Pradinis » Tekstai » Obelių kaimai

Obelių valsčiaus kaimų gyventojai

Dr. Jonas Šedys

 

 

        Norėjau parašyti straipsnį apie šio valsčiaus ūkininkus (analogišką parašytiems Panemunėlio ir Kamajų knygoms). Deja nepavyko rasti visos tam reikalingos medžiagos, tad teko keisti straipsnio pavaadinimą. Šio straipsnio pagrindą sudaro Lietuvos Centriniame valstybės archyve saugomi 1942 metų gyventojų surašymo susisteminti duomenys (LCVA, F.R743, ap. 2, bylos 5098 - 5159). O žemės rūšiavimo duomenų (iš kur imdavau ūkius dydžius) išlikę labai nedaug: iš keliolikos valsčiaus seniūnijų - vos dviejų  - Samanių (LCVA, F. 1251, ap. 1, b.5599) ir Šapeliu (LCVA, F.1251, ap.1, b.5601). Kažkiek duomenų dar pavyko rasti tarp tarpukario Lietuvoje vykdytos žemės reformos (kaimų skirstymo į vienkiemius) duomenų (F.831, ap.4, b.37- 41). Teko įsitikinti, kad ir surinkus visus tarpukario žemės reformos duomenis (o ne visi ir išlikę) visų kaimų apimti nepavyks. Mat nemažai valsčiaus kaimų (apie 60), išskirstyta į vienkiemius dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą vadinamosios Stolypino reformos metu. O išlikusius duomenis iš Stolypino reformos laikų į ši straipsnį įjungti problematiška, nes pasikeitė daugiau negu viena žemės savininkų karta. Tad juos tikslingiau panaudoti atskirame straipsnyje.

 

                              Agurkiškio  kaimas

 

1. Kazanavičius Ignas (gimęs 1898 metais), žmona Lucija (1898), dukros: Bronė (1924), Salomėja (1928), Irena (1939), Genė (1941), sūnūs: Balys (1925), Pranas (1931), Feliksas (1932), Jonas (1936), sesuo Emilija (1896).

2. Maciulevičius Antanas (1880), žmona Agota (1877), duktė Elena (1908), sūnūs: Antanas (1911), Petras (1918); žemė 15,99 ha.

3. Marganavičius Petras (1911), žmona Veronika (1902), dukros:Valerija (1936), Ona (1938), Veronika (1941), sūnus Petras (1940).

4. Sankauskas Leonardas (1900), žmona Ona (1906), samdinys Kiseliovas Etifijus (1926); žemė 14,31 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Kuzminskas Augustas 5,01 ha, Vyšniauskas Vincas 12,14ha.  

 

                          Aidmiškio  vienkiemis

 

1. Pauliukas Petras (1876), žmona Teklė (1887), sūnūs: Kazys (1913), Vladas (1919), duktė Stefanija (1923).

2. Selivanovas Dorofejus (1905), žmona Zinovija (1916), sūnūs: Frumencijus (1936), Pavelas (1937), duktė Klaudija (1939).

3. Selivanovas Jakovas (1902), žmona Eudokija (1907), sūnus Leonardas (1934), dukros: Apfija (1936), Zinaida (1939), tėvas Andrejus (1865), sesuo Ana (1916), samdinys Šaraminas   Paladijus (1930).

4. Selivanovas Timofejus (1873), žmona Christinija (1901), sūnus Eumenijus (1920), duktė Sofija (1937), sesuo Ksenija (1883), sandiniai: Selivanovas Ferapontijus (1928), Valavičius Dmitrijus (1925).

 

                            Andrikavos  kaimas

 

1. Mekšėnas Augustas (1871), žmona Ona (1879).

žentas Adomėnas Jonas (1911), žmona Emilija (1916), sūnus Antanas (1938).

2. Tunkevičius Dominikas (1899), žmona Uršulė (1905), sūnūs: Antanas (1930), Henrikas (1932), dukros: Elena (1931), Zofija (1934), Lucija (1941).

3. Tunkevičius Izidorius (1893), žmona Emilija (1896), sūnus: Pranas (1928),Antanas (1930).

4. Tunkevičius Jonas (1888), žmona Karolina (1895), augintinis Savickas Alfonsas (1918).

5. Tunkevičius Juozas (1904), žmona Elena (1900), dukros: Genė (1935), Judita (1937).

 

                                    Andriūnų  (Undriūnų)  kaimas

 

1. Baranauskas Augustas (1904), žmona Ona (1906), duktė Julija (1935), sūnus: Julius (1936), Aleksandras (1937), tėvas Juozas (1860), uošvė Butkienė Uršulė (1870), samdinys Terekas Pranas (1923).

2. Baranauskas Edvardas (1886), žmona Stefanija (1895), sūnus Balys (1922), dukros: Emilė (1923), Bronė (1925), Elena (1927).

3. Baranauskas Jonas (1865), žmona Marijona (1863), sesuo Kuzmienė Agota (1904), jos duktė Šinkunaite Janina (1926).

4. Busilas Pranas (1911), brolis Jurgis (1921).

5. Didelis Juozas (1911), žmona Emilija (1914), brolis Balys (1920).

6. Galvonas Vincas (1891), žmona Angelė (1892), dukros: Stasė (1922), Zofija (1924), Aldona (1930), Elena (1934), sūnus Antanas (1932).

7. Kulienė Barbora (1875), sūnus Andrius (1917), samdinė Bieliūnaitė Ona (1927);

Kulys Izidorius (1914), žmona Emilija (1916).

8. Kulys Bronius (1909), žmona Adelė (1918), duktė (dar be vardo, 1942).

9. Kulys Jonas (1906), žmona Marcelė (1900), dukros: Ona (1932), Bronė (1937), Valė (1942), motina Uršulė (1880).

10. Kulys Jonas (1914), žmona Adelė (1919).

11. Kulys Petras (1921), motina Barbora (1880), sesuo Liuda (1927), samdinys Raugas Pranas (1929).

12. Pauliukas Jonas (1884), žmona Marijona (1894), sūnūs: Petras (1921), Antanas (1924), Stasys (1928), Vytautas (1931), dukros: Bronė (1933), Lucija (1935).

13. Pauliukas Jonas (1909), žmona Anelė (1907), sūnūs: Julius (1935), Antanas (1937), duktė Aldona (1939).

14. Pauliukas Vladas (1889), žmona Ona (1891), sūnūs: Jonas (1925), Povilas (1928), sesuo Ona (1883), augintinis Balčiūnas Kazys (1936).

15. Skvarnavičius Jurgis (1898), žmona Adelė (1902), sūnus Stasys (1926), dukros: Genė (1929), Elvyra (1932).

16. Zdanevičius Antanas (1908), žmona Ona (1913), duktė Danutė (1938), sūnus Antanas (1940), posūnis Strielčiūnas (1933).

17. Zibolienė Barbora (1888), sūnus Liudvikas (1923), dukros: Aldona (1924), Gėnė (1928).

18. Zibolis Edvardas (1904), žmona Eleonora (1901), duktė Laimutė (1937).

19. Zibolis Petras (1857), žmona Ona (1877), sūnūs: Povilas (1918), Antanas (1922).

 

                                     Antaniškio  vienkiemis

 

Skeivelas Vaclovas (1878), žmona Karolina (1887), duktė Ona (1913), sūnus Alfonsas (1924), samdiniai: Garnelis Jonas (1919), Pitrėnaitė Emilė (1921), Sakapilvytė Bronė (1928).

 

                                     Apeikiškio  kaimas

 

1. Goravniovas Akipsimas (1903), žmona Ekaterina (1907), sūnus Ipatas (1930), duktė Nadežda (1937), samdinė Goravniova Eudokija (1926).

2. Gorovniovas Diomidas (1897), žmona Ekaterina (1902), sūnūs:Karpas (1926), Eudoksijus (1930), Afanasijus (1932), dukros: Praskovja (1928), Vasilisa (1936), Livija (1939).

3. Gorovniovas Ivanas (1874), žmona Stepanida (1873), sūnus Jakovas (1938), duktė Agripina (1939).

4. Gorovniovas Ivanas (1882), žmona Feodosija (1890), sūnūs: Jakovas (1921), Filaretas (1931), duktė Fedora (1926).

5. Gorovniovas Jakovas (1904), žmona Fiokla (1914), duktė Marija (1932), sūnūs: Makaras (1935), Levonas (1937).

6. Gorovniovas Loginas (1876), žmona Ekaterina (1897), sūnūs:Piotras (1921),Sergejus(1923)

7  Kišūnas Antanas (1911), žmona Bronislava (1918), dukros: Anelė (1936), Genovaitė(1939)

8. Kišūnas Bronius (1913), žmona Regina (1913), duktė Stasė(1937), motina Rozalija (1872).

9. Liseckis Henrikas (1912), tėvas Jurgis (1876), motina Janina (1893), teta Korkutienė Karolina (1869), pusseserė Korkutyė Elena(1913), samdiniai:Dručkutė Adelė (1923) Gorovniovaitė Aksinja (1919), Gorovniovas Jakovas (1928),Idaitė Elena (1897), Kulys Jonas                                                                          (1919), Kulytė Ona (1924); Mikas Edvardas (1892), žmona Emilija (1895), sūnūs: Albinas (1928), Vytautas (1930), Jonas (1932); Milaknis Petras (1918), tėvas Juozas (1874), motina Petronėlė (1892), broliai: Pranas (1921), Vytautas (1929). 

10. Veselovas Aksenijus (1886), žmona Ekaterina (1896), sūnūs: Ustimas (1925), Nikonas (1930), Konstantinas (1931), Izidorius (1937), duktė Aksenija (1928).

11. Veselovas Ausiejus (1866), žmona Tatjana (1877);

Veselovas Lazaris (1914), žmona Anastasija (1916), sūnūs: Leonidas (1939), Piotras (1941).

12. Veselovas Fedotas (1910), žmona Agafja (1912), duktė Klaudija (1937), sūnus Grigorijus (1942), tėvas Pavelas (1862).

13. Veselovas Kirilas (1907), žmona Anastasija (1913), sūnus Fedoras (1937), dukros: Anastasija (1938), Taisija (1940).

14. Veselovas Vasilijus (1890), žmona Ana (1907), dukros: Lukerija (1929), Melanija (1930), Klaudija (1937), Marija (1940), sūnūs: Afsijimas (1936), Vasilijus (1942).

 

                                   Arlaučiznos  vienkiemis

 

1. Arlauskienė Cecilija (1884), sūnūs: Jonas (1918), Antanas (1922), duktė Rože (1920), augintinis Kišūnas Julius (1926), samdinė Talutytė Aldona (1929).

Navickaitė Marytė (metai nenurodyti), siuvėja.

2. Garuolienė Ona (1912), sūnus Leonardas (1939), motina Vinclovija (1880), samdinė Strielčiūnaitė Marytė (1923), karo belaisvis Sativaldris Sagnitas (1915).

 

                                   Astraukos  kaimas

 

1. Ivanovas Jakimas (1880), žmona Elena (1897), brolis Timofejus (1874).

2. Kažianovas Aleksandras 1904), žmona Liuba (1903), sūnus Anatolijus (1924), dukros: Galina (1927), Sofija (1929), Vera (1932).

3. Krasnovas Michailas (1917), žmona Domna (1919).

4. Krasnovas Pavelas (1904), žmona Emilija (1910), duktė Marija (1932), sūnūs: Pavelas (1936), Vladimiras (1939).

5. Krasnovas Sergejus (1905), žmona Liuba (1919), dukros: Melanija (1937), Nadežda (1939)

6. Krasnovienė Fiokla (1873), sūnus Ivanas (1920), duktė Varvara (1923).

7.Pilščikovas Jepifanas(1893),žmona Matriona(1897),dukros:Jefimija(1925), Feodosija(1930) 

8. Romanovas Laurentijus (1887), žmona Ana (1898), Ivanova Praskovja (1884).

9. Šeršniovas Grigorijus (1912), žmona Matriona (1913), duktė Manefa (1937), sūnus Aleksandras(1939),tėvas Fedoras(1866),motina Efrosinija(1867),sesuo Fakejeva Vasa (1897).

10. Šeršniovas Savelijus (1909), žmona Irina (1914), duktė Aleksandra (1934), sūnūs: Piotras (1937), Timofejus (1938), Pavelas (1942).

11. Šeškovas Nifodijus (1909), žmona Pelagėja (1908), duktė Antanina (1933), sūnūs: Filimonas (1935), Ivanas (1941).

 

                                     Audronių  kaimas

 

1. Barkauskas Ignas (1900), žmona Konstancija (1904).

2. Baukys Kazys (1888), žmona Veronika (1895), sūnus Juozas (1923), duktė Valerija (1926).

3. Daktariūnas Matas (1903), žmona Emilija (1902), sūnūs: Algis (1931), Tautvilis (1938), Albertas (1939), Alfonsas (1940), duktė Irėna (1933).

4. Didžiokas Jonas (1877), sūnūs: Vladas (1908), Edvardas (1910), Petras (1919), samdinė Gruodytė Stasė (1925).

5. Dranevičius Antanas (1908), žmona Kazimiera (1908), sūnūs: Alfonsas (1936), Romualdas (1941), Adolfas (1942), samdinė Kondrotaitė Eleonora (1924).

6. Erslovas Balys (1898), žmona Konstancija (1898), sūnūs: Aleksandras (1921), Balys (1923)

Vladas (1924), Jonas (1928), Juozas (1932), dukros: Vilhelmina (1926), Gėnė (1931).

7. Gražys Juozas (1895), žmona Ona (1907), augintinė Dručkutė Zofija (1926).

8. Gruodis Vladas (1896), žmona Apolonija (1899), dukros: Ona (1920), Julija (1930), Aldona (1935), sūnūs: Petras (1928), Vladas (1931).

9. Igaunis Antanas (1904), žmona Elžbieta (1896), duktė Gėnė (metai nenurodyti);

Igaunis Petras (1917), žmona Elena (1921), sūnus Vytautas (1942).

10. Janeliūnas Stasys (1879), žmona Ona (1902), dukros: Aldona (1939), Eleonora (1941).

11. Janeliūnas Stasys (1904), žmona Marijona (1903), sūnus Vytautas (1929).

12. Jankauskienė Ona (1907), sūnūs: Stasys (1930), Jonas (1931), duktė Ona (1940).

13. Karpavičius Jonas (1906), žmona Agota (1899), duktė Gėnė (1932), sūnus Kazys (1935), sesuo Juzefa (1900).

14. Kazakevičius Mamertas (1907), motina Jadvyga (1888).

15. Klabis Antanas (1918), žmona Antanina (1920); Andrišauskienė Marijona (1880).

16. Kondratas Jonas (1895), žmona Emilija (1905), sūnus Kazimieras (1918), dukros: Kazimiera (1920), Valerija (1930), Julija (1936), uošvė Šniokiene Julija (1870).

17. Kondratas Petras (1895), žmona Kotryna (1905), dukros: Valė (1925), Stasė(1930), sūnus Benediktas (1935).

18. Kondratienė Elžbieta (1890).

19. Kotovas Afanasas (1922), sesuo Elena (1923), broliai: Ivanas (1926), Fiodoras (1928), Eugenijus (1929), senelė Praskovja (1860), sužsdėtinė Šeršniovaite Eugenija (1927).

20. Krasauskas Jonas (1896), žmona Ieva (1912), sūnūs: Reimontas (1934), Juozas (1936), duktė Birutė (1938), samdinys Talutis Antanas (1923).

21. Kubilius Petras (1903), žmona Ona (1906), dukros:Zofija (1929), Elena (1936), uošviai Mekšėnai: Antanas (1870), Ona (1872).

22. Kupčiūnienė Ona (1884);  Blaževičienė Teofilė (1878), sūnus Jonas (1922).

23. Kurklietytė Ona (1878), sesuo Karolina (1863).

24. Maldeikis Jonas (1894), žmona Konstancija (1900), duktė Eleonora (1926).

25. Marašinskas Antanas (1903), žmona Vera (1904), sūnūs:Alfonsas (1933), Antanas (1939), motina Anelė (1874).

26. Marganavičius Antanas (1886), žmona Ona (1886), sūnus Jonas (1922);

Duktė Brašiškienė Vera (1914), jos duktė Brašiškytė Ieva (1936).

27. Matiekus Petras (1900), žmona Anelė (1901), sūnūs: Petras (1926), Vytautas (1928), dukros: Valerija (1934), Genė (1936).

28. Maželis Vincas (1897), žmona Elena (1907), duktė Bronė (1931).

29. Palonskas Antanas (1895), žmona Julija (1897), sūnūs: Jonas (1922), Petras (1928), Antanas (1928), duktė Joana (1938);  Vaičikienė Ieva (1834).

30. Pleita Bronius (1910), žmona Anastazija (1913), sūnus Bronius (1942), motina Uršulė (1876), seserėčia Gėnė (1930).

31. Pumputis Antanas (1904), žmona Teofilė (1895), dukros: Filomena (1927), Sondra(1931).

32. Puodėnas Antanas (1877), žmona Juozapota (1880),

33. Simėnas Juozas (1879), žmona Julija (1882), sūnus Vladas (1912).

34. Skeivelas Petras (1883), žmona Ona (1897), duktė Aldona (1931).

35. Stankevičius Jonas (1912), žmona Ona (1919), motina Ona (1882), sesuo Genė (1927);

Balčiūnienė Marijona (1915), jos sūnus Kazimieras (1941).

36. Stankevičius Juozas (1911), žmona Konstancija (1910).

37. Stankevičius Vladas(1905), žmona Eleonora(1921), motina Ona(1880), brolis Algis(1922)

38. Statulevičius Jonas (1912), žmona Ona (1912), dukros: Aldona (1939), Irena (1940).

39. Strielnikas Antanas (1902), žmona Stefanija (1912), duktė Gėnė (1932), sūnus Antanas (1933), uošvė Barauskienė Ona (1877).

40. Stukas Antanas (1903), žmona Ona (1910), dukros: Julija (1934), Elena (1938).

41. Šaikus Jonas (1909), žmona Anelė (1913).

42. Šalkauskiene Agota (1881), duktė Ona (1925), sūnus Marinas (1927).

43. Šukys Pranas (1897), sūnus Pranas (1924), dukros: Veronika (1929), Leokadija (1930).

44. Taločka Antanas (1898), žmona Bronė (1906), dukros: Valė (1931), Elvyra (1934), Danutė (1939), sūnus Algimantas (1937);  Šimanavicius Juozas (1863).

45. Tumelionis Balys (1896), žmona Angelė (1902), sūnus Juozas (1925), dukros: Konstancija (1928), Liudvika (1933), Angelė (1935).

46. Tvirkutis Antanas (1886), žmona Anastazija (1887), sūnus Antanas (1920), Petras (1924), dukros: Ona (1920), Lucija (1930).

47. Tvirkutis Izidorius (1885), žmona Ona (1876), duktė Zofija (1920).

48. Tvirkutis Stasys (1899), žmona Konstancija (1896), uošvė Paršiukienė Emilija (1870).

49. Vaičenas Petras (1903).

50. Vaičenienė Uršulė (1893), sūnūs: Ignas (1925), Antanas (1927), Juozas (1929), posūnis Vladas (1906), motina Mažuknienė Pranciška (1862). 

51. Vaikutis Juozas (1882), žmona Veronika (1894), dukros: Akvilė (1920), Elena (1927), Irena (1930), 

52. Varnienė Anelė (1896), sūnus Varnas Jonas (1937).

53. Zovė Feliksas (1915), motina Marijona (1880), brolis Vladas (1905).

54. Žuklys Juozas (1905), brolis Jonas (1913).

 

                                   Audronių  II  kaimas

 

1. Bakavičius Kazys (1886), žmona Agota (1888), dukros: Zofija (1923), Bronė (1925), sūnus Bronius (1928);  Kilas Leopoldas (1914), žmona Marijona (1920).

2. Dainys Jonas (1903), žmona Emilija (1900), sūnus Jonas (1929), dukros: Genė (1933), Meilutė (1935).

3. Grigulis Petras (1907), žmona Stasė (1907), duktė Danutė (1942), motina Agota (1864).

4. Karpeta Juozas (1901), žmona Jadvyga (1909), sūnus Aleksandras (1937), uošvė Vaišvilienė Pranciška (1888), samdinė Martinėtaitė Eleonora (1919).

5. Macijauskienė Anelė (1908).

6. Misiūnienė Apolonija (1905), dukros: Aldona (1929), Birutė (1940), sūnus Vytautas (1936) anyta Liudvika (1857).

7. Pagirys Antanas (1860), žmona Marijona (1890).

8. Ragauskas Jonas (1900), žmona Marijona (1901), sūnūs: Petras (1925), Vytautas (1940), dukros: Valė (1930), Ona (1934), Birutė (1937).

9. Sarkanbikšis Antanas (1902), žmona Eleonora (1906), dukros: Irena (1935), Danutė (1936), motina Ona (1879).

10. Skvarnavičius Pranas (1898), žmona Salomėja (1905), duktė Laimutė (1930), sūnus Gediminas (1933).

Bagdonas Jonas (1904), žmona Vincenta (1903), sūnūs: Povilas (1927), Jonas (1932), Bronius (1940), dukros: Albina (1929), Aldona (1931), Danutė (1937).

11. Vaškevičius Petras (1900), žmona Teklė (1906), sūnūs: Vytautas (1930), Jonas (1931), Kazys (1932), Leonas (1933), Gintautas (1939), Algirdas (1940). Petras (1942), dukros: Palmyra (1934), Irena (1938), uošvė Jansonienė Ona (1875).

 

                                 Aukštakojų  kaimas

 

1. Aukštakojis Izidorius (1909), žmona Zofija (1907), brolis Vladislovas (1919).

2. Gurbininkas Kazimieras (1893), žmona Zofija (1900), sūnūs: Leonardas (1930), Algimantas (1934), duktė Ona (1934).

3. Jočytė Barbora (1895), sesuo Viktorija (1891);

Sakapilvis Albertas (1909), žmona Julija (1902), duktė Birutė (1935), sūnūs: Jonas (1935), Petras (1936), Stasys (1937), Vytautas (1939).

4. Kurklietis Juozas (1896), žmona Ona (1897), podukros Andriejauskaitės: Marytė (1928), Janina (1931), uošvė Skvarnavičienė Anastazija (1874).

5. Kurmis Kostas (1877), žmona Ieva (1880), anūkė Kurklietytė Aldona (1929), samdinys Dručkus Kazys (1918).

6. Pauliukas Jonas (1912), motina Ona (1887), brolis Ignotas (1915), dėdė Pranciškus (1886).

7. Pauliukas Kazys (1887), žmona Ona (1892), sūnus Julius (1928), duktė Ona (1938).

8. Vasiulis Antanas (1902), žmona Veronika (1905), sūnūs: Alfredas (1935), Vitalius (1937), motina Arūnienė Malvina (1853), samdinys Pelutis Antanas (1933).

 

                             Ažubalių  kaimas

 

1. Adomonis Balys (1909), žmona Anelė (1915), sūnūs: Jonas (1935), Algis (1941).

2.Adomonis Izidorius (1867), žmona Teofilė (1877), duktė Emilė (1912), sūnus Petras (1922).

3. Adomonis Juozas (1885), žmona Ona (1897), sūnus Mykolas (1926), dukros: Aldona (1935), Genė (1937).

4. Balčiūnas Antanas (1884), žmona Anelė (1901), dukros: Apolonija (1924), Eugenija (1935), sūnūs: Andrius (1931), Aloyzas (1938);

Balčiūnas Tadas (1887), giminaitė Narkevičiūtė Stefanija (1919).

5. Indrelė Jonas (1892), žmona Ona (1891), duktė Valė (1926), samdinys Balčiūnas Vytautas (1928);  Indrelė Pranas (1915), žmona Valerija (1920).

6. Kurlavičius Juozas (1909), žmona Eleonora (1915);

Kurlavičius Jonas (1900), žmona Ona (1907), sūnus Alfonsas (1939), sesuo Emilija (1901).

7. Pagirys Antanas (1880), žmona Anelė (1889), sūnus Antanas (1921), auklėtinė Putrimaitė Marijona (1917).

8.Pagirys Kazys(1881), žmona Teofilė(1897), sūnūs: Petras(1918), Julius(1928), Kazys(1932)   

9. Pagirys Vladas (1921), žmona Ona (1923), brolis Albinas (1920); svečias Mikalkėnas Juozas (1890). 

10. Prascienius Antanas (1907), samdinė Putraitė Konstancija (1900).

11.Prascienius Jonas(1874), žmona Angelė(1878), sūnus Jonas (1918), duktė Veronika(1922).

12. Sadauskas Juozas (1920), žmona Anelė (1920);

Pagirienė Barbora (1897), sūnūs: Lucijus (1929), Vytautas (1930).

 

                                  Ąžuolynės  vienkiemis

 

1. Semaška Kazys (1896), žmona Severija (1912), sūnūs: Bronius, Romualdas (1939), dukros: Janina (1937), Irena (1938), Valė (1941).

2. Semaška Mykolas (1911), žmona Veronika (1917), motina Rachelė (1877), giminaitis Raziulis Jonas (1935).

                                              Ažušilių  kaimas

 

1. Aleksejevas Michailas (1876), žmona Marfa (1886), sūnūs: Parfionas (1923), Semionas (1928), dukros: Vasilisa (1924), Dunia (1926), Marija (1933); žemė 26 ha.

2. Bražionis Jonas (1897), sūnūs: Ignas (1916), Jonas (1925), Alfonsas (1928), Petras (1930), duktė Anelė (1931).

3. Kelečius Kostas (1871), duktė Gėnė (1919); žemė 6,56 ha.

4. Kelečius Matas (1877), žmona Emilija (1887), duktė Stefanija (1914), sūnus Antanas (1916); žemė 6,56 ha.

5. Kemeklienė Marcelė (1912), duktė Gražina (1933), sūnus Fulgentas (1937), karo belaisvis Semionovičius Ivanas (1915).

6. Komka Antanas (1860), žmona Marijona (1877), sūnus Mykolas (1903), duktė Anelė (1908);  žemė 6,56 ha.

7. Komka Benediktas (1869), žmona Emilija (1884), sūnūs: Vincas (1912), Ignas (1917), duktė Veronika (1913), sūnaus duktė Genė (1929); žemė 9,83 ha.

8. Komka Kostas (1894), žmona Albina (1896), sūnūs: Petras (1923), Antanas (1930); žemė 4,03 ha.

9. Komka Matas (1888), sūnus Jonas (1919), samdinė Kupčiūnaitė Ona (1911); žemė 8,19 + 4,03 ha.

10. Komka Petras (1897), žmona Anastazija (1897), dukros: Viktorija (1922), Janina (1934), sūnūs: Balys (1924), Vytautas (1925), Algirdas (1927), Juozas (1931), Petras (1932), Jonas (1939); žemė 10,44 ha.

11.Kupčiūnas Antanas (1904), žmona Petronėlė(1911), sūnus Kazys (1941), duktė Ona (1942)

12. Kupčiūnas Benediktas (1861), žmona Rozalija (1875), sūnus Albertas (1906), samdinys Jakulis Paulinas (1927);  žemė 14,20 ha.

13. Kupčiūnas Bronius (1898), žmona Veronika (1902), duktė Bronė (1932).

14. Kupčiūnas Bronius (1899), žmona Adelė (1899), duktė Valė (1932).

15. Kupčiūnas Juozas (1900), žmona Teklė (1900), dukros: Ona (1929), Gėnė (1930), Leonija (1932), Stasė (1934), Irena (1936), Liucija (1940), sūnus Antanas (1937), tėvas Vladas (1871), motina Agota (1873); žemė 3,28 + 6,56 ha.

16. Kupčiūnienė Emilija (1902), duktė Regina (1933).

17. Kupčiūnienė Uršulė (1897), sūnūs: Antanas (1922), Petras (1930), duktė Lucija (1934).

18. Macijauskas Jonas (1882), žmona Marijona (1885), sūnus Jonas (1918); žemė 4,92 ha.

19. Macijauskas Jurgis (1904), žmona Anastazija (1904), sūnus Bronius (1931), duktė Janina (1937), motina Ona (1862); žemė 4,92 ha.

20. Macijauskas Petras (1898), žmona Marijona (1896), sūnus Petras (1924), duktė Marytė (1937), žemė 4,92 ha.

21. Malcienė Teklė (1902), dukros: Anelė (1924), Danutė (1927), Rože (1931), Genė (1932), Irena (1937), sūnūs: Antanas (1925), Albinas (1928);  žemė 16,39 ha.

22. Pipikas Juozas (1902), žmona Liucija (1907), sūnus Alfredas (1932), duktė Nijolė (1939);

Daudžvardis Jonas (1911), siuvėjas.

23. Puronienė Marijona (1892), sūnus Puronas Jonas (1922); žemė 18,51 ha.

24. Strazdas Jonas (1883), žmona Kazimiera (1883), sūnus Petras (1911), duktė Elena (1912); žemė 2,73 ha.

25. Strazdas Vincas (1890), žmona Ona (1897), sūnus Donatas (1913), samdinė Michailovaitė Fetinija (1927); žemė 13,11 ha.

26. Streikus Vladas (1918), žmona Leonija (1922), motina Bagdonienė Teofilė (1887).

27. Urbonas Jonas (1901), žmona Anelė (1917), samdiniai: Magyla Stasys (1930), Maslauskas Juozas (1924), Puriuškytė Stefanija (1904), Semenovaitė Stepanida (1919), žemė 42,95 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Januškevičius Henrikas - 27 ha, Komka Antanas II - 3,28 ha, Kupčiūnas Juozas, Juliaus - 6,56 ha, Kupčiūnas Juozas, Kosto - 4,37 ha, Kupčiūnas Stasys - 5,46 ha, Kupčiūnas Vincas - 4,37ha, Kupčiūnienė Leokadija - 5,46 ha, Siniauskai Jonas ir Vincas - 27 ha.

                                     Bagdoniškio  kaimas

 

1. Blaževičius Pranas (1881), žmona Konstancija (1884).

Blaževičius Balys (1916), žmona Zofija (1920), duktė Genovaitė (1941).

2. Čypas Jonas (1910), žmona Anelė (1912), duktė Birutė (1935), tėvas Igntas (1873), motina Uršulė (1881), samdinys Putrimas Steponas (1925).

3. Diržys Jonas (1907), žmona Anastazija (1908), sūnus Antanas (1939), uošvė Šeškiene Marijona (1872), svainis Šeškus Jonas (1921).

4. Diržys Kazys (1887), žmona Julija (1895), sūnus Vytautas (1921), duktė Julija (1928), uošvė Malcienė Elžbieta (1862).

5. Dručkus Mykolas (1902), žmona Emilija (1903).

6.Jakimavičius Balys(1901),žmona Emilija(1912),sūnūs: Algimantas(1938), Eugenijus (1941)

7. Jakimavičius Kasparas (1907), žmona Anastazija (1896), duktė Birutė (1926), sūnus Jonas (1936), motina Angelė (1872), sesuo Adelė (1895).

8.Jakimavičius Kazys(1900), žmona Marija(1911),sūnus Vytautas (1934), duktė Vanda(1936) 

9. Jakimavičius Petras (1914), motina Barbora (1875), brolis Mykolas (1917).

10. Juodelė Jonas (1883), žmona Emilija (1886), sūnus Antanas (1920).

11. Juškevičius Mykolas (1884), žmona Karolina (1887).

12. Kligys Jonas (1859), žmona Marijona (1959).

13. Kulys Antanas (1911), žmona Konstancija (1912), dukros: Genovaitė (1936), Danutė (1939), Janina (1941).

14. Kulys Izidorius (1915), žmona Ona (1918), motina Karolina (1882).

15. Kulys Kostas (1894), žmona Uršulė (1904), duktė Valė (1925), sūnus Antanas (1936), motina Kazlauskienė Marijona (1878).

16. Kulys Pranas (1872), žmona Elžbieta (1872), anūkas Stašys Ignas (1927), anūkės: Kulytė Ona (1927), Ragauskaitė Marytė (1938).

17. Malcius Antanas (1871), žmona Emilija (1887), sūnūs: Bronius (1922), Vladas (1925), sesuo Emilija (1881).

18. Malcius Balys (1890), žmona Anelė (1906), dukros: Vanda (1928), Marytė (1929), Anelė (1930), Bronė (1936), sūnus Antanas (1931).

19. Malcius Ignas (1897), žmona Bronė (1907), sūnus Jonas (1934), duktė Vanda (1941).

20. Malcius Jonas (1906), žmona Anelė (1911), sūnūs:Juozas (1935), Kazys (1936), dukros: Marytė (1939), Konstancija (1941), svainė Blaževičiūtė Emilija (1920).

21. Malcius Juozas (1908), žmona Valerija (1909), sūnūs: Linas (1938), Vladas (1939), Juozas (1941), uošvė Budrienė Elena (1878).

22. Malcius Mykolas (1895), žmona Eleonora (1914), sūnūs: Mykolas (1938), Antanas (1940), motina Anastazija (1860), sesuo Uršulė (1889).

Cicėnaitė Malvina (1922), mokytoja.

23. Mikulionis Povilas (1908), žmona Bronė (1908), duktė Birutė (1933), sūnus Algirdas (1935), brolis Pranas (1906), samdinė Putraitė Stefanija (1924).

24. Murauskas Antanas (1868), žmona Konstancija (1866).

25. Nemeikšienė Ona (1907), sūnus Nemeikšis Antanas (1931).

26. Pupelis Jonas (1881), žmona Viktorija (1889), sūnus Petras (1921).

27. Sadauskas Juozas (1882), žmona Barbora (1897), sūnūs: Jonas (1916), Vytautas (1931), dukros: Emilija (1923), Stefanija (1933), Aldona (1938).

28. Staškevičius Antanas (1879), žmona Ona (1898), sūnus Petras (1926), duktė Valė(1938).

29. Šeškus Vladas (1896), žmona Adelė (1901), duktė Genovaitė (1928). sūnus Jonas (1932), samdiniai: Magylaitė Bronė (1921), Mikalkevičius Jonas (1925).

30.Trumpa Julius (1903), žmona Ona (1902), sūnūs: Alfonsas (1931), Jonas (1936), duktė Genovaitė (1934).

31. Tumėnas Jonas (1890), žmona Albina (1899), dukros: Stefanija (1929), Eleonora (1930), Genovaitė (1938), uošvis Povilonis Jonas (1851).

32. Tumėnas Matas (1892), žmona Angelė (1890), duktė Konstancija (1936), Eleonora(1937). 

33. Tumėnienė Marijona (1892), sūnūs: Bronius (1919), Antanas (1921).

34. Zibolienė Elena (1897), duktė Aldona (1930), sūnūs: Juozas (1928), Mykolas (1932).

35. Zibolis Kazys (1888), žmona Emilija (1894), duktė Elena (1931), sūnus Juozas (1934).

36. Zibolis Petras (1884), žmona Marijona (1889), sūnus Jonas (1921), duktė Valė (1929).

 

                                        Bajorų  kaimas 

 

1. Adomonis Antanas (1877), žmona Emilija (1872);  Adomonis Liudvikas (1910), žmona Ona (1909), duktė Ona (1938), teta Lokcikaitė Marijona (1888).

2. Adomonis Balys (1894), žmona Ona (1906), sūnus Vytautas (1930), dukros: Valerija (1928), Elena (1932), Julija (1936).

3. Adomonis Liudvikas (1928), motina Ona (1894), teta Adomonytė Karolina (1877).

4. Adomonis Petras (1924), motina Marijona (1892).

5. Balčiūnas Antanas (1877), žmona Apolonija (1893), dukros: Emilija (1917), Karolina (1919), sūnūs: Vladislovas (1927), Albinas (1928), anūkė Genė (1938).

6. Balčiūnas Juozas (1909), žmona Stasė (1914), motina Emilija (1876).

7. Balčiūnienė Monika (1869), duktė Konstancija (1908), anūkė Adelė (1930).

8.Chmieliauskas Mykolas(1911),žmona Irena(1915),sūnus Česlovas(1939),sesuo Halina(1919

9. Dambrauskas Jonas (1904), žmona Ona (1905), duktė Julija (1936).

10. Dambrauskas Petras (1906), žmona Viktorija (1913), sūnus Jonas (1933), motina Vebrienė Agota (1887)

11. Driskius Jonas (1908), motina Emilija (1877), samdinė Kurklietytė Marijona (1913), jos sūnus Kurklietis Jonas (1933).

12. Eigminas Antanas (1887), žmona Angelė (1909), sūnūs: Jonas (1929), Vytautas (1931), Juozas (1932), Pranas (1937), duktė Danutė (1940), motina Elena (1875), teta Eigminaitė Ona (1878), samdiniai Bakutis Vytautas (1926), Benzelauskaitė Janina (1925).

13. Galvelis Petras (1910), žmona Emilija (1905), sūnus Algimantas (1934), duktė Ona (1936), podukra Bakutytė Antanina (1924), posūnis Bakutis Antanas (1929).

14. Jankauskas Vincas (1877), žmona Magdė (1897).

Balčiūnas Balys (1908), žmona Adelė (1915), dukros: Janina (1937), Veronika (1939).

15. Jezerskas Juozas (1877), dukros: Anelė (1911), Petronėlė (1919);  Jezerskas Balys (1908), žmona Marijona (1902), sūnūs: Albinas (1937), Jonas (1937), podukra Pitrėnaitė Valė(1935).

16. Jurkevičius Jurgis (1911), žmona Paulina (1915), sūnus Vytautas (1937), samdinė Bagdonaitė Stefanija (1923).

17. Kelečienė Teofilė (1903), duktė Viktorija (1928), sūnūs: Antanas (1934), Romualdas (1938), samdiniai: Kairelis Jonas (1913), Lokcikaitė Anelė (1905), Lokcikas Vilius (1933).

18. Kišūnas Juozas (1915), žmona Zofija (1908), motina Darata (1885).

19. Kišūnas Marinas (1915), žmona Veronika (1911), sūnus Jonas (1939), duktė Janina (1941), motina Angelė (1877), brolis Kazys (1919), samdinė Širvyte Apolonija (1924).

20. Klišonis Jeronimas (1900), žmona Marijona (1906), sūnūs: Jonas (1930), Pranas (1935), Alfonsas (1938), motina Anastazija (1857).

21. Klišonis Pranas (1879), žmona Anelė (1884), sūnūs: Jonas (1909), Antanas (1910).

22.Klišonytė Angelė(1917), motina Uršulė(1897),sesuo Eleonora(1919), brolis Albinas (1930) 

23. Krivickas Petras (1904), žmona Lucija (1913), sūnūs: Jonas (1935), Antanas (1936), Petras (1936), duktė Elena (1940).

24. Lokcikas Antanas (1908), žmona Eleonora 1910),sūnus Algis(1937),tėvas Justinas(1872).

25. Lokcikas Bronius (1915), žmona Zofija (??), podukra Daščioraitė Alma (1933);

Lokcikas Vincas (1910), žmona Ona (1913), motina Karolina (1876).

26. Lokcikas Izidorius (1907), žmona Zofija (1913), duktė Veronika (1942).

27. Lokcikas Jonas (1897), žmona Veronika (1895), dukros: Ona (1922), Julija (1936), sūnūs: Julius (1924), Antanas (1927), Jaroslavas (1932).

28. Lokcikas Kazys (1895), žmona Barbora (1905), sūnūs: Jonas (1929), Algimantas (1935), Juozas (1939), sesuo Rozalija (1907), samdinys Tavoras Petras (1911).

