams. Dėl to jie straipsnyje nepateikiami. O straipsnyje pateikti kaimai, užusieniai ir viensėdžiai sudaro beveik trečdalio bendro jų skaičiaus Pandėlio valsčiuje. Išlikusių duomenų kiekiu Pandėlys nusileidžia tik centriniam Rokiškio valsčiui.