29. Mezginas Ignas (1904), žmona Anelė (1913), motina Ona (1857).

30. Mezginas Jonas (1892), žmona Anelė (1901), sūnus Antanas (1935),duktė Janina (1940).

31. Mezginas Matas (1898), žmona Ona (1902), sūnus Julius (1921).

32. Mezginas Vincas (1868), žmona Anastazija (1878), duktė Venclovija (1908), sūnus Martynas (1912), anūkė Genė (1933).

33. Pagirys Antanas (1906), motina Ona (1867), sesuo Eleonora (1902), brolis Jonas (1916).

34. Pagirys Juozas (1879), duktė Jasinevičienė Karolina (1913).

35. Pagirys Juozas (1908), žmona Barbora (1910), sūnūs: Jonas (1939), Pranas (1940).

36. Pagirys Petras (1911).

37. Pagirys Vincas (1910), žmona Paulina (1923), sūnus Aleksandras (1942).

38. Paškys Benediktas (1869), žmona Anelė (1881), sūnūs: Adomas (1913), Petras (1914), dukros: Apolonija (1921), Veronika (1926).

39. Petrašiūnas Jonas (1917), žmona Paulina (1919), motina Agota (1882), sesuo Ona (1915), svečias Balčiūnas Antanas (1880).

40. Raugas Juozas (1910), žmona Zofija (1909), duktė Janina (1937), motina Emilija (1887), posūnis Deksnys Apolonas (1934), samdinys Jevičevas Viktoras (1921).

41. Samulis Antanas (1874), žmona Emilija (1900).

42. Širvys Antanas (1905), žmona Emilija (1905), sūnus Jonas (1935), uošvis Klišonis Pranas (1875), svainė Klišonytė Eleonora (1910).

43. Tamoliūnas Antanas(1906), žmona Ona(1906), duktė Vanda(1942),pamotė Angelė (1882)

44. Tamoliūnas Ignas (1905), motina Ona (1865), sesuo Tamara (1912), sunėnas Tamoliūnas Izidorius (1932).

45. Vaicikauskienė Ona (1891), sūnus Jonas (1932), sesuo Rauličkienė Uršulė (1900).

 

                                         Baliuliškio  vienkiemis

 

Baliulis Petras (1883), žmona Teklė (1886), samdiniai: Grigorjevas Jeronimas (1925), žemė 32,78 ha; Baliulis Jonas (1911), žmona Ona (1907), sūnus Alfredas (1937).

 

                                    Baranavos  vienkiemis

 

1. Golubeckaitė Karolina (1884), sūnus Aleksandras (1921).

2. Jegorovienė Domna (1894), duktė Moskaliovienė Marfa (1920), jos sūnus Simeonas(1942), žento tėvas Moskaliovas Larionas (1882), brolis Moskaliovas Nikiforas (1927).

 

                                    Baraučiznos  vienkiemis

 

1.Bacionas Mykolas(1900), žmona Teklė (1915), sūnūs: Alfonsas (1936), Petras (1939), Algis (1941), duktė Ona (1939), dėdienė Bacionienė Ona (1880), podukra Bieliūnaitė Genė (1932).

2. Bacionas Petras (1900), žmona Liudvika (1899), dukros: Anastazija (1927), Silvina (1931), sūnus Vincas (1936).

Bacionas Vincas (1850), žmona Jugasė (1866), sūnus Juozas (1895), žemė 30,98 ha.

 

                                   Baraukos  kaimas

 

1.Afanasjevas Jevlampijus1906), žmona Ana (1910), sūnus Jonas (1938), duktė Marfa (1939).

2. Afanasjevienė Zinaida (1904), sūnūs: Jevlampijus (1933), Anisimas (1941), duktė Uljana (1938), Nazarenka Dėnė (1867);

Vorobjovas Tichonas (1914), duktė Vasilisa (1939), motina Agafja (1879).

3. Astratovas Antonas (1882), žmona Aksenija (1897), dukros: Ustinija (1922), Vasilisa (1931), sūnūs: Danila (1927), Minajus (1937); žemė 10,47 ha.

4. Astratovas Jemeljanas (1879); žemė 10,24 ha.

5. Astratovas Klimentijus (1888), žmona Eudokija (1899), sūnus Petras (1922); žemė 8,92 ha.

6. Balčiūnas Antanas (1868), žmona Ona (1887).

7. Balytė Juzefa (1919), mokytoja.

8. Čiukinas Pigasijus (1916), žmona Agafja (1924).

9. Gidžiūtė Ona (1894).

10. Jegorovas Ivanas (1901), žmona Vera (1918), duktė Zinaida (1939).

11. Kličiovas Andrejus (1913), žmona Kilikėja (1913), sūnūs: Faumasijus (1933), Zacharas (1935), duktė Liuba (1937).

12. Komka Ignas (1911), žmona Teklė (1908), duktė Aldona (1941).

13. Lesčiovas Afanasas (1908), žmona Stepanida (1914), duktė Liubovė (1936), sūnus Faustas (1937), tėvas Feodoras (1869); žemė 8,78 ha.

14. Lesčiovas Andrejus (1903), žmona Darja (1914), sūnūs: Jefimas (1931), Josifas (1932), Loginas (1934), Prokofijus (1936), Kiprinas (1938), Piotras (1940), samdinys Zaičenkovas Konradas (1926); žemė 13,21 ha. 

15. Lesčiovas Artamonas (1910), žmona Eugenija (1922), sūnus Nikolajus (1940).

16. Lesčiovas Trofimas (1875), žmona Ekaterina (1886), duktė Ana (1929); žemė 8,56 ha.

17. Lobinas Savelijus (1906), žmona Feodosija (1906), sūnūs: Parfionas (1933), Piotras (1936), Prokofijus (1938).

18. Lobinienė Ana (1901), sūnūs: Filimonas (1925), Aleksandras (1927), Isajus (1931).

19. Mackevičius Juozas (1910), motina Teofilė (1864), seserys: Bronislava (1898), Emilija (1905), samdiniai: Astratovas Ustimas (1925), Lesmanavičiūtė Stasė (1927).

20. Petrovas Ivanas (1884), žmona Vasilisa (1886), sūnus Nestoras (1928); žemė 1,98 ha.

21. Praniauskas Stasys (1908), mokytojas, žmona Bronė (1913), sūnus Henrikas (1936), duktė Regina - Nijolė (1941).

22. Prunskus Lionginas (1917), žmona Bronė (1921), duktė Elena (1941).

23. Rutkauskienė Elena (1899), duktė Elena (1925).

24. Sokolovas Jermolajus (1889), žmona Maura (1888), sūnus Ivanas (1926), dukros: Lukija (1931), Slamanija (1933).

25. Šekovas Ausiejus (1919), žmona Zinaida (1923).

26. Šekovas Savelijus (1880), žmona Ana (1888), anūkė Kuzminova Eudokija (1933).

27. Vorobjevaitė Eudokija (1874).

28. Vorobjovas Afanasas (1874), žmona Ustinija (1879), duktė Marfa (1911),sūnus Grigorijus (1914), samdinė Šeršniovaite Antonina (1930); žemė 17,58 ha.

29. Vorobjovas Ivanas (1875), žmona Natalija (1889); žemė 5,55 ha; Samochvalovas Simonas (1916), žmona Fivonija (1918), duktė Anfisa (1941), sūnus Jefimas 1942).         

30.Vorobjovas Gerasimas(1874),žmona Varvara(1885), Loginas Laurynas(1907),žemė 4,95ha

31. Žideliūnas Jonas (1914), žmona Viktorija (1914), sūnus Romualdas (1941).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Leščiovas Leontijus - 1,16 ha, Lobinas Nikonas - 14,31 ha, Venediktovienė Marija - 1 ha.

 

                                         Barboriškio  vienkiemis

 

1. Starkus Mykolas (1900), žmona Barbora (1907), sūnūs: Antanas (1937), Stasys (1938), duktė Birutė (1940), uošvė Šukiene Barbora (1876), samdinė Benediktovaitė Valentina (1918)

2.Stašys Juozas (1865), žmona Veronika (1874), sūnus Antanas (1906), duktė Karolina (1914)

 

                                        Baršėnų  I  kaimas

 

1. Driskius Antanas (1921), žmona Veronika (1923), motina Marcelė (1879).

2. Driskius Kasparas (1893), žmona Marijona (1888), duktė Rože (1924), pamotė Levanorija (1847), samdinys Arlauskas Antanas (1921).

3. Driskius Petras (1923), motina Emilija (1892), brolis Antanas (1928), sesuo Marytė (1930).

4. Driskius Vladas (1877), žmona Karolina (1874), duktė Juzefa (1917), sūnus Viktoras(1919)

5. Driskius Vladas (1899), žmona Konstancija (1908), sūnūs: Antanas (1925), Albinas (1930), Juozas (1938).

6. Girčienė Karolina (1895), dukros: Ona (1909), Apolonija (1921), sūnus Jonas (1925), anūkė Danutė (1937);  Žindulienė Elena (1910), jos sūnus Juozas (1942).

7. Girčys Juozas (1913), žmona Elena (1918), duktė Julija (1942), motina Leonorija (1888), sesuo Adelė (1922).

8.Kavaliauskas Jonas(1877), žmona Domicėlė (1874), samdinė Tunkevičiūtė Antanina (1923)      

9. Kavaliauskas Justinas (1892), žmona Anelė (1902), dukros: Veronika (1924), Marytė (1928), Zofija (1930), Elvyra (1932), Adelė (1934), sūnūs: Justinas (1939), Antanas (1941).

10. Kralikaitė Marijona (1919), motina Emilija (1874).

11. Kralikas Antanas (1889), žmona Ona (1904), sūnus Antanas (1939), duktė Anelė (1941).

12. Kralikas Balys (1882), žmona Natalija (1889), duktė Aldona (1926),sūnus Antanas (1928)

13. Kralikas Juozas (1910), žmona Ona (1911), duktė Nijolė (1941), motina Veronika (1886), brolis Vytautas (1924), samdinė Palivonaitė Ona (1922).

14. Kralikas Vincas (1900), motina Emilija (1876), sesuo Rozalija (1902).

15. Kralikienė Petronelė (1877), duktė Bronė (1924).

16. Marcinkevičius Antanas (1870), žmona Ona (1870), sūnus Juozas (1921), augintinė Marcinkevičiūtė Vinslovija (1927).

17. Marcinkevičius Balys (1913), žmona Valerija (1913), dukros: Ona (1938), Janina (1940), motina Emilija (1878).

18. Marcinkevičius Vincas (1882), sūnus Karolis (1924), sesuo Veronika (1896).

19. Padolskis Bronius (1900), žmona Elena (1900), duktė Ona (1930), sūnus Jonas (1931).

20. Prascienius Antanas (1912), motina Angelė (1874), brolis Petras (1916), teta Prascienytė Konstancija (1865), samdiniai: Kralikaitė Leonorija (1892), Tulys Marinas (1931).

21. Rimelis Balys (1874), žmona Emilija (1872), duktė Marytė (1917).

Rimelis Jonas (1914), žmona Malvina (1921), duktė Ona (1942).

22. Rimelis Norbertas (1885), žmona Malvina (1890), dukros: Ona (1916), Veronika (1926), sūnūs: Petras (1917), Romualdas (1930), Vytautas (1931).

23. Ruzgus Balys (1879), žmona Anastazija (1888), duktė Vinclovija (1928).

24. Vainiūnas Jonas (1878), žmona Konstancija (1897), sūnus Jonas (1923).

 

                                 Baršėnų  II  kaimas

 

1. Baranova Marija (1918), sūnus Ivanas (1937).

2. Didelis Petras (1905), žmona Eleonora (1898), podukra Skvarnavičiūtė Eugenija (1925). 

3. Fominas Izidorius (1911), žmona Oksana (1919), duktė Marija (1942).

4. Fominas Juda (1864), žmona Anastasija (1875), dukros: Ustinija (1921), Domna (1927), sūnūs: Josifas (1928), Ivanas (1932).

5.Ivanovas Danila(1877),žmona Matriona(1888), sūnus Pankratijus (1924), motina Ana(1852)

6. Ivanovas Ignatas (1907), žmona Ekaterina (1910), duktė Lukerija (1941).

7. Kilbauskas Juozas (1914), žmona Jefimija (1917), duktė Ona (1936), sūnus Kostas (1942).

8. Klabys Adomas (1885), žmona Ona (??), sūnūs: Izidorius (1917), Alfonsas (1928), duktė Marytė (1924), uošvė Stašelienė Ona (1842).

9. Klabys Jonas (1903), žmona Ona (1901), dukros: Adelė (1934), Albina (1936), sūnus Adolfas (1938), motina Karolina (1877).

10. Klabys Kazys (1894), žmona Barbora (1878), duktė Ulijona (1918).

11. Kralikas Juozas (1912), žmona Tamira (1917), sūnūs: Jonas (1937), Petras (1939).

12. Krukauskas Ambraziejus (1905), žmona Stasė (1905), sūnus Zenonas (1937), motina Ona (1882), seserys: Veronika (1913), Ona (1919).

13. Marcinka Antanas (1889), žmona Uršulė (1902), dukros: Elena (1924), Antanina (1930), Veronika (1936), Salomėja (1937), sūnus Antanas (1938).

14. Milaknis Vladas (1898), žmona Uršulė (1888), duktė Antanina (1927), sūnūs: Adolfas (1927), Antanas (1932).

15. Plikelis Jonas (1904), žmona Emilija (1907), sūnūs: Petras (1928), Povilas (1935), Stasys (1937), motina Klabienė Ona (1877).

16. Verslovas Antanas (1912), žmona Veronika (1920), duktė Aldona (1942), samdinė Plikelytė Marytė (1934).

17. Verslovas Jonas (1910), žmona Anastazija (1917), sūnus Vytautas (1937).

18. Žebeliauskas Adomas (1890), žmona Ona (1890), sūnūs: Jonas (1923), Bronius (1926), Antanas (1933), duktė Ksavera (1928).

 

 

                                          Baršėnų  III  kaimas

 

1. Driskienė Anastazija (1906), dukros: Stefanija (1929), Valerija (1930), Genovaitė (1937), sūnus Valentinas (1930), samdinys Šnioka Stasys (1920).

2. Driskius Marinas (1913), motina Teklė (1884), sesuo Anastazija (1910).

3. Driskius Vincas (1876), žmona Emilija (1892), dukros: Antanina (1922), Petronėlė (1924), sūnūs: Vladas (1925), Jonas (1930), Petras (1936).

4. Duklys Jonas (1870), žmona Teofilė (1880), dukros: Karolina (1913), Apolonija (1930), sūnus Vytautas (1929), podukra Šablinskaite Akvilė (1937).

5. Duklys Juozas (1875), žmona Ona (1874), sūnus Antanas (1906), marti Vanda (1907), anūkas Jaunutis (1938), anūkė Danguolė (1942).

6. Duklys Petras (1866), žmona Marijona (1884), sūnus Petras (1930), duktė Adelė (1931);

Kavaliauskienė Elena (1917), sūnūs: Juozas (1938), Algis (1942).

7. Indrulionis Petras (1908), žmona Veronika (1913), dukros: Genė (1937), Stasė (1941), sūnus Jonas (1941), motina Driskiuvienė Emilija (1884), Driskiūtė Tamira (1911).

8. Juknienė Leonorija (1908), sūnus Jonas (1933).

9.Karevičius Justinas(1907), žmona Ona(1917), sūnus Algirdas(1938),motina Veronika(1876)

10. Katkauskas Albertas (1887), žmona Uršulė (1872), sūnus Izidorius (1932).

11. Katkauskienė Ona (1895), sūnūs: Albinas (1923), Antanas (1925).

12. Kaupas Antanas (1917), žmona Anelė (1913), dukros: Regina (1934), Zita (1937).

13. Kazanavičienė Elena (1900), sūnūs: Motiejus (1925), Zenonas (1932).

14. Kazanavičius Edvardas (1884), žmona Anastazija (1884), sūnūs: Antanas (1912), Petras (1914), Juozas (1929), Adolfas (1932), duktė Leonorija (1927).

15. Kazanavičius Petras (1880), žmona Ona (1885), duktė Apolonija (1925), sūnūs: Romualdas (1927), Bronius (1932).

16. Kazanavičius Petras (1900), žmona Ona (1898), sūnūs: Juozas (1922), Albinas (1931).

17. Kolosovas Luka (1870), žmona Zinaida (1878), sūnūs: Ivanas (1911), Andrejus (1927), duktė Praskovja (1917).

18. Kralikaitė Anastazija (1899), dukros: Emilija (1928), Ona (1932), Rozalija (1936), Aldona (1938), sūnus Albinas (1934), sugyventinis Katkauskas Vladas (1902).

19. Kralikas Antanas (1901), žmona Eleonora (1877), sūnus Julius (1929), duktė Stasė (1930).

20. Kralikas Jonas (1912), žmona Emilija (1918), sūnus Stasys (1937).

21. Kralikas Juozas (1899), žmona Ona (1905), sūnūs: Vilius (1930), Vytautas (1932).

22. Kralikas Juozas (1900), žmona Ona (1905), dukros: Bronė (1928), Aldona (1932), sūnus Juozas (1937).

23. Kralikas Vincas (1878), žmona Ona (1891), dukra Ona (1921), anūkė Valė (1939).

24. Kralikienė Rozalija (1897), sūnus Albinas (1921).

25. Kurlavičius Jonas (1878), žmona Konstancija (1886), sūnus Jonas (1913), dukros: Karolina (1921), Ona (1927).

26. Kurlavičius Justinas (1869), žmona Domicėlė (1882), sūnus Jonas (1909).

27. Kurlavičius Petras (1890), žmona Karolina (1882), sūnus Antanas (1915), samdinė Pipinienė Veronika (1917). 

28. Kurlavičius Vladas (1862), žmona Karolina (1869); žentas Abrederis Petras (1918), žmona Apolonija (1913), samdinė Abrederytė Sofija (1927).

29. Marcinka Norbertas (1889), žmona Uršulė (1900), sūnūs: Petras (1922), Jonas (1928), Julius (1933), duktė Marytė (1920), uošvė Katkauskienė Veronika (1872).

30. Šlamas Kostas (1886), žmona Adelė (1888), sūnus Alfonsas (1922), Kralikienė Ona(1868)

31. Tumaševičius Juozas (1882), žmona Viktorija (1884).

32. Ubeika Liudvikas (1899), žmona Izabelė (1899), sūnūs: Pranas (1924), Antanas (1931), duktė Valė (1936), uošvė Skirelienė Karolina (1852).

33. Zupkova Agafija (1886).

 

                                   Baziliškio  kaimas

 

1. Danys Juozas (1895), žmona Ona (1909), sūnūs: Petras (1927), Pranas (1931), Antanas (1935), Vladas (1939).

2. Kišūnas Juozas (1914), žmona Stefanija (1911), sūnus Pranas (1932), tėvas Juozas (1878), motina Stefanija (1862);  Martinėnienė Veronika (1907), sūnus Jonas (1929).

3.Leitonas Kazys (1905), žmona Stefanija (1910), sūnūs: Pranas (1934), Bronius (1935), duktė Genė (1941).

4. Mekšėnas Petras (1897), žmona Ona (1897), sūnūs: Jonas (1923), Alfonsas (1932), Aloyzas (1938), dukros: Lucija (1927), Zofija (1935).

5. Mekšėnas Vincas (1899), žmona Ona (1903), sūnus Antanas (1922), duktė Elena (1923).

6. Šakalys Jonas (1890), žmona Ona (1908), sūnūs: Antanas (1930), Alfonsas (1940), dukros: Genė (1935), Elena (1938), Irena (1942), Ona (1942).

7. Širvys Benediktas (1879), žmona Veronika (1886), sūnūs: Lionginas (1924), Povilas(1927).

8. Šiukšta Vladas (1912), žmona Ona (1917), duktė Lucija - Gražina (1939).

 

                                         Bebrinkos  kaimas

 

1. Balčiūnas Steponas (1908), žmona Ona (1913), dukros: Lucija (1933), Veronika (1937).

2. Januškevičius Juozas (1873), žmona Marija (1904), posūnis Kviliūnas Petras (1937), žemė 7,91 ha.

3. Juškytė Lucija (1907), sūnus Jonas (1926); žemė 3,83 ha.

4. Knezys Antanas (1875), žmona Marijona (1888), duktė Teklė (1925), sūnūs: Povilas (1927), Albertas (1930), Petras (1931),  žemė 7,54 ha.

5. Kuzminovas Ivanas (1870), žmona Marfa (1887), sūnūs: Artiomas (1927), Terentijus (1933), žemė 12,86 ha.

6. Kuzminovas Nikita (1874), žmona Agafja (1900), duktė Aglikerija (1924), sūnūs: Porfirijus (1928), Antonas (1939); žemė 7,93 ha.

7. Kuzminova Ana (1886), sūnus Petras (1909), marti Zinaida (1919), anūkė Marfa (1937), anūkas Dionisijus (1941).

8.Kuzminova Kilikėja (1904), dukros: Solonija (1928), Agafja (1932), sūnus Dionisijus(1933)

9. Kuzminova Tatjana (1904), sūnūs: Ivanas (1920), Ignatas (1924), Laurencijus (1925), Afanasas (1928).

10. Kviliūnas Juozas (1893), žmona Elena (1893), sūnus Steponas (1923), duktė Vanda (1925), žemė 4,75 ha.

11. Larionova Darja (1895), sūnūs: Feodoras (1920), Pavelas (1922), dukros: Irina (1933), Vera (1934), žemė 8,19 ha.

12. Markovas Andrejus (1905), žmona Marija (1912), dukros: Ulita (1937), Fivanija (1939), sūnus Ivanas (1938).

13. Pelutis Petras (1898), žmona Teklė (1905), sūnūs: Pranas (1936), Steponas (1937), Stasys (1941).

14. Šcetilnikovas Benediktas (1882), žmona Efrosinja (1892), dukros: Matriona (1927), Nina (1935), sūnus Ivanas (1938); žemė 11,47 ha.

15. Šedys Mykolas (1898), žmona Liudvika (1904), dukros: Bronė (1925), Elena (1928), Genė (1941), sūnūs: Jonas (1928), Petras (1942).

16. Trumpa Vincas (1885), žmona Barbora (1899), dukros: Viktorija (1930), Valerija (1931), Apolonija (1933); žemė 7,14 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Balčiūnas Antanas - 3,28 ha, Balčiūnas Jonas - 4,65 ha, Balčiūnas Kazys - 7,10 ha, Danys Jonas - 3,82 ha, Idienė Monika - 4,09 ha, Kuzminovai Ivanas ir Kiprijonas - 16,94 ha, Kuzminovas Jonas - 15 ha, Šedys Ignas - 8,74 ha, Šedys Kazys - 3,82 ha, Trumpienė Ieva - 4,64 ha.

 

                                   Bieliūniškio   vienkiemis

 

1. Šedys Antanas (1897), žmona Albina (1903), sūnūs: Bronius (1928), Vytautas (1930), motina Agota (1874), brolis Pranas (1912).

2. Šedys Jokūbas (1902), sesuo Anelė (1900), samdinė Seibutytė Sofija (1926).

3. Šedys Pranas (1871), žmona Anelė (1877), duktė Emilija (1902), sūnūs: Alfonsas (1907), Jonas (1910), Pranas (1921), samdiniai: Macijauskaitė Marija (1910), Žilys Vytautas (1927).

 

                                  Bučiūnų  kaimas  

 

1. Baranauskienė Marijona (1910), vyras  Baranauskas Karolis (1921), samdinys Ramanauskas Bronius (1926).

2. Bieliūnas Jonas (1877), žmona Elžbeta (1887), augintinė Magylaitė Julija (1926).

3. Cvetkovas Vasilijus (1897), žmona Marija (1902), sūnūs: Mitrofanas (1926),Jurijus (1927),        Ivanas (1936), samdinys Charčenkovas Mikėjus (1915).

4. Gerasimovas Kondratas (1880), žmona Eudokija (1880), sūnūs: Nifondijus (1908), Fiodoras (1914), Elizaras (1916), dukros: Julija (1923), Aleksandra (1925), marti Feodora (1919), anūkas Jefimas (1942).

5, Irlikis Antanas (1890), motina Uršulė (1870).

6. Irlikis Ignas (1885), žmona Ona (1889), duktė Eleonora (1921), sūnus Vladas (1924).

7. Kamenščikovas Jerofejus (1903), žmona Elizaveta (1898), sūnūs: Vasilijus (1937), Mefodijus (1938), duktė Irina (1941).

8. Kišūnas Stasys (1872), žmona Marijona (1886), dukros: Agota (1918), Teklė (1920), Elena (1927); Krapas Steponas (1922), siuvėjas.

9. Komka Juozas (1892), žmona Teklė (1905), dukros: Ona (1925), Valerija (1927), Malvina (1928), Irena (1932), Janina (1941).

10. Krasauskas Jonas (1904), žmona Konstancija (1901), sūnus Vytautas (1924).

11. Kviliūnas Antanas (1912), žmona Anelė (1909), dukros: Veronika (1935), Zita (1940), motina Petronėlė (1880), uošvė Macijauskienė Barbora (1870).

12. Kviliūnas Augustas (1878), žmona Agota (1888), sūnūs: Stasys (1916), Jonas (1921), duktė Lucija(1931); Kviliūnas Liudvikas (1913), žmona Emilija (1912), sūnus Vytautas(1939)

13. Kviliūnas Izidorius (1905), žmona Eleonora (1908), dukros: Genovaitė (1937), Valė (1940), motina Angelė (1882).

14. Kviliūnas Jonas (1878), sūnus Juozas (1913), duktė Marytė (1928).

15. Kviliūnas Jonas, Juozo (1889), žmona Ona (1902), sūnūs: Albertas (1926), Albinas (1928), duktė Stasė (1936), sesuo Anelė (1881).

16. Kviliūnas Juozas (1888), žmona Emilija (1895), sūnūs: Juozas (1920), Albinas (1928), duktė Bronė (1922).

17. Kviliūnas Kazys (1894), žmona Anelė (1902), dukros: Veronika (1926), Monika (1927), sūnus Anicetas (1936).

18. Kviliūnas Mykolas (1896), žmona Teresė (1896), sūnūs: Antanas (1929), Aloyzas (1931), augintinė Kviliūnaitė Ona (1929).

19. Kviliūnas Petras (1902), žmona Julija (1898), dukros: Eleonora (1931), Alfonija (1940), sūnūs: Bronius (1933), Pranas (1935), uošvė Navikienė Julija (1861).

20. Kviliūnas Steponas (1908), žmona Akvilė (1908).

21. Kviliūnienė Emilija (1887), vyras Pauliukas Vaclovas (1899), sūnūs: Kviliūnas Jonas (1911), Pauliukas Vladas (1922);  Gireišis Albertas (1921), mokytojas.

22. Kviliūnienė Ieva (1894), sūnus Jurgis (1922).

23. Kviliūnienė Teofilė (1905), duktė Janina (1934);  Rakauskas Pranas (1891).

24. Macijauskas Ignas (1897), motina Uršulė (1877), seserys: Kotryna (1909), Ona (1912),

25. Macijauskas Jonas (1883), žmona Ona1887) dukros: Marija (1918), Zofija (1920), Ona (1923), Apolonija (1928), Emilija (1933), sūnus Juozas (1930), motina Antanina (1857).

26. Macijauskas Juozas (1896), žmona Elžbeta (1898), sūnūs:Jonas (1923), Alfonsas (1928), Pranas (1931).

27. Macijauskas Petras (1889), žmona Izabėlė (1894), dukros: Genovaitė (1920), Ona (1921), Emilija (1924), Stefanija (1925), sūnūs: Mečislovas (1931), Feliksas (1937).

28.Macijauskas Petras(1902),žmona Paulina(1910),dukros:Elena(1932)Ona(1934),Teklė(1942 

29. Macijauskas Vincas (1904), žmona Anelė (1915).

30. Macijauskienė Elžbieta (1897), sūnūs: Povilas (1925), Albinas (1927), Vilius (1933), Romualdas (1935), dukros: Teklė (1929), Marytė (1931).

31. Mainelis Jonas (1908), žmona Vinclovija (1906), sūnūs: Adolfas (1931), Balys (1933), Antanas(1933), Jonas(1941), duktė Aldona(1941), motina Petronėlė (1870), sesuo Ona (1900)

32. Mainelis Kazys (1881), žmona Angelė (1887), dukros: Ona (1921), Veronika (1923), Teklė (1926), Bronė (1928), žentas Kviliūnas Albertas (1915), žmona Marijona (1916); svainė Kazlėnaitė Ona (1886).

33. Paškevičius Petras (1885), žmona Ieva (1895), duktė Valė (1928), sūnūs: Edvardas (1930), Juozas (1933).

34. Petruchinienė Vasilisa (1885), sūnūs: Feofimas (1919), Abraomas (1921), Minajus (1932), duktė Pulcherija (1926).

35. Pūgžlys Stasys (1888), žmona Karolina (1894), sūnus Alfonsas (1921).

36. Pupelis Kostas (1898), žmona Marcelė (1899), sūnūs: Jonas (1929), Vytautas (1930), Bronius (1932).

37. Rakyta Antanas (1888), žmona Angelė (1897), dukros: Bronė (1926), Ona (1930), Angelė (1933) ; Senda Vitalijus (1919), žmona Veronika (1922).

38. Roščenkovas Savelijus (1900), motina Eudokija (1882), broliai: Ivanas (1913), Nikiforas (1915), sesuo Zinaida (1920).

39. Stočkus Jurgis (1903), žmona Anelė (1907), dukros: Ona (1938), Regina (1940), Valė (1941), uošvė Stočkuvienė Marijona (1872).

40. Stočkus Kostas (1884), žmona Ieva (1882), duktė Ona (1914).

41. Šeduikis Juozas (1888), žmona Ona (1893), sūnus Vladas (1921).

42.  Šeduikis Petras (1894), žmona Teklė (1897), dukros: Stefanija (1926), Anelė (1930), Bronė (1936), sūnus Jonas (1920).

43. Šimkus Steponas (1898), žmona Vanda (1899), dukros: Janina (1927), Antanina (1930), Emilija (1933), Zita (1937), sūnus Steponas (1940), samdiniai: Irlikytė Veronika (1922), Sapagovas Dmitrijus (1925).

44. Šiukšta Jonas (1915), žmona Valė (1919).

45. Šliominas Agurijonas (1905), žmona Stepanida (1918), duktė Eudokija (1941), motina Agafja (1870), sesuo Marija (1922).

46. Šliominas Ermentijus (1908), motina Ekaterina (1869).

47. Šliominas Petras (1894), žmona Vasilisa (1892), dukros: Anastasija (1920), Marija (1930) , Elisafija (1933), Vera (1934), Feodora (1935), sūnūs: Smeonas (1928), Metodijus (1932),

48. Trumpienė Emilija (1895), dukros: Genovaitė (1922), Anelė (1931), sūnus Alfonsas (1926), motina Agota (1870).

49. Vinžanovas Safronas (1880), žmona Eugenija (1885), sūnūs: Nikiforas (1915), Ipatas (1922), Ivanas (1924), Larionas (1930), dukros: Marina (1917), Anisija (1919).

 

                                      Budriškių  kaimas

1. Černekovas Piotras (1904), žmona Aleksandra (1902), dukros: Efrosinja(1929), Nina(1935)

2. Grigorjeva Apraksima (1889), sūnūs: Ivanas (1921), Grigorijus (1929), samdiniai: Susojeva Pelagėja (1906), Moskaliovas Jonas (1919).

3. Michailovas Ivanas (1887), žmona Aksinija (1895), dukros: Anastasija (1922), Tatjana (1924), sūnus Kuzma (199).

4. Nikulinas Varfolomėjus (1903), žmona Efrosinija (1908).

5. Siniauskas Antanas (1916), žmona Anelė (1911), duktė Eleonora (1935), motina Elena (1870), žemė 6,41 ha.

6. Siniauskas Kazys (1864), dukros: Ona (1914), Marijona (1918), žemė 7,20 ha.

7. Siniauskas Vladas (1892), žmona Marcelė (1900), sūnus Pranas (1920), žemė 8,36 ha.

8. Siniauskienė Ona (1909), dukros: Aldona (1934), Emilė (1935), sūnus Povilas (1942), samdinys Aglinskas Jonas (1921), žemė 11,90 ha.

9. Zaicevas Dementijus (1890), žmona Stepanida (1902), dukros: Stepanida (1927), Varvara (1929), Domna (1931), Elena (1941).

10. Zaicevas Samsonas (1880), žmona Ekaterina (1892), sūnūs: Aleksandras (1924), Spiridonas (1928), Andrejus (1939).

11. Zakšauskas Petras (1901), žmona Veronika (1909), sūnūs: Vytautas (1931), Jonas (1933), Juozas (1937), duktė Janina (1939), uošvė Siniauskienė Agnieška (1866), žemė 10,28 ha.

 

                                       Buniuškių  kaimas

 

1. Adomonis Balys (1890), žmona Otilija (1895), dukros: Antanina (1923), Modesta (1926), sūnus Algirdas (1928).

2. Adomonis Silvestras (1895), žmona Ona (1897), sūnūs: Romualdas (1927), Jonas (1930), duktė Jarunė (1928), uošvė Valiulienė Ona (1862).

3. Andrejauskas Antanas (1888), žmona Anastazija (1896), duktė Stefanija (1922), uošvė Bagdonienė Uršulė (1860), samdinys Sokolovas Ivanas (1923).

4. Andrejauskas Petras (1879), žmona Anelė (1883), dukros: Anelė (1922), Kostancija(1924).

5. Arcimavičius Balys (1891), žmona Veronika (1891), dukros: Eleonora (1915), Apolonija (1921), sūnūs: Jonas (1916), Petras (1927), samdinys Varna Petras (1928).

6. Arlauskas Izidorius (1878), žmona Mikalina (1888), dukros: Elena (1917), Zofija (1918), sūnus Vytautas (1930), motina Ona (1852).

7. Arlauskas Jonas (1913), žmona Marijona (1917), duktė Zita (1941).

8.Bagdonaitė Elena(1897), brolienė Emilija (1910), jos dukros: Emilė (1934), Kristina(1938) 

9.Bagdonas Petras(1891),žmona Anelė(1893),sūnūs:Jonas(1926),Vincas(1927)Algirdas(1932)

10. Balčiūnas Jonas (1892), žmona Julija (1908), dukros: Julija (1920), Rože (1926), sūnus Juozas (1928).

11. Balčiūnas Juozas (1875), žmona Uršulė (1882), sūnus Juozas (1919).

12. Balčiūnienė Anelė (1893), duktė Marytė (1927), sūnus Antanas (1932).

13. Galvelytė Marijona (1894), motina Galvelienė Viktorija (1867).

14. Juronas Juozas (1882), žmona Apolonija (1896).

15. Kalvinis Jonas (1919), senelė Putrienė Liba (1867), pusseserė Putraitė Elena (1914).

16. Kazanavičius Anicetas (1904), žmona Klementina (1912), sūnūs: Juozas (1936), Petras (1937), Rimgaudas (1939), motina Elžbeta (1870), samdiniai: Guobaitė Emilė (1918), Gudonis Albinas (1927), Marcinka Jonas (1925).

17. Kazlauskas Juozas (1884), žmona Konstancija (1886), duktė Valė (1920).

18 Kylius Jonas(1907),žmona Ona(1908),duktė Danutė(1939),uošvis Kišūnas Augustas(1870)

19. Kišūnas Balys (1896), žmona Emilija (1892), sūnus Antanas (1924), dukros: Albina (1926), Giedrė (1929), Irėna (1931).

20. Kišūnas Balys (1919), motina Anelė (1887).

21. Kišūnas Pranas (1888), žmona Emilija (1894), duktė Bronė (1920), sesuo Petronėlė(1887)

22. Kišūnas Vaclovas (1897), žmona Elena (1904), dukros: Eleonora (1930), Laimutė (1937), sūnus Žymantas (1941), tėvas Antanas (1872).

23. Kudriašovas Finogėjus (1910), žmona Ana (1916), sūnus Seforijus (1938), tėvas Timofejus (1860), motina Vasilisa (1880), sesuo Marija (1909), jos duktė Sofija (1941).

24.Kudriašovas Ivanas(1905), žmona Aksinja(1904),sūnūs: Grigorijus (1931), Makaras(1935)

25. Kudriašovas Timofejus (1915), žmona Ana (1915), sūnūs: Minajus (1929), Eustachijus (1942), sesuo Efrosinja (1898); Kudriašovas Kirilas (1907), žmona Marfa (1919).

26. Kulikauskas Juozas (1891), žmona Veronika (1872), duktė Vitalija (1925);

Bagackas Antanas (1912).

27. Lapienis Justinas (1882), žmona Teofilė (1886).

28. Lukošiūnas Antanas (1891), žmona Ona (1897), sūnusApolinaras (1927), duktė Stasė (1928), uošvė Kišūnienė Domicėlė (1872).

29. Malinauskas Mykolas (1890), žmona Cecilija (1887), sūnus Jonas (1914), duktė Apolonija (1922).

30. Padolskis Juozas (1900), žmona Elena (1901), sūnus Aloyzas (1935), dukros: Elena (1934), Stasė (1937), Apolonija (1939), Aldona (1941).

31. Pčelinas Jakimas (1901), žmona Antonina (1911), sūnūs: Cmilijonas (1933), Terentijus (1935), duktė Pulcherija (1934),

32. Pestinis Juozas (1876). žmona Adelė (1899), sūnūs: Julius (1927), Albertas (1930), Vytautas (1932), Juozas (1934), dukros: Marytė (1937), Eugenija (1939).

33. Sinica Pavelas (1891), žmona Eudokija (1896).

34. Šlamas Povilas (1911), žmona Uršulė (1908). sūnus Antanas (1937), svainė Putraitė Emilija (1907).

                                        Burokiškio  vienkiemis

 

Masiulis Vladas (1890), žmona Ona (1920), sūnus Alfonsas (1941), karo belaisvis Zamalijevas Magometas (1913).    

      

                                        Busiškio  kaimas

 

1. Nemickas Valentinas (1908), žmonaVeronika (1909), duktė Janina (1940), tėvas Jeronimas (1875).

2. Smalinskienė Emilija (1907), sūnus Rimantas (1940), duktė Aldona (1942), samdiniai: Blaževičius Mykolas (1924), Kazanavičiūtė Valė (1927),

3. Stašys Jonas (1876), žmona Ona (1882), giminaitė Matuzonienė Emilija (1880).

Stašys Mykolas (1904), žmona Salomėja (1902), sūnūs: Jonas (1936), Julius (1938).

4. Širvys Balys (1908), žmona Ona (1912), duktė Irena (1941).

Širviene Anastazija (1887), dukros: Ona (1925), Bronė (1928).

5. Širvys Petras (1908), žmona Eleonora (1909).

Širviene Ona (1870), sūnus Balys (1915), duktė Adelė (1922).

 

                                         Butkūnų   kaimas

 

1. Alasevičius Juozas (1871), žmona Ona (1878), duktė Teklė (1920).

Alasevičius Jonas (1904), žmona Vlada (1910).

2. Baranova Feodora (1878), dukros: Stepanida (1916), Uljana (1927), Marfa (1931).

3. Bražionis Antanas (1903), žmona Marijona (1904), dukros: Danutė (1937), Rimutė (1939).

4. Ignatjevas Jegoras (1862), žmona Ana (1896).

5. Ivanovas Istifėjus (1880), žmona Maura (1883), dukros: Klaudija (1924), Polina (1925), sūnūs: Jefimas (1926), Vlasas (1931), Vasilijus (1934).

6.Jakovlevas Malafėjus(1870), sūnus Fedotas(1906), duktė Efimija(1912),anūkė Marija(1934)

7. Kovaleva Aksinija (1862), samdinys Vinžanovas ?? (1922).

8. Kovalevas Aleksandras (1884), žmona Tatjana (1900), duktė Ana (1926), sesuo Matvejeva Ana (1883).

9.Kovalevas Feoktistas(1913), žmona Irina(1914), sūnus Grigorijus(1935),duktė Taisija(1939)

10. Kovalevas Piotras (1914), žmona Marija (1915), duktė Uljana (1935), sūnus Ivanas(1941).

11.Kovaliovas Semionas(1912),žmona Vassa(1921),duktė Marija(1940),sūnus Pavelas(1941)

12. Kovaliovas Timofejus (1870), žmona Aksinija (1892), dukros: Vera (1926), Darja (1928), Eudokija (1930); Potapova Ana (1920), jos duktė Aksinija (1941).

13. Kostiuchovas Epifanas (1888), žmona Agripina (1885), sūnus Piotras (1920), našlaitis Gaurilovas Semionas (1926).

14. Kurakinas Markėjus (1887), žmona Zinaida (1900), sūnūs: Filimonas (1923), Aksinijus (1924), Sergejus (1929), Feodoras (1930), Ivanas (1936), duktė Fivonija (1938). 

15. Kuznecova Matriona (1888), duktė Agafja (1912).

16. Nikitinas Ivanas (1877), duktė Zinaida (1921), sūnus Laurentijus (1923).

17. Nikitinas Matvėjus (1905), žmona Ana (1910), sūnūs: Jemeljanas (1935), Timofejus (1936), Nikiforas (1937), Ivanas (1939), Charisanas (1942), duktė Marija (1940).

18. Nikitinas Piotras (1902), žmona Aleksandra (1909), dukros: Lukija (1929), Efrosinja (1936), sūnūs: Timofejus (1932), Nikolajus (1934), Ivanas (1938), Afanasas (1940), Dementijus (1941).

19. Nikitinas Timofejus (1872), brolis Timofejus (1877).

20. Nikonova Tatjana (1902), sūnūs: Piotras (1928), Sergejus (1934), dukros: Irina (1935), Stepanida (1937).

21. Nikonovas Juda (1872), žmona Fiokla (1890), dukros: Eudokija (1925), Feodosija (1935), Marfa (1938), Aksinja (1942), sūnūs: Makaras (1928), Matvejus (1931), Maksimas (1933).

22. Nikonovas Nemnovas (1888), žmona Kilikėja (1891), sūnūs: Georgijus (1924), Nikiforas (1932), Ivanas (1933), dukros: Ekaterina (1923), Klaudija (1937), Jefasija (1940).

23. Nikonovas Olimpijus (1886), žmona Ana (1898), sūnus Varfolomėjus (1926);

Petruchina Ana (1886).

24. Nikonovas Semionas (1874), žmona Agafija (1892), sūnūs: Charitonas (1921), Artiomas (1931), dukros: Kilina (1924), Marfa (1927); Nikonovas Ignatas (1913). žmona Agafja (1920)

25. Patašovas Fedotas (1905), žmona Marija (1906), duktė Vasilisa (1933), motina Cvetkova Eudokija (1880).

26. Sapagovas Larionas (1880), žmona Anastasija (1890),sūnūs:Feoktistas (1918),Dmitrijus (1925)Larionas(1929),Ivanas(1930),dukros: Marfa(1922), Aleksandra(1923),Jepraksija(1935).

27. Sapagovas Maksimas (1916), žmona Antonina (1912), sūnus Jegoras (1936), dukros: Zoja (1937), Ana (1941).

28. Sapagovas Manuilas (1895), žmona Ulita (1912), dukros: Natalija (1933), Marija (1936), sūnūs: Ivanas (1938), Michailas (1942), sesuo Kilikėja (1926).

29. Sapagovas Stepanas (1905), žmona Zinaida (1907), dukros: Frasenija (1931), Ana (1937), Elisaveta (1938), sūnūs: Vasilijus (1933), brolis Antonas (1914), giminaitė Sapogova Fivonija (1910), jos duktė Antonina (1932).

30. Smirnovas Ivanas (1905), žmona Fiokla (1909), dukros: Zoja (1922), Nadežda (1925), Ana (1938), Marija (1941), sūnus Michailas (1934).

Venediktovas Akakijus (1904), žmona Irina (1905), duktė Klaudija (1935).

31. Smirnovas Larionas (1881), žmona Eudokija (1895), dukros: Jekaterina (1922), Agafja (1927), Maranija (1929), sūnus Afanasas (1923); Paškevičiūtė Antanina (1907), mokytoja.

 

32. Šeršniovas Afanasas (1872), žmona Anisija (1890), sūnūs: Foma (1910), Antonas (1932), Mefodijus (1933), dukros: Ana (1923), Polina (1927), Anfisa (1930), Jekaterina (1935).

33. Šliominas Afanasas (1904), žmona Tatjana (1907), dukros: Elena (1936), Jekaterina (1937) Olga )1939);  Kovaliova Melanija (1908), jos duktė Varvara (1934).

34. Špakovas Michailas (1862), žmona Aksinja (1878), sūnus Nestoras (1912);

Špakova Anastasija (1918), dukros: Raisa (1939), Efrosinja (1941),

Špakovas Ivanas (1914), žmona Praskovja (1917).

35. Terechovas Aleksandras (1882), žmona Darja (1890), sūnūs: Kirilas (1926), Fadejus (1928), Ivanas (1929), Filimonas (1933), dukros: Eudokija (1931), Jegorova Matriona (1918), jos sūnus Kalina (1937).

36. Timofejevas Kuzma (1878), duktė Natalija (1925), sūnus Samsonas (1926).

37. Vasiljevas Tarasas (1867), žmona Lukerija (1880), sūnus Matvejus (1911).

 

                                          Cegelnės   vienkiemis

 

Buidovas Parfionas (1868), žmona Eudokija (1878), sūnus Markas (1910);

Buidovas Aleksandras (1904), žmona Matriona (1908), sūnūs: Jakovas (1931), Gaurila (1933), Grigorijus (1935), Aleksandras (1937).

 

                                         Cukriniškio  vienkiemis

 

1.Kolosovas Jefremas(1885),žmona Ekaterina(1890),sūnūs:Nikolajus (1918), Varijonas(1920)

2. Rublis Martynas (1901), žmona Karolina (1909), duktė Zenta (1923), žemė 31,98 ha.

 

                                          Dačiūnų   kaimas

 

1. Danys Pranas (1897), žmona Veronika (1900), sūnus Juozas (1925), dukros: Veronika (1926), Kazimiera (1928), Ona (1936).

2.Galvelis Kazys (1905), žmona Emilija (1911), sūnus Petras (1937), motina Cecilija (1878).

3. Jukna Juozas (1880), žmona Karolina (1898), sūnus Pranas (1923), duktė Birutė (1929).

4. Juknienė Marijona (1898), sūnūs: Julius (1924), Romualdas (1935), dukros: Irena (1928), Ona (1930).

5. Juknienė Uršulė (1894), marti Ona (1914), anūkė Aldona (1937).

6. Kelečiuvienė Karolina (1908), duktė Pupelytė Eleonora (1930).

7. Matiukas Kazys (1877), žmona Elena (1897), dukros: Genė (1923), Anelė (1926), Salomėja (1928), Veronika (1932), Vlada (1934), sūnus Kazys (1930).

8. Pupelienė Ona (1872), sūnus Jonas (1912), duktė Marijona (1915).

9.Pupelienė Veronika(1910),dukros:Valė(1931),Zofija(1935),samdinys Stočkus Marinas(1919

10. Pupelis Antanas (1898), žmona Emilija (1900), sūnus Stasys (1925), dukros: Stefanija (1931), Liudvika (1934), motina Marijona (1860),

11. Pupelis Jonas (1897), žmona Akvilė (1902), sūnus Petras (1924), dukros: Akvilė (1928), Julija (1930), Elena (1932), Genė (1934).

12. Pupelis Justinas (1901), žmona Uršulė (1901), dukros: Janina (1931), Stasė (1932), sūnūs: Vytautas (1933), Ignas (1937).

13. Pupelis Kasparas (1910), žmona Ona (1907), sūnus Gintautas (1936), teta Ezerskienė Angelė (1880).

14. Pupelis Vladas (1909), žmona Stefanija (1910), dukros: Genė (1937), Bronė (1942).

15. Stanulevičius Jonas (1891), žmona Elena (1897), sūnūs: Jonas (1922), Vitoldas (1927), Zigmantas (1933), duktė Genovaitė (1929).

16. Stočkus Bronius (1918), žmona Bronė (1917), duktė Zita (1940), motina Karolina (1882), brolis Leonas (1928).

17. Stočkus Ignas (1903), žmona Grasilda (1888).

 

                                        Degučių  kaimas

 

1. Bagdonas Petras (1901), žmona Cecilija (1899), sūnūs: Zenonas (1924), Izidorius (1926), Petras (1932), Jonas (1932), duktė Valerija (1934).

2. Balaška Jonas (1854), dųkros: Veronika (1900), Emilija (1914).

3. Bartkevičius Jonas (1908), žmona Anelė (1908), sūnūs: Stasys (1934), Vytautas (1936).

4. Karinauskas Pranas (1906), žmona Teklė (1910), duktė Genovaitė (1931), sūnus Alfonsas (1935), tėvas Mykolas (1865), motina Justina (1877).

5. Kazlauskas Petras (1905), žmona Agota (1909), dukros: Valerija (1934), Irena (1937).

6. Kralikas Juozas (1870), žmona Ona (1878).

7. Kralikas Vincas (1909), žmona Ona (1913), duktė Gražina (1940), sūnus Romualdas (1941), samdinys Dainys Petras (1924).

8. Krasauskas Aleksandras (1871).

9. Kubilius Jonas (1880), žmona Veronika (1889), sūnus Juozas (1932).

10. Lukošiūnas Antanas (1883), žmona Marijona (1889), sūnus Vytautas (1922).

11. Lukošiūnas Vincas (1901), žmona Valerija (1908), sūnūs: Albertas (1932), Jaroslavas (1938), duktė Stefanija (1938).

12.Maslauskas Vincas(1898), žmona Viktorija(1901), sūnūs: Vytautas (1928), Alfonsas(1930) 

13. Mekšėnas Antanas (1892), žmona Agota (1887), sūnūs: Antanas (1920), Juozas (1929), duktė Valerija (1926).

14. Mekšėnas Juozas (1897), žmona Ona (1880), sūnus Juozas (1928).

15. Mekšėnas Norbertas (1887), žmona Ona (1894), sūnus Stasys (1927).

16. Mekšėnas Petras (1889), žmona Veronika (1903).

17. Milevičienė Paulina (1872).

18. Navickas Balys (1899), žmona Aleksandra (1900), duktė Birutė (1932), samdinys Dainys Vincas (1921).

19. Nevelskis Juozas (1879), žmona Uršulė (1881), pusbrolis Guogis Antanas (1919).

20. Nevelskis Mykolas (1870), žmona Grasilda (1900), sūnūs: Kazys (1920), Martynas (1923), Adolfas (1938), samdinė Skamarauskaitė Teklė (1925).

21. Stalemekienė Uršulė (1902), dukros: Vanda (1920), Valerija (1924), sūnus Vilius (1927).

22. Strungys Juozas (1920), žmona Veronika (1918), sūnus Antanas (1941), motina Emilija (1880), brolis Leonas (1933).

23. Širvys Bronius (1907), žmona Ona (1914), sūnus Vytautas (1938).

24. Širvys Jonas (1912), žmona Marcelė (1907), duktė Ligija (1923), motina Ona (1870).

25. Urvinis Jonas (1910), žmona Teklė (1921), duktė Lucija (1941).

26. Žuklienė Anelė (1902), sūnus Antanas (1939).

27. Žuklienė Eleonora (1890), dukros: Stasė (1924), Natalija (1937).

28.Žuklienė Teofilė(1913),dukros:Janina(1934),Liudvika(1936),motina Juškienė Uršulė(1882

29. Žuklys Petras (1897), žmona Bronė (1898), duktė Stefanija (1923), samdinė Vaitonytė Bronė (1922).

30. Žuklys Povilas (1884), žmona Stefanija (1904), sūnus Henrikas (1928), dukros: Albina (1930), Adelė (1931), Vitalija (1937).

31. Žuklys Pranas (1881), žmona Veronika (1893), sūnūs: Albertas (1919), Leonas (1923). Julius (1932).

32. Žuklys Vladas (1917), žmona Pranciška (1920).

 

                                                     Degučių   II  kaimas

 

1. Aleksejevas Andrejus (1887), žmona Ofimija (1889), sūnus Timofejus (1929), duktė Marfa (1937), sesuo Natalija (1879).

2. Aleksiejevas Larionas (1880), žmona Melanija (1889), dukros: Irina (1919), Fumaida (1930), sūnūs: Ivanas (1930), Larionas (1932), Tarasas (1940).

3. Aleksejevas Polikarpas (1889), žmona Marija (1886), dukros: Irina (1928), Anastasija (1933), sūnūs: Piotras (1936), Fedosijus (1939), Filimonas (1940).

4. Aleksejevas Polikarpas (1915), motina Frascinija (1871), brolis Piotras (1927), seserys: Zinaida (1925, Strelcova Ana (1914), jos duktė Eugenija (1937).

5. Aleksejevas Sidoras (1887), žmona Agafja (1896), sūnūs: Grigorijus (1921), Aleksandras (1927), dukros: Praskovja (1932), Kapitolina (1934).

6. Beliajeva Irina (1886), dukros: Kulina (1914), Melanija (1917), Maksima (1929), sūnus Foma (1929).

7. Bieliajeva Marija (1878), duktė Pelagėja (1908).

8. Bieliajevas Ivanas (1911), žmona Liuba (1909), sūnūs: Ivanas (1935), Ipolitas (1939), duktė Konstancija (1941).

9. Bieliūnas Juozas (1885), žmona Emilija (1894), dukros: Bronė (1921), Eugenija (1937), sūnus Petras (1929), seserys: Ona (1881), Pranciška (1882).

10. Deksnys Antanas (1901), žmona Emilija (1908), sūnūs: Genutis (1937), Rimantas (1942), duktė Danutė (1939), svainė Stočkutė  Anelė (1910).

11. Jakovlevas Michailas (1887), žmona Olga (1902), sūnūs: Maksimas (1932), Ivanas (1941) dukros: Firanija (1935), Ekaterina (1936).

12. Jukna Benediktas (1889), žmona Emilija (1884), duktė Ona (1921).

13. Jukna Jonas (1894), žmona Anelė (1901), sūnus Albertas (1931).

14. Jukna Vladas (1894), žmona Ona (1907), sūnūs: Bronius (1928), Valentinas (1938).

15. Klyčiovas Andronas (1900), žmona Melanija (1898), dukros: Tatjana (1929), Ana (1937).

16. Krasauskas Jonas (1881), žmona Anelė (1893), uošvė Kviliūnienė Magdalena (1861).

17. Mateika Juozas (1877), žmona Uršulė (1892), sūnūs: Jonas (1914), Antanas (1922), duktė Anelė (1920), brolis Jonas (1904).

18. Mateika Matas (1881), žmona Anelė (1892), sūnus Matas (1927), duktė Anelė (1928), sesuo Ona (1886).

19. Mateika Stasys (1890), žmona Agota (1896).

20. Michailova Darja (1907), dukros: Eudokija (1935), Elena (1938), sūnus Grigorijus (1941),  samdinė Makaleva Irina (1923).

21. Michailovas Jokimas (1905), žmona Pelegėja (1911), dukros: Marfa (1930), Klaudija (1932), Marija (1941), sūnus Ivanas (1938), motina Agafja (1872), sesuo Melanija (1896).

22. Pagirys Mykolas (1887), žmona Teklė (1891), sūnus Edvardas (1921).

23. Pavlova Natalija (1891), dukros: Stepanida (1925), Pasenija (1933), sūnus Aštinijus(1929)

24. Pavlovas Aflamijus (1909), žmona Michalina (1903).         

25. Pavlovas Spiridonas (1907), žmona Ksenija (1914), duktė Raisa (1941), motina Eudokija (1875), sesuo Kiseliova Ana (1913), jos duktė Anfisa (1941).

26. Petrauskienė Ona (1883), sūnus Petras (1917).

27. Seibutienė Konstancija (1907), duktė Rita (1937), sūnus Valentinas (1939), anyta Viktorija (1880).

28. Seibutis Antanas (1883), žmona Ieva (1891), sūnus Vytautas (1923), duktė Monika (1926)

29. Seibutis Benediktas (1892), žmona Ona (1904), sūnus Alfonsas (1930), duktė Ona (1938).

30. Seibutis Ignotas (1887), žmona Marijona (1904), dukros: Bronė (1925), Ona (1926), Adelė(1928), Stefa(1942), sūnus Petras (1939), tėvas Bernardas (1857), motina Ulijona(1862)

31.Seibutis Ignas(1899),žmona Anelė(1904), duktė Elvyra(1941),samdinė Pagirytė Ona(1925)

32. Seibutis Jonas (1867), žmona Kotryna (1877), duktė Elena (1914), sūnus Vladas (1915).

Seibutienė Anelė (1911), sūnūs: Stasys (1934), Algimantas (1939).

33. Seibutis Juozas(1890), žmona Danutė (1896), duktė Nijolė (1939), sūnus Leonardas(1941)

34. Seibutis Juozas (1902), žmona Liudvika (1902), dukros: Otilija (1931), Emilija (1937), Antanina (1940), sūnūs: Antanas (1933), Jonas (1934), Konstantinas (1936).

35. Seibutis Kostas (1882), žmona Uršulė (1893), duktė Marytė (1923).

36. Seibutis Kostas (1887), sesuo Anelė (1885), Deksnytė Emilė (1904).

37. Seibutis Petras (1897), žmona Pranciška (1910), sūnus Aloyzas (1941).

38.Seibutis Tadas(1902),žmona Uršulė(1921),duktė Ona(1941),samdinė Dainytė Emilė(1925)

39. Strielcova Aksinja (1890), sūnus Feodoras (1932).

40. Veiknienė Anastazija (1879).

 

                                 Deksnės   vienkiemis

 

1.Jasinevičius Antanas (1879), žmona Viktorija (1900), dukros: Elena (1922), Veronika(1924)    

2. Jasinevičius Juozas (1889), žmona Adelė (1909), dukros: Janina (1934), Marytė (1939), sesuo Ona (1882), samdiniai: Kazanavičius Vytautas (1929), Ženliauskas Jurgis (1925).

 

                                  Dideliškio   kaimas

 

1. Jegorovas Fedotas (1886), žmona Efrosinija (1901), dukros: Nadežda (1930), Olga (1934), Anastasija (1939), sūnūs: Aleksejus (1931), Ivanas (1932), samdiniai: Aleinikovas Agafonas (1922), Bazoraitė Zina (1917), Gorovniova Feodosija (1915), Gorovniovas Epifanas (1922), Klyčiovas Maksimas (1923), Veselova Eudokija (1918).

2. Kazanavičius Jonas (1864), giminaitė Palenskaitė Teresė (1861), samdiniai: Smalinskas Antanas (1925), Talutienė Eudokija (1920).

3. Majauskas Kostas (1895), žmona Ona (1905), dukros: Kazimiera (1926), Bronė (1930), Aldona(1932),Janina(1934),Konstancija(1936),Nina(1941),sūnūs: Vladas (1928), Jonas(1938)

4. Nemidzienė Uršulė (1871), duktė Vincė (1914), sūnus Bronius (1921), samdiniai: Klyčiovas Leonidas (1925), Pupelytė Eleonora (1928).

5. Pitrėnas Juozas (1891), žmona Juzefa (1905), dukros: Bronė (1921), Elena (1934), sūnūs: Vytautas (1927), Pranas (1930), Rimantas (1935), Petras (1941).

6. Smalinskas Vladas (1901), žmona Emilija (1906), dukros: Ona (1934), Veronika (1936), Genovaitė (1941), sūnus Petras (1938), teta Smalinskaitė Uršulė (1886).

7. Zarakauskienė Emilija (1888), Andrejauskienė Adelė (1910).

 

                                 Dilaukiškio   kaimas

 

1. Aglinskas Jonas (1888), žmona Kotryna (1891), sūnus Povilas (1930), tėvas Jonas (1862).

2.Aglinskas Juozas(1909),žmona Marijona(1910),motina Eleonora(1887),brolis Vincas(1922) 

3. Martinėnas Juozas (1884), žmona Agota (1892), dukros: Angelė (1919), Genė (1930), Marytė (1935).

4. Martinėnas Petras (1870), žmona Agota (1884), sūnus Kazys (1919), marti Marytė (1919).

5. Martinėnas Vaclovas (1883), žmona Ona (1887), dukros: Anastazija (1923), Vanda (1931).

6. Orlova Tatjana (1901), dukros: Nadežda (1933), Klaudija (1940), sūnus Jonas (1938).

7. Pitrėnas Jonas (1889), žmona Agota (1887), sūnus Antanas (1923), dukros: Emilija (1929), Ona (1931).

8. Pukinskienė Teresė (1911), duktė Leokadija (1931), sūnus Romualdas (1938), moša Pukinskaitė Eleonora (1881), samdinys Pitrėnas Viktoras (1908).

9. Siniauskas Antanas (1891).

10.Siniauskas Ignas(1885),žmona Viktorija(1889),duktė Veronika(1924),sūnus Albertas(1928

11. Siniauskienė Marijona (1896), sūnus Bronius (1930).

                                       Dirdų  kaimas

 

1. Aglinskas Povilas (1904), žmona Ona (1910), sūnus Povilas (1936), duktė Regina (1941), motina Barbora (1866).

2. Balčiūnas Antanas (1908), motina Elžbieta (1876).

3. Balčiūnas Balys (1910), žmona Angelė (1912), duktė Genė (1938), samdinė Kazanavičiūtė Viktorija (1910).

4. Balčiūnas Jonas (1904), žmona Bronė (1915), sūnus Alfonsas (1936).

5. Kondratavičius Adolfas (1908), žmona Janina (1910).

6. Ramanauskas Jonas (1889), žmona Eleonora (1903), dukros: Teklė (1924), Stasė (1928), sūnus Alfonsas (1927).

7. Ramanauskas Kazys (1891), žmona Anastazija (1880).

8. Sinkevičius Jonas (1908), žmona Lucija (1909), motina Ona (1871).

9. Stankevičius Petras (1877), žmona Emilija (1905), dukros: Zita (1931), Lucija (1935), sūnūs: Albinas (1933), Bronius (1936), sesuo Emilija (1882).

10. Šeinauskas Aloyzas (1912), žmona Elena (1916).

Jasinevičienė Ona (1897), sūnus Povilas (1915),duktė Jadvyga (1927).

11. Talutis Kazys (1911), žmona Eleonora (1912), duktė Ona (1937).

Talutis Adomas (1877), žmona Marijona (1884), duktė Lucija (1913).

 

                                     Dragiškio   vienkiemis

 

1. Jankūnas Jonas (1895), žmona Adelė (1895), dukros: Teklė (1922), Ona (1929), sūnus Povilas (1928).

2. Jankūnas Kazimieras (1887), žmona Teofilė (1884), sūnūs: Jonas (1922), Bronius (1933), duktė Ona (1926).

3. Seibutis Kasparas (1875), žmona Ksavera (1901), sūnus Vladas (1921), duktė Genė (1931).

 

                                      Dručkų   kaimas

 

1. Didelis Petras (1886), žmona Bronė (1896), duktė Anelė (1923), sūnūs: Pranas (1923), Albertas (1926), Donatas (1934), Leonas (1936), uošvė Urbonienė Ona (1873).

2. Grigorjeva Aleksandra (1881).

3. Grigorjevas Vasilijus (1913), žmona Eudokija (1915), sūnūs: Evdokimas (1935), Ivanas (1937), Piotras (1939), Potapas (1940), duktė Marija (1941), motina Praskovja (1882).

4. Markovas Afanasas (1870), žmona Aksinja (1872), sūnus Ivanas (1912), duktė Marija (1919), anūkas Karpušenkovas Francas (1920).

Markovas Grigorijus (1892), žmona Afimija (1910), sūnus Arkadijus (1933).

5. Markovas Ivanas (1860).

6. Markovas Nikiforas (1907), žmona Melanija (1916), sūnus Arsenijus (1938), dukros: Lidija (1940), Ona (1942).

7.Markovas Trifonas (1902), žmona Stepanida (1920), dukros: Anastasija (1930), Ana (1932), Zinaida (1934), Zoja (1938), Komita (1940), Anfisa (1941), uošvė Nikitina Elizaveta (1872).

8. Michailovas Loginas (1853), žmona Efrosinja (1861);

Michailovas Jakovas (1891), žmona Ksenija (1904), sūnūs: Jefimas (1927), Jevlampijus (1936), dukros: Liuba (1928), Felerata (1931), Ana (1937), Anastasija (1938).

9. Michailovas Ulijonas (1862), žmona Ana (1875);  Michailovas Farafonas (1905), žmona Tatjana (19156), duktė Antonina (1937), sūnūs: Principas (1938), Vasilius (1939).

 10. Sokolovas Samsonas (1903), žmona Agafja (1904), duktė Anastasija (1930), sūnūs: Piotras (1933), Vasilis (1936). 

11. Šeršniovas Ivanas (1863), žmona Ana (1872).

12. Zarenkinas Onufrijus (1906), motina Matriona (1867), brolis Semionas (1913);

Zarenkinas Kirila (1912), žmona Fima (1925).

 

                                    Dumblių   kaimas

 

1. Čelkis Jonas (1865), sūnus Povilas (1918), svainė Pupelytė Uršulė (1880), samdinė Eigminaitė Bronė (1919).

2. Čirpus Antanas (1904), žmona Jadvyga (1914), sūnus Antanas (1938), brolis Jonas (1897), Kadakauskienė Ona (1921).

3. Ezerskis Ignotas (1914), žmona Anelė (1911), duktė Juzefa (1934), sūnus Alfonsas(1937).

4. Kelečienė Marijona (1881), augintinė Vaicekauskaitė Marytė (1921).

5. Kelečiūtė Ona (1883), sesuo Angelė (1887), Kelečius Petras (1916).

6. Kepalas Jonas (1880), žmona Domicėlė (1884).

7.Macijauskas Jonas (1896), žmona Emilija (1894), dukros: Bronė (1924), Ona (1928), Janina (1938), sūnus Antanas (1930), samdinė Pagirytė Lucija (1929); Macijauskienė Izabėlė(1877)   

8. Macijauskas Petras (1894), žmona Anelė (1905), sūnūs: Jonas (1926), Kazys (1933), duktė Ona (1928).

9.Macijauskas Petras(1901), žmona Ona(1912), dukros:Veronika(1938), Janina(1941), motina Ona(1875),samdiniai: Jakštienė Elžbieta (1911), Jukna Kostas (1893), Pagirys Vytautas(1920)

10. Macijauskas Petras (1913), tėvas Juozas (1870), motina Barbora (1881), samdinės: Juknevičiūtė Elžbieta (1898), Macijauskaitė Zofija (1919).

11. Macijauskienė Marija (1895), duktė Paulina (1922), sūnūs: Petras (1922), Antanas (1928).

12. Skeivelas Antanas (1883), žmona Ona (1887), duktė Monika (1928).

 

                                   Dundiškio  kaimas

 

1. Ašvydis Vladas (1902), žmona Ona (1901), sūnūs: Vladas (1932), Stasys (1936).

2. Balužis Antanas (1870), žmona Paulina (1894), sūnūs: Jonas (1909), Antanas (1922), duktė Agota (1910), žemė 16,39 ha.

3. Balužis Juozas (1911), žmona Petronėlė (1911), sūnus Juozas (1939), tėvas Juozas (1878), motina Barbora (1885), sesuo Karolina (1922), žemė 16,39 ha.

4. Bražinskas Bronius (1895), žmona Adelė (1909), duktė Irena (1937).

5. Jaraminevičius Stasys (1905), žmona Ona (1912), duktė Lucija (1936), sūnus Algimantas (1939), žemė 14,35 ha.

6. Jurevičius Vladas (1886), žmona Anelė (1893), dukros: Julija (1916), Anelė (1923), sūnūs: Kazys (1919), Antanas (1921), Jonas (1924), žemė 12,09 ha.

7. Kavaliauskas Antanas (1919), žmona Marijona (1920).

8. Kavaliauskas Ignotas (1914), žmona Eleonora (1901), sūnus Ignotas (1941).

9. Krasauskas Jonas (1908), žmona Bronė (1908), duktė Janina (1935), sūnus Albinas (1937), tėvas Juozas (1863), žemė 13,96 ha.

10. Krasauskas Juozas (1896), žmona Anastazija (1912), sūnus Juozas (1940), duktė Valentina (1942), motina Marijona (1863), žemė 10,05 ha.

11. Pauliukas Antanas (1904), žmona Bronė (1910), duktė Genė (1932), sūnus Julius (1933), samdinė Balužytė Viktorija (1924).

12. Pauliukas Petras (1898), žmona Teklė (1904), sūnus Zenonas (1933), duktė Irena (1935), samdiniai: Driskiūtė Anelė (1920), Kulys Algirdas (1929). 

13. Vanagas Petras (1894), žmona Teklė (1905), duktė Rože (1936), sūnus Liudvikas (1941), samdinė Kligytė Anelė (1921).

14. Zibolis Jonas (1920), motina Agota (1887), sesuo Veronika (1922), brolis Povilas (1928), žemė 14,09 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Jasiukevičius Kostas - 15,99 ha, Paulauskas Povilas 43,39ha

 

                                      Dunduriškio   kaimas

 

1. Blaževičius Mykolas (1896), žmona Anelė (1905), dukros: Valė (1927), Anelė (1932), Apolonija (1939), sūnūs: Ignas (1928), Alfonsas (1930), Jonas (1935).

2. Malcius Antanas (1903), žmona Bronė (1903), duktė Aldona (1932), sūnus Alfonsas (1935), motina Emilija (1887).

3. Malcius Jonas (1896), žmona Marijona (1895), sūnus Antanas (1925), dukros: Elena (1925), Genė (1929), Elvyra (1931).

4. Malcius Kazys (1896), žmona Eleonora (1897), sūnus Antanas (1930); Adomonienė Julija (1897).   

                                   Dvartiškių  kaimas

 

1. Kazanavičius Pranas (1894), žmona Ona (1896), sūnus Jonas (1929), duktė Vanda (1932), žemė 1,82 ha.

2. Pauliukas Juozas (1904), žmona Viktorija (1902), motina Anastazija (1877), žemė 3,64 ha.

3. Pipinis Petras (1874), žmona Uršulė (1894), sūnūs: Vladas (1926), Marinas (1928), žemė 5,74 ha.

4. Ubskus Kazys (1909), žmona Anelė (1909), duktė Bronė (1937), motina Ieva (1877), žemė 5,47 ha.

5. Vilimas Antanas (1905), žmona Liudvika (1905), sūnus Alfonsas (1930), duktė Genė (1941), žemė 2,73 ha.

6. Vilimas Petras (1913), žmona Marijona (1913), sūnūs: Jonas (1939), Albinas (1940), uošvė Labašauskienė Agota (1872), žemė 2,73 ha.

 

                                 Ežeriškio  vienkiemis

 

1. Busilas Juozas (1911), tėvas Ignotas (1860), motina Teofilė (1860), seserys: Barbora (1898), Ona (1900), Uršulė (1908), brolis Petras (1903).

2. Sidabras Vladas (1894), žmona Anastazija  (1901), dukros: Birutė (1928), Gražina (1934), Saulė (1937), samdinys Zarakauskas Juozas (1915).

3. Sidabrienė Bronė (1908), sūnūs: Reimondas (1938), Alfredas (1940), motina Putrienė Pranciška (1879). 

                                  Galaežerių  kaimas

 

1. Balužis Kazys (1872), žmona Justina (1887), sūnus Juozas (1923), samdinė Čičinskaitė Marytė (1926); Balužis Kazys (1908), žmona Rozalija (1908), sūnus Jeronimas (1934), dukros: Aldona (1940), Ona (1941).

2. Kligienė Elžbieta (1878), dukros: Stasė (1914), Ona (1921).

3. Kligienė Ieva (1897), duktė Marytė (1923), sūnus Petras (1928), anyta Marijona (1857),  marti Veronika (1905).

4. Kulys Marinas (1914), žmona Marijona (1919), samdinė Braknytė Aldona (1928).

5. Pitrėnas Antanas (1900), žmona Emilija (1909), sūnūs: Povilas (1928), Jonas (1929), Rimantas (1933), Leonas (1936), dukros: Bronė (1931), Ona (1939).

6. Žaltauskas Leonas (1904), žmona Albina (1904), uošvė Talžunienė Petronėlė (1879).

                                    Galinių   vienkiemis

 

1. Saulienė Karolina (1898), sūnus Jonas (1923), dukros: Bronė (1929), Anelė (1937)      

2.Saulienė Kazimiera (1893), dukros:Akvilina (1923), Elena (1926), Janina (1930), Monika (1932), Zofija (1934), sūnūs: Povilas(1928),Vladas(1935),Jurgis(1937),samdinys Norkūnas Bronius (1926).

                                   Gediškių   kaimas

 

1. Grigalavičienė Konstancija (1909), sūnus Steponas (1939), anyta Ona (1873), samdinys Dapkus Jonas (1922).

2.Grigalavičius Jonas(1862), žmona Ieva(1873); Grigalavičius Jonas(1906),žmona Ona(1922)

3.Grigalavičius Kostas(1915),žmona Paulina(1913),sūnus Petras(1940), duktė Virginija(1941)

4.Grigalavičius Pranas(1912),motina Ona(1874), sesuo Kostancija(1908), brolis Juozas(1913)

5. Igaunis Jonas (1915), žmona Eleonora (1910), duktė Jūratė (1940), teta Kazulėnienė Marijona (1882).

6. Kazulėnas Jonas (1908), žmona Konstancija (1909), sūnūs: Jonas (1931), Albinas (1934).

7. Krankalis Albertas (1911), žmona Otilija (1913), duktė Alidė (1941), motina Darata(1871).

8. Krankalis Rudolfas (1892), žmona Mina (1894), duktė Olga (1921);

Krankalis Alfredas (1920), žmona Konstancija (1922).

9. Krankalis Vilius (1904), žmona Stasė (1919), uošvė Žukienė Uršulė (1890), samdinys Trofimovas Foma (1927).

10. Kundelis Antanas (1907), žmona Teresė (1908), sūnus Bronius (1936), dukros: Stefa (1938), Rimantė (1939).

11.Kundelis Juozas (1894), žmona Eleonora(1907), sūnus Antanas (1929), duktė Elena (1939)

12. Kviliūnas Jonas (1912), žmona Eleonora (1911), duktė Irena (1937), motina Uršulė (1880), motinos sesuo Valskienė Angelė (1855).

13. Lasinskas Jonas (1907), žmona Adelė (1904), dukros: Genė (1937), Valė (1938), sūnūs: Alfonsas (1940), Vytautas (1942), motina Anelė (1876), Kurklietis Jonas (1876)

14. Lasinskas Kazys (1889), žmona Veronika (1903), sūnus Pranas (1933), duktė Genė(1941).

15. Milaševičius Antanas (1903), žmona Anastazija (1895), dukros: Lucija (1930), Bronė (1935), sūnus Petras (1937).

16. Pauliukas Petras (1904), žmona Karolina (1893), svainės Ancanaitės: Ona (1887), Anastazija (1891).

17. Savickas Antanas (1896), žmona Adelė (1912), sūnus Jonas (1934), duktė Eleonora (1938), motina Domicėlė (1871).

18. Savickas Ignas (1918), žmona Stefanija (1923), sūnus Skirmantas (1942).

19. Savickas Stasys (1886), žmona Emilija (1898), duktė Akvilė (1928), sūnūs: Jonas (1932), Vytautas (1936), brolis Juozas (1900).

20. Žindulis Jonas (1890), žmona Emilija (1896), sūnus Petras (1921).

21. Žindulis Juozas (1899), žmona Veronika (1900), uošvė Bražionienė Ona (1863).

22. Žindulis Petras (1893), žmona Emilija (1899), duktė Bronė (1922).

 

                                         Gegužiškio  I  vienkiemis

 

1. Žuklys Ignas (1912), motina Rozalija (1871), seserys: Elena (1911), Adelė (1914), samdinys Kepenis Stasys (1921).

2. Žuklys Petras (1920), motina Konstancija (1901), broliai: Vitalius (1923), Aloyzas (1933), seserys: Julija (1935), Genovaitė (1936).

 

                                    Gegužiškio  II  vienkiemis

 

1. Dainys Vladas (1906), žmona Julija (1914), dukros: Birutė (1934), Valerija (1937).

2. Kupčiūnas Antanas (1902), žmona Veronika (1904), dukros: Bronė (1928), Leokadija (1931), sūnūs: Povilas (1932), Albertas (1938), Kazys (1939).

3. Maračiūnas Ignas (1921), motina Morta (1884).

 

                                       Girelkos  kaimas

 

1. Čiomeras Antanas (1906), žmona Paulina (1907), sūnus Algirdas (1935), tėvas Jonas (1868), motina Izabėlė (1877).

2. Kurklietis Antanas (1892), žmona Elžbieta (1897), sūnūs: Aleksandras (1927), Bronius (1932), žemė 2,03 ha.

3. Nazarovas Nestoras (1893),žmona Ksenija(1898),sūnus Stepanas(1926),Afanasijus (1939)     

4. Sasnauskas Marinas (1907), žmona Zofija (1909), sūnus Vytautas (1930), duktė Irena (1939), samdinys Valavičius Andrejus (1921), žemė 16,62 ha.

5. Ėlekys Juozas (1886), žmona Marijona (1897), dukros: Zofija (1927), Elena (1930).

6. Urbonas Kazys (1897), žmona Barbora (1896), žemė 17,55 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Laurinavičius Edvardas - 12,54 ha, Ruzgas Antanas - 2 ha, Skvarnavičius Jonas 13,11 ha, Skvarnavičius Juozas 13,11 ha, Skvarnavičius Kostas -13,11ha

 

                                       Glaudeniškio  vienkiemis

 

Šaraminas Maksimas (1911), žmona Jevlampija (1912), sūnūs: Sergejus (1934), Piotras(1938) Ivanas (1940), duktė Anastasija (1942), Varfolonajeva Ana (1895), žemė 32,74 ha.

 

                                        Gojiškių  vienkiemis

 

1. Maciulevičius Kazys (1903), žmona Karolina (1911), sūnus Bronius (1930), dukros: Aldona (1934), Janina (1940).

2. Mauricas Edvardas (1874), žmona Jugana (1870), samdinys Kušleika Jonas (1916).

3. Mauricienė Uršulė (1880).

 

                                       Gulbiškių  vienkiemis

 

Pupienis Juozas (1886), žmona Ona (1883), sūnūs: Albertas (1918), Vytautas (1930), duktė Alvina (1925).

                                        Gumbiškių  I  vienkiemis

 

1. Dubrindis Antanas (1920), mokytojas;  Skeivelaitė Vladislava (1922), mokytoja.

 

2. Valiukas Kazys (1897), žmona Ieva (1899), sūnūs: Albinas (1927), Antanas (1929), dukros: Irena (1929), Eugenija (1932), Zita (1936), Danutė (1938). 

 

 

                                          Gumbiškių  II  kaimas

 

1. Danys Antanas (1883), žmona Eleonora (1903), dukros: Bronė (1934), Adelė (1937), sūnus Povilas (1935).

2. Danys Antanas (1901), žmona Emilija (1901), sūnus Antanas (1931), duktė Marytė (1934).

3. Danys Antanas (1908), žmona Teklė (1921), sūnus Adolfas (1942), samdinė Eigminaitė Eleonora (1925).

4. Danys Jonas (1917), motina Karolina (1880).

5.Danys Juozas(1887),žmona Ona(1887),duktė Elena(1924),sūnūs:Juozas (1925), Jonas(1932)           

6. Danys Vincas (1901), žmona Adelė (1904), sūnūs: Alfonsas (1931), Ignotas (1932).

7. Krasauskas Ignas (1884), žmona Ieva (1891), sūnus Povilas (1919).

8. Krasauskas Jonas (1916), motina Agota (1881), sesuo Valė (1915), samdiniai: Kurmis Jonas (1918), Prokopovas Gaurila (1926).

9. Krasauskas Juozas (1888), žmona Marijona (1896), sūnūs: Alfonsas (1923), Albertas (1935), duktė Genė (1927).

10. Krasauskas Kostas (1872), žmona Konstancija (1897), dukros: Elena (1923), Ona (1934), sūnūs: Jonas (1927), Antanas (1937).

 

                                      Gumbiškių  III  kaimas

 

1. Gudonis Apolinaras (1900), žmona Emilija (1900), dukros: Zofija (1931), Ona (1932), Jaroslava (1942), sūnūs: Antanas (1934), Petras (1935), samdinys Roščenkovas Gaurila (??).

2. Žukauskas Antanas (1908), žmona Emilija (1901), dukros: Bronė (1933), Eugenija (19637), Genė (1938).

3. Žukauskas Jonas (1898), žmona Adelė (1905), dukros: Valė (1931), Adelė (1934), sūnūs: Petras (1932), Albertas (1936), Jonas (1938), Povilas (1940).

4. Žukauskas Jokūbas (1900), žmona Ona (1902), sūnūs:Juozas (1923), Adolfas (1928), Vincas (1932), Aloyzas (1936), dukros: Ieva (1926), Adelė (1931), Alvina (1941), motina Elžbieta(1870).

                                    Gumbiškių  IV  kaimas

 

1. Gerasimova Zinaida (1857), duktė Aleksandra (1909), samdiniai: Timofejeva Jelizaveta (1912), Timofrjevas Serafimas (1916).

2. Gerasimovas Astratas (1892), žmona Ekaterina (1885), sūnūs: Timofejus (1907), Artiomas (1916), dukros: Ana (1918), Aksenija (1919), brolis Jakovas (1868).

3. Gerasimovas Prokopijus (1872), žmona Agota (1880);Gerasimovas Jegoras (1905), žmona Jevlampija (1909),dukros:Apolinarija(1935),Zinovija(1937), Aleksandra(1939),Tatjana(1941)     

4. Grigorjeva Pelagėja (1882); Golubova Praskovja (1914), sūnus Nikolajus (1942).

5. Roščenkovas Ivanas (1886), žmona Aleksandra (1893), sūnūs: Archipas (1922), Larionas (1925), Manuilas (1933), dukros: Marija (1923), Elena (1927).

6. Roščenkovas Ivanas (1916), žmona Liuba (1920), sūnus Fedoras (1940), duktė Feodora (1942); Rastopirkinas Feodoras (??), duktė Eudokija (1923).

7. Roščenkovas Radionas (1903), žmona Tatjana (1912), sūnūs: Savelijus (1929), Dmitrijus (1930), Piotras (1933), Timofejus (1934), duktė Nadežda (1940), motina Ana (1867).

 

                                     Gumbiškių  V  kaimas

 

1. Agejeva Agafja (1901), dukros: Feodora (1931), Pelagėja (1932), sūnūs: Jefimas (1934), Timofejus (1937).

2. Grigorjevas Feodoras (1911), žmona Klaudija (1918), duktė Elena (1937), sūnūs: Makaras (1938), Kondratas (1939).

3. Roščenkova Natalija (1921), duktė Mira (1941).

4. Roščenkova Praskovja (1877), sūnus Abrosimas (1810), dukros: Frascinija (1923), Anastasija (1930).

5. Roščenkovas Vasilisa (1904), sūnūs: Sergejus (1929), Ivanas (1932).

6. Roščenkovas Aleksandras (1890), žmona Marija (1894), dukros: Irina (1930), Kilikėja (1931), Klaudija (1938).

7. Roščenkovas Andrionas (1864), žmona Aksenija (1888), sūnūs: Kuprinas (1913), Terentijus (1924), duktė Fecinija (1928).

8 .Roščenkovas Anikiejus (1887), žmona Marija (1889), sūnus Vasilijus (1924), motina Elena (1862)

9. Roščenkovas Grigorijus (1890), žmona Praskovja (1898), sūnūs: Anfimas (1920), Epifanas (1923), Feodoras (1927), Antonas (1930), duktė Feodosija (1938).

10. Roščenkovas Ivanas (1880), žmona Praskovja (1884), dukros: Agafja (1921), Eudokija (1930), sūnus Ivanas (1926); Dmitrijeva Pelagėja (1923), duktė Anastasija (1942).

11. Rošųčenkovas Nikiforas (1908), žmona Ana (1912), sūnūs: Semionas (1934), Piotras (1937), Andrejus (1941), dukros:Antonina (1936), Natalija (1938), motina Karitinija (1867).

 

                                      Gurkiškių   kaimas

 

1. Grigorjeva Darja (1880), sūnus Terentijus (1919), duktė Eudokija (1920).

2. Grigorjeva Irina (1882), sūnūs: Feodosijus (1916), Jefremas (1923), Jakovas (1929), duktė Ana (1919).

3. Grigorjevas Akimas (1894), žmona Ana (1903), sūnūs: Ivanas (1926), Agafonas (1927), duktė Mirafija (1938).

4. Grigorjevas Aleksejus (1909), žmona Irina (1910), sūnus Filimovas (1938), duktė Marija (1939).

5.Grigorjevas Gaurila(1871),žmona Natalija(1880),sūnūs:Prochoras(1924), Kostantinas(1929) 

6. Grigorjevas Klimas (1872), žmona Anisija (1887), sūnus Akimas (1924), dukros: Pemija (1926), Feodora (1929), Marija (1934).

7. Grigorjevas Larionas (1880), žmona Marija (1892), sūnūs: Safonas (1916), Pavelas (1933), duktė Anastasija (1924).

8. Grigorjevas Markas (1876), žmona Agafja (1886), sūnūs: Prochoras (1914), Nikiforas (1924), dukros: Lukerija (1926), Eudokija (1928).

9. Grigorjevas Tarasas (1882), žmona Elena (1896).

Grigorjevas Dorofejus (1913), žmona Marija (1911), duktė Manefa (1938).

 

                                Ignotiškio   kaimas

 

1. Ališauskaitė Bronė (1928), brolis Vytautas (1930), sesuo Danutė (1934).

2. Bieliūnas Kostas (1905), žmona Marijona (1905), samdinė Danytė Marytė (1920).

3. Brakauskas Bronius (1918), motina Lucija (1899), brolis Jurgis (1926).

4. Kęstutienė Ieva (1886), duktė Ona (1926).

5, Kęstutis Antanas (1887), žmona Teklė (1897), dukros: Anelė (1926), Monika (1932), sūnus Antanas (1930); Meškevičius Vytautas (1922), mokytojas.

6. Kęstutis Kazys (1888), žmona Agota (1896), duktė Albina (1927), sūnus Vytautas (1931).

7. Levanavičienė Grasilda (1889).

8. Levanavičienė Ona (1867), duktė Liuda (1911), žentas Lasinskas Antanas (1912).

9. Levanavičius Jonas (1880), žmona Uršulė (1886), sūnus Bronius (1923).

10. Levanavičius Jonas (1901), žmona Ona (1903), duktė Valė (1933), sūnus Antanas (1934).

11. Levanavičius Kostas (1886), žmona Emilija (1886), svainės sūnus Krūminis Vilnis (1936)

12. Pimpienė Karolina (1898), sūnus Vytautas (1930), sesuo Šedyte Viktorija (1892), karo belaisvis Voronovas Aleksandras (1913).

13. Tavoras Antanas (1888), žmona Anelė (1899), dukros: Adelė (1926), Valerija (1929), samdinys Grigorjevas Jakovas (1923).

14. Tavoras Juozas (1877), žmona Ona (1886), duktė Ona (1922), sūnus Kazys (1924).

15. Zibolis Jonas (1900), motina Agota (1877), sesuo Antanina (1926).

 

                                       Ivoniškio  vienkiemis

 

1.Baranauskas Augustas (1880), žmona Elžbieta (1891), sūnūs: Petras (1926),Motiejus (1927)

Baranauskas Ignas (1919), žmona Elena (1920).

2. Baranauskas Jonas (1889), žmona Ona (1914), sūnūs: Liudvikas (1940), Petras (1942), samdinė Paišytė Zina (1929), karo belaisvis ?? Michailas (1906).

3. Baranauskas Stasys (1901), žmona Angelė (1899), sūnus Bronius (1926), dukros: Genė (1928), Ona (1931).

                                       Jovidžių  kaimas

 

1. Baranauskienė Emilija (1888), sūnus: Jonas (1928), Antanas (1932).

2. Gaidamavičius Steponas (1885), žmona Agota (1890), sūnus Juozas (1916), duktė Valerija (1927), svainė Čirpuvienė Marijona (1873).

3. Garnelienė Morta (1890), sūnūs: Edvardas (1922), Albertas (1925).

4. Garnelis Kazys (1894), žmona Uršulė (1896), sūnūs: Vladas (1920), Povilas (1928), duktė  Genovaitė (1930).

5. Girčytė Bronė (1914), teta Gaigalienė Anelė (1893).

6. Jonėnas Antanas (1887), žmona Ona (1886), dukros: Viktorija (1908), Ona (1921), anūkas Kadaras Juozas (1937).

7. Jonėnas Vladas (1887), žmona Emilija (1894), sūnūs: Viktoras (1920), Vladas (1924), duktė Eleonora (1922).

8. Jurevičienė Teklė (1898), duktė Teklė (1925), sūnus Pranas (1927);

duktė Vaitiekienė Valerija (1923).

9. Krasauskas Tadas (1884), žmona Teofilė (1888), sūnus Albinas (1928), duktė Šablinskiene Marijona (1914), žentas Skrebys Juozas (1920), žmona Stefanija (1921).

10. Pauliukas Antanas (1908), žmona Bronė (1912), sūnus Antanas (1928), dukros: Zinevija (1936), Danutė (1938).

11. Pauliukas Pranas (1881), žmona Emilija (1892), sūnūs: Povilas (1927), Bronius (1930).

12. Pauliukienė Emilija (1898), sūnūs: Juozas (1921), Stasys (1930).

13. Sakapilvis Pranas (1903), žmona Elžbieta (1904), duktė Janina (1936), motina Ona(1876).

14. Stankevičius Vincas (1908), žmona Valerija (1917), sūnus Alfonsas (1939).

15. Vainius Ignas (1908), žmona Agota (1908), sūnus Aloyzas (1933), dukros: Bronė (1936), Ona (1939), Eleonora (1941).

16. Vasiliauskas Mykolas (1875), žmona Julija (1887), duktė Bronė (1917).

 

                                            Jučių   kaimas  

 

1. Byla Juozas (1898), žmona Veronika (1899), sūnūs: Petras (1936), Juozas (1938).

2. Izodas Adolfas (1884), žmona Barbora (1898), duktė Valerija (1925), sūnus Povilas (1932).

3.Jočys Arnoldas(1915),motina Berta(1888),sesuo Irena(1922),senelė Mikulskienė Ona(1875)  

4. Jočys Pranas (1880), žmona Vasilisa (1905), duktė Marytė (1927), sūnus Kalina (1932).

5. Labašauskas Petras (1900), žmona Marcelė (1900), sūnūs:Juozas (1927), Kazys (1938), dukros: Aldona (1930), Emilė (1934).

6. Meilus Jonas (1907), žmona Marcelė (1908), duktė Lucija (1930), sūnus Vytautas (1936).

7. Mikutienė Brigita (1892), dukros: Ona (1909), Valė (1922), Emilė (1935), sūnūs: Antanas (1921), Norbertas (1930), Petras (1932).

8. Pauliukas Antanas (1881), dukros: Emilė (1918), Valė (1934).

9. Pauliukas Bronius (1907), seserys: Ona (1902), Uršulė (1914);

Kazanavičienė Veronika (1913), jos sūnus Povilas (1938).

10. Pauliukas Stasys (1900), žmona Emilija (1903), motina Agota (1862).

11. Sabaliauskas Edvardas (1910), žmona Eleonora (1915), sūnus Stasys (1938), motina Julija (1881).

12. Sakapilvienė Grasilija (1882), duktė Elena (1927).

13. Sakapilvienė Eleonora (1900), dukros: Valerija (1929), Genė (1939), sūnus Jonas (1936).

14. Sakapilvis Feliksas (1863), žmona Veronika (1896), dukros: Elena (1921), Lucija (1924), sūnus Albertas (1931).

15. Sakapilvis Steponas (1906), motina Marijona (1884).

16. Skeirys Mykolas (1893), žmona Joana (1895), dukros: Stasė (1925), Ona (1926), sūnūs: Leonas (1928), Albinas (1928), Vytautas (1930).

17. Šablinskas Petras (1902), žmona Agota (1908), sūnūs: Albertas (1932), Povilas (1935), Antanas (1937); Sakapilvis Viktoras (1902).

 

                                        Juodonių  kaimas

 

1. Čiuvikinas Michailas (1862), dukros: Feodora (1911), Ana (1912), giminaičiai Čiuvikinai: Sergejus (1934), Afanasas (1938), samdinys Michailovas Nikolajus (1924), žemė 11,57 ha.

2. Diomkinas Laurentijus (1887), žmona Aksinja (1896), sūnus Fiodoras (1921), duktė Aksenija (1931), žemė 7,73 ha.

3. Gaigalas Jonas (1900), žmona Barbora (1909), sūnus Povilas (1933), duktė Janina (1937),  motina Elžbieta (1867), sesuo Emilija (1897); Žukauskienė Anelė (1896), sūnūs: Balys (1917), Juozas (1919).

4. Ignatjevas Fiodoras (1870), žmona Efrosinja (1898), dukros: Agafja (1923), Anisija (1925), sūnūs: Grigorijus (1920), Potapas (1927), Andrejus (1930),Georgijus (1934), Aleksiejus (1938), žemė 15,04 ha.

5. Klipčius Kazys (1899), žmona Liuda (1910), duktė Rimantė (1936), giminaitis Klipčius Jonas (1920).

6. Kublickas Antanas (1905), žmona Uršulė (1897), sūnus Antanas (1940), samdinė Diomkina Ana (1923), žemė 11,94 ha.

7. Kublickas Petras (1892), žmona Elžbieta (1899), duktė Elena (1923), sūnūs: Vladas (1926), Jonas (1928); Baranauskienė Ona (1919), jos duktė Vanda (1941); žemė 12,55 ha.

8. Kublickas Stasys (1917), žmona Valerija (1918), motina Emilija (1879); žemė 12,02 ha.

9. Michailova Aglikerija (1911), sūnus Vasilijus (1940).

10. Michailovas Foma (1907), žmona Agnija (1900), duktė Aglikerija (1935), sūnūs: Grigorijus (1937), Ivanas (1939), Prokopijus (1942), motina Ana (1878).

11. Michailovas Prokopijus (1912), žmona Polina (1910), sūnūs: Vasilijus (1935), Semionas (1942), dukros: Polina (1937), Regina (1939).

12. Pukinskas Antanas (1901), žmona Viktorija (1905), sūnūs: Jonas (1929), Vytautas (1931), duktė Irena (1933), samdinė Baranova Natalija (1914).

13. Rapkauskas Juozas (1867), žmona Elena (1965);

Šeškiene Leokadija (1902), dukros: Irena (1933), Genovaitė (1934); žemė 33,87 ha.

14. Rutkauskas Henrikas (1890), žmona Elena (1905), sūnus Algirdas (1935), tėvas Adomas (1859),motina Konstancija(1859),žemė 5,76 ha; Talutis Jonas (1919), Barzdaitė Liucija(1920)

15. Slanys Petras (1910), žmona Ona (1912), sūnus Povilas (1939), posūniai Puronai: Kazys (1929), Algirdas (1935), podukra Puronaitė Aldona (1932);

Paulauskas Andrius (1880), žmona Viktorija (1893).

16. Šakalys Vincas (1899), žmona Ona (1900), samdinė Minkevičiūtė Julija (1913).

17. Ševeliovas Fiodoras (1896), žmona Eudokija (1900), dukros: Eugenija (1923), Marija (1927), Vera (1933), sūnūs: Vasilijus (1925), Leonidas (1931).

18. Trembelis Jonas (1895), žmona Marijona (1900).

19. Venediktova Efrosinija (1896), sūnūs: Mitodijus (1922), Filipas (1929), Ivanas (1939), duktė Anastasija (1937).

20. Venediktovas Porfirijus (1901), žmona Praskovja (1917), sūnūs: Piotras (1936), Savelijus (1941), motina Fetinija (1865); žemė 6,29 ha.

21. Venediktovas Trofimas (1901), žmona Eudokija (1905), dukros: Eudokija (1930), Fivonija (1932), sūnus Semionas (1931). 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Kelečius Ignas - 22,94 ha, Michailovas Ivanas - 19,67 ha, Petrulienė Konstancija - 27,31 ha, Petrulis Zigmas - 27,31 ha, Venediktova Marija - 5,46 ha, Venediktovas Jemeljanas - 6,40 ha, Žalkauskienė Karolina - 24,04 ha.

 

                                            Juodupiškio  vienkiemis

 

Šnioka Kostas (1914), broliai: Antanas (1915), Pranas (1918).

Rūšiavimo metu žemę - 12,02 ha - valdė Kepenis Jonas.

 

                                            Juozapavos   kaimas 

 

1, Gurbininkienė Ona (1896), sūnūs: Albinas (1928), Julius (1931), Lucijus (1934), Petras (1938), duktė Stasė (1936).

2. Idas Ignas (1910), žmona Veronika (1915), duktė Joana (1939), motina Karolina (1867), brolis Izidorius (1882).

3. Idas Juozas (1891), žmona Ona (1888), duktė Stefanija (1931).

4. Idas Justinas (1878), žmona Angelė (1886), sūnus Bronius (1922), sesuo Agota (1886).

5. Idas Justinas (1898), žmona Eleonora (1908), dukros: Zofija (1933), Julija (1936), Ona (1938), Antanina (1941).

6. Idas Vincas (1903), žmona Ona (1909), sūnus Jonas (1936), sesuo Ona (1912).

7. Jočys Antanas (1883), žmona Elžbieta (1887), sūnus Balys (1921).

8. Jočys Jonas (1870), žmona Ona (1889), sūnūs: Jonas (1922), Marinas (1923).

9. Jočys Jonas (1901), žmona Elžbieta (1906), sūnūs: Aloyzas (1925), Jonas (1935), brolis Juozas (1866).

10. Jočys Juozas (1909), sesuo Krasauskaitė Apolonija (1924).

11. Jurgelionis Jonas (1923), motina Eleonora (1894), broliai: Petras (1930), Antanas (1934), sesuo Valė (1928).

12. Kašponas Petras (1910),žmona Eleonora (1910), motina Karolina (1875).

13. Kavaliauskas Antanas (1896), žmona Teklė (1896), duktė Elena (1934), sūnus Marinas (1940), motina Agota (1865).

14. Kavaliauskas Balys (1883), žmona Anastazija (1878), sūnus Vincas (1926), svainė Skrebytė Salomėja (1872).

15. Kavaliauskas Juozas (1899), žmona Angelė (1905), duktė Aldona (1928), sūnus Gintautas (1932), dėdienė Kavaliauskienė Ona (1864).

16. Kazanavičienė Marijona (1884), sūnus Jonas (1924).

17. Kurlavičius Antanas (1906), žmona Emilija (1899), sūnūs: Juozas (1932), Alfonsas (1933) Lionginas (1935), Eugenijus (1938), brolis Jonas (1916), dėdė Zarakauskas Petras (1888).

18. Mezginas Jonas (1897), žmona Monika (1900), sūnūs: Steponas (1933), Adolfas (1939), duktė Genė (1934), uošvė Bagdonienė Ona (1879).

19. Nikštus Antanas (1882), žmona Veronika (1897), duktė Lucija (1924), sūnus Ignas (1933).

20. Nikštus Jonas (1904), žmona Petronėlė (1906), motina Ona (1874).

21. Nikštus Petras (1922), motina Eleonora (1879).

22. Paberžys Antanas (1908), žmona Apolonija (1909), sūnus Antanas (1938), dukros: Ona (1939), Julija (1940).

23. Savickas Antanas (1899), žmona Elena (1899), sūnus Jonas (1936).

24. Savickas Justinas (1903), žmona Rozalija (1909), duktė Genovaitė (1934), uošvė Mačiulienė Uršulė (1870).

25. Tumėnas Ignas (1898), žmona Emilija (1907), dukros: Ona (1933), Joana (1934), Stasė (1936), Genė (1938), motina Uršulė (1867().

26.Turkevičius Juozas (1880), žmona Emilija (1892), duktė Adelė (1920), sūnus Petras (1923)                 

27. Zablockas Juozas (1882), žmona Elžbieta (1883), sūnus Juozas (1920).

28. Žukauskas Justas (1873), duktė Elena (1918), sūnus Antanas (1921).

 

                                    Juozapavos  vienkiemis

 

Pitrėnas Kazys (1903), žmona Emilija (1910), duktė Valė (1932), sūnus Romualdas (1938), tėvas Feliksas (1874), motina Justina (1872), žemė 16,95 ha.

Rūšiavimo metu dar 18,89 ha žemės valdė Gudonis Antanas.

 

                                     Kačergiškio   vienkiemis

 

1. Širvys Juozas (1908), žmona Ona (1904), duktė Ona (1932), sūnūs: Bronius (1930), Antanas (1934), Algirdas (1936), Albinas (1938), motina Zibolienė Anastazija (1871).

2. Vaičenas Antanas (1890), žmona Ona (1896), sūnus Povilas (1933), podukra Malkevičiūtė Genė (1922), teta Kulienė Karolina (1870).

 

                                      Kairelių   kaimas

 

1. Agejeva Ana (1907), sūnus Mitrofanas (1934), duktė Anastazija (1941);

Timofejeva Irina (1901), sūnus Osipas (1931).

2. Agejevas Elizaras (1863); Agejevas Piotras (1913), žmona Efrosinja (1917), duktė Aleksandra (1939); Agejevas Dementijus (1908), žmona Matriona (1913), sūnus Semionas (1937), duktė Matriona (1939).

3. Balna Liudvikas (1902), žmona Ona (1904), sūnus Antanas (1934), duktė Stasė (1937).

4. Baravikova Matriona (1907), dukros Lukija (1933), Anisija (1937), Feodosija (1939), Nina (1941), sūnus Semionas (1936).

5. Daščioras Antanas (1877), žmona Emilija (1881), sūnūs: Antanas (1917), Kostas (1922), Pranas (1923), Povilas (1931), Julius (1936), dukros: Kazimiera (1921), Stasė (1927).

6. Mišenova Eugenija (1887).

7. Pantelejeva Irina (1886), duktė Stepanida (1923), sūnus Isajus (1914), marti Agafja (1914).

8. Pantelejevas Antonas (1883), žmona Darja (1896), sūnūs: Piotras (1926), Aksentijus (1936)

9. Pantelejevas Ilja (1892), žmona Zinaida (1888).

10. Pantelejevas Martynas (1854);

Porinovas Timofejus (1914), žmona Valentina (1918), duktė Anfisa (1941)     

11.Prokopovas Afanasas (1879), žmona Irina (1882), sūnus Ivanas (1922), duktė Marija(1928)

12. Prokopovas Gordiejus (1867), žmona Marfa (1874), dukterėčia Belova Antanina (1935);

Prokopovas Isajus (1900), žmona Natalija (1912), sūnus Vladimiras (1940).

13. Prokopovas Grigorijus (1894), žmona Vasilisa (1891), duktė Uljana (1932).

14. Prokopovas Maksimas (1887), žmona Jekaterina (1907), sūnūs: Mironas (1919), Gaurila (1925), Dmitrijus (1931), duktė Uljana (1937).

15. Sakalauskienė Emilija (1896), sūnus Bronius (1934), dukros: Lucija (1936), Janina (1940)

16. Savickas Pranas (1889), žmona Agota (1892), sūnūs: Petras (1920), Vytautas (1929), motina Agota (1867).

17. Seikalis Antanas (1898), žmona Veronika (1894), sūnus Juozas (1934), sesuo Angelė (1891), jos sūnus Jonas (1917).

18. Seikalis Vladas (1902), žmona Ona (1900), sūnus Adolfas (1933), duktė Aldona (1935), podukra Varškevičiūtė Leukonija (1925).

19. Timofejevas Semionas (1897), žmona Deomida (1920), sūnus Fiodoras (1941), brolis Davidas (1894), motina Eudokija (1870), samdiniai: Prokopovas Michailas (1923), Trostašenkova Ksenija (1926).

20. Varškevičius Juozas (1883), žmona Viktorija (1894), dukros: Genė (1924), Palma(1934)

21. Vetrovas Ivanas (1886), žmona Ripinija (1912), sūnūs:Vasilijus (1935), Ivanas (1940), dukros: Fivonija (1938), Marija (1942), podukra Zaičenkova Efrosinja (1933).

22. Vetrovas Nikonas (1909), žmona Aleksandra (1919), duktė Nadežda (1939).

 

                                           Kalniškio  kaimas

 

1. Adomavičius Juozas (1915), žmona Emilė (1922).

2. Jukna Alfonsas (1923), motina Uršulė (1890); Jukna Antanas (1899).

3. Kazlauskas Jonas (1905), seserys: Ona (1902), Marijona (1903), Emilija (1907).

4. Pupelis Jonas (1905), žmona Ona (1903), dukros: Genė (1932), Stasė (1934), sūnus Lionginas (1939).

5. Pupelis Juozas (1878), žmona Petronėlė (1898), sūnus Jonas (1924).

6. Stankūnas Antanas (1890), žmona Emilija (1880).

7. Stašelis Juozas (1909), žmona Apolonija (1923), duktė Stasė (1941), motina Pranciška (1870), sesuo Agota (1901), seserėčia Valerija (1923).

8. Zamaliauskas Jonas (1920), motina Adelė (1887).

 

                                   Kalniškių   kaimas

 

1. Kavaliauskas Antanas (1898), žmona Ona (1905), sūnūs: Petras (1919), Antanas (1921), Kostas (1925), Kazys (1930), Vladas (1932).

2. Kavaliauskas Feliksas (1887), žmona Emilija (1895), sūnūs: Juozas (1919), Jonas (1920), Vincas (1924), Povilas (1927), Pranas (1935), Julius (1940), dukros: Emilė (1928), Marytė (1930), Adelė (1932).

3. Kavaliauskas Jonas (1880), žmona Konstancija (1895), sūnūs: Petras (1919), Albinas (1930), dukros:Bronė (1938), Ona (1938).

4. Kavaliauskas Petras (1905), žmona Marijona (1905), dukros: Bronė (1927), Valė (1938), sūnūs: Vilius (1934), Julius (1940).

5. Kavaliauskienė Uršulė (1899), sūnus Steponas (1919). duktė Emilė (1920).

6.Narkevičius Jonas(1914),pamotė Marijona(1902), brolis Feliksas (1922), duktė Bronė(1925)       

7. Narkevičius Pranas (1902), žmona Bronė (1902), sūnūs: Vytautas (1925), Romualdas (1928), Balys (1928), duktė Marytė (1941), motina Juozapota (1889).

8. Panavas Petras (1905), žmona Elena (1905), sūnūs: Vytautas (1930), Gintautas (1931), Povilas (1934), Kazys (1938), duktė Ona (1932).

9. Žemaitis Klementas (1898), žmona Veronika (1905), dukros: Ona (1928), Akvilė (1930).

 

                                             Kalnočių   kaimas 

 

1. Baranauskienė Anastazija (1887), duktė Dručkutė Eleonora (1925), žemė 9,06 ha.

Stankūnas Antanas (1912), žmona Zofija (1911), sūnūs: Jonas (1937), Antanas (1942), duktė Aldona (1939), žemė 4,75 ha.

2. Batūra Jonas (1904), žmona Viktorija (1906), duktė Janina (1937), sūnus Vytautas (1941).

3. Čičinskas Juozas (1897), žmona Magdalena (1899), dukros: Anelė (1928), Birutė (1933), Ona (1941), sūnūs: Antanas (1935), Jonas (1936), žemė 11,20 ha.

4. Dručkus Antanas (1912), žmona Eleonora (1905), duktė Aldona (1941), samdinė Lokcikaitė Bronė (1927), žemė 9,22 ha.

5. Dručkus Ignotas (1896), motina Cecilija (1862), žemė 5,12 ha.

6. Dručkus Pranas (1885), žmona Pranciška (1899), sūnus Albinas (1924), dukros: Ona (1927), Stasė (1930), žemė 9,54 ha.

7. Gorovniovas Fiodoras (1913), žmona Aksenija (1920), dukros: Mirapėja (1937), Elena (1941), motina Venediktova Natalija (1882).

8. Kulys Antanas (1916), motina Marijona (1887), žemė 6,16 ha.

9. Kulys Vladas (1876), žmona Ona (1901), dukros: Valerija (1925), Bronė (1930), sūnus Alfonsas (1936), žemė 8,89+5,31 ha.

10. Skeivienė Emilija (1895), sūnūs: Petras (1924), Izidorius (1928), Jurgis (1932), duktė Adelė (1926), karo belaisvis Dubovickis Vasilijus (1914), žemė 20,96 ha.

11. Trofimovas Ivanas (1909), žmona Agripina (1914), sūnus Fedotas (1941), motina Ganija (1866).

12. Venediktovas Artamonas (1876), žmona ?? (1887), dukros: Matriona (1922), Lukrecija (1925), sūnus Nikita (1927), žemė 3,60 ha; Venediktovas Isajus (1909), žmona Agafja (1916), sūnus Vasilijus (1940); Kudriašovas Minajus (1940).

 

                                    Kapanicos vienkiemis

 

1. Brakauskas Antanas (1877), žmona Karolina (1883), duktė Aldona (1920), augintinis Vilimas Algimantas (1927), samdinės: Kupčiūnaitė Kamelija (1897), Kapitkova Agripina (1925), karo belaisvis Litvinovas Nikolajus (1913), žemė 20,01 ha.

2. Brakauskas Stasys (1906), motina Agota (1873), samdinė Krasauskaitė Genė (??), žemė 20,44 ha; Petrauskienė Stanislava (1892), sūnus Juozas (1919), anyta Marijona (1857).

 

                                   Kavoliškio  vienkiemis

 

Juozėnas Balys (1904), žmona Ona (1905), duktė Bronė (1934), sūnūs: Albertas (1939), Balys (1941), tėvas Antanas (1856), motina Petronėlė (1857).

 

                                   Keležerių   kaimas

 

1. Astrauskas Vincas (1870), žmona Emilija (1882), dukros: Emilija (1910), Karolina (1919), sūnūs: Vladas (1920), Jonas (1924), Vaclovas (1931), žemė 12,91 ha.

2. Baranauskas Petras (1904), žmona Jaroslava (1905), sūnūs: Albinas (1930), Kazys (1932), Ignas (1937), dukros: Emilija (1935), Valė (1938), motina Ona (1872 (1872), žemė 12,60 ha.

3. Daščiorienė Veronika (1892), sūnūs: Petras (1921), Albinas (1929), Bronius (1931), Kazys (1937), duktė Eleonora (1929), žemė 13,96 ha.

4. Eigminas Petras (1889), žmona Domicėlė (1894), sūnūs: Viktoras (1923), Povilas (1935), Ignas (1936), duktė Karolina (1928), žemė 10,18 ha.

5. Idaitė Ona (1912), 

6. Idas Alfonsas (1906), žmona Uršulė (1912), sūnus Jonas (1937).

7. Idas Antanas (1872), žemė 11,97 ha.

8. Idas Balys (1880), sesuo Emilija (1878), samdinė Nikštutė Ona (1919), žemė 11,96 ha.

9. Idas Edvardas (1890), žmona Ona (1903), sūnūs: Petras (1925), Valentinas (1930), Vytautas (1932), Leonas (1937), Julius (1938), dukros: Valė (1928), Adelė (1935).

10. Idas Juozas (1906), žmona Marijona (1909), dukros: Aldona (1931), Veronika (1934), Albina (1936), sūnus Juozas (1940), motina Barbora (1876), žemė 11,79 ha.

11. Idas Viktoras (1902), motina Ona (1874), brolis Antanas (1912).

12. Jočytė Adelė (1907), brolis Izidorius (1914).

13. Kazanavičius Pranas (1895), žmona Karolina (1896), dukros: Marytė (1925), Julija (1929), sūnus Juozas (1938), motina Jočienė Marijona (1889), žemė 0,04 ha.

14. Kazlauskas Antanas (1888), žmona Karolina (1892), sūnus Antanas (1915), motina Jugana (1849), žemė 9,85 ha.

15. Kazlauskas Antanas (1917), motina Uršulė (1877), seserys: Adelė (1913), Ona (1915), brolis Balys (1921).

16. Kazlauskas Viktoras (1907), žmona Genovaitė (1920).

17. Krasauskas Balys (1904), žmona Anelė (1910), motina Petronėlė (1880), žemė 11,65 ha.

18. Krasauskas Balys (1905), žmona Petronėlė (1904), sūnus Balys (1937), dukros: Danutė (1936), Stasė (1938).

19. Krasauskas Ignas (1911), motina Pranciška (1873), brolis Jonas (1913).

20. Krasauskas Izidorius (1901), žmona Eleonora (1904), sūnūs: Vytautas (1927), Povilas (1935), uošviai Kazlauskai: Kazimieras (1872), Marijona (1870), žemė 1,63+5,50 ha.

21.Krasauskas Jonas(1870), žmona Emilija(1877), sūnus Antanas(1915),motina Jugana(1849)               

22. Krasauskienė Karolina (1885), sūnus Ignas (1910), duktė Karolina (1912), anūkas Romualdas (1930), motina Verbejienė Grasilda (1852), žemė 18,73 ha.

23. Kviliūnas Kazys (1888), žmona Anelė (1897), dukros: Valė (1926), Albina (1930), Stasė (1934), sūnūs: Petras (1931), Jeronimas (1932).

24. Pitrėnas Ignas (1889), žmona Konstancija (1906), duktė Eleonora (1931), sūnus Bronius (1936), žemė 8 ha.

25. Pitrėnas Jonas (1887), žmona Ona (1891), žemė 7,91 ha.

26. Šablinskas Antanas (1889), žmona Ona (1902), sūnūs: Vytautas (1930), Juozas (1939), Antanas (1941), dukros: Ona (1934), Anastazija (1935), Emilė (1938), samdinys Kavaliauskas Juozas (1920), žemė 19,65 ha.

27. Šaikus Balys (1915), motina Ona (1888), seserys: Emilija (1914), Adelė (1916), Apolonija (1922), brolis Izidorius (1920).

28. Šakalys Viktoras (1909), žmona  Elena (1909), duktė Marytė (1935).

29.Tumėnas Balys(1895),žmona Anelė(1906),sūnūs:Jonas(1933),Antanas(1938), žemė4,87 ha

30. Tumėnas Juozas (1851), žmona Agota (1862), sūnus Izidorius (1912), duktė Ona (1914), samdinys Krasauskas Antanas (1916), žemė 23,50 ha.

31. Trimbelienė Karolina (1872).

 

Kaimo skirstymo į vienkiemius žemės dar gavo: Idas Justinas - 13,35 ha, Idas Petras - 8,80 ha, Jočys Balys ir Jočytė Petronėlė - 6,54 ha, Jočytė Eleonora - 5,36 ha, Kazlauskas Jonas - 10,71 ha, Krasauskas Jonas, Karolio - 17,30 ha, Krasauskas Jonas, Vinco - 11,46 ha, Krasauskas Mykolas - 9,67 ha, Krasauskas Povilas - 1,50 ha, Krasauskienė Eleonora - 5,88 ha, Krasauskienė Uršulė - 0,08 ha, Pauliukienė Karolina - 10,45 ha, Pitrėnienė Barbora - 1,03 ha, Šaikauskas Juozas - 9,89 ha, Tumėnienė Petronėlė - 12,83 ha. 

 

 

                                  Kirkūnėlių   kaimas 

 

1. Ežerskis Petras (1901), žmona Ona (1917), sūnus Bronius (1928), dukros: Adelė (1931), Valė (1934), Janina (1937).

2. Ežerskis Vincas (1902), žmona Stefanija (1904), duktė Elena (1940).

3. Kurklietis Kazys (1909), žmona Elena (1914), sūnus Vytautas (1940), motina Uršulė (1870), dėdienė Ona (1879).

4. Kurmis Pranas (1872), žmona Angelė (1882), sūnus Alfonsas (1912), marti Teresė (1914).

5. Laužadis Antanas (1888), žmona Ona (1889), sūnus Juozas (1916), dukros: Elena (1918), Bronė (1920), Monika (1927), Stasė (1929).

6. Stankūnas Antanas (1895), žmona Anastazija (1900), dukros: Genė (1927), Marytė (1928), Gražina (1930), sūnus Pranas (1937), tėvas Pranas (1873), motina Elžbieta (1875).

7. Stundžius Jonas (1905), motina Žvirblienė Ona (1880).

8. Šalkauskas Juozas (1892), žmona Angelė (1902), sūnūs: Alfonsas (1926), Lionginas (1930), Gediminas (1938).

9. Vincenževičius Antanas (1889), žmona Ona (1908), dukros: Danutė (1928), Gėnė (1930), motina Ieva (1861).

 

                                  Kirkūnų   kaimas

 

1. Baltrukėnas Stasys (1886), žmona Emilija (1889), dukros: Anelė (1923), Antanina (1928), Bronė (1930), sūnus Vytautas (1931), motina Ulijona (1867).

2. Būtėnas Juozas (1898), žmona Ona (1899), sūnus Vladas (1927), duktė Janina (1940).

3. Čelkienė Ona (1893), sūnus Vytautas (1921), augintinė Deksnytė Janina (1927), samdiniai: Milaknytė Adelė (1927), Milaknis Vladas (1921); Stelionis Romualdas (1922), mokytojas.

4. Čelkis Antanas (1876), žmona Ona (1874), dukros: Anastazija (1923), Elena (1936), sūnūs: Alfonsas (1926), Ignas (1928), Petras (1930), žemė 10,26 ha.

5. Čelkis Antanas (1911), žmona Emilija (1904), duktė Birutė (1940); dėdė Junokas Justinas (1878), jo žmona Karolina (1875).

6. Čelkis Jonas (1908), žmona Anastazija (1922).

7. Čelkis Juozas (1874), žmona Karolina (1879), sūnūs: Juozas (1903), Vladas (1913), dukros: Stefanija (1920), Anastazija (1923), žemė 20,52 ha.

8. Čelkis Petras (1904), žmona Agota (1907), sūnus Petras (1927), dukros: Ona (1929), Elena (1931), Monika (1933), Janina (1935), tėvas Kazys (1885), žemė 10,26 ha.

9. Garuolienė Anastazija (1866), duktė Emilija (1905).

10. Garuolis Feliksas (1890), žmona Teklė (1900), sūnūs: Juozas (1922), Jonas (1924), Petras (1938), dukros: Ona (1930), Aldona (1932), Bronė (1935), žemė 0,55 ha.

11. Garuolis Jonas (1885), žmona Ona (1896), dukros: Rože (1923), Janina (1928), sūnus Antanas (1931), sesuo Angelė (1879), žemė 26,63 ha; Pupelytė Valerija (1923), mokytoja.

12. Garuolis Juozas (1880), žmona Marijona (1902), sūnūs: Pranas (1923), Jonas (1939), dukros: Elena (1933), Birutė (1936).

13. Garuolis Kazys (1882), žmona Teofilė (1900), dukros: Adelė (1922), Akvilė (1936), sūnūs: Pranas (1931), Jonas (1933), žemė 19,31 ha.

14. Gružas Kazys (1903), žmona Paulina (1905), sūnus Antanas (1937), žemė 23,94 ha.

15. Indriūnas Albinas (1902), žmona Ona (1901), motina Karolina (1879).

16. Jasinevičius Ulijonas (1911), žmona Ona (1902), sūnus Antanas (1935), motina Savickienė Ona (1870).

17. Kadakauskas Jonas (1886), žmona Emilija (1889), sūnus Antanas (1915), žemė 2,22 ha.

18. Kundelis Petras (1909), žmona Stefanija (1911), dukros: Irena (1934), Birutė (1939), Laima (1940), samdinė Erifmanaitė Polina (1923).

19. Kurklietis Antanas (1892), žmona Emilija (1896), dukros Ona (1923), Kazimiera (1934), sūnūs: Jonas (1926), Vladas (1929).

20. Kurklietis Benediktas (1901), žmona Ona (1912), duktė Ona (1941).

21. Kurklietis Izidorius (1875), žmona Barbora (1896), žemė 10,26 ha.

22. Kurklietis Jonas (1903), žmona Ksavera (1917), motina Karolina (1872), žemė 19,41 ha.

23. Kurklietis Juozas (1867), žmona Angelė (1879), sūnūs: Juozas (1919), Matas (1914), marti Rozalija (1916), žemė 10,26 ha.

24.Kurklietis Matas(1906),žmona Ona (1909), dukros: Emilė (1929), Ona (1935), sūnus Jonas (1937), tėvas Klemensas (1871), motina Angelė (1874), brolis Kazys (1909), žemė 10,26 ha 

25.Kurklietis Matas(1915),motina Paulina (1892), samdinys Knežys Povilas (1927)žemė10,26

26. Kurklietis Pranas (1901), žmona Viktorija (1902), sūnus Alfonsas (1928).

27. Kurmis Aleksandras (1904), žmona Lucija (1904), dukros: Irena (1925), Adolfina (1927), Aldona (1930), Eleonora (1933), sūnus Algirdas (1935), motina Agota (1882), sesuo Konstancija (1908), žemė 13,68+1,66 ha.

28. Laucė Izidorius (1891), žmona Angelė (1889), duktė Adolfina (1925), žemė 13,68 ha.

29. Laucė Kazys (1901), žmona Anastazija (1913), sūnūs: Antanas (1939), Ričardas (1941), tėvas Jonas (1863), motina Eleonora (1873), žemė 10,26 ha.

30. Laucė Kostas (1882), žmona Ieva (1883), sūnus Alfonsas (1927), žemė 6,84 ha.

31. Laucė Kostas (1905), žmona Grasilda (1911), sūnus Matas (1938), duktė Birutė (1939), motina Viktorija (1870), samdinė Jakimova Polina (1922), žemė 10,26 ha.

32. Laužadis Jonas (1895), žmona Konstancija (1896), dukros: Ona (1928), Lucija (1932), brolis Kostas (1905), žemė 1,66 ha.

33. Liaudanskas Vaclonas (1910), žmona Monika (1908), sūnus Algimantas (1937), motina Anastazija (1869), samdiniai: Jakimova Praskovja(1925),Lisovskis ?? (1928),žemė 21,82ha.

34. Rinkevičius Juozas (1884), žmona Agota (1879), sūnus Stasys (1917), žemė 5,55 ha.

35. Saulienė Teresė (1899), siuvėja, sūnus Jonas (1923), duktė Aldona (1930), motina Vasiliauskienė Karolina (1879), mokinės: Blaževičiūtė Gėnė (1926), Ragelytė Zofija (1926).

36. Savickas Kostas (1900), Timofėjeva Pelagėja (1911), duktė Timofejeva Lucija (1932), žemė 18,30 ha.

37. Skeivelas Juozas (1896), žmona Ona (1903), sūnus Jonas (1932), samdinys Lisnevskis Gaurila (1927).

38. Skeivelas Matas (1888), žmona Emilija (1908), sūnūs: Jonas (1935), Matas (1938), duktė Ona (1936), samdinys Lisnevskis Vasilijus (1927).

39. Skeivelienė Angelė (1897), duktė Gėnė (1927);

 Kurklietis Izidorius (1914), žmona Adelė (1922), sūnus Juozas (1941).

40. Vasiliauskas Juozas (1909), žmona Paulina (1910).

41. Vedeika Klemensas (1887), žmona Emilija (1893), duktė Ona (1923), sūnūs: Juozas (1927), Antanas (1931), žemė 39,39 ha.

42. Žemaitis Antanas (1886), žmona Adelė (1902).

Kaimo skirstymo į vienkiemius metu žemės dar gavo: Baltrukėnas Kazys - 18,30 ha, Baltrukėnas Matas - 2,22 ha, Čelkis Pranas - 41,06 ha, Garuolis Vincas - 0,55 ha, Kurklietienė Karolina - 7,34 ha, Kurklietienė Uršulė - 2,22 ha, Kurklietis Kostas, Juozo - 10,26 ha, Kurklietis Kostas, Vinco - 5,14 ha, Kurklietis Vincas, Antano - 26,36 ha, Kurklietis Vincas, Justino - 21,63 ha, Kurmis Juozas - 5,18 ha, Skeivelaitė Konstancija - 5,86 ha, Skeivelaitė Uršulė )- 5,86 ha, Skeivelai Aleksandras, Antanas, Juozas ir Matas - 41,06 ha, Skeivelas Stasys - 29,33 ha.

                                          Knysos   kaimas

 

1. Adomonis Balys (1900), motina Karolina (1869), sesuo Anastazija (1903).

2. Adomonis Juozas (1907), žmona Stefanija (1909), sūnūs: Gintautas (1936), Alfonsas (1939), motina Pranciška (1891).

3. Adomonis Petras (1907), žmona Petronėlė (1918), sūnus Alfonsas (1937), motina Ona (1880), sesuo Teklė (1905), brolis Kazys (1909).

4. Bagdonaitė Karolina (1897).

5. Bagdonas Jonas (1886), sūnus Antanas (1924).

6. Bagdonas Juozas (1902), žmona Valerija (1902), dukros: Apolonija (1930), Elena (1935). 

7. Putra Jonas (1882), žmona Marijona (1893), sūnūs: Mykolas (1926), Vytautas (1936), duktė Lucija (1929). 

8. Putra Petras (1889), žmona Anastazija (1894), sūnus Julius (1929), dukros: Danutė (1932), Uršulė (1935).

9. Putrienė Barbora (1899), dukros: Valė (1926), Eleonora (1927), Danutė (1932), Gėnė(1940)

10. Tumėnas Petras (1901), žmona Karolina (1906), sūnūs: Bronius (1933), Antanas (1936), Albertas (1940).        

                                        Krapiškių   kaimas

 

1. Adomonis Aleksandras (1883), žmona Marijona (1890), sūnus Petras (1925).

2. Adomonis Benediktas (1901), žmona Adelė (1900), duktė Bronė (1937).

3. Andriūnas Povilas (1914), žmona Viktorija (1918), duktė Ona (1938), sūnūs: Petras (1939), Antanas (1940), Namajuškaitė Ona (1894).

4. Araminas Antanas (1892), žmona Ona (1892), dukros: Ona (1928), Valerija (1933).

5. Bardinskas Juozas (1879), žmona Ona (1888), posūnis Stankevičius Antanas (1922).

6. Dainys Aleksandras (1907), žmona Elžbieta (1912), sūnūs: Juozas (1930), Jeronimas (1939), motina Adomonienė Emilija (1874).

7. Dainys Kostas (1919).

8. Ginevičius Vincas (1918), žmona Veronika (1909), sūnūs: Romualdas (1928), Povilas (1930), Alfonsas (1937), Kelečiūtė Ona (1889).

9. Kepenis Vladas (1897), žmona Ona (1889), sūnus Liudvikas (1919), duktė Adelė (1927).

10. Kralikas Vincas (1905), žmona Bronė (1912), sūnūs: Petras (1935), Antanas (1938), Jonas (1940), motina Petronėlė (1876).

11. Lukošiūnas Pranas (1898), žmona Gėnė (1910), duktė Laima (1935), sūnus Algirdas (1936), motina Marijona (1860).

12. Magyla Jonas (1882), žmona Emilija (1892), sūnus Petras (1920), duktė Stefanija (1924).

13. Magylienė Ona (1892), sūnūs: Balys (1922), Povilas (1930).

14. Mikienė Ona (1905), sūnus Mikas Petras (1930).

15. Mikulėnas Vincas (1903), žmona Ona (1906), dukros: Ona (1935), Genovaitė (1938).

16. Mikulėnienė Emilija (1882), sūnus Adomas (1921).

17. Paurys Jonas (1915), žmona Valerija (1918), duktė Eleonora (1939), uošviai Siniauskai: Jonas (1890), Marijona (??).

18. Petraukas Kazys (1898), žmona Elžbieta (1908), sūnūs: Jonas (1935), Povilas (1939), Vincas (1941).

19. Raščinskas Petras (1913), žmona Veronika (1920), duktė Malvina (1941).

20. Siniauskas Antanas (1911), žmona Ona (1919), duktė Valerija (1940).

21. Skrebys Antanas (1894), žmona Uršulė (1894), dukros: Anastazija (1925), Valerija (1930), sūnus Povilas (1938).

22. Skrebys Juozas (1886), žmona Elžbieta (1890), sūnus Petras (1922).

23. Skrebys Petras (1900), žmona Ona (1903), dukros: Leonija (1930), Stasė (1934), sūnus Liudvikas (1940).

24. Šablinskas Jonas (1914), žmona Anelė (1913), dukros: Stasė (1929), Irena (1940), sūnūs: Albertas (1935), Leonas (1939), sesuo Emilija (1912).

25. Šajauka Ignotas (1903), žmona Julijona (1910), duktė Janina (1939).

26. Šajauka Petras (1889), žmona Ona (1893).

27. Šajaukiene Marijona (1876).

28. Talutis Ignas (1913), žmona Rože (1919), duktė Gražina (1939).

29. Vilimas Kazys (1883), žmona Marcelė (1902), dukros: Ona (1927), Aldona (1930), Marytė (1932), sūnūs: Jonas (1935), Kazys (1938), motina Viktorija (1852), samdiniai: Bukeika Juozas (1923), Kepenis Kazys (1925).

30. Zumka Pranas (1877), žmona Ona (1889), sūnus Petras (1916), duktė Veronika (1927). 

31.  Zumkienė Adelė (1902), sūnus Albinas (1928), dukros: Genovaitė (1930), Ona (1935).

32. Žideliūnas Augustas (1898), žmona Elžbieta (1904), duktė Genovaitė (1941).

 

                                        Kreščionių   kaimas

 

1. Adomonis Jonas (1862), sūnūs: Ignas (1904), Povilas (1904), Kostas (1910), Mykolas (1913), samdinės: Mainelytė Ona (1900), Adamonytė  Elena (1930).

2.Adomonis Jokūbas(1865), sūnus Augustas(1900), marti Elžbieta (1909),anūkas Jonas(1940) 

3.Adomonis Povilas (1898), žmona Agota (1900), sūnus Antanas (1934), seserėčia Ona(1913)

4. Adomonis Steponas (1909), žmona Monika (1922).

5. Bajoras Andrius (1885), žmona Anastazija (1887), duktė Ona (1926), sūnus Pranas (1936), tėvas Feliksas (1860).

6. Bajoras Izidorius (1900), žmona Adelė (1903), sūnūs: Petras (1930), Alfonsas (1936), dukros: Emilija (1932), Monika (1940).

7. Bajoras Jonas (1886), žmona Konstancija (1886), duktė Bronė (1922), sūnus Stasys (1930).

8. Balčiūnas Jonas (1896), žmona Marijona (1894), sūnūs: Albinas (1924), Alfonsas (1930), Bronius (1935), duktė Emilija (1925).

9. Balčiūnas Matas (1908), žmona Elena (1913).

10. Balčiūnas Petras (1893), žmona Ulijona (1895), dukros: Stefanija (1925), Janina (1935), Valė (1938), sūnūs: Jeronimas (1928), Vytautas (1930), Antanas (1932).

11. Balčiūnas Pranas (1866), žmona Anastazija (1886), sūnūs: Petras (1918), Vytautas (1929), duktė Adelė (1923).

12. Dručkus Kazys (1888), žmona Emilija (1896), duktė Stasė (1925), sūnūs: Vladas (1931), Romualdas (1934).

13. Eigminas Augustas (1883), žmona Marijona (1893), dukros: Bronė (1915), Akvilė (1923), motina Marijona (1853).

14.Eigminas Juozas(1874),žmona Uršulė(1891), sūnus Benjaminas (1922), duktė Adelė(1934)

15. Eigminas Juozas (1890), žmona Veronika (1899), dukros: Bronė(1926), Liucija (1928).

16. Eigminas Silvestras (1878), žmona Ona (1899), sūnus Albertas (1921).

17.Eigminas Steponas(1873), žmona Marijona (1882), sūnus Petras (1919), duktė Valė (1927)

18. Garuolis Petras (1912), žmona Adelė (1909), sūnus Antanas (1939), uošviai Balčiūnai: Petras (1876), Veronika (1889).

19.Jukna Kasparas (1894), žmona Karolina (1893), duktė Zofija (1926).

20. Jurkevičiūtė Agota (1889).

21. Kepenis Juozas (1871), žmona Pranciška (1877), duktė Genovaitė (1921).

22. Kišūnas Jonas (1901), žmona Veronika (1901), dukros: Palmyra (1934), Ona (1938), sūnūs: Vytautas (1935), Kostas (1940), tėvas Mataušas (1863), motina Apolonija (1882).

23. Kišūnas Jokimas (1910), žmona Ona (1912), duktė Janina (1935).

24. Kišūnas Juozas (1887), žmona Barbora (1891), sūnūs: Valentinas (1915), Bronius (1920), Jonas (??), brolis Kišūnas Jonas (1894), samdinė Kolpakova Aglikerija (1922).

25. Kišūnas Kazys (1906), žmona Agota (1917), sūnus Albertas (1938), brolis Petras (1901).

26. Kišūnas Kazys (1918), motina Ona (1881), sesuo Mikalina (1920), teta Elžbieta (1881).

27. Krištaponienė Agota (1880), sūnūs: Jonas (1922), Bronius (1924).

28.  Kurmis Mataušas (1879), žmona Barbora (1884), dukros: Ona (1923), Konstancija(1926) 

29. Laguckas Ignotas (1883), žmona Emilija (1893), sūnūs: Petras (1926), Gintautas (1936), duktė Aldona (1933), samdinė Juknaitė Ona (1921).

30. Meškauskas Stasys (1913), žmona Emilė (1920), podukra Strungytė Ona (1940), uošviai Strungiai: Steponas (1879), Marijona (1884).

31. Pagirienė Agota (1889).

32. Pagirienė Anastazija (1880).

33. Pagirienė Teklė (1859), Kepenis Antanas (1911).

34. Pagirys Augustas (1886), žmona Anelė (1891), dukros: Elena (1920), Ona (1925), sūnus Albertas (1933).

35. Pagirys Ignotas (1890), žmona Adelė (1890), sūnus Ignas (1927), duktė Valė (1937).

36. Pagirys Justinas (1864), žmona Angelė (1887), sūnus Jonas (1912), samdinė Eigminaitė Emilija (1902).

37. Pagirys Petras (1922), motina Elžbieta (1894), broliai: Vytautas (1924), ?? (1933). 

38. Palonskas Antanas (1879), žmona Barbora (1877).

39. Palonskas Kazys (1912), motina Marijona (1881), dėdė Aleksandras (1876);

Siniauskaitė Elena (1910), Siniauskas Jonas (1929).

40. Puriuškis Antanas (1905), žmona Marijona (1915), dukros: Alma (1934), Anelė (1937), Monika (1941), sūnus Algimantas (1938); Eigminas Stasys (1925), siuvėjas.

41. Putra Petras (1891), žmona Agota (1894), dukros: Liuda (1920), Emilė (1922), Valė (1926), Aldona (1928), sūnūs: Alfonsas (1923), Gintautas (1932), Algimantas (1937).

42. Putrienė Emilija (1891), dukros: Stasė (1925), Marytė (1931), sūnus Juozas (1927).

43. Salickas Vincas (1886), žmona Angelė (1891), duktė Marytė (1927).

44. Strungys Antanas (1876), žmona Ona (1876).

45. Strungys Antanas (1890), žmona Teofilė (1890).

46. Strungys Jonas (1900), žmona Ona (1905), dukros: Aldona (1931), Jaroslava (1939).

47. Strungys Petras (1906), žmona Antanina (1909), sūnūs: Vytautas (1935), Antanas (1940),  duktė Janina (1938).

48. Strungys Pranas (1895), žmona Karolina (1899), dukros: Stasė (1922), Valė (1932), sūnus Jonas (1927).

49. Šedys Ignas (1913), žmona Angelė (1921), sūnus Jonas (1942), Anskinaitė Ona (1884).

 

                                         Kriaunėnų   kaimas

 

1. Abramovas Irenejus (1908), žmona Ana (1911), sūnus Sodafijus (1941).

2. Arcoba Povilas (1897), žmona Zofija (1909), dukros: Leokadija (1930), Janina (1932), sūnūs: Albertas (1935), Aloyzas (1937), Povilas (1940), žemė 8,39 ha.

3. Bakasejevas Ankudinas (1887), žmona Milijanada (1882), duktė Marfa (1920), sūnus Fiodoras (1935), žemė 9,29 ha.

4. Bakasejevas Grigorijus (1902), žmona Efrosinja (1907), duktė Polina (1923), sūnus Irenėjus (1932), Polichronijus (1939), Pancofijus (1942), motina Efrosinja(1876),žemė 8,77ha      

5. Bakasejevas Ivanas (1901), žmona Agafja (1909), duktė Klaudija (1937), sūnus Afanasijus (1939), sesuo Maura (1897).

6.Balčiūnas Ignas,Kazio (1898), žmona Uršulė (1898), duktė Ona (1921), sūnus Povilas(1924)

7. Balčiūnas Ignas (1899), žmona Anelė (1906), sūnus Petras (1932), motina Teofilė (1872).

8. Balčiūnas Jonas (1872), žmona Eleonora (1882), sūnus Jonas (1910), anūkė Marytė (1928), samdinė Grundaitė Adelė (1917).

9.Balčiūnas Juozas(1880),žmona Marija(1890), sūnūs:Stasys(1919), Balys(1928),žemė 2,19ha

10. Balčiūnas Kazys (1904), brolis Andrius (1903), sesuo Eleonora (1894), žemė 9,24 ha.

11. Balčiūnas Kazys (1906), žmona Stasė (1911), sūnūs: Algirdas (1925), Aloyzas (1937), duktė Eleonora (1938), žemė 7,19 ha.

12. Barišnikovas Makaras (1894), žmona Marfa (1904), dukros: Ana (1928), Raisa (1935), Demida (1942), sūnūs: Stepanas (1932), Andrejus (1937), Genadijus (1939), žemė 20,44  ha.

13. Buidovas Ivanas (1887), sūnus Piotras (1923), motina Praskovja (1867).

14. Černecova Uljana (1904), sūnūs: Aleksandras (1933), Dmitrijus (1935), dukros: Manefa (1937), Liuba (1940), motina Kotova Vasilisa (1862), samdinys Losijonas Borisas (1918), žemė 14,65 ha.

15. Daudžvardis Juozas (1904), žmona Bronė (1911), duktė Irena (1933), sūnus Alfredas (1936), samdinys Zaičenkovas Izotas (1920).

16.Daudžvardis Jurgis(1915), žmona Marijona (1915), sūnus Jonas (1941), brolis Jonas(1911) 

17. Diomkina Domna (1899), duktė Elena (1931), sūnus Liferijus (1939).

18. Diomkinas Piotras (1892), žmona Pelegėja (1899), duktė Solonija (1928), posūnis Ovra Porfirijus (1933).

19. Gordejevas Audėjus (1903), motina Diomkina (1870).

20. Ivanovas Parfenas (1876), dukros: Fivonija (1913), Anastasija (1939), sūnus Ivanas (1923), žemė 2,73 ha.

21. Karnašenkovas Fiodoras (1913), žmona Stepanida (1917), sūnus Jakovas (1939), samdinys Šeršniovas Porfirijus (1925).

22. Kralikas Balys (1909), žmona Anelė (1907), sūnus Juozas (1932), dukros: Ona (1934), Zofija (1937).

23. Krasnovas Kalistratas (1915), žmona Elena (1912), dukros: Nadežda (1941), Lidija (1942), samdinys Šcetilnikovas Platonas (1925).

24. Macijauskas Antanas (1921), motina Uršulė (1887), sesuo Konstancija (1924), brolis Kazys (1928).

25. Macijauskas Jonas (1892), žmona Ona (1904), sūnūs: Antanas (1933), Petras (1940), duktė Ona (1938).

26. Maciulevičius Petras (1893), žmona Teklė (??), sūnus Povilas (1926), dukros: Bronė (1927), Gėnė (1934), Irena (1941), motina Magdalena (1864).

27. Magyla Antanas (1877), žmona Emilija (1892), sūnūs: Juozas (1920), Balys (1927), Stasys (1930), Vytautas (1933), dukros: Marytė (1922), Bronė (1924), žemė 8,08 ha.

28. Magyla Juozas (1894), žmona Ona (1913), dukros: Elena (1923), Monika (1926), Aldona (1929), Genovaitė (1933), Ona (1934), sūnūs: Alfonsas (1924), Vytautas (1930), Jonas (1941), tėvas Ignotas (1863), žemė 17,47 ha.

29. Mikalkėnaitė Pranciška (1881), sūnus Jonas (1912), duktė Rozalija (1921).

30. Mikalkėnas Jonas (1877), žmona Rozalija (1888), sūnus Vincas (1920), samdinys Bakasejevas Melchijoras (1923), žemė 1,09 ha.

31. Pavažajevas Fiodoras (1871), žmona Marfa (1891), sūnus Semionas (1919), dukros: Stepanida (1921), Tivija (1927).

32. Pimpė Juozas (1866), žmona Ona (1874), samdinys Talutis Balys (1924).

33. Pipikas Aleksandras (1907), žmona Viktorija (1911), sūnus Vilgirdas (1934), duktė Genovaitė (1936), tėvas Juozas (1917).

34. Pitrėnas Jonas (1913), žmona Ona (1917).

35. Pupelienė Grasilda (1874).

36. Pupelis Ignas, Antano (1904), žmona Anastazija (1912), sūnus Jeronimas (1935), motina Uršulė (1865), žemė 4,10 ha.

37. Pupelis Ignas, Jono (1925), sesuo Viktorija (1919), žemė 3,28 ha.

38. Rinkauskas Juozas (1889), žmona Uršulė (1894), dukros: Marytė (1924), Teklė (1927), sūnus Jonas (1938), žemė 1 ha.

39. Semenova Irina (1872).

40. Smirnovas Grigorijus (1872), duktė Kristina (1918), žemė 3,64 ha.; Timofejeva Agafja (1907), dukros: Marija (1933), Raisa (1936), Zinaida (1941), sūnus Vasilijus (1937).

41. Smirnovas Stepanas (1912), seserys: Marfa ()1914), Julija (1919).

42. Stulgys Kostas (1868), žmona Eleonora (1888), sūnus Petras (1920), dukros: Ona (1925), Marytė (1928).

43. Šcetilnikovas Andrijanas (1898), žmona Elena (1882), sūnus Silantijus (1929), duktė Klaudija (1932).

44.Šereminas Isajus (1917), žmona Marfa (1919), duktė Uljana (1941), motina Makrina(1891)

45. Tamoševičienė Emilija (1905), sūnus Bronius (1927), duktė Olga (1931).

46. Tamoševičius Ignas (1906), žmona Anelė (1906), duktė Jadvyga (1927).

47. Tamoševičius Jonas (1908), žmona Adelė (1917).

48.  Tamoševičius Juozas (1886), sūnūs:Juozas (1918), Povilas (1925), dukros: Valerija (1928), Akvilė (1934).

49. Tamoševičius Petras (1894), žmona Teklė (1894), motina Agota (1855), seserėnas Brakauskas Antanas (1920), žemė 3,28 ha.

50. Timofejevas Abrosimas (1887), žmona Marfa (1895), sūnūs: Semionas (1915), Fiodoras (1922), dukros: Fevronija (1923), Agrifina (1925), Klaudija (1929), Raisa (1934).

51. Timofejeva Aksenija (1892), sūnus Paramonas (1921).

52. Trofimovas Lifentijus (1884), žmona Eudokija (1893), sūnūs: Ivanas (1923), Loginas (1934), dukros: Agripina (1926), Praskovja (1928), Afanasija (1934), žemė 3,21 ha.

53. Trumpa Antanas (1885), žmona Ona (1891), dukros: Anelė (1920), Bronė (1927), sūnus Albinas (1923), žemė 8,03 ha.

54. Trumpa Juozas (1889), žmona Marijona (1894), sūnus Petras (1924), dukros: Ona (1926), Marytė (1928), Elena (1932), žemė 8,01 ha.

55. Varna Ignotas (1870), žmona Marijona (1900), duktė Lucija (1923), sūnus Jurgis (1926), žemė 8,36 ha.

56. Vitkauskienė Marijona (1889), sūnus Ignas (1930), dukros Garnelytės: Emilija (1918), Ona (1920), motina Čiomėnienė Julija (1865).

57. Zaičenkovas Ausiejus (1879), žmona Maura (1890), sūnūs: Danila (1907), Antonas (1931), dukros: Marija (1915), Fumaida (1941).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Altanas Antanas - 8,41 ha, Balčiūnas Ignas - 10,71 ha, Balčiūnienė Ona - 1,09 ha, Bulovas Jurgis - 8,39 ha, Deksnys Jonas - 4,04 ha, Diomkina Stepanida - 12,91 ha, Diomkinas Agrujamas - 14,27 ha, Diomkinas Gaurila - 10,93 ha, Kotovas Ilja - 7,50 ha, Kotovas Ivanas - 7,50 ha, Mikalkėnienė Apolonija - 1,09 ha, Mikalkėnienė Uršulė - 1,09 ha, Smirnovas Makaras - 3,21 ha, Smirnovas Mjchajlas - 3,64 ha, Smirnovas Semionas - 3,64 ha, Šeršniovas Aleksiejus - 4,92 ha, Tamoševičienė Agota - 3,28 ha, Tamoševičienė Juzefa - 8,74 ha, Tamoševičius Juozas, Benedikto - 7,92 ha, Tamoševičius Juozas, Juozo - 23,54 ha. Turkevičius Stasys - 3,28 ha.

                                          Kryžaukos  vienkiemis

 

Kuosa Juozas (1902), žmona Marijona (1906), duktė Valerija (1929), sūnūs: Alfonsas (1930), Algirdas (1935), Juozas (1936), Jonas (1939), Antanas (1940), žemė 21,85 ha.

 

                                           Kubiliškio   vienkiemis 

 

Pupelis Jonas (1912), seserys: Ona (1913), Anelė (1914), Vincenta (1918), Elena (1923), Bronė (1936), brolis Petras (1921).

 

                                           Kumpoliškio   kaimas

 

1.Abarius Vincas(1878), žmona Salomėja (1894), duktė Albina (1928), sūnus Albertas (1932)  

2. Andriuškevičienė Ona (1884), duktė Adelė (1921); Macijauskienė Veronika (1888).

3. Bukeika Antanas (1910), žmona Ona (1918), Garnelienė Ona (1899).

4. Garnelis Jonas  (1905), žmona Ona (1907), duktė Genovaitė (1933), sūnūs: Arnoldas (1936), Henrikas (1936).

5. Garnelis Jonas, Prano (1912), žmona Eleonora (1921), sūnus Zigmas (1940), motina Ksavera (1887), brolis Vincas (1932).

6. Garnelis Petras (1922), senelė Uršulė (1865).

7. Gurbininkas Juozas (1881), žmona Felicija (1897), sūnūs: Povilas (1920), Vytautas (1927), Jonas (1935), duktė Aldona (1930).

8. Jočys Juozas (1888), žmona Ona (1895), dukros: Teklė (1921), Stefa (1931), Irena (1936), sūnūs: Valentinas (1925), Bronius (1927), Petras (1938).

9. Jočys Justinas (1886), žmona Agota (1897), dukros: Stasė (1924), Alberta (1929), Vanda (1930), Aldona (1936), sūnus Algis (1939).

10. Lukošiūnas Vincas (1856), duktėUršulė (1897), anūkės: Ona (1918), Apolonija (1928).

11. Meilus Vincas (1882), žmona Marcelė (1897), dukros: Valė (1920), Irena (1925), Vanda (1927), sūnūs: Apolinaras (1929), Mindaugas (1932).

12. Pitrėnas Jonas (1892), žmona Anastazija (1905), sūnus Bronius (1930), dukros: Ona (1922), Aldona (1932), Janina (1936), Irena (1938).

13. Pitrėnas Jurgis (1885), žmona Barbora (1893), sūnūs: Jonas (1927), Petras (1931).

14. Pitrėnas Mykolas (1859), sūnus Juozas (1911), dukros: Ona (1912), Elena (1913).

15.Pitrėnas Petras(1881), žmona Emilija(1881), duktė Marijona (1912), sūnus Mykolas(1921)

 

                                          Kumšos   vienkiemis

 

Dalineravičius Juozas (1864), žmona Veronika (1865), samdiniai: Gabrilevičiūtė Ona (1919), Mišeninas Ivanas (1924); Šimkus Jonas (1899), žmona Juzefa (1898).

 

                                          Kuprių   kaimas

 

1. Ališauskas Kasparas (1894), žmona Julija (1893), sūnūs: Leonas (1921), Kasparas (1922), Antanas (1929), Petras (1932), dukros: Veronika (1928), Julija (1930), Elena (1931).

Ališauskas Juozas (1916), žmona Felicija (1920), sūnus Kasparas (1942).

2. Janka Aleksandras (1878), žmona Ona (1890), sūnus Vladas (1926).

3. Krasauskas Antanas (1904), žmona Stasė (1916).

4. Krasauskas Jonas (1915), žmona Ona (1918), samdinė Klimašauskaitė Marcelė (1927).

5. Krasauskas Stasys (1919).

6. Pauliukas Antanas (1896), žmona Emilija (1894), sūnūs: Jonas (1924), Albinas (1927), Antanas (1929), duktė Irena (1933), motina Karolina (1866).

7.  Pauliukas Ignotas (1896), žmona Ona (1892), duktė Elena (1924);

Kirstukas Jonas (1916), žmona Veronika (1920), duktė Regina (1942).

8. Pauliukas Tadas (1902), žmona Adelė (1907), dukros: Salomėja (1940), Zita (1940), motina Uršulė (1874).

9. Sakapilvis Feliksas (1870), žmona Cecilija (1880).

10. Sakapilvis Juozas (1915), motina Ona (1880).

11. Seibutis Kazys (1888), žmona Stefanija (1904), dukros: Valerija (1923), Genovaitė (1933), Vitalija (1937), sūnūs: Kazys (1928), Algis (1939).

 

                                        Kurmiškio   vienkiemis

 

1. Kiseliovas Karpas (1886), žmona Anisija (1890), dukros: Eudokija (1922), Feodosija(1923)

2. Kiseliovas Nikiforas (1894), dukros:Ana (1925), Praskovja (1928),  Meldalika (1930), sūnus Ivanas (1934).

3. Kiseliovas Vasilijus (1880), žmona Darja (1894), duktė Eudokija (1932);

Kiseliovas Filimovas (1920), žmona Pelagėja (1924).

 

                                   Lašapievio   vienkiemis

 

Jasinevičius Antanas (1876), žmona Barbora (1886), sūnūs: Bronius (1924), Raimundas (1934), duktė Monika (1926), samdinė Lapelytė Ona (1914).

 

                                   Lauriniškio   vienkiemis

 

1. Kietis Jonas (1900), žmona Anelė (1914), dukros: Rita (1938), Aldona (1941), uošviai Jasinevičiai: Jonas (1885), Anastazija (1886), samdiniai: Michailovas Pavelas (1929), Pikauskaitė Ona (1900), žemė 31,31 ha.

2. Skvarnavičius Antanas (1889), žmona Marijona (1894), duktė Lucija (1923).

 

                                 Laužadžių   kaimas

 

1. Dapkevičius Antanas (1899), žmona Elžbieta (1897), sūnus Jonas (1929)-.

2. Laužadienė Anelė (1884), dukros: Teklė (1918), Konstancija (1923), Rozalija (1928), ?? (1932), sūnus Pranas (1922).

3. Laužadienė Anelė (1885), sūnūs: Antanas (1917), Petras (1919), Povilas (1930), duktė Anelė (1927).

4. Laužadis Alfonsas (1912), žmona Anastazija (1914), sesuo Ona (1907).

5.Laužadis Antanas(1871),žmona Marijona(1891), duktė Marytė(1924), sūnus Viktoras(1925)          

6. Laužadis Benediktas (1875), dukros: Veronika (1928), Marytė (1929), sūnus Aloyzas (1933), seserys: Barbora (1883), Anastazija (1896), samdinė Lisovskaja Vasilisa (1921),

7. Laužadis Benediktas (1896), žmona Adelė (1899), dukros: Stefanija (1927), Ona (1930), Rimantė (1936), Janina (1938), sūnus Stepas (1939), samdinys Laužadis Balys (1925).

8. Laužadis Dominikas (1905), tėvas Bernardas (1858), motina Ona (1875), samdinė Ramanauskaitė Aleksandra (1914).

9. Laužadis Klemensas (1899), žmona Teklė (1903), dukros: Genovaitė (1928), Birutė (1934), sūnus Algis (1935), samdiniai: Barkauskas Vladas (1923), Kurklietytė Ieva (1922), Martinėnas Povilas (1927).

10. Laužadis Vladas (1875), žmona Ona (1897), dukros: Akvilė (1923), Karolina (1924), sūnūs: Adolfas (1926), Bronius (1928), Vytautas (1932), Juozas (1935).

11. Pavilavičius Izidorius (1885), žmona Agota (1887), dukros: Ona (1915), Monika (1919), Paulina (1922), sūnūs: Antanas (1924), Pranas (1924).

12. Sakalauskas Ignotas (1904), motina Grasilda (1878), brolis Jonas (1914), teta Elžbieta (1870), samdinė Agejeva Aleksandra (1921).

13. Sakalauskas Juozas (1895), žmona Karolina (1913), sūnūs: Antanas (1933), Julius (1936), duktė Nijolė (1938), seserys: Juzefa (1881), Anelė (1891), samdiniai: Panteliejevas Semionas (1925), Savickas Alfonsas (1927).

14. Urbelionis Antanas (1889), žmona Ona (1883), duktė Adelė (1928), sūnūs: Petras (1929), Povilas (1930).

15. Urbelionis Izidorius (1872), žmona Anastazija (1887), samdinės: Lisniauskaitė Elena (1930), Urbakonytė Ona (1924).

16. Urbelionis Kazys (1878), žmona Emilija (1909), augintinė Trumpaitė Ona (1928).

 

                                          Lavelkų   kaimas

 

1. Gurbininkas Mataušas (1868), žmona Pranciška (1878), sūnus Balys (1924).

2. Kazlauskas Jonas (1882), žmona Cecilija (1900).

3. Lungys Petras (1890), žmona Barbora (1898), sūnus Petras (1930).

4. Mackevičius Adomas (1870), žmona Barbora (1885), sūnus Jonas (1912).

5. Pitrėnaitė Agota (1880).

6. Pitrėnas Edvardas (1902), motina Pranciška (1880).

7. Pitrėnas Jonas (1920), brolis Jurgis (1923).

8. Sakapilvis Vincas (1892), žmona Emilija (1901), sūnūs: Pranas (1932), Jonas (1940).

9. Vilimas Juozas (1867), žmona Emilija (1888), sūnūs: Ignas (1911), Juozas (1921).

Vilimas Jonas (1907), žmona Teklė (1911), dukros: Ona (1940), Marytė (1941).

 

                                     Liesiškėlių   kaimas

 

1. Kavaliauskas Adomas (1881), sesuo Adelė (1883).

2. Kavaliauskas Jonas (1916), motina Julija (1887), brolis Pranciškus (1927).

3. Kralikas Andrius (1866), žmona Ona (1873), dūktė Konstancija (1908), samdinys Mickevičius Antanas (1925).

4. Kralikas Petras (1891), žmona Ona (1907), dukros: Agota (1930), Anelė (1931), Bronė (1933), Genė (1939), sūnus Petras (1935), tėvas Jonas (1851).

Rūšiavimo metu žemę valdė Kavaliauskas Vladas - 5,70 ha ir Likša Ignotas - 10,48 ha.

 

                                 Liesiškių   kaimas

 

1. Kazanavičius Liudvikas (1908), žmona Viktorija (1911), sūnūs: Alfonsas (1938), Pranas (1940), Kazys (1942), žemė 7,35 ha.

2. Krivas Ignotas (1906), žmona Uršulė (1902), dukros: Vanda (1934), Janina (1936), Julija (1939), žemė 8,84 ha.

3. Kulys Izidorius (1909), žmona Vilhelmina (1911), duktė Viktorija (1933), sūnus Gintautas (1939).

4. Kulys Jonas (1902), žmona Paulina (1904), sūnūs: Antanas (1929), Vladas (1932), Lionginas (1938), duktė Bronė (1934), uošvė Laurinavičienė Stefanija (1875), žemė 11,97 ha

5. Kulys Petras (1891), žmona Ona (1903), sūnūs: Alfonsas (1927), Jonas (1936), dukros: Veronika (1933), Bronė (1936). 

6. Likša Juozas (1914), žmona Anastazija (1921), duktė Aldona (1941), motina Kristina (1889), dėdienė Likšienė Teklė (1878), žemė 9,86 ha.

7. Likšaitė Ona (1902), žemė 6,27 ha.

8. Subata Ignas (1912), žmona Elena (1912), sūnūs: Jonas (1938), Alfonsas (1940), Algirdas (1942), žemė 6,26 ha.

9. Šablauskas Juozas (1902), žmona Elžbieta (1892), samdinys Nazarovas Stepanas(1925), patėvis Beinaravičius Antanas (1863), žmona Mikalina (1874).

10. Verslovas Jonas (1900), žmona Ona (1900), dukros: Aldona (1931), Valerija (1934), Alfonija (1936), sūnūs: Kostas (1932), Povilas (1941), žemė 10,92 ha.

Rūšiavimo meyu žemę dar valdė: Kulio Juozapo įpėdiniai - 14,68 ha, Kulys Pranciškus - 8,62 ha, Kulytė-Gačionienė - 10 ha, Serevickas Jonas - 2,13 ha,

 

                                           Linartiškio   vienkiemis

 

Linartas Balys (1902), žmona Leokadija (1914), tėvas Petras (1858), motina Anastazija (1882),samdiniai: Brakauskas Vladas (1925), Magylaitė Bronė (1925), Vaičiūtė Janina (1927)      

žemė 28,41 ha.    

                                          Lipnikų    kaimas

 

1. Afanasjevas Akimas (1870), žmona Ana (1878), sūnūs: Fedotas (1918), Stepanas (1925), duktė Ana (1923), svainė Litovkina Lukerija (1868), žemė 9,68 ha.

2. Afanasjevas Dementijus (1870), žmona Marfa (1888), sūnus Michailas (1922),žemė 4,02ha

3. Afanasjevas Konstantinas (1875), žmona Matriona (1887), sūnūs: Grigorijus (1917), Anikėjus (1926), žemė 6,01 ha.

4. Charlamovas Radionas (1873), žmona Lukerja (1897), sūnus Nikiforas (1921), duktė Natalija (1928), žemė 11,54 ha.

5. Guseva Fiokla (1881).

6. Gusevas Averjanas (1893), žmona Praskovja (1899), duktė Nina (1930), uošvė Kapustina Efimija (1877).

7. Jemeljanova Pelagėja (1882), sūnus Minajus (1901).

8. Kapustinas Kuzma (1871), žmoa Praskovja (1880), anūkė Elena (1936), žemė 6,55 ha.

9. Kudriašovas Grigorijus (1880), žmona Efrosinja (1905), dukros: Elena (1932), Eugenija (1938), sūnus Maksimas (1941), žemė 4,92 ha.

Ivanova Darja (1911), sūnus Lipatijus (1932), dukros: Vera (1936), Ana (1937).

10. Kudriašovas Piotras (1874), žmona Vasilisa (1887), sūnus Mironas (1923), žemė 4,92 ha; Kapustina Tatjana (1883).

11. Kudriašovas Terentijus (1886), žmona Agafja (1902), sūnus Jevstifėjus (1926), duktė Akulina (1931). žemė 4,92 ha.

12. Miliukinas Jakovas (1916), žmona Matriona (1923), sūnus Feoktistas (1942), motina Tatjana (1880).

13.Pachomova Nadežda(1905),duktė Ekaterina(1930),sūnūs:Pavelas(1936), Prokopijus(1938)

14. Venediktovas Grigorijus (1887), žmona Lukerja (1897).

 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Gusevas Fiodoras - 6,01 ha, Kapustinas Agapas - 4,92 ha, Kapustinas Sapronas - 5,63 ha, Litovkina Lukerja - 7,98 ha, Miliukinas Grigorijus - 6,56 ha, Miliukinas Matrionas - 6,86 ha. 

 

 

                                                Liudvinavos   vienkiemis

 

1. Krasauskas Antanas (1906), žmona Genė (1906), sūnus Bronius (1940), posūnis Šajauka Juozas (1935), motina Šniokiene Marijona (1886).

2. Šajauka Vaclovas (1884), žmona Ona (1888), dukros: Marytė (1923), Veronika (1926), motina Viktorija (1858), žemė 10,98 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė Šajaukiene Viktorija  21,85 ha.

 

                                         Lizgario   vienkiemis

 

Vertibavičius Justinas (1868), žmona Emilija (1870), samdiniai: Krivickaitė Marytė (1926), Krivickas Albinas (1929), karo belaisvis Mišiūra Olegas (1918).

 

                                        Lukštynių   kaimas

 

1. Ališauskas Justinas (1910), žmona Adelė (1912), motina Domicėlė (1867), brolis Izidorius (1912), žemė 8,11 ha.

2. Ališauskas Viktoras (1903), žmona Anelė (1914), sūnus Alfredas (1940), samdinys Maslauskas Bronius (1926);

Ališauskas Bronius (1906), motina Emilija (1878), sesuo Adelė (1914), žemė 16,22 ha.

3. Balčiūnienė Ona (1878), dukros: Ona (1916), Veronika (1920), žemė 0,94 ha.

4. Gegelevičius Balys (1906), žmona Bronė (1905), dukros: Danutė (1930), Stasė (1932), Janina (1934), Adelė (1936), Veronika (1938), žemė16,02 ha.

5.Gegelevičius Bronius(1907),žmona Konstancija(1907),duktė Lina(1937),sūnus Julius(1939)         

6. Gegelevičius Vytautas (1885), žmona Ona (1908), sūnus Jonas (1933), duktė Zofija (1934), motina Grasilda (1860).

7. Gegelevičius Vladas (1897), žmona Elena (1892), duktė Lucija (1926), sūnūs: Vladas (1927), Vytautas (1930), Algirdas (1932). 

8. Idas Balys (1904), sesuo Emilija (1901), samdinė Urtaitė Ona (1882), žemė 16,73 ha.

9. Idas Balys (1909), žemė 1,90 ha.

10. Kašponas Juozas (1907), žmona Elena (1909), duktė Albina (1932), uošvė Gegelevičienė Emilija (1876), žemė 8,32 ha.

11. Kazanavičius Juozas (1910), žmona Apolonija (1916), sūnūs: Romualdas (1937), Eugenijus (1940), samdinys Kazlauskas Balys (1921), Tičkienė Eleonora (1879)žemė 12,91ha

12. Kazanavičius Petras (1896), seserys: Ona (1893), Eleonora (1902) žemė 16,69 ha.

13. Kurlavičius Jonas (1887), žmona Karolina (1892), sūnūs: Kazys (1918), Balys (1920), duktė Ona (1925), žemė 12,12 ha.

14. Kurlavičius Petras (1880), žmona Emilija (1881), giminaičiai Girčiai: Pranas (1916), žmona Eleonora (1902), žemė 13,01 ha.

15. Malcius Antanas (1878), žmona Eleonora (1886), sūnus Antanas (1916), samdinė Blaževičiūtė Julija (1925), žemė 12,12 ha.

16. Surgautas Jonas (1910), žmona Teklė (1909), sūnus Leonas (1933), dukros: Janina (1935), Genovaitė (1936), Bronė (1939), motina Elžbieta )1885).

17. Tička Vladas (1902), žmona Anelė (1903), duktė Genovaitė (1934), sūnus Vytautas (1941), motina Monika (1872), samdinė Vainiūtė Elena (1924), žemė 8,21 ha.

18. Tičkus Antanas (1910), žmona Elena (1910), sūnus Antanas (1939), motina Konstancija (1874), žemė 6,71 ha.

19. Veršelis Justinas (1871), žmona Veronika (1871), samdinė Andriūnaitė Bronė (1926). žemė 12,33 ha; Savickas Ignotas (1901), žmona Eleonora (1891), sūnus Jonas (1934).

20. Veršelis Vladas (1896), žmona Marijona (1903), tėvas Juozas (1855), motina Uršulė (1857), samdinys Maslauskas Petras (1930), žemė 6,08 ha.

21. Žuklys Albinas (1903), žmona Veronika (1907), duktė Aldona (1940), brolis Marinas (1907), teta Grundienė Grasilda (1865), žemė 16,22 ha. 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Astrauskas Balys - 5,05 ha, Astrauskas Juozas - 5,99 ha, Gegelevičius Justas - 13,01 ha, Gegelevičiai Petras ir Justas - 2,43 ha, Idas Juozas -0,07 ha, Veršelytė Karolina - 6,08 ha.

                                                      Maciūniškio  vienkiemis

 

1. Narbutas Tadas (1903), žmona Anelė (1911), uošvė Šaduikiene Ona (1857), samdinė Krasnova Marija (1909).

2. Pilkauskas Jurgis (1885), žmona Emilija (1891).

3. Šaduikis Juozas (1902), žmona ?? (1912), duktė Danutė (1938), sūnus Vilius (1940), motina Konstancija (1867), pusseserė Uršulė (1868), samdinė Balčiūnaitė Janina (1923).

 

                                                  Maigiškių   kaimas

 

1. Širvys Antanas (1899), žmona Paulina (1917),  sūnus Vytautas (1941), samdinė Kavaliauskaitė Ona (1929).

2. Širvys Izidorius (1908), žmona Bronė (1910), dukros: Elena (1940), Aldona (1941), tėvas Antanas (1869), pamotė Agota (1898).

3. Širvys Juozas (1892), žmona Elžbieta (1892), dukros: Akvilė (1921), Stasė (1923), sūnus Algirdas (1933).

4. Širvys Juozas (1901), motina Ulijona (1862), samdinys Anelikovas Nikita (1932).

 

                                         Margavonės   vienkiemiai

 

Budrys Zacharas (1875), žmona Julija (1890), dukros: Elena (1921), Bronė (1923), sūnus Henrikas (1930).

II  Brakauskas Vladas (1912), žmona Agota (1919).

III  1.Davolis Pranas(1907),žmona Julija (1901), duktė Aldona (1930), motina Elžbieta(1876) 

2. Idas Romualdas (1924), tėvas Jonas (1898), motina Paulina (1887), sesuo Ona (1925). 

 

                                        Margavonių   kaimas

 

1. Garuolis Vincas (1909), žmona Stefanija (1913).

2. Girskis Stasys (1904), žmona Emilija (1908).

3.Karinauskas Jonas (1895), žmona Michalina (1897), duktė Stasė (1922), sūnus Julius (1925)   

4. Lukošiūnas Ignotas (1887), žmona Pranciška (1899), sūnus Petras (1927), duktė Aleksandra (1928), uošvė Garuolienė Agota (1879).

 

                                      Mataučiznos   kaimas

 

1. Jakuntavičius Petras (1873), žmona Agota (1877), duktė Konstancija (1914), sūnus Antanas (1921), sesuo Tumėnaitė Pranciška (1862).

2. Klemka Jonas (1892), žmona Adelė (1894), sūnus Algirdas (1933), samdiniai: Kažanova Liuba (1911), Orlova Eudokija (1927), Snarskis Bronius (1924). 

3. Kriukelis Antanas (1896), žmona Marijona (1896), sūnus Antanas (1932), samdinė Sakavičiūtė Ona (1928).

4. Kriukelis Jonas (1884), žmona Karolina (1885), duktė Emilija (1907), sūnūs: Juozas (1909), Kazys (1928).

5,. Malcius Apolinaras (1900), žmona Ona (1916), sūnūs: Julius (1936), Antanas (1941), duktė Janina (1938), motina Veronika (1870).

6. Malcius Jonas (1903), žmona Marijona (1914), sūnūs: Bonifacas (1936), Jonas (1940), duktė Akvilė (1937).

7. Malcius Ksaveras (1895), žmona Anelė (1913), dukros: Laima (1932), Nijolė (1935), Danguolė (1940), sesuo Benedikta (1900).

8. Prascienius Petras (1914), žmona Ieva (1917), uošvė Sadauskienė Anastazija (1875).

9. Sadauskaitė Anastazija (1885), augintinė Kriukelytė Malvina (1930).

10. Sadauskas Jonas (1881), žmona Liucija (1877). ;

Sadauskas Petras (1912), žmona Emilija (1910), duktė Birutė (1937), sūnus Antanas (1938).

11. Sadauskas Julius (1911), žmona Emilija (1913). duktė Vanda (1940), sūnus Jonas(1941)

12. Sadauskas Kasparas (1883), žmona Uršulė (1885), sūnūs: Vladas (1920), Povilas (1926), duktė Konstancija (1921).

13. Sadauskas Kazys (1906), motina Agnieška (1872).

14.  Sadauskas Kazys (1915), motina Veronika (1883), sesuo Bronė (1921).

15. Sadauskas Petras (1896), žmona Ona (1897).

16. Sadauskas Pranas (1889), žmona Marijona (1897), sūnus Jonas (1929), dukros: Ona (1930), Elena (1932), uošvė Zibolienė Ona (1860).

17. Sadauskas Steponas (1874), žmona Ieva (1890), dukros: Valė (1925), Anelė (1929), sūnūs: Antanas (1930), Jonas (1930).

18. Sadauskienė Uršulė (1878), sūnūs: Petras (1912), Stasys (1925), Eleonora (1921), šešiuras Jonas (1885).

19. Stašelis Jonas (1899), žmona Emilija (1884), augintinis Gilys Albertas (1929).

20. Zibolis Kazys (1882), žmona Veronika (1880), sūnus Antanas (1923).

 

                                                 Matiekų   I   kaimas

 

1. Bajoras Povilas (1903), žmona Ona (1903), sūnus Alfonsas (1929), dukros: Regina (1932), Zita (1939), tėvas Petras (1871), samdiniai: Streikus Petras (1923), Streikutė Emilija (1920).

2. Belanoška Feliksas (1894), žmona Teklė (1895), duktė Joana (1936).

3. Belanoška Jonas (1912), žmona Bronė (1919), motina Uršulė (1870).

4. Belanoška Petras (1906), žmona Emilija (1911), sūnus Bronius (1939).

5. Belanoška Pranas (1876), žmona Barbora (1890), augintinė Danytė Ona (1926).

6. Belanoška Steponas (1893), žmona Anelė (1896), duktė Genė (1920), sūnus Stepas (1927).

7. Čepelis Antanas (1904), žmona Viktorija (1903), dukros: Stefanija (1926), Valerija (1928), Vanda (1929), Bronė (1941), sūnūs: Antanas (1930), Bronius (1937), Pranas (1938).

8. Kiseliovas Savelijus (1870), žmona Vasilisa (1880), sūnūs: Ivanas (1907), Agejus (1912), Ivanas (1924), duktė Ripinija (1918), anūkė Kristina (1941).

9. Kiseliovas Zacharas (1880), žmona Fecinija (1890), dukros: Elena (1924), Natalija (1930), Zinaida (1932), sūnūs: Kuzma (1926), Piotras (1928), Kuprinas (1933), Makaras (1934).

10. Mateikis Kazys (1902), žmona Karolina (1902), sūnūs: Leonas (1932), Jaunius (1936).

11. Matiekus Pranas (1897), žmona Teofilė (1895), sūnūs: Petras (1921), Albinas (1929).

 

                                           Matiekų   II   kaimas

 

1. Jasinevičius Jonas (1894), žmona Uršulė (1897), dukros: Emilija (1922), Marytė (1940), sūnus Petras (1928).

2. Kelečienė Marcelė (1870), sūnus Petras (1925).

3. Kelečius Feliksas (1890), motina Ona (1860), samdinė Belenevičiūtė Marija (1916).

4. Kelečius Juozas (1897), žmona Marijona (1900), sūnus Jonas (1931), samdinė Burokaitė Zofija (1923).

5. Linartas Petras (1898), žmona Kunigunda (1896), augintinė Šeikute Valerija (1925), samdiniai: Skvarnavičiūtė Magdalena (1916), Zamarys Juozas (1921).;

Labanauskas Teofilius (1920).

6. Šeškus Jurgis (1896), žmona Teklė (1900), dukros: Viktorija (1923), Aldona (1939), sūnūs: Jurgis (1934), Edvardas (1937).

                                                         Mažeikių   kaimas

 

1. Galvelis Jonas (1894), žmona Agota (1899), sūnūs: Antanas (1927), Jeronimas (1932).

2. Jukna Juozas (1882), žmona Emilija (1889), sūnūs: Steponas (1919), Antanas (1930), dukros: Genovaitė (1927), Zuzana (1932).

3. Jurgelionienė Ona (1867), duktė Ona (1913).

4. Kligys Benediktas (1860).

5.Liaudanskas Juozas(1906), žmona Veronika(1905), sūnūs:Bronius(1938), Romualdas(1939)

6. Maurica Antanas (1903), žmona Karolina (1904), sūnūs: Jonas (1936), Gintautas (1941), samdinys Katinauskas Juozas (1925).

7. Mauricaitė Adelė (1916), motina Paulina (1877), brolis Alfredas (1895).

8. Navickas Edmundas (1880), žmona Konstancija (1898), dukros: Elena (1923), Monika (1938), sūnus Jonas (1928).

9. Sakalauskas Juozas (1901), žmona Ona (1896), dukros: Albina (1928), Genovaitė (1932).

10. Taločka Kazys (1904), žmona Veronika (1899), duktė Emilė (1939), sūnus Jonas (1941).

11. Turkevičius Jonas (1899), motina Rozalija (1858), sesuo Marijona (1898).

12. Turkevičius Kasparas (1909), žmona Marijona (1910), dukros: Stasė (1937), Valė (1938), motina Konstancija (1876).

13. Zeirys Bronius (1920), motina Elžbieta (1885).

 

                                                Mekšeniškio   kaimas

 

1. Andrelienė Teofilė (1895), sūnus Antanas (1929).

2. Aukštakojienė Elžbieta (1895), duktė Albina (1917).

3. Daujotienė Valerija (1922), duktė Danutė (1942).

4. Rimša Jonas (1913), žmona Agota (1913), sūnus Vytautas (1938).

5. Širvys Jurgis (1894), žmona Barbora (1900).

6. Širvys Petras (1894), žmona Anelė (1894), dukros: Malvina (1929), Janina (1937), sūnus Albinas (1930).

                                            Mičiūnų    kaimas

 

1. Adomonis Jonas (1881), žmona Karolina (1881), sūnus Jonas (1924).

2. Adomonis Petras (1877), žmona Elena (1872), dukros: Teofilė (1923), Apolonija (1927), sūnus Aloyzas (1926), giminaitis Alubeckas Vytautas (1933).

3. Apuokas Jonas (1901), žmona Emilija (1912), sūnus Genutis (1939),duktė Julija (1941).

4. Apuokas Vincas (1908), žmona Stefanija (1909), dukros: Genė (1930), Eleonora (1936), brolis Balys (1908).

5. Bagdonas Ignotas (1869), marti Zofija (1908), anūkai: Jucijus (1934), Bronius (1936).

6. Bagdonas Ksaveras (1892), žmona Ona (1879), sūnus Steponas (1926).

7. Bojaras Juozas (1912), žmona Ona (1912), duktė Janina (1937), sūnūs: Evaldas (1941), Vidmantas (1942), sesuo Ona (1922), brolis Vilhelmas (1923).

8.Bojarienė Uršulė (1882), samdiniai: Stankevičienė Marijona (1885), jos sūnus Pranas(1927) 

9. Jasinevičius Jonas (1896), žmona Marijona (1905), duktė Marytė (1940), augintinė Kišūnaitė Ona (1925), uošviai Kišūnai: Justinas (1877), Emilija (1874), samdinė Plikelytė Elena (1930).

10. Juranas Kazys (1896), žmona Eleonora (1908), uošvis Apuokas Petras (1857), samdiniai: Driskiūtė Valerija (1930), Kralikas Petras ū(1925).

11. Kanapeckas Juozas (1889), žmona Ona (1912), duktė Emilija (1930), samdiniai: Dačkina Natalija (1925), Dačkina Sofija (1919), Idas Juozas (1922), Idas Romualdas (1924), Žukauskas Albinas (1929).

12. Kišūnas Kazys (1857), žmona Veronika (1889), augintinis Kralikas Petras (1919).

Kišūnas Petras (1897), žmona Karolina (1889), sūnus Edvardas (1920), dukros: Marytė (1924), Ona (1926).

14. Kišūnas Vincas (1908), žmona Eleonora (1912), duktė Aldona (1937), sūnus Pranas (1938), motina Uršulė (1886), sesuo Apolonija (1922)

15. Kišūnas Vytautas (1912), žmona Ona (1912), dukros: Janina (1935), Eleonora (1939), sūnūs: Algimantas (1940), Reimondas (1941), motina Marijona (1862).

16. Kišūnienė Paulina (1898), sūnus Vilius (1929), duktė Valerija (1933), anyta Marijona (1865), samdinys Urbanavičius Juozas (1917).

17. Klišonis Izidorius (1881), žmona Julija (1900), duktė Julija (1926), augintinė Jočytė Eleonora (1913), uošvė Bakanienė Zofija (1874), samdiniai: Bakutis Ignas (1911), Žukauskaitė Ieva (1932).

18. Kralikas Balys (1891), žmona Elena (1907), duktė Genė (1937), motina Kralikienė Salomėja (1886).

19. Lokcikas Justinas (1892), žmona Eleonora (1892), sūnus Kostas (1921),duktė Julija(1928)

20. Mezginas Petras (1889), žmona Stefanija (1892).

21. Pranckūnas Juozas (1901), žmona Elena (1898), sūnūs: Linas (1930), Julius (1934).

22. Žilys Petras (1903), žmona Teklė (1900), sūnūs: Jonas (1932), Antanas (1938).

23. Žukauskaitė Elena (1908), sūnus Julius (1935), duktė Giedrė (1937).

24. Žukauskas Balys (1889), motina Veronika (1880).

 

                                              Mielėnų   kaimas 

 

1. Idas Antanas (1887), žmona Karolina (1904), sūnūs: Bronius (1931), Vladas (1936).

2. Idas Juozas (1910), motina Emilija (1878), sesuo Veronika (1905), brolis Antanas (1908).

3. Idas Justinas (1860), žmona Elena (1862); Gegelevičius Antanas (1912), žmona Paulina (1900), dukros: Marytė (1936), Genė (1940), sūnus Bronius (1938).

4.Idas Petras(1924), motina Uršulė(1882), seserys: Emilija(1920), Elena(1922), Aldona(1929) 

5. Idas Vladas (1861), žmona Marijona (1887), dukros: Emilija (1914), Adelė (1923), Eugenija (1926), sūnus Marinas (1916), brolis Juozas (1868).

6. Jasevičius Jonas (1860), žmona Anastazija (1865); Jasevičius Juozas (1885), žmona Kazimiera (1904), sūnūs: Lionginas (1929), Romualdas (1931), duktė Stefa (1936), samdiniai: Kazanavičiūtė Antanina (1921), Kazanavičiūtė Ona (1919), Talutis  Vytautas (1925).

7.Juodinis Petras(1882), žmona Konstancija (1887), sūnus Antanas (1917), duktė Elena(1921)

8. Kralikas Jonas (1916), žmona Ona (1923), motina Petronėlė (1882).

9. Kralikas Kazys (1915), žmona Viktorija (1921), sūnus Algirdas (1942), motina Anelė (1887), sesuo Zofija (1912).

10. Kralikienė Marijona (1880), duktė Marijona (1903), sūnus Bronius (1904).

11. Kurlavičius Marinas (1886), žmona Elena (1883), sūnus Vytautas (1921), duktė Vanda (1933), samdiniai: Driskiūtė Vincė (1924), Jurgelėnaitė Emilė (1926), Palivonas Jonas (1929).

12. Pupelis Grigas (1905), žmona Ona (1915), sūnus Grigas (1936), dukros: Birutė (1937), Genovaitė (1939), Elvyra (1941), samdinė Turkevičiūtė Paulina (1926).

13. Pupelis Jonas (1911), tėvas Vladas (1870), pamotė Rozalija (1872), samdiniai: Kolosova Fiokla (1923), Kolosovas Luka (1919).

14. Šlekas Augustas (1860), žmona Ona (1866); Šlekas Jonas (1895), žmona Viktorija (1893), sūnus Adolfas (1928), duktė Stasė (1939), uošvė Kralikienė Barbora (1866).

15. Šlekas Bronius (1913), žmona Ona (1913), sūnus Jonas (1934).

16. Šlekas Petras (1921), motina Domicėlė (1877), sesuo Elena (1904), brolis Juozas (??), giminaitis Šlekas Antanas (1926), teta Skvarnavičienė Veronika (1886).

17. Veršelis Balys (1915), žmona Marijona (1917), sūnus Gintautas (1941), samdiniai: Kavaliauskaitė Ona (1922), Nikštus Petras (1926).

18. Veršelis Jonas (1908), žmona Angelė (1918), sūnus Algimantas (1938).

19. Veršelis Juozas (1912), motina Angelė (1885).

20. Veršelis Kazimieras (1861), žmona Cecilija (1879), duktė Anelė (1913), svainė Jočytė Petronėlė (1887).

                                              Mikonių   kaimas

 

1. Kurakina Fetinija (1885), anūkas Vorobjovas Arčius (1925).

2.Mažeikis Stasys(1909),žmona Antanina(1905),sūnus Česlovas(1939), posūniai Skardžiukai: Vytautas (1928), Vaclovas (1930), Donatas (1932), podukra Skardžiutė Danutė(1934).

3. Meškauskas Jonas (1883), žmona Anastazija (1886), sūnūs: Jonas (1926), Kazys (1917), duktė Ona (1921).

4. Pantelejeva Elena (1891).

5. Siniauskas Antanas (1900), žmona Anelė (1911), samdinė Dambrauskaitė Zofija (1916).

6. Skardžiukas Ignotas (1881), žmona Ona (1889), dukros: Ona (1919), Liuda (1921).

7. Skardžiukas Ignas (1904), žmona Agota (1911), dukros: Jarūnė (1931), Elvyra (1933), Janina (1937), samdinė Laucaitė Uršulė (1924),

8. Skardžiukas Juozas (1902), žmona Eugenija (1910), duktė Elena (1938), sūnus Juozas (1940), brolis Jonas (1904).

9. Skardžiukienė Emilija (1897), dukros: Teklė (1919), Monika (1923), sūnus Antanas(1930).

10. Svirkienė Ona (1883), duktė Ieva (1910).

11. Šablinskas Tadas (1901), motina Ona (1876), brolis Jonas (1908), sesuo Ona (1919).

12. Šablinskiene Anastazija (1894), sūnūs: Ignas (1920), Pranas (1930), duktė Eugenija (1922), anūkas Antanas (1941).

13. Šcetilnikova Elena (1907), sūnūs: Fiodoras (1931), Ivanas (1932), Michailas (1933).

14. Šcetilnikova Marija (1882), sūnus Grigorijus (1923), samdinė Smirnova Ekaterina (1922).

15. Šcetiknikovas Kuprinas (1872), žmona Uljana (1883), sūnūs: Loginas (1920), Savelijus (1922), duktė Marfa (1924).

16. Šcetilnikovas Timofejus (1903), žmona Ana (1906), sūnūs: Krisantas (1938), ?? (1939), podukros Jeršovos: Uljana (1929). Tatjana (1936).

17. Šcetilnikovas Vasilijus (1890), duktė Anastasija (1923), sūnus Filimonas (1928), samdinė Kurakina Natalija (1886).

18. Valiukas Benediktas (18887), žmona Ona (1893), sūnūs: Jonas (1922), Petras (1925), duktė Eleonora (1927).

19. Valiukas Juozas (1885), žmona Angelė (1886);

Stašelis Augustas (1907), žmona Ona (1914), sūnus Antanas (1935).

20. Valiukas Mykolas (1889), žmona Angelė (1893), duktė Lucija (1927).

21. Vasiljeva Praskovja (1885), duktė Savelija (1926).

 

                                                         Mingėlų   kaimas 

1. Maurica Juozas (1905),žmona Uršulė (1905), sūnūs: Vytautas (1933), Antanas (1933), Kazys (1934), Juozas (1937), teta Smalinskienė Uršulė (1872), samdinė Marcinkevičiūtė Elena (1927).

2. Smalinskas Andrius (1875(), žmona Ona (1898), sūnūs: Povilas (1923), Vincas (1929), dukros: Ona (1927), Danutė (1931), Aldona (1933), Genė (1937).

3. Smalinskas Antanas (1913), motina Domicėlė (1889), broliai: Andrius (1925), Bronius (1930), Leonas (1937).

4. Smalinskas Juozas (1903), žmona Ona (1915), duktė Stefa (1937), sūnus Jonas (1939), tėvas Jurgis (1858), motina Barbora (1869).

5. Smalinskas Kazys (1900), žmona Anelė (1900), sūnūs: Juozas (1926), Vytautas (1936).

6. Smalinskas Petras (1869), žmona Agota (1879), dukros: Ona (1909), Agota (1912).

 

                                        Misiunovkos   vienkiemis

 

1. Bacionas Petras (1887), žmona Bronė (1884), sūnus Stasys (1928).

2. Bučys Rdmundas (1908), žmona Lucija (1918), sūnus Liudvikas (1935).

3. Daudžvardis Juozas (1867), žmona Uršulė (1877), sūnus Ignas (1921), sesuo Vasiliauskaitė Marijona (1870).

4. Magyla Antanas (1900), žmona Ona (1909), sūnus Algirdas (1933), dukros: Veronika (1931), Marytė (1935), Danutė (1937), motina Vasiliauskienė Marijona (1871).

 

                                     Miškiniškio   vienkiemis

 

1. Subata Jonas (1886), žmona Julija (1891), samdinė Venediktova Ekaterina (926).

Juškevičius Jonas (1916), žmona Vanda (1920), sūnus Romualdas (1941).

2. Subata Vincas (1899), žmona Emilija (1906), dukros: Janina (1929), Valerija (1936), sūnūs: Vytautas (1931), Vladas (1933), Jonas (1938).

 

                                       Navikų  (Baravikiškio)   kaimas

 

1. Čerauskas Daumantas (1908), žmona Ona (1914), sūnus Aneanas (1932), motina Zuzana (1877), samdinys Paurys Balys (1890).

2. Girčys Norbertas (1888), žmona Albina (1898), sūnus Vladas (1925), dukros: Emilija (1929), Ona (1939), uošviai Pučai: Juozas (1869), Emilija (1854).

3. Mekšėnas Petras (1909), žmona Anelė (1912), samdiniai: Medikas Jonas (1922), Žuklytė Albina (1929).

4. Naprys Jonas (1908), žmona Eleonora (1909), sūnus Antanas (1929), posūniai Mekšėnai: Albinas (1925), Lionginas (1927).

5.Ruzgus Antanas(1909), žmona Emilija(1920), sūnus Skirmantas(1942),motina Janina(1877)      

 

                                     Navikų   I   kaimas

 

1. Drailingienė Anelė (1897), samdinys Komka Antanas (1885);

Mackevičius Pranas (1880), žmona Stefanija (1879), duktė Ona (1916), sūnus Juozas (1920);

Pakštas Kazys (1912), žmona Elena (1913), sūnus Valentinas (1942).

2. Kavoliūnas Ignotas (1885), žmona Ona (1875), sūnūs: Jonas (1918), Juozas (1918), Antanas (1925).

3. Kviliūnas Jonas (1881), žmona Ona (1902), sūnūs: Vytautas (1929), Vladas (1934), duktė Eleonora (1930), motina Ona (1852), samdiniai: Dainys Jonas (1920), Sakapilvytė Elena (1920), Šablinskaite Ona (1919), karo belaisvis Ažymovas Mamedėjus (1919), žemė 34,53ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Kepenis Benediktas - 14,75 ha, Mackus Antanas - 59,21 ha.

 

                                      Navikų   II   kaimas

 

1. Krasauskas Antanas (1899), žmona Ona (1899), dukros: Bronė (1927), Irena (1928), Elena (1936), sūnūs: Edmundas (1932), Stepas (1932), žemė 3,28 ha.

2. Krasauskas Edvardas (1910), žmona Veronika (1916), dukros: Aldona (1934), Eleonora (1941), sūnūs: Petras (1936), Kazys (1939).

3. Krasauskas Jonas (1873), žmona Agota (1878), sūnus Liudas (1906), marti Bronė (1923), žemė 5,46 ha; Mackevičienė Emilija (1918), jos sūnus Juozas (1939).

4. Krasauskas Steponas (1904), žmona Apolonija (1901), sūnus Ignas (1928), dukros: Genė (1930), Danutė (1932), motina Agota (1876).

5. Krasauskienė Karolina (1876), anūkė Krasauskaitė Ona (1927), žemė 4,92 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Krasauskas Aleksas - 5,46 ha, Krasauskas Augustas - 3,28 ha, Krasaukas Feliksas - 6,01 ha.

 

                               Navikų   III   vienkiemis

 

1. Stočkus Juozas (1887), žmona Paulina (1909), duktė Alma (1938), sūnūs Jonas (1940).

2.Stočkuvienė Konstancija (1882), sūnūs: Lionginas (1925), Jurgis (1928), duktė Liuda(1931)           

 

                                   Niaukių   kaimas

 

1. Ančius Jonas (1891), žmona Ona (1923), uošvė Bimbienė Stanislava (1899), svainis Bimba Leonas (1928), žemė 13,28 ha.

2. Bagdonas Jonas (1903), žmona Antanina (1903), sūnus Albinas (1938), žemė 4,91 ha.

3. Dručkus Feliksas (1920), žmona Jarunė (1916), duktė Stasė (1942), motina Eleonora (1880), žemė 3,58 ha.

4. Dručkus Ignotas (1902), žmona Emilija (1904), duktė Janina (1932), sūnus Vytautas (1939), žemė 0,57 ha.

5. Dručkus Izidorius (1913), žmona Zofija (1917), duktė Ona (1942), motina Viktorija (1872), žemė 5,06+0,76 ha.

6. Dručkus Kostas (1913), žmona Anelė (1918), duktė Bronė (1941).

7. Medikienė Ona (1877), sūnus Medikis Augustas (1920), duktė Dručkutė Marijona (1910), žemė 5,63 ha.

8. Vaičenas Jonas (1886), žmona Emilija (1898), sūnūs: Vytautas (1931), Justinas (1933), Julius (1934), Bronius (1941), duktė Elena (1937), žemė 6,22 ha.

9. Vaičenas Juozas (1914), žmona Ona (1918), duktė Janina (1942), motina Ona (1884), brolis Petras (1922).

10. Vaičenienė Elžbieta (1882), dukros: Adelė )1924), Genovaitė (1928), samdinys Dručkus Vytautas (1921).

11. Vertibavičius Antanas (1919), žmona Aldona (1923), sūnus Bronius (1941), motina Ona (1884), brolis Vladas (1922).

12. Vertibavičius Jonas (1909), žmona Venclovija (1914), duktė Jadvyga (1937), sūnus Vytautas (1939).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Braželis Jonas - 2,33 ha, Vaičenas Antanas - 4,77 ha, Vaičenas Kazimieras - 9,03 ha, Vertibavičius  Kazimieras - 23,36 ha.

 

                                   Norkūnėlių   kaimas

 

1. Čeikys Romualdas (1885), žmona Rozalija (1894), sūnus Petras (1924).

2. Čičinskas Andrius (1890), žmona Karolina (1895), duktė Jadvyga (1919), sūnus Balys (1922), sūnėnas Zamarys Vladas (1931).

3. Čičinskas Antanas (1894), žmona Emilija (1911), pamotė Agota (1882), sūnėnas Čičinskas Vytautas (1931).

4. Guželis Antanas (1862), žmona Marijona (1882), sūnūs: Albertas (1927), Povilas (1931), duktė Valė (1931).

5. Guželis Kostas (1874), žmona Margarita (1896), sūnūs: Vytautas (1926), Bronius (1934), duktė Aldona (1937).

6. Kastanauskas Antanas (1898), žmona Vilhelmina (1912), duktė Eleonora (1932), sūnus Rimantas (1937).

7. Likša Petras (1893), žmona Uršulė (1892), tėvas Juozas (1865), motina Mikalina (1872), samdiniai: Čičinskaitė Adelė (1926), Pupelis Andrius (1922).

8. Loščinskas Stasys (1913), žmona Akvilina (1921), duktė Julija (1941), uošvė Čičinskienė Emilija (1867), svainė Čičinskaitė Teofilė (1928).

9. Mainelis Jonas (1907), žmona Ona (1902), dukros: Aldona (1932), Ona (1940), samdinė Baranova Darja (1922).

10. Norkūnas Jonas (1885), žmona Uršulė (1885), brolienė Ona (1888).

11. Norkūnas Jonas (1886), žmona Ona (1907), sūnus Napalys (1925).

12. Norkūnas Juozas (1867), žmona Konstancija (1881), sūnus Antanas (1902), marti Ona (1912), anūkas Antanas (1940), duktė Vlada (1923).

13. Pupelis Vincas (1878), žmona Emilija (1892), sūnūs: Alfonsas (1921), Kazys (1923), Albinas (1927), Povilas (1932), duktė Monika (1930).

14. Valskis Kazys (1896), žmona Emilija (1895), sūnūs: Alfonsas (1927), Jonas (1931).

15. Vanagienė Karolina (1891), anūkas Vanagas Algirdas (1941), samdiniai: Kazakovas Kuprinas (1924), Pestinytė Emilija (1910).

16. Vilimas Vincas (1883), žmona Kunigunda (1892), sūnus Bronius (1929), duktė Aldona (1934), tėvas Petras ()1861), motina Grasilda (1867).

17. Vilimienė Barbora (1913), sūnūs: Gintautas (1932), Algirdas (1935), anyta Agota (1872).

 

                                      Novapolio   vienkiemis

 

Bagdonas Petras (1895), samdiniai: Balčiūnas Alfonsas (1922), Daščioras Albinas (1929), Šeikute Emilija (1915).   

                                                 Oklių   vienkiemis

 

Bislys Balys (1912), žmona Adelė (1904); 

Mikalkevičienė Eleonora (1892), sesuo Kazanavičiūtė Elena (1887).

 

                                                Olchovkos   vienkiemis

 

1. Pučinskas Jonas (1894), žmona Antanina (1907), dukros: Genovaitė (1932), Aldona (1936), sūnūs: Romualdas (1935), Jonas (18938).

2. Pučinskas Petras (1898), žmona Joana (1897), sūnūs: Vytautas (1928), Aloyzas (1936).

3. Pučinskas Pranas (1896), žmona Barbora (1900), dukros: Elena (1925), Ona (1928), Bronė (1930).

                                           Paeglinės   vienkiemis

Trumpienė Jadvyga (1890),dukros: Viktorija (1918), Jadvyga (1920), sūnus Antanas (1921), žemė 17,48 ha;  Keturka Alfonsas (1913), mokytojas.

 

                                        Pagriaumėlių   vienkiemis  

 

1. Sinkevičius Juozas (1885), žmona Anelė (1905), sūnus Petras (1927), duktė Marytė(1928)

2. Smalinskas Petras (1906), žmona Viktorija (1907), dukros: Teklė (1930), Veronika (1935), Adelė (1938), Irena (1940), sūnus Leonas (1933), dėdė Smalinskas Andrius (1857).

 

                                         Pailgio   vienkiemis

 

Lukošiūnas Justinas (1902), žmona Liudvika (1913), duktė Eleonora (1931).

 

                                        Pajuodupės   vienkiemis

 

Mikėnas Jokūbas (1885), seserys: Viktorija (1875), Anelė (1880), Ona (1882), samdiniai: Krasauskas Ignas (1928), Markovas Antonas (1900), karo belaivis Braiko Pavelas (1915), žemė 42,25 ha

                                            Pakenės   kaimas

 

1.Bakanas Jonas(1911), žmona Stefanija (1916), sūnus Petras (1942), Rubinienė Marija(1867)  

2. Gradeckienė Marijona (1902), dukros: Valerija (1926), Marytė (1930), sūnūs: Jonas (1927), Petras (1936), Antanas (1938).

3. Komka Antanas (1908), teta Zakarevičiūtė Ona (1878), samdiniai: Deksnytė Ona (1898), Pitrėnas Antanas (1933);  Krasauskienė Teklė (1900), jos sūnus Alfonsas (1933).

4. Zakarevičius Balys (189+5), žmona Emilija (1898), dukros: Valė (1927), Aldona (1937), samdinys Jurkevičius Bronius (1925).

 

                                           Pakeležerio   vienkiemis 

 

1.  Valiulis Florijonas (1885), žmona Anastazija (1882), duktė Apolonija (1917), sūnus Vytautas (1919), motina Rozalija (1864), Nikštus Juozas (1921).

2. Valiulis Petras (1893), žmona Veronika (1896), dukros: Valė (1928), Irena (1936).

 

                                          Pakriaunio   kaimas

 

1. Bislys Jonas (1919), žmona Anastazija (1911), duktė Nijolė (1938), samdinė Gruodytė Valė (1931).

2. Budrys Juozas (1885), žmona Angelė (1885), duktė Elena (1918), samdinys Abarius Viktoras (1928).

3. Dakanavičius Antanas (1900), žmona Karolina (1898), sūnūs: Apolinaras (1927), Jonas (1941), duktė Aldona (1930), motina Juozapota (1862).

4. Daščioras Antanas (1906), žmona Eleonora (1915), sūnus Jonas (1936), duktė Valė (1941), motina Veronika (1875).

5, Daščioras Antanas (1917), motina Adelė (1887).

6. Degutis Vincas (1882), žmona Emilija (1885), sūnūs Balys (1919), Vytautas (1932), duktė Eleonora (1928).

7. Degutis Vladas (1877), žmona Konstancija (1880; žentas Baltakis Jeronimas (1904). žmona Eleonora (1911).

8. Didelis Balys (1898), žmona Emilija (1890), sūnus Bronius (1924), duktė Aldona (1930).  

9. Eigminas Antanas (1863), žmona Veronika (1901).

10. Eigminas Vladas (1909), žmona Eleonora (1905), duktė Bronė (1939).

11. Gegelis Jonas (1908), žmona Agota (1905), sūnus Bronius (1933), duktė Valė (1938).

12. Gegelis Leonas (1903), žmona Ona (1903), duktė Venclavija (1939).

13. Gegelis Petras (1897), žmona Agota (1881), duktė Apolonija (1926), sūnus Petras (1932), motina Karolina (1861).

14. Gradeckas Jonas (1897), žmona Eleonora (1894), sūnus Petras (1928), dukros: Genė (1930), Natalija (1935).

15. Jočys Izidorius (1885), žmona Eleonora (1894), sūnūs: Izidorius (1928), Jeronimas (1935), Bronius (1938), dukros: Vanda (1930), Ona (1932), Stasė (1933), Bronė (1936).

16. Jočys Juozas (1907), žmona Ona (1910), duktė Danutė (1932), sūnūs: Jonas (1936), Linas (1938), Juozas (1939), samdinė Kralikaitė Ona (1922).

17. Jočys Petras (1894), žmona Konstancija (1902), sūnus Antanas (1932), duktė Jūratė (1940), motina Emilija (1865), samdinė Stulgytė Emilija (1922).

18. Kalašauskas Balys (1882), žmona Rozalija (1901), duktė Jeronima (1931), sūnus Jeronimas (1933), brolienė Emilija (1882), samdinys Stulgys Antanas (1916).

19. Katkauskienė Leokadija (1877), sūnus Juozas (1931).

20. Katkauskienė Veronika (1888), sūnus Balys (1919), duktė Valerija (1926).

21. Kavaliauskas Balys (1886), žmona Ksavera (1891), dukros: Emilija (1922), Stasė (1928),Aldona (1930), sūnus Juozas (1926).

22. Kavaliauskienė Karolina (1910), duktė Birutė (1934), moša Pauliukienė Veronika (1916), jos sūnus Pauliukas Algis (1940).

23. Kavaliauskienė Teresė (1905), dukros: Eleonora (1931), Antanina (1933), sesuo Paberžytė Karolina (1912), brolis Paberžis Jonas (1924).

24. Keistutis Edmundas (1917), žmona Emilija (1919), duktė Jadvyga (1941).

25. Lašas Juozas (1889), žmona Anelė (1891), duktė Marytė (1924), sūnūs: Juozas (1935), Jonas (1942).

26. Malcius Antanas (1882), žmona Karolina (1883), duktė Karolina (1925);

Malcius Pranas (1913), žmona Teklė (1917), sūnus Petras (1939), duktė Genė (1941).

27. Musteika Petras (1914), žmona Konstancija (1913), motina Emilija (1879), sesuo Veronika (1896).

28. Narbutas Pranas (1913), žmona Antanina (1915), duktė Dalia (1939), sūnus Aloyzas (1940), uošviai Degučiai: Justinas (1872), Ulijona (1879).

29. Nemickaitė Anastazija (1894);

Sadauskas Antanas (1919), žmona Ona (1921), duktė Vanda (1941).

30. Palivonas Edvardas (1897), žmona Anelė (1900). motina Barbora (1867).

31. Prascienius Antanas (1888).

32. Prascienius Balys (1905), žmona Elžbieta (1906).

33. Prascienius Bronius (1904), žmona Eleonora (1907), sūnus Bronius (1934), pamotė Juozapota (1884).

34.Prascienius Jonas (1877), žmona Rozalija (1900), sūnūs: Jonas (1919), Liudvikas (1922), Vytautas (1929), dukros: Danutė (1931), Lucija (1933).

35. Prascienius Juozas (1878), sūnus Izidorius (1916), duktė Aldona (1920), samdinė Šatkute Stasė (1925).

36. Prascienius Juozas (1900), žmona Magdalena (1907), dukros: Eleonora (1935), Alma (1937), sūnūs: Juozas (1939), Petras (1941), dėdienė Eglinskienė Eleonora (1882), samdinys Ambliukas Vincas (1928). 

37. Prascienius Justinas (1888), žmona Eleonora (1890), sūnūs: Izidorius (1923), Jonas (1927), Petras (1934), samdinė Vaičionytė Stefanija (1925).

38. Ratkauskas Justinas (1886), žmona Eleonora (1896), sūnūs: Albinas (1915), Petras (1915). 

39. Ruzgus Antanas (1897), žmona Rozalija (1907), duktė Julija (1932), sūnūs: Bronius (1933), Kazys (1935), motina Emilija (1863).

40. Skvarnavičius Jonas (1914), žmona Ona (1907), tėvas Antanas (1869), motina Elena (1891), seserys: Ona (1921), Valė (1929).

41. Šeškus Juozas (1902), tėvas Juozas (1867), motina Paulina (1865), samdinė Degutytė Anelė (1921).

42. Šeškus Petras (1921), motina Ona (1880), samdinė Balčiūnaitė Anastazija (1923).

43. Šeškus Vladas (1904), žmona Marijona (1919), sūnus Dangirutis (1941), tėvas Vladas (1870), motina Veronika (1882), samdinė Vaičenaitė Emilija (1924).

44. Tička Balys (1906), žmona Ona (1916), tėvas Justinas (1843), motina Ieva (1867).

45. Tička Vaclovas (1916), motina Antanina (1884), sesuo Valerija (1922).

46. Tička Vladas (1893), žmona Uršulė (1898), dukros: Anelė (1925), Janina (1933).

47. Trumpa Viktoras (1891), žmona Veronika (1906), sūnus Jonas (1938).

48. Volkovas Mykolas (1886), žmona Barbora (1896), posūnis Daščioras Petras (1927), podukra Daščioraitė Janina (1935).

49.Zakarevičius Izidorius(1887), žmona Rozalija(1889), dukros: Bronė (1914), Valerija(1924)

50.Zakarevičius Romualdas(1906),žmona Marijona(1906), dukros: Julija (1931), Birutė(1934)

51. Zakarevičius Vincas (1894), broliai: Jonas (1899), Izidorius (1905), sesuo Marijona(1910) samdinė Semionova Ana (??).

                                                         Pakriaunių   kaimas 

 

1. Araminas Aleksandras (1898), žmona Anelė (1909), sūnūs: Antanas (1936), Adolfas (1937), Aleksandras (1939), Bronius (1940).

2. Araminas Balys (1910), žmona Emilija (1921), sūnus Gintautas (1939).

3. Araminas Jonas (1887), žmona Darata (1890), dukros: Ona (1924), Akvilė (1938), sūnūs: Balys (1926), Jonas (1931).

4. Araminas Juozas, Antano (1877), žmona Uršulė (1882), duktė Marijona (1916), samdinys Mateika Juozas (1916).

5.Araminas Juozas,Augusto(1900), žmona Uršulė (1889), dukros: Domicėlė (1922), Petronėlė (1924), Marytė (1925), Genė (1928), Veronika (1934), patėvis Tumėnas Antanas (1864).

6. Araminas Juozas (1912), žmona Konstancija (1921), duktė Aldona (1942), motina Eleonora (1884)

7. Araminas Kostas (1890), žmona Ona (1896), duktė Lucija (1925), sūnūs: Alfonsas (1928), Adolfas (1930).

8. Araminas Petras (1888), žmona Elžbieta (1887), sūnus Kazys (1926).

9.Araminas Povilas(1911),sūnus Jaroslavas(1941) motina Karolina(1879),sesuo Marytė(1921)

10. Araminas Vincas (1882), žmona Ieva (1887); Kralikienė Ona (1876).

11. Araminas Vladas (1892), žmona Karolina (1894), duktė Anelė (1926), sūnūs: Ignas (1928), Bronius (1932).

12. Baltakys Jonas (1908), žmona Ona (1907), sūnūs: Bronius (1935), Jonas (1936), Antanas (1938), Petras (1940).

13. Baranauskas Balys (1869), žmona Ona (1880), duktė Emilija (1918), sūnus Antanas (1920), sesuo Varnienė Leokadija (1873).

14. Bieliūnas Antanas (1893), žmona Anelė (1893), sūnūs: Kazys (1922), Povilas (1923), Antanas (1925), Vytautas (1934), Leonas (1939).

15. Bieliūnas Jonas (1921), motina Elžbieta (1892), seserys: Agota (1924), Domicėlė (1931), brolis Morkus (1929).

16. Bieliūnas Juozas (1909), žmona Ona (1910), motina Grasilda (1877).

17. Biekiūnas Juozas (1910), žmona Adelė (1913), duktė Genė (1938), tėvas Jonas (1865), motina Ona (1875).

18. Bieliūnas Juozas (1910), motina Marijona (1879), sesuo Eleonora (1908).

19. Bieliūnas Kostas (1895), žmona Ona (1895), sūnus Benediktas (1927), tėvas Dominikas (1858), motina Karolina (1866).

20. Bieliūnas Petras (1895), žmona Barbora (1907), dukros: Valė (1927), Ona (1928).

21. Bieliūnas Vladas (1889), žmona Ona (1894).

22. Bieliūnienė Anelė (1895), sūnus Juozas (1932), duktė Marytė (1933).

23. Bieliūnienė Ona (1882), samdinės: Deksnienė Rozalija (1872), Deksnytė Elena (1919).

24. Bieliūnienė Vanda (1892), dukros: Elena (1921), Teklė (1922), Agota (1924), Monika (1931), Elvyra (1935), sūnus Bronius (1927).

25. Čirpus Jonas (1904), žmona Anastazija (1915), duktė Jūratė (1938), sūnus Vilius (1941), motina Anastazija (1864), sesuo Elžbieta (1902), samdinys Aleksiejevas Vasilijus (1927).

26. Čirpus Jonas (1909), žmona Zenona (1910), duktė Janina (1936).

27. Čirpus Morkus (1862), žmona Agnieška (1877), dukros: Angelė (1909), Jadvyga (1918). 

28. Čirpus Petras (1904), žmona Angelė (1913), sūnūs: Vytautas (1936), Petras (1940), motina Karolina (1862), sesuo Emilija (1900).

29. Čirpus Vincas (1892), žmona Elžbieta (1888).

30. Deksnienė Marijona (1887), duktė Monika (1924), motina Čirpienė Karolina (1867).

31. Grigalavičius Antanas (1899), žmona Elžbieta (1891), sūnūs: Jurgis (1929), Viačeslavas (1931), Kepenienė Ona (1894).

32. Jankauskas Ignas (1893), žmona Marijona (1891), sūnus Juozas (1924), dukros: Monika (1927), Veronika (1929).

33. Janušonis Petras (1894), žmona Elžbieta (1894), dukros: Zina (1933), Gražina (1937), sūnūs: Eugenijus (1935), Remigijus (1938), motina Ona (1870).

34. Jurkevičius Izidorius (1893), žmona Juzefa (1903), duktė Lucija (1932), sūnūs: Vytautas (1928), Edvardas (1935), Albertas (1940).

35.Kišūnas Aleksandras(1878), žmona Karolina(1888), sūnus Vladas (1915), marti Ona(1915)

36. Kišūnas Jonas (1906), žmona Adelė (1912), sūnus Antanas (1938), dukros: Jaroslava (1940), Valerija (1942).

37. Kišūnas Petras (1911), žmona Emilija (1904), sūnūs: Juozas (1938), Vytautas (1942), motina Ona (1882), sesuo Valė (1919), samdinys Grigorjevas Ivanas (1926).

38. Kišūnienė Karolina (1897), dukros: Ona (1925), Genė (1927), sesuo Čirpotė Agota (1889)

39. Leikus Stasys (1907), žmona Barbora (1907), sūnūs: Bronius (1929), Alfonsas (1931), duktė Birutė (1933).

40. Lungys Ignas (1905), žmona Ona (1902), duktė Aldona (1936), sūnūs: Vladas (1937), Povilas (1939), tėvas Jonas (1861), motina Ona (1870).

41. Lungys Jonas, Benedikto (1879), žmona Ona (1889), dukros: Anelė (1923), Albina(1928).

42. Lungys Jonas, Juozo (1871), žmona Ona (1913), duktė Aldona (1928), sūnus Algimantas (1940), motina Karolina (1871), samdinė Pupelytė Elena (1929).

43. Lungys Petras (1894), žmona Anelė (1909), sūnūs: Antanas (1932),Jeronimas (1935), duktė Eugenija (1933), brolis Mykolas (1900), samdinė Aleksejeva Natalija (1925).

44.Lungys Petras, Kazio(1910),žmona Adelė(1912), sūnus Albertas(1938), motina Ona(1875) 

45. Mackevičius Balys (1912), motina Rozalija (1872), seserys: Kepenienė Ona (1894), jos duktė Janina (1930), Chmieliauskienė Marijona (1906), jos sūnus Vytautas (1940).

46. Maželis Feliksas (1890), žmona Konstancija (1898), dukros: Ona (1926), Emilija (1928), sūnus Jonas (1932), brolis Antanas (1896).

47. Skardžiukienė Ona (1886), sesuo Kirdeikienė Agota (1884).

48. Skeivelas Augustas (1886), žmona Emilija (1890), duktė Bronė (1925), sūnus Algis(1935)

49. Skeivelas Izidorius (1896), žmona Karolina 1895), duktė Monika (1929).

50. Skeivelas Juozas (1887), žmona Teklė (1888).

51. Skeivelienė Morta (1913), sūnus Vytautas (1941).

52. Širvys Mataušas (1894), žmona Ona (1902), dukros: Marytė (1936), Stefa (1940), sūnus Stasys (1938), uošvė Araminienė Marijona (1863), svainė Araminaitė Margarita (1892).

53. Tavoras Augustas (1892), žmona Angelė (1897), podukra Vilimaitė Ona (1925).

54. Tavoras Mykolas (1919), motina Teklė (1889), seserys: Valė (1921), Ona (1925), broliai: Bronius (1923), Jonas (1930), Albinas (1932).

55. Tavoras Petras (1902), žmona Emilija (1902), duktė Ona (1934), sūnūs: Povilas (1938), Albinas (1939).

56. Varanauskas Mykolas (1907), žmona Anelė (1905), duktė Janina (1937), sūnus Remondas (1942), motina Rozalija (1892).

57. Vyšniauskas Vincas (1906), žmona Stefanija (1906), sūnūs: Zigmantas (1928), Vytautas (1937).

                                           Palazdynės    vienkiemis

 

Čelkienė Emilija (1897), dukros: Ivencija (1921), Eugenija (1928), samdiniai: Bieliūnas Stasys (1933), Laužadytė Palma (1927), Varnaitė Konstancija (1923).

 

                                           Palugės   kaimas

 

1. Gruodytė Elena (1918), mokytoja

2. Mikėnas Vladas (1921), mokytojas 

3. Pupelienė Ona (1889), sūnus Vytautas (1929), duktė Genė (1932), moša Karolina (1875).

4. Pupelienė Teofilė (1894), moša Brigita (1870).

5. Pupelis Ignotas (1890), žmona Ieva (1900), sūnūs: Aleksas (1928), Albertas (1934), Stasys (1938), duktė Stefa (1936).

6.Pupelis Justinas(1884),žmona Uršulė(1882),sūnūs:Jonas(1926),Jarūnis(1927), Kostas(1934) 

7. Pupelis Kazys (1891), žmona Grasilda (1893), duktė Elena (1921), sūnus Petras (1926).

8. Pupelis Mykolas (1880).

9. Pupelis Vladas (1880), žmona Ona (1890), sūnus Jonas (1922), augintinė Kurklietytė Modesta (1940).

10. Puriuškis Matas (1906), žmona Ona (1913), dukros: Janina (1935), Adelė (1941), motina Viktorija (1872).

                                            Pamataučiznos   kaimas

 

1. Pupelis Jonas, Antano (1881), sūnūs: Juozas (1909), Petras (1912), marti Konstancija (1923), duktė Konstancija (1917), sesuo Ona (1887).

2.Pupelis Jonas, Augusto (1907), žmona Adelė (1921), motina Konstancija (1878), sesuo Eleonora (1912).

3. Pupelis Jonas (1909), žmona Elena (1914), sūnūs: Leonas (1937), Albinas (1942), duktė Stasė (1938).

4. Pupelis Vladas (1900), žmona Veronika (1905), duktė Anastazija (1925), sūnus Albertas (1932).

                                           Pamatiekų    kaimas

 

1. Ališauskas Jonas (1872), žmona Bogumila (1886), sūnus Viktoras (1921).

2. Kavaliauskas Antanas (1903), žmona Emilija (1891), duktė Eleonora (1929).

3. Krasauskas Antanas (1905), žmona Ona (1912), sūnus Vytautas (1936), tėvas Juozas(1877)

4. Mikalkėnas Ignotas (1887), duktė Eleonora (1908), sūnus Petras (1911).

5. Nargelienė Konstancija (1890), sūnus Nargelis Jonas (1921).

6. Pupelis Vladas (1870), žmona Eleonora (1883), sūnus Antanas (1921).

7.Šeškus Petras(1896),žmona Agota(1908),sūnūs:Petras(1931), Gintautas (1936), Algis(1942)  

8. Tininis Juozas (1862), žmona Uršulė (1882), sūnus Jurgis(1911), samdinys Erslovas Jonas (1930); Tininis Jonas (1917), žmona Emilija (1921).

 

                                          Papilių    kaimas

 

1. Araminas Vincas (1888), žmona Emilija (1894),sūnus Petras (1926), duktė Emilija (1932).

2. Astrauskas Juozas (1878), žmona Uršulė (1882),sūnūs: Jonas (1909), Julius (1921), duktė Emilija (1915).

3. Bakšys Vytautas (1923), motina Ona (1886).

4. Bučiūnas Augustas (1870), žmona Ieva (1884), sūnus Jonas (1910),duktė Adelė (1924).

5.Bučiūnas Ignas(1906), žmona Emilija (1916), sūnus Romualdas (1938), motina Anelė(1878) 

6. Bučiūnas Vladas (1875), žmona Uršulė (1887), sūnus Jurgis (1917), duktė Adelė (1921).

7. Danienė Agota (1885).

8. Danys Andrius (1915).

9. Danys Antanas (1905), žmona Ona (1904), sesuo Karolina (1901).

10. Danys Jonas (1897), sesuo Anastazija (1896), jos sūnus Petras (1936), sesuo Žukauskaitė Marijona (1888).

11. Danys Jonas (1913), žmona Ona (1920), duktė Jaroslava (1941).

12. Danys Juozas (1909), žmona Emilija (1906), sūnus Petras (1939).

13. Danytė Ona (1911).

14.Daščioras Antanas(1905), žmona Adelė(1920), sūnus Vytautas(1939),motina Marija(1872)  

15. Jukna Jonas (1891), žmona Magdalena (1891), sūnus Julius (1918), duktė Adelė (1922).

16. Jukna Matas (1904), žmona Antanina (1907), duktė Ona (1933), sūnūs: Vladas (1935), Juozas (1939).

17. Jukna Vincas (1897), žmona Veronika (1904), sūnūs: Bronius (1926), Petras (1929), duktė Emilija (1936).

18.Kazlauskas Antanas(1900), žmona Adelė(1895), sūnus Juozas (1928), duktė Aldona(1929)

19. Kazlauskas Juozas (1887), žmona Ona (1892), samdinys Kiseliovas Kuzma (1925).

20. Kazlauskas Petras (1875), sūnus Bronius (1922), duktė Vanda (1933).

21. Kazlauskienė Ona (1883), dukros: Marytė (1924), Aldona (1927).

22. Kepenis Antanas (1908), žmona Anelė (1902), dukros: Irena (1939), Adelė (1940).

23.Kepenis Izidorius (1889), žmona Ona (1896), duktė Valerija (1920), sūnus Algirdas(1924).

24. Kepenis Jonas (1880), žmona Angelė (1877), sūnūs: Juozas (1811), Petras (1916), duktė Agota (1918).

25. Kepenis Jurgis (1895), žmona Anelė (1890), samdinys Verbejus Juozas (1930).

26. Kepenis Petras (1907), žmona Anelė (1918), sūnus Albinas (1942), motina Brigita (1877), karo belaisvis Krikinas Geodonas (1913).

27. Kepenis Vladas (1910), motina Agnieška (1886).

28. Kišūnas Steponas (1880), žmona Agota (1890), sūnūs: Stasys (1923), Bronius (1925), duktė Aldona (1928); Kišūnas Jonas (1911), žmona Marijona (1917), duktė Marytė (1941).

29. Klimašauskas Juozas (1880), žmona Ona (1894), dukros: Apolonija (1922), Genė (1935).

30.Malinauskas Antanas (1908), žmona Emilija (1903), duktė Ona (1936), sūnūs Petras(1938)

31. Mažeikis Ignas (1906), žmona Emilija (1914), duktė Genovaitė (1935), sūnūs: Algirdas (1937), Petras (1939).

32. Mikulėnas Ignotas (1899), žmona Konstancija (1897), duktė Jadvyga (1936), motina Rozalija (1852).

33. Pautienis Povilas (1904), žmona Ona (1910), sūnūs: Romualdas (1932), Jonas (1935), Stasys (1940). duktė Elvyra (1939), motina Stašelienė Brigita (1862).

34. Piliponis Steponas (1904), žmona Agota (1904), dukros: Aldona (1933), Kristina (1938), sūnus Rimvydas (1935), uošvė Kepenienė Jadvyga (1882), samdinys Pupelis Juozas (1921).

35. Pupelis Jonas (1880), žmona Barbora (1878), duktė Marytė (1922).

36. Pupelis Jonas (1882), sūnūs: Alfonsas (1925), Juozas (1929), duktė Marytė (1930).

37. Puriuškis Jonas (1899), žmona Anelė (1906), duktė Stasė (1932), sūnūs: Augustas (1934), Osvaldas (1936).

38. Puriuškis Jonas (1901), žmona Konstancija (1916); Puriuškienė Agota (1880), duktė Adelė (1919), samdiniai: Maslauskaitė Marytė (1926), Ragelis Jonas (1923).

39. Ragelis Aleksandras (1898), žmona Emilija (1904), dukros: Anelė (1929), Genovaitė (1932), Regina (1937), sūnus Alfonsas (1936), tėvas Juozas (1848).

40. RagelisAntanas (1885), žmona Agota (1896), sūnūs: Antanas (1929), Bronius (1933), duktė Bronė (1930).

41. Ragelis Balys (1892), žmona Marijona (1902), sūnūs: Jonas (1925), Antanas (1935).

42. Ragelis Balys (1903), žmona Julija (1904), sūnūs: Vytautas (1932), Algirdas (1936), Petras (1939), duktė Adelė (1941).

43. Ragelis Mataušas (1892), žmona Anelė (1902), dukros: Ona (1932), Julija (1939), sūnūs: Gintautas (1935), Juozas (1937).

44. Ragelis Petras (1899), žmona Ieva (1898), duktė Apolonija (1926).

45. Ragelis Vladas (1892), žmona Marijona (1897), dukros: Adelė (1922), Elena (1929), Ona (1934), Stasė (1940), sūnūs: Izidorius (1927), Jaroslavas (1932).

46. Rudokas Balys (1903), žmona Antanina (1912), sūnūs: Valentinas (1935), Pranas (1937), Antanas (1940), duktė Genovaitė (1937), uošvis Golubeckas Alfonsas (1870).

47. Stočkus Augustas (1904), motina Karolina (1872), seserys: Karolina (1901), Emilija (1902), samdinys Namajuška Napoleonas (1925).

48. Stočkus Kostas (1905), žmona Elena (1909), motina Agota (1880), sesuo Ona (1916).

49. Zumka Antanas (1891), žmona Ksavera (1893), sūnūs: Jonas (1920), Juozas (1927), Antanas (1929), duktė Valerija (1924).

50. Zumka Petras (1900), sesuo Karolina (1891).

51. Zumka Steponas (1902), žmona Emilija (1901), sūnus Jonas (1926), dukros: Ona (1931), Genovaitė (1932), motina Vikytorija (1854).

52.  Žukauskas Mykolas (1898), žmona Ksavera (1887), duktė Valė (1927), sūnus Antanas (1932), sesuo Ona (1882).

                                                     Papilių   vienkiemis

 

1. Kelečius Augustas (1912), samdinė Kiseliova Kilikėja (1925).

2. Kelečius Juozas (1885), žmona Karolina (1892), dukros: Karolina (1914), Genovaitė (1928), sūnūs: Antanas (1917), Petras (1923),Povilas (1924).

 

                                                 Pasarčių    kaimas

 

1.Bogušis Tamošius (1904), žmona Zofija (1909), sūnūs: Stasys (1931), Albertas (1936),duktė Regina (1934), podukra Palivonaitė Ona (1923).

2. Palivonas Augustas (1907), žmona Elena (1915), duktė Gėnė (1936), sūnūs: Petras (1939), Povilas (1941).

3. Palivonas Balys (1872), žmona Eleonora (1878), duktė Eleonora (1909), sūnus Balys (1911), samdinys Siniauskas Bronius (1924).

4. Palivonas Ignotas (1860), žmona Anelė (1890).

5. Palivonas Jonas, Alekso (1910), žmona Adelė (1910), sūnus Vytautas (1941), motina Teofilė (1882), brolis Vincas (1900).

6. Palivonas Jonas, Mato (1899), žmona Ona (1906), sūnus Julius (1934), duktė Elvyra (1941), motina Julija (1868), brolis Juozas (1905).

7. Palivonas Jonas (1911), žmona Antanina (1918), sūnus Gintautas (1940), motina Uršulė (1873), samdinys Rimelis Izidorius (1931).

8. Palivonas Pranas (1904), žmona Paulina (1904), sūnūs: Romualdas (1935), Lionginas (1940), duktė Laima (1935).

 

                                          Pasausiškių   vienkiemis

 

1. Andrušonis Napalys (1861), žmona Anelė (1877), sūnus Leonardas (1901), karo belaisvis Seredzejus Jakovas (1912).

2. Andrušonis Romualdas (1902), žmona Vlada (1908), duktė Janina (1935), sūnus Jonas (1937).

                                         Pasubatės   kaimas

 

1. Afanasjevas Piotras (1902), žmona Darja (1906), sūnūs: Michailas (1928), Filimonas (1929), Likamidijus (1932), Nikodemas (1936), Piotras (1939), Anikėjus (1942), dukros: Anefa (1934), Lidija (1937), teta Domna (1878).

2Jakovlevas Jerofėjus(1910),žmona Prozija(1910),sūnus Ivanas(1933),duktė Aleksandra(1939       

3. Kolpakovas Abraomas (1877), žmona Pelagėja (1901), sūnūs: Afanasas (1919), Nikiforas (1932), Jakovas (1936), Pavelas (1941), duktė Filikata (1938).

4. Vasiljeva Marfa (1878), anūkas Semionas (1937).

5. Vasiljevas Artamonas (1878), žmona Viktorija (1879);

Markovas Provas (1912), duktė Raisa (1936), sūnus Afanasas (1938).

6.Vasiljevas Maksimas (1901), žmona Marfa (1903), duktė Efrosinja (1928), sūnus Ivanas (1937).

                                           Paužolkos   kaimas

 

1. Frolovas Jurgis (1906), žmona Teklė (1910), sūnus Mindaugas (1936), dukros: Ona (1938), Paulina (1941).

2. Kirilovas Aleksejus (1908), žmona Matriona (1910), sūnus Fiodoras (1933).

3. Kirilovas Lukjanas (1894), žmona Ana (1899), sūnūs: Vaclovas (1920), Semifontas (1922), Andrejus (1929).

4. Kirilovas Piotras (1907), žmona Irina (1914), sūnūs: Dmitrijus (1935), Isodas (1936), duktė Ana (1940).

5.Kirilovas Semionas (1898), žmona Lukija (1899), dukros: Elena (1920), Ana (1932), Agafja (1934), sūnūs: Jefimas (1937), Ananijus (1939), Polikarpas (1942), tėvas Trofimas (1860)  

6. Kirilovas Semionas (1908), žmona Anisija (1920), dukros: Lidija (1939), Agafja (1940).

7. Kirilovas Vladimiras (1915), žmona Praskovja (1913), duktė Efrosinja (1938), sūnus Pavelas (1939)

8. Klyčiova Efrosinja (1898), sūnūs: Semionas (1926), Foma (1930).

9. Klyčiovas Aleksiejus (1886), žmona Marija (1908), sūnus Ivanas (1931), dukros: Ana (1933), Taisija (1939).

10. Klyčiovas Artamonas (1880), žmona Darja (1892), sūnus Andrejus (1928), dukros: Ripinija (1931), Elena (1935), Antonina (1939).

11. Klyčiovas Grigorijus (1890), žmona Pelagėja (1900), dukros: Akulina (1927), Kilikėja (1933), sūnus Kirilas (1930), sesuo Fetinija (1896).

12. Klyčiovas Jerofejus (1860), žmona Jevlampija (1902), sūnūs: Feoktistas (1928), Pavelas (1930), Timofejus (1932), Fiodoras (1937), dukros: Irina (1933), Marfa (1936), Deomida (1942),samdinys Klyčiovas Ivanas (1920).

 

                                             Pavesėjų   kaimas

 

1. Ališauskas Jonas (1886), žmona Veronika (1889), sūnūs: Jonas (1917), Vladas (1921), duktė Julija (1925).

2. Bagdonas Antanas (1903), žmona Viktorija (1917).

3.Sadauskas  Juozas(1880),žmona Karolina(1896),sūnus Antanas(1920),duktė Antanina(1924

4. Tumėnas Jonas (1901),  žmona Petronėlė (1903), sūnūs: Petras (1923), Julius (1937), duktė Ona (1930).

5. Vainauskas Mykolas (1887), žmona Ona (1895), sūnus Jonas (1923).

6. Vainauskienė Ona (1891), dukros: Stefanija (1914), Marytė (1925), Albina (1937), sūnūs: Juozas (1921), Jonas (1929), Mečislovas (1931).

7. Zibolis Petras (1873), žmona Viktorija (1895), dukros: Vanda (1925), Ona (1927), Apolonija (1929), motina Kašponienė Angelė (1860).

 

                                           Petkuškių   vienkiemis  

 

Marcinkevičius Pranas (1867), žmona Angelė (1887), sūnūs: Juozas (1911), Kazys (1918), dukros: Marijona (1913), Eleonora (1926).

 

                                           Petruliškio   vienkiemis

 

Trofimovas Jefimas (1890), žmona Marija (1897), dukros:Nadežda (1920), Matriona (1922), sūnūs: Jefimas (1924),Michailas (1925), samdinė Venediktova Ana (1932).

 

                                            Pinkutiškių    kaimas 

 

1. Burakovas Konstantinas (1919), žmona Elena (1920), motina Sofija (1880).

2. Semionovas Antonas (1889), žmona Eudokija (1881), duktė Fetinija (1926).

3. Semionovas Fedosiejus (1889), žmona Kilikėja (1888), duktė Pelagėja (1925), sūnus Paladijus (1937).

4. Semionovas Ivanas (1880), žmona Praskovja (1861), sūnus Porfirijus (1927).

5. Semionovas Jegoras (1896), žmona Celija (1890), sūnus Deomidas (1925).

6. Semionovas Prokopijus (1880), žmona Matriona (1880), dukros: Ana (1919), Anastasija (1930), Ekaterina (1941), sūnus Luka (1920).

 

                                          Promislavos    vienkiemis

 

1. Povilavičius Antanas (1896), žmona Anelė (1891), dukros: Milda (1927), Laima (1936), sūnūs: Vytautas (1930), Julius (1934).

2. Povilavičius Jonas (1892), žmona Anastazija (1895), duktė Aldona (1929), sūnus Jonas (1933), motina Anastazija (1865).

 

                                             Raistinių    kaimas

1. Kondrašovas Ignatijus (1898), žmona Natalija (1915), sūnūs: Afanasas (1917), Safronas (1941), duktė Anfisa (1938),  uošvė Michailova Prozenija (1890).

2. Kondrašovas Ivanas (1880), žemė 28,41 ha; Melanas Antanas (1883), žmona Elžbieta (1898), duktė Valerija (1925), motina Šeškuviene Ona (1857), brolis Šeškus Edmundas (1907), sesuo Šeškute Emilija (1914), sesuo Krasauskienė Liudvika (1903).

3. Mackevičius Pranas (1900), žmona Mina (1888), sūnus Jonas (1925), duktė Olga (1926).

4. Markova Irina (1907), duktė Antonina (1939).

5. Markovas Stepanas (1875), žmona Ripinija (1883), žemė 21,85 ha;

Markovas Jegoras (1918), žmona Irina (1923).

6. Moskaliovas Ivanas (1899), žmona Irina (1903), dukros: Ekaterina (1926), Milikėja (1933), sūnus Anisimas (1933), Jerisiejus (1935), Jelizaras (1937), Ivanas (1941), žemė 12,59 ha.

7. Moskaliovas Larionas (1882), žmona Feodosija (1894), sūnūs: Agejus (1923), Semionas (1925), Nifonas (1927), Akimas (1928), Piotras (1930), Audaksiejus (1939), dukros: Liuba (1923), Nina (1935), Lida (1938), žemė 12,59 ha.

8. Moskaliovas Luka (1919), žmona Marfa (1917), duktė Darja (1942), samdinė Diomkina Efrosinja (1932).

9. Moskaliovas Vasilijus (1918), žmona Kapitolina (1920), duktė Manefa (1941), motina Pelagėja (1887), samdinė Konušova Anisija (1932), žemė 17,25 ha.

10. Petrakinas Vasilijus (1902), žmona Matriona (1906), dukros: Fecinija (1930), Ana (1935), Fivanija (1937), Trifona (1939), Efrosinja (1942),

11. Streikus Kazys (1913), žmona Anastazija (1910), sūnus Pranas (1939), samdinė Zaičenkova Fecinija (1931).

12. Venediktova Kristina (1904), sūnūs: Antonas (1935), Stepanas (1941), duktė Zinaida (1934), motina Moskaliova Aleksandra (1864).

13. Zaičenkova Anisija (1892), sūnus Ivanas (1928), dukros: Marija (1919), Kristina (1926), Darja (1931), Elizaveta (1933).

14. Zaičenkovas Ivanas (1887), žmona Kilikėja (1897), sūnūs: Kondratas (1926), Filimonas (1931), dukros: Efrosinja (1925), Ekaterina (1931), Stepanida (1933), Klaudija (1942).

15. Zaičenkovas Ivanas (1905), žmona Fiokla (1906), sūnūs: Semionas (1929), Antipas (1931), dukros: Fetinija ((1931), Marija (1933), Klaudija (1938), Valentina (1941).

16. Zaičenkovas Stepanas (1898), žmona Stepanida (1905), dukros: Aksinija (1928), Anastasija (1937), sūnus Ivanas (1931), žemė 4,37 ha.

17. Zaičenkovas Timofejus (1908), žmona Olimpiada (1914), duktė Raisa (1941).

18. Zaičenkovas Vasilijus (1909), žmona Ana (1911), duktė Felisata (1938), sūnūs: Stepanas (1938), Jegoras (1939), tėvas Filipas (1877), žemė 4,37 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Kudriašova Anastasija - 22,94 ha, Moskaliovas Jefimas - 22,01 ha, Moskaliovas Michailas - 15,30 ha, Zaičenkova Felinija - 14,08 ha, Zaičenkovas Ausiejus - 4,37 ha, Zaičenkovas Grigorijus - 21,36 ha.

 

  

                                           Rakališkio    kaimas

 

1. Bieliūnas Kazys (1887), žmona Agota (1888).

2. Biškaukienė Karolina (1877), anūkė Janina (1932).

3.Čičinskas Antanas(1905),žmona Emilija(1910),dukros:Valė (1938),Ona (1939), Genė(1941)

4. Čičinskas Edvardas (1908), žmona Ona (1924).

5. Jurkevičienė Ona (1880), duktė Monika (1919).

6. Jurkevičius Antanas (1893), žmona Eleonora (1897), dukros: Adelė (1925), Genė (1930), sūnūs: Vytautas (1927), Leonas (1932), Jonas (1937).

7. Jurkevičius Bronius (1914), žmona Eleonora (1914), sūnusAlgimantas (1939), duktė Danutė (1942), motina Jagora (1874), samdinė Bieliūnaitė Genė (1930).

8. Jurkevičius Bronius (1916), motina Grasilda (1882), sesuo Ona (1911).

9. Leikus Matas (1905), žmona Ieva (1917), duktė Aldona (1939), sūnus Vytautas (1941), motina Kundelienė Anastazija (1855).

10. Pupelis Augustas (1908), žmona Elena (1911), duktė Ilzė (1941), motina Magdalena (1874), samdinys Aleksiejus Olimpijus (1918).

11. Pupelis Juozas (1903), žmona Uršulė (1900), duktė Ona (1924), samdinys Katinauskas Kazys (1915).

12. Pupelis Mykolas (1900), žmona Anelė (1905), sūnūs: Vytautas (1931), Algirdas (1934), duktė Aldona (1936), tėvas Antanas (1878), motina Angelė (1882), samdiniai: Dručkus Lucijus (1928), Vaičiūtė Janina (1924).

13. Šedys Kazys (1918), motina Ona (1884).

14. Valavičius Jonas (1914)žmona Emilija (1915), sūnūs: Gintautas (1939), Algirdas (1941), Albinas (1942).

15. Zamarys Juozas (1890), žmona Petronėlė (1899), samdiniai: Aleksejeva Anastasija(1924), Budrys Jonas (1928), Morozovas Artamonas (1929).

 

                                         Rakališkio   vienkiemis

 

1. Baltušis Kazys (1890), žmona Konstancija (1891), sūnūs: Florijonas (1918), Kazys (1921), duktė Bronė (1928), uošvė Godienė Jadvyga (1857), žemė 8,36 ha.

2, Bieliauskas Jonas (1887),žmona Emilija (1901), sūnus Pranas (1922), duktė Teklė (1923), žemė 11,29 ha.

                                          Rasimų    kaimas

 

1. Afanasjeva Darja (1897), sūnūs: Fedotas (1921), Abrosimas (1930), Piotras (1938), Ausejus (1940), duktė Taisija (1936).; Afanasjevas Piotras (1907),žmona Eudokija (1922), duktė Natalija (1939),  sūnus Minajus (1942).

2. Čiuvikinas Matvejus (??), dukros: Ekaterina (1922), Marija (1936), sūnūs: Aleksandras (1930), Varlamovas (1932).

3. Gruodis Povilas (1897), žmona Agota (1897), dukros: Stefa (1934), Ona (1936), samdinys Sadauskas Juozas (1921).

4. Kapustinas Sapronas (1879), žmona Marfa (1896),sūnūs: Sisojus (1929), Polikarpas (1934), Ausiejus (1936), Konstantinas (1939), dukros: Raisa (1930), Irina (1938), uošvis Buidovas Astratas (1842), augintinis Talutis Jonas (1941).

5. Kazanavičius Povilas (1921), žmona Veronika (1923), motina Agota (1894), brolis Bronius (1924).

6. Kligienė Rozalija (1897), duktė Adelė (1926), sūnus Bronius (1928).

7. Pitrėnas Juozas (1895), žmona Juzefa (1892) ; Pitrėnas Jonas (1901), žmona Adelė (1909), sūnus Viktoras (1934), duktė Albina (1936), samdinys Kazanavičius Antanas (1902).

8. Šeikus Jonas (1891), žmona Marijona (1887), augintinė Cibulskytė Marytė (1924).

 

                                      Ratuokliškio    vienkiemis

 

1. Jasevičius Jonas (1893), žmona Marijona (1906), sūnūs: Adolfas (1929), Leonas (1934), svainė Vindašienė Česlava (1891), jos duktė Viktorija (1921), samdiniai: Palivonas Petras (1928), Semionovas Savelijus (1923), Šlekas Vladas (1926).

2. Survila Vaclovas (1875), žmona Elena (1893), dukros: Elena (1928), Zenona (1935), brolis Vaclovas (1892), samdinys Kelečius Jonas (1919).

                                             Raudėnų   kaimas

 

1. Bakšys Jonas (1871), žmona Ona (1895), duktė Marytė (1919), sūnus Jonas (1920), samdiniai: Bakšytė Milda (1925), Magyla Balys (1927), Tumėnas Kazys (1920).

2. Bakšys Kazys (1897), žmona Veronika (1901), dukros: Stasė (1930), Veronika (1936), sūnūs: Vladas (1931), Almantas (1934), samdiniai: Abreidoras Viktoras (1924), Vaičiulytė Ona (1922).

3. Bertašienė Barbora (1900), sūnūs: Antanas (1931), Aloyzas (1935), motina Tumėnienė Monika (1870).

4. Buzorienė Barbora (1899), sūnus Povilas (1934), 

5. Buzorius Petras (1875), žmona Karolina (1881),sūnus Povilas (1912), duktė Paulina (1916)       

6. Čirpus Juozas (1900), žmona Emilija (1899(), sūnūs: Povilas (1927), Vytautas (1928), Jonas (1940), dukros: Adelė (1930), Valerija (1936).

7. Dainys Vincas (1892), žmona Viktorija (1905), duktė Genovaitė (1930), samdinė Zaičenkova Kristina (1916).

8. Jočys Andrius (1905), žmona Veronika (1905), duktė Stasė-Danutė (1932); Galvydis Antanas (1925).

9. Jočys Ignas (1897), žmona Marijona (1902), sūnūs: Aloyzas (1929), Stasys (1936); Dambrauskaitė Teresė (1932).

10. JuškevičienėVeronika (??), sūnūs: Romualdas (1921), Leonas (1922), Aloyzas (1933).

11. Krapas Antanas (1885), žmona Emilija (1874); Vilimienė Lucija (1913), jos duktė Marytė (1933).

12. Kuolys Antanas (1895), žmona Ona (1910), dukros: Ona (1930), Aldona (1935), sūnūs: VLadas (1931), Napoleonas (1933), motina Uršulė (1860), samdinys Žuklys Povilas (1926).

13. Lukošiūnas Juozas (1894), žmona Ona (1901), sūnūs: Povilas (1928), Zenonas (1931), Izidorius (1932), duktė Julija (1934).

14. Mekšėnas Jonas (1860), dukros: Emilija (1890), Marijona (1900).

15. Muraška Jonas (1883), žmona Julija (1885),duktė Ona (1911).

16. Ragelis Juozas (1890), žmona Marijona (1912).

17. Ramanauskienė Ona (1901), sūnus Petras (1921), duktė Valerija (1927).

18. Siniauskas Jonas (1905), žmona Paulina (1906), dukros: Valerija (1932), Genė (1936), Albina (1940), sūnūs: Antanas (1933), Albina (1940).

19. Skrebys Kazys (1922).

20. Statulevičius Norbertas (1870), žmona Antanina (1885), sūnus Povilas (1922).

21. Strungys Balys (1899), žmona Stefanija (1910), sūnus Aleksas (1937), duktė Bronė (1940), sesuo Bronė (1908), motina Baužienė Ona (1875).

 

                                            Razrivkos   kaimas

 

1.Katkauskienė Marijona (1896), motina Pukinskienė Adelė (1872), sesuo Pukinskienė Paulina (1906).

2. Kazlauskas Jonas (1876), žmona Grasilda (1876);

Kazlauskas Kazys (1914), žmona Apolonija (1906), duktė Ona (1941).

3. Kligys Antanas (1909), motina Ona (1885).

4. Kligys Juozas (1913), žmona Konstancija (1910), duktė Aldona (1938), sūnus Adolfas (1939), motina Marijona (1882).

 

                                          Remeikių   vienkiemis

 

1.Lapkauskas Edvardas(1888),žmona Mikalina(1884),dukros: Rozalija (1921(, Malvina(1925)        

2. Petukauskienė Zofija (1904), sūnus Petras (1927).

 

                                      Rozalinavo  I   vienkiemis

 

1. Andrijauskas Mečislovas (1908), žmona Emilija (1912), duktė Elena (1940), motina Juzefa (1888), uošvė Gurevič Ana (1873), samdinė Kurklietyė Elvyra (1917).

2. Mažeika Petras (1904), žmona Anastazija (1904), dukros: Emilija (1930), Bronė (1932), sūnūs: Povilas (1935), Petras (1936), Vladas (1938), Jonas (1942). 

Rūšiavimo metu žemę - 56,27 ha valdė Andrijauskas Valerijonas.

 

                                     Rozalinavo  II   vienkienis

 

1. Baliulytė Ona (1886).

2. Vasalauskas Antanas (1882), žmona Kunigunda (1903), duktė Elena (1929), sūnus Antanas (1939), sesuo Ieva (1895).

3. Vasalauskas Jonas (1896), žmona Bronė (1902), duktė Bronė (1929), sūnūs: Jonas (1931), Petras (1940).

Rūšiavimo metu žemę - 32,78 ha - valdė Vasauskas Aleksas 

 

                                    Rubikiškio   vienkiemis 

 

1. Erbrideris Antanas (1878), žmona Uršulė (1888), duktė Zofija (1918).

2. Taločka Mykolas (1901), žmona Ieva (1897), sesuo Emilija (1912),posūnis Repsevičius Jonas (1920)

                                   Rubikių   kaimas

 

1. Deksnys Pranas (1906), brolis Stasys (1907), marti Emilija (1905), motina Ona (??). 

2. Mainelis Povilas (1915), žmona Albina (1920).

3. Pupienis Jonas (1900), žmona Viktorija (1887),svainė Lasinskienė Karolina (1875).

4. Ragelis Izidorius (1897), žmona Agota (1908),sūnus Steponas (1926), duktė Genė (1936),motina Agota (1864).

5. Savickas Ignas (1905), žmona Paulina (1907), dukros: Valė (1936), Genė (1938), sūnus Albertas (1939).

6. Savickas Izidorius (1908), žmona Konstancija (1916), dukros: Aldona (1934), Genė (1936),motina Teresė (1868), sesuo Emilija (1904).

7. Savickas Jonas (1906), žmona Elena (1909).

8. Savickas Jurgis (1898), žmona Ona (1909), sūnūs: Jonas (1936), Algirdas (1940), broliai: Izidorius (1906), Jonas (1909).

9. Savickas Mykolas (1892), žmona Teresė (1897), sūnūs: Antanas (1930), Jonas (1935), sesuo Veronika (1900).

10. Savickas Petras (1893), žmona Emilija (1907), sūnūs: Bronius (1937),Adolfas (1939), Vladas (1941).

11. Savickas Stasys (1900), žmona Bronė (1905), sūnūs: Vytautas (1933), Romualdas (1937), motina Ona (1872), brolis Juozas (1908).

12, Savickas Vladas (1906), žmona Eleonora (1907), dukros: Ona (1933), Janina (1942), sūnūs: Bronius (1934), Alfonsas (1936).

13. Šedys Jurgis (1894), žmona Adelė (1896), sūnus Giedrys (1930), augintinis Valskis Kazys (1931).

14. Tamošiūnas Antanas (1882), žmona Agota (1892), sūnus Steponas (1915), duktė Valė (1926), augintinė Valskytė Konstsncija (1923).

15. Vaičiulis Jonas (1914), motina Pranciška (1884), brolis Petras (1921), giminaitė Kairienė Karolina (1859), samdinė Martinėnaitė Liudvika (1926).

16. Vaičiulis Jurgis (1922), motina Uršulė (1885).

17. Žemaitis Ignotas (1896), žmona Ona (1914), sūnus Jonas (1936), tėvas Jurgis (1864 ), motina Uršulė (1861), sesuo Karolina (1902).

18. Žemaitis Jonas (1908), žmona Aleksandra (1925), sūnus Antanas (1940), motina Anastazija (1872), sesuo Ona (1901), brolis Mataušas (1910).

 

                                    Rudakasių    kaimas

 

1. Bolšakovas Denisas (1900), žmona Eudokija (1905), dukros: Eudokija (1925), Lidija (1925), Samajida (1939), Lisafida (1940), sūnūs: Fiogenijus (1920), Pavelas (1929), Gerasimas (1937), tėvas Antrofas (1872).

2. Čerauskas Stasys (1912), žmona Malvina (1912), dukros: Elena (1938), Janina (1940).

3. Krapienė Stefanija (1896), sūnus Steponas (1927), duktė Eleonora (1930).

4. Mišeninas Ivanas (1897), žmona Siklicija (1894), sūnus Antonas (1932), dukros: Afija (1934), Agafja (1936), Lidija (1938), svainė Fedorova Fedora (1910).

5. Roličius Antanas (1908), žmona Antanina (1911), sūnūs: Vladas (1939), Augustinas(1940)

6.Stundžia Antanas(1884),žmona Paulina(1882),sūnūs:Kazys(1924),Pranas(1930),Ignas(1932

7. Trofimovas Ivanas (1872),žmona Praskovja (??), anūkas Ivanas (1930), anūkės: Ana (1932), Eudokija (1935), Marija (1940), samdinė Jakovleva Eudokija (1922),žemė 34,22 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Trofimova Marija - 9,09 ha, Trofimovas Jefimas - 34,29 ha.

 

                                    Rudžionių    kaimas

 

1. Dieninis Jonas (1875), žmona Karolina (1882), augintinė Stašelytė Marijona (1914), samdiniai: Bakutis Albinas (1927), Jočytė Albina (1928).

2. Galvelis Kazys (1904), žmona Bronė (1909), duktė Antanina (1930).

3. Galvelis Petras (1912), žmona Ona (1919), motina Teklė (1880), sesuo Marijona (1912).

4. Galvelis Pranas (1898), žmona Veronika (1888), dukros: Janina (1926), Elena (1928), sesuo Elžbieta (1904).

5. Galvelytė Ona (1888), sūnus Steponas (1930).

6. Samavičius Jonas (1895), žmona Teofilė (1900), sūnūs: Jonas (1929), Vilius (1937), duktė Elena (1931), motina Bakutienė Marijona (1877), samdinys Turkevičius Petras (1918).

7. Stašelis Jonas (1911), žmona Eleonora (1920), sūnus Gintautas (1941), ,motina Ona (1877), sesuo Agota (1918).

                                          Rumiškių   kaimas

 

1. Butkevičius Jurgis (1856), žmona Ona (1874), dukros: Elena (1910), Zofija (1911), sūnus Vytautas (1912).

2.Butkevičius Justinas(1878),sūnus Vilius(1908),duktė Lucija(1912),brolis Napoleonas(1865)      

3. Kašponas Antanas (1875), žmona Ona (1888), duktė Ona (1924).

4. Masinevičius Liudas (1884), žmona Anelė (1907), sūnus Aleksas (1942).

5.Skvarnavičius Izidorius(1904), žmona Leokadija(1909), dukros: Česlava(1931), Arna(1937)

6. Vaitkevičius Bronius (1887), žmona Kazimiera (1888).

7. Vaitkevičius Bronius (1906), žmona Paulina (1901), duktė Ona (1924), sūnus Juozas(1929)

 

                                              Rumiškių  I   vienkiemis

 

1. Balužys Petras (1913), žmona Emilija (1919).

2. Bendzeliauskas Antanas (1886), žmona Marijona (1887), sūnus Jurgis(1913) žemė 3,28 ha

3. Kazanavičienė Elena (1879), žemė 3,28 ha.

 

                                              Rumiškių  II  vienkiemis 

 

Kundelis Pranas (1884), žmona Ona (1905), dukros: Julija (1927), Marytė (1929), Stasė (1932). Valė (1933), sūnus Bronius (1941),

 

                                               Salų   vienkiemis

 

Danys Juozas (1900), žmona Teresė (1890), duktė Liuda (1921), sūnūs: Petras (1924), Vytautas (1926), Gintautas (1930), motina Agota (1880).

 

                                            Samanių   kaimas

 

1. Adomonis Antanas (1880), duktė Anelė (1924).

2. Borunovas Mitrofanas (1893), žmona Matriona (1885), sūnūs: Nifonas (1909), Ivanas (1919), Semionas (1920), duktė Vera (1923), žemė 10,69 ha.

3. Borunovas Varfolomėjus (1894), žmona Agafja (1901), sūnūs: Ivanas (1920), Fiodoras (1922), Jefimas (1929), žemė 10,21 ha.

4. Dainienė Julija (1875), sūnus Aleksas (1919), žemė 3,58 ha.

5. Dainienė Teofilė (1863);  Jakulis Jonas (1912), žmona Elena (1917),sūnus Stasys (1939).

6.Dainys Antanas(1896), žmona Veronika (1909), duktė Julija (1935), motina Marijona(1862)   

7. Dainys Antans (1912), žmona Veronika (1902), duktė Danutė (1937), sūnus Vytautas (1939), motina Barbora (1894), žemė 7,80 ha.

8. Dainys Ignotas (1877),žmona Grasilda (1878), sūnus Jonas (1911), duktė Emilija (1917), žemė 21,48 ha.

9. Dainys Ignotas (1880), žmona Julija (1884), duktė Pitrėnienė Ona (1914), žemė 2,48 ha.

10. Dainys Juozas (1884), žmona Emilija (1898), sūnūs: Jonas (1927), Antanas (1930).

11. Dainys Juozas (1897), žmona Anelė (1893), sūnūs: Jonas (1924), Juozas (1926), Antanas (1934), Stasys (1938), Bronius (1939), dukros: Eleonora (1930), Ona (1932).

12. Dainys Juozas (1909),  žmona Marijona (1909), sūnus Jonas (1934).

13   Dainys Mykolas (1890), žmona Jadvyga (1891), sūnusAntanas (1916), dukros: Emilija (1921), Leokadija (1924). 

14. Dainys Mykolas (1891), žmona Ona (1898), sūnūs: Stasys (1927), Algis (1937), Bronius (1941), duktė Janina (1931).

15. Dainys Petras (1886), žmona Ona (1892), brolis Matas (1872), žemė 6,83 ha.

16. Dainys Povilas (1889), žmona Ona (1907), sūnūs: Lionginas (1927), Algis (1936), Bronius (1939), dukros: Viktorija (1931), Elvyra (1941), motina Konstancija (1854). žemė 3,21+3,27 ha.

17. Daudžvardis Antanas (1892), žmona Ona (1910), sūnus Antanas (1939), uošvė Zamarienė Marijona (1871), žemė 9,82 ha.

18. Gasparavičius Vladas (1906), žmona Veronika (1911), sūnūs: Aloyzas (1930), Juozas (1938), Bronius(1940), dukros: Elena (1937), Ona (1942), motina Emilija (1882) žemė 5,63ha    

19. Grunda Antanas (1905), žmona Teklė (1900),sūnūs: Vytautas (1933), Vincas (1938).

20. Grunda Juozas (1907), žmona Julija (1908), sūnūs: Romualdas (1938), Jonas (1940), žemė 8,27 ha.

21. Grunda Mykolas (1912), motina Emilija (1893), sesuo Antanina (1916).

22. Grundienė Julija (1878), duktė Ona (1921), žemė 9,45 ha

23. GusevasPolikarpas (1892), žmona Anastasija (1900), dukros: Eugenija (1933), Kleopatra (1938), Eudokija (1940), svainė Borunova Lukerja (1903), svainis Borunovas Antipas (1905). žemė  15,38 ha.

24. Januškevičius Liudas (1914), žmona Uršulė (1907), dukros Ona (1938)), Eleonora (1939), žemė 3,14 ha.

25. Jarmolavičius Petras (1892), žmona Barbora (1899), sūnūs: Lionginas (1921), Ignotas (1927), duktė Valė (1922), žemė 5,02 ha.

26. Jurgelionytė Emilija (1919), mokytoja

27. Kotovas Grigorijus (1843), marti Ripinija (1887), marti Ripinija (1917), proanūkai:Ivanas (1935), Irgenejus (1937), Arsenijus (1941), marčios brolis Kuzminovas Afanasas (1920), žemė 17,52 ha 

28. Kviliūnas Petras (1901), žmona Emilija (1905), dukros: Genė (1931), Albina (1933), Vanda (1936), žemė 17,14 ha.

29. Mikulėnas Jonas (1909), žmona Eleonora (1896).

30. Murauskas Juozas (1905), žmona Mina (1900), sūnūs: Jonas (1929), Adolfas (1932), Algis (1932), dukros: Ona (1934), Elvyra (1941), žemė 6,89+6,76 ha.

31. Navickas Jonas (1917), žemė 0,30 ha.

32. Navickas Juozas (1912), žmona Ona (1913), sūnūs: Juozas (1935), Antanas (1939),žemė 10,34 ha.

33. Petkelienė-Šedyte Cecilija (1892), žemė 1,65 ha.

34. Pestinis Antanas (1907), žmona Ona (1918), sūnus Antanas (1940).

35.Pestinis Jonas(1901), žmona Ona(1903), dukros: Monika(1933), Birutė(1937),žemė 8,29ha

36. Pestinis Jonas (1902), žmona Ona (1909), dukros: Aldona (1928), Ona (1930), sūnus Jonas (1939), žemė 7,85 ha.

37. Pestinis Kazimieras (1910), žmona Lucija (1911), sūnus Antanas (1936), duktė Lucija (1939), tėvas Adomas (1852), žemė 8,06 ha.

38. Pumputis Jonas (1908), žmona Angelė (1909), uošvė Grundienė Emilija (1886), svainės Grundaitės: Bronė (1911), Eleonora (1916), žemė 8,83 ha.

39. Rakauskienė Grasilda (1898), dukros: Irena (1932), Valė (1936),

40. Subata Petras (1896), žmona Ona (1909), sūnūs: Jonas (1927), Vytautas (1930), Povilas (1934), duktė Vanda (1929).

41. Subatienė Juozapota (1871), sūnus Jonas (1917).

42. Valainis Juozas (1914), žmona Bronė (1919), dukros: Zita (1939), Rita (1941), motina Julija (1890).

43. Zamarienė Uršulė (1883), duktė Agota (1920), žemė 3,50 ha.

44. Zamarys Albinas (1917), žmona Aldona (1921).

45. Zamarys Juozas (1871), žmona Barbora (1885), svainė Pupelytė Ona (1870).

46. Zamarys Jonas (1908), žmona Stefanija (1909), duktė Nijolė (1939), uošvė Karinauskienė Agota (1870).

47. Zamarys Juozas (1882), žmona Ona (1884), sūnūs: Vincas (1918), Jonas (1922), dukros: Vanda(1924), Emilija (1926), Stefa (1928), sesuo Julija (1889), žemė 8,35 ha.

48. Zamarys Juozas, Jono (1897), žmona Valerija (1899), dukros: Ona (1922), Valė (1932), Genė (1940), sūnus Antanas (1928), žemė 13,10 ha.

49. Zamarys Jurgis (1904), žmona Paulina (1899), dukros: Genė (1931), Zofija (1935), Ona 1936), sūnūs: Vytautas (1939), Antanas (1941), žemė 5,10 ha.

50. Zamarys Petras (1896), žmona Veronika (1906), dukros: Stasė (1929), Valerija (1932), motina Marijona (1885), žemė 10,26 ha. 

51. Žuklys Adomas (1886), žmona Anelė (1892), augintinė Rakauskaitė Ona (1925), žemė 10,69 ha. Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Dainienė Marcelė - 5ha. Dainio Igno įpėdiniai - 6,35ha, Dainys Feliksas - 3,89ha, Dainys Juozas, Andriaus - 0,34ha, Dainys Juozas, Vinco - 9,37ha, Dainys Vincas - 7,24ha, Kosienė Ona - 0,62ha, Rinkauskas Juozas - 0,99ha, Zamarys Jonas, Antano - 10,92ha, Zamariai Jonas ir Antanas, Severo - 9,08 ha, Zamario Jono, Vinco įpėdiniai - 5,03 ha, Zamarys Juozas - 4ha, Zamarytė Eleonora - 4,32 ha.

 

                                         Senadvarių    kaimas

 

1. Šapkauskas Petras (1888), žmona Teresė (1892), sūnūs: Povilas (1917), Leonas (1928), duktė Ona (1936).

2. Šapkauskiene Viktorija (1893), duktė Vilhelmina (1904);

Savickas Vladas (1906), žmona Emilija (1907), sūnūs: Teodoras (1931), Antanas (1937), Vladas (1941), dukros: Bronė (1937), Janina (1939). 

3. Trumpa Vincas (1913), žmona Ona (1919), duktė Ieva (1941), samdiniai: Balčiūnaitė Anelė (1931), Ramanauskas Petras (1897), Sesickaitė Malvina (1920).

4. Vaicekauskas Jonas (1911), žmona Konstancija (1913), motina Anelė (1890).

5. Vaicekauskas Kazys (1881), žmona Ona (1887), sūnūs: Justinas (1919), Juozas (1921), Vincas (1921), Petras (1923), Liudas (1928), Pranas (1928), duktė Anastazija (1926).

 

                                     Serbentiškio     kaimas

 

1. Kuprys Petras (1919), motina Marijona (1879), samdinys Žilys Lionginas (1920).

2. Marma Kazys (1872), žmona Marijona (1872).

3. Šedys Juozas (1885), žmona Elžbieta (1901), duktė Genovaitė (1934).

4. Vaičiulis Kazys (1900), žmona Emilija (1908), dukros: Vanda (1930), Aldona (1931).

 

                                  Serbentiškio     vienkiemis

 

1. Jalnonis Adomas (1887), žmona Marijona (1897), sūnūs: Albinas (1925), Adomas (1929), Rimantas (1939).

2. Januševičius Juozas (1878), žmona Konstancija (1881);

 Januševičius Jonas (1906), žmona Anelė (1908), duktė Elvyra (1937).

3. Stakėnas Pranas (1888), žmona Liudvika (1892), duktė Adėlė (1922), sūnus Kazys (1923).

  Stakėnas Vladas (1917), žmona Janina (1924), duktė Genė (1941).

 

                                    Sidabriškio    vienkiemis

 

1. Povilavičienė Stefanija (1898), duktė Faustina (1928), sūnus Povilas (1931), karo belaisvis Udegenevas Tolebajus (1917).

2.Povilavičius Jonas(1906), žmona Angelė (1906), sūnūs: Valentinas (1925), Algirdas (1928). duktė Birutė (1929).

                                      Simaniškio   virnkiemis

 

1.Araminas Juozas (1872), žmona Agota (1873), sūnus Petras (1912), karo belaisvis Lazuka Michailas (1919).

2. Raščinskas Jonas (1910), žmona Leonija (1911), sūnus Povilas (1941).

3. Tumėnas Petras (1914), žmona Uršulė (1903), sūnus Petras (1937), dukros: Lucija (1939), Marytė (1941).

4. Vaškelis Jonas (1865), žmona Antanina (1890), sesuo Valerija (1874), samdiniai: Adomonytė Elena (1925), Bagdonas Jonas (1897), Bagdonienė Barbora (1888), Mackevičiūtė Bronė (1918), Žuklys Povilas (1899).

 

                                            Singailiškio   vienkiemis

 

Stankevičius Jonas (1884), žmona Lucija (1907), sūnus Petras (1934), duktė Janina (1936), sesuo Serafinavičienė Ona (1881), samdiniai: Gimžauskas Juozas (1905), Petrauskaitė Ona (1930), žemė 9,83 ha

                                           Sinkiškio   kaimas

 

1. Arcišauskaitė Viktorija (1906), motina Teklė (1877).

2. Maciulevičienė Marijona (1892), sūnus Jurgis (1913), motina Ruzguvienė Ona (1864), sesuo Ruzgutė Emilija (1903), jos sūnus Ruzgus Romualdas (1939).

3. Pauliukaitė Anelė (1903); Pauliukaitė Ona (1902), sūnus Alfonsas (1934).

4. Pauliukaitė Kazimiera (1900).

5. Pauliukaitė Paulina (1886), sūnus Vincas (1924).

6. Pauliukas Izidorius (1897), žmona Emilija (1902), dukros: Janina (1936), Elena (1937), Ona (1941), uošvė Kiliuvienė Emilija (1865).

7. Pauliukas Juozas (1910), žmona Uršulė (1904), duiktė Teklė (1935), sesuo Elžbieta (1911).

8. Pauliukas Petras (1896).

9.Pauliukienė Eleonora(1909), sūnus Rimtautas(1938), dukros: Nijolė(1939), Danguolė(1941)                

10. Pauliukienė Salomėja (1872).

11. Siniauskas Feliksas (1910), žmona Elena (1922), duktė Valė (1942), motina Salomėja (1882), broliai: Juozas (1912), Kostas (1922), Povilas (1928), teta Kulienė Cecilija (1861). 

12. Siniauskas Jonas (1902), žmona Ona (1906), duktė Monika (1931), sūnūs: Alfonsas (1933), Vilius (1934), motina Ona (1855).

13.  Tavoras Jonas (1892), žmona Barbora (1899), duktė Anelė (1923), sūnūs: Aleksandras (1924), Leonas (1927), Pranas (1928), Jonas (1932), Vladas (1934) ;

Siniauskas Petras (1900), motina Agota (1882). 

Sipailiškio   kaimas

 

1. Amosejevas Andrejus (1877), žmona Kristina (1887), sūnūs: Ivanas (1913), Nikolajus (1922), Ivanas (1929), dukros: Solonija (1911), Matriona (1925), žemė 16,79 ha.

2. Amosejevas Nestoras (1885), žmona Marfa (1905), sūnūs: Grigorijus (1926), Zacharas (1938), dukros: Ripinija (1928), Darja (1930).

3. Amosejevas Stepanas (1893), žmona Efrosinja (1901), seserėnai Smirnovai: Ivanas (1921), Loginas (1924), Jemeljanas (1926), seserėčia Smirnova Fetinija (1925).    

4. Dmitrijevas Fedula (1874), marti Ekaterina (1908), anūkės: Nina (1934), Raisa (1940).

5. Kruglikovas Jevlampijus (1890), žmona Ana (1895), sūnus Georgas (1921).

6. Lesčiovas Leonidas (1891), žmona Ana (1900), sūnūs: Grigorijus (1923), Fedotas (1926), Ananijus (1927), Charitonas (1928), Vasilijus (1932), Michailas (1938), Timofejus (1942), duktė Jevlampija (1925), teta Buzova Marija (1848), samdinė Amosejeva Marija (1921).

7. Markovas Antonas (1913), dukros: Eudokija (1935), Tatjana (1936), Klaudija (1941).

8. Moskaliovas Ivanas (1887), žmona Marija (1910), dukros: Manefa (1930), Valentina (1931), sūnūs: Ivanas (1930), Apolinaras (1939), Larionas (1941), pusseserė Uljana (1925), samdinys Moskaliovas Semionas (1925).

9. Troščenko Dementijus (1884), žmona Elizaveta (1887), sūnūs: Ivanas (1919), Vasilijus (1929), dukros:Efrosinja (1925), Agafja (1931), žemė 15,42 ha.

10. Troščenko Ilja (1913), žmona Praskovja (1915), duktė Krisija (1939), sesuo Ana (1910), žemė 13,01 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Aberzovas Anikejus - 22,94 ha, Amosejeva Darja - 14,28 ha, Amosejevas Radionas - 45,06 ha, Moskaliovas Artiomas - 14,20 ha, Moskaliovas Ivanas, Klimo - 13,47ha, Moskaliovas Ivanas, Lariono - 8,83 ha.

 

                                         Skaistinės vienkiemis

 

Stočkienė Karolina (1869), dukros: Ona (1896), Emilija (1898), sūnus Gužas Vladas (1919).  

 

                                         Skaistinių   kaimas

 

1. Andriūnas Ciprijonas (1879), žmona Kotryna (1898), dukros Anelė (1927), Eleonora (1928), Marytė (1931), Stasė (1935), sūnus Andrius (1929).

2. Bieliauskas Petras (1868).

3. Bukeika Petras (1879), žmona Agota (1904), sūnūs: Leonardas (1928), Vilius (1932), Petrras (1940), dukros: Valė (1934), Marytė (1938).

4. Grunda Antanas (1904), žmona Monika (1908), sūnūs: Bronius (1927), Donatas (1929), Jonas (1937), motina Grasilda (1858), teta Navickienė Juana (1959).

5. Grunda Balys (1901), motina Elžbieta (1877), sesuo Bronė (1905).

6. Grunda Kazys (1910), žmona Eleonora (1909), sūnus Petras (1934), dukros: Bronė (1935), Teklė (1937).

7. Grundienė Marijona (1908), dukros: Jadvyga (1932), Irena (1933), Marytė (1938).

8. Kuzmickas Juozas (1877), žmona Agota (1885), sūnus Juozas (1924).

9. Rėlys Stasys (1907), žmona Anastazija (1908), sūnūs: Albinas (1932), Vilius (1934), Linas (1937), Jonas (1940), duktė Monika (1937), motina Ona (1863).

10. Roličius Jonas (1906), žmona Lucija (1909), sūnūs: Lionginas (1936), Algirdas (1941).

11. Siniauskaitė Karolina (1858).

12. Talutis Jonas (1888), žmona Marijona (1891), sūnūs: Bronius (1914), Jonas (1919), dukros: Veronika (1915), Valerija (1930), Genovaitė (1932), Marytė (1935).

13. Talutis Kazys (1900), žmona Anelė (1906), sūnūs: Vladas (1932), Ričardas (1937), Jeronimas (1940), duktė Danutė (1932), dėdienė Grasilda (1887).

14. Trumpa Antanas (1910), žmona Viktorija (1914), duktė Genovaitė (1939).

15. Trumpa Jonas (1889), žmona Ieva (1887), sūnūs: Juozas (1920), Petras (1927), duktė Emilija (1923).

16. Velikonienė Felicija (1888).

17. Zibolienė Julija (1887), anūkas Vainauskas Jonas (1937).

18. Zibolis Kostas (1879), žmona Pranciška (1900), sūnūs: Leonas (1927), Jaroslavas (1930), Algirdas (1940).

19. Zibolis Petras (1882), žmona Angelė (1896), sūnus Povilas (1937).

20. Žemaitis Juozas (1896), žmona Konstancija (1912), sūnūs: Juozas (1933), Albinas (1937).

 

                                            Slabados   kaimas

 

1. Aleškevičiūtė Agota (1893), sesuo Ona (1895).

2. Andrijanovas Ivanas (1889), žmona Anastasija (1896), dukros: Ustinija (1923), Antonina (1929)

3. Andrijanovas Jefremas (1902), žmona Irina (1907), sūnus Stepanas (1928), sesuo Praskovja (1899).

4. Andrijanovas Sidoras (1916), žmona Fima (1923);

Andrijanova Kapitolina (1871), duktė  ?? (1924).

5. Andrijanovas Vasilijus (1876), žmona Marija (1880), sūnus Dementijus (1908).

6. Deviatnikova Ekaterina (1871), duktė Maura (1912).

7. Fakijevas Ivanas (1902), žmona Darja (1913), sūnūs: Leonidas (1935), Semionas (1936), duktė Eudokija (1940).

8. Fedotovas Artiomas (1876), žmona Agafja (1878).

9. Fedotovas Luka (1897), žmona Feodosija (1902), dukros: Feodosija (1929), Zoja (1931), Eugenija (1938), sūnūs: Savelijus (1934), Michailas (1936), svainė Svisčenkova Uljana(1895)

10. Laucė Jonas (1888), žmona Stefanija (1886), sūnūs: Vytautas (1930), Julius (1934);

Jankauskienė Albina (1918), dukros: Janina (1939), Stefa (1940).

11. Pavlovas Jefimas (1896), žmona Akulina (1901), sūnūs: Timofejus (1924), Ivanas (1931), dukros: Efrosinja (1936), Tatjana (1940).

12. Šeršniova Ksenija (1917), dukros: Zinovija (1936), Liuba (1939).

13. Šeršniovas Fedula (1909), žmona Vasilisa (1906), sūnus Semionas (1937), dukros: Elena (1938), Ekaterina (1941), Ana (1942),

14. Šeršniovas Fiodoras (1872), žmona Praskovja (1885), duktė Akulina (1929).

15.Šeršniovas Larionas (1906), žmona Marija (1908), sūnūs: Aleksandras (1931), Ivanas (1932), dukros: Polina (1930), Olga (1940).

16. Šeršniovas Piotras (1887), žmona Ksenija (1885), sūnūs: Danila (1920), Kuprinas (1926).

17. Šeršniovas Trofimas (1898), žmona Uljana (1901), sūnūs: Nikolajus (1931), Pavelas (1938), dukros: Varvara (1932), Domniga (1935).

18. Šeškova Ana (1902), duktė Marija (1933).

19. Šeškova Ekaterina(1875), duktė Marfa (1900),

20. Šeškovas Nikita (1906), žmona Irina (1914), duktė Klaudija (1936), sūnūs: Savelijus (1934), Vasilijus (1938), Vitalijus (1939), Pavelas (1941).

21. Timofejevas Maksimas (1890).

 

                                              Stasiūnų    kaimas

 

1. Didelis Izidorius (1894), žmona Agota (1900), sūnūs: Algirdas (1932), Mindaugas (1934), Vytautas (1940), duktė Milda (1935), motina Veronika (1865).

2. Didelis Jonas (1902), žmona Emilija (1903), duktė Bronė (1935), sūnus Algimantas (1936), motina Kazimiera (1875).

3. Idaitė Marijona (1875), sesuo Agota (1870); Isodas Stasys (1912), žmona Anelė (1903), sūnūs: Albinas (1933), Povilas (1939), dukros: Stasė (1937), Elena (1940).

4. Idas Jonas (1887), žmona Konstancija (1888), motina Teofilė (1865), samdinys Idas Juozas (1924).

5. Kligienė Ksavera (1880).

6. Kligys Bronius (1899), žmona Anastazija (1892), motina Emilija (1870).

7. Kligys Jonas (1902), žmona Anelė (1920), duktė Genė (1933), sūnus Vladas (1941), motina Karolina (1870).

8. Kligys Petras (1897), žmona Ona (1885), duktė Ona (1924), svainė Maželienė Uršulė (1877), jos anūkas Maželis Vytautas (1930).

9. Kligys Stasys (1893), žmona Ona (1884), sūnus Vladas (1918).

10. Kulienė Ona (1892), dukros: Antanina (1921), Aldona (1928), Klara (1930), sūnus Algirdas (1933).

11. Kulys Antanas (1887), žmona Emilija (1888), sūnūs: Vytautas (1926), Gintautas (1930), duktė  Alma (1934).

12. Kulys Antanas (1889), žmona Konstancija (1907), dukros: Albina (1934), Zita (1941), sūnus Antanas (1931); Kulienė Ona (1887), duktė Stasė (1923).

13. Kulys Ignotas (1883), žmona Anelė (1887), duktė Bronė (1919), samdinys Balčiūnas Vladas (1922);   Kulys Petras (1910), žmona Adelė (1917).

14. Kulys Mataušas (1887), žmona Uršulė (1883), sūnus Antanas (1921), duktė Akvilė(1922).

15. Kulytė Emilija (1882).

16. Narkevičius Antanas (1907), žmona Anastazija (1912), duktė Zofija (1932), sūnus Antanas (1936).

17. Narkevičius Jonas (1906), žmona Juozapota (1906), dukmtė Aldona (1935), sesuo Eleonora (1913).

18. Narkevičius Jurgis (1903), žmona Agota (1902), dukros: Aldona (1930), Ramutė (1932), motina Elžbieta (1870).

19. Narkevičius Stasys (1908), žmona Marijona (1915), duktė Lendrutė (1941), motina Barbora (1870).

20. Pavilonis Pranas (1893), žmona Karolina (1893), dukros: Akvilė (1932), Genė (1935), Ona (1938), svainė Idaitė Anastazija (1878).

21. Skvarnavičienė Stefanija (1887), sūnūs: Antanas (1924), Kazys (1928).

22. Skvarnavičius Jonas (1902), žmona Emilija (1912), duktė Genovaitė (1932), samdinė Skvarnavičiūtė Janina (1927).

23. Skvarnavičius Juozas (1891), žmona Marijona (1898), sūnūs: Steponas (1924), Apolinaras (1926), Aloyzas (1930), dukros: Teofilė (1928), Nijolė (1933); Petkūnienė Domicėlė (1890).

24. Skvarnavičius Pranas (1910), motina Anastazija (1880), sesuo Genovaitė (1913).

25. Šeškus Izidorius (1900), žmona Konstancija (1910), sūnūs: Jonas (1935), Bronius (1937).

26. Šeškovas Jonas (1905), žmona Anelė (1909), dukros:  Bronė (1935), Irena (1939), sūnus Rimantas (1940), samdinys Grybauskas Vincas (1924).

27. Varnas Kostas (1889), žmona Venclavija (1908), sūnus Alfonsas (1941).        

 

                                         Stašeliškių    kaimas

 

1. Arefjevas Jefimas (1863), žmona Ustinija (1904), sūnūs:Piotras (1923), Ivanas (1937), dukros Anfisa (1931), Fetinija (1934).

2. Arefjevas Larionas (1889), žmona Agafja (1895), duktė Uljana (1920).

3. Arefjevas Nikita (1883), žmona Pelagėja (1894), dukros: Ksenija (1921), Kapitolina (1923), Matriona (1927), Efrosinja (1930), sūnus Ignatas (1933).

4. Arefjevas Pankratas (1889), žmona Darja (1893), sūnūs: Gordiejus (1921), Afanasas (1925), Nestoras (1930), Michailas (1936), duktė Ana (1931), sesuo Ana i1864).

5. Bernotas Jonas (1889), žmona Ona (1903), sūnūs: Kazys (1924), Jonas (1927), Juozas (1928), duktė Genovaitė (1934), samdinė Šeršniova Aleksandra (1926).

6. Kapitkovas Filimonas (1904), žmona Lisofija (1921), motina Matriona (1866), brolis Savelijus (1909).

7. Lukštaraupis Jonas (1922), 

8. Timofejeva Eudokija (1896), dukros: Agafja (1920), Feodosija (1929).

9. Trostašenkova Akulina (1901), sūnūs Luka (1925), Ivanas (1931), Viktoras (1931), Grigorijus(1941), dukros: Tatjana(1926), Anastasija(1928), Klaudija (1934), Olimpiada(1938)      

10. Trostašenkova Praskovja (1899), duktė Vera (1923), sūnūs: Ivanas (1925), Michailas (1928), Sergejus (1929), Afanasas (1931), Semionas (1937).

 

                                        Stočkų   kaimas

 

1. Barkauskas Vincas (1896), žmona Monika (1896), duktė Ona (1924), sūnūs: Edvardas (1928), Alfonsas (1931).

2. Čičinskas Jonas (1900), žmona Bronė (1904), sūnus Arvydas (1937), uošvė Tumėnienė Ona (1877); Žeižienė Valerija (1913), dukros: Vlada (1936), Aldona (1941);

Tarulienė Vlada (1914), duktė Nijolė (1940).

3. Kirstukas Jonas (1877), žmona Ona (1880), sūnus Povilas (1913);

Kirstukas Albinas (1911), žmona Domicėlė (1922).

4. Kirstukas Vincas (1889), žmona Emilija (1899), sūnūs: Jonas (1928), Vytautas (1933), samdinė Putraitė Valerija (1926).

5. Kundelis Feliksas (1910), žmona Valerija (1923).

6. Kundelis Vladas (1909), žmona Stefanija (1903), sūnus Bronius (1940), duktė (kol kas be vardo,1942), samdinė Kundelytė Kazimiera (1921).

7. Lapelienė Anelė (1875), augintinis Pupelis Vytautas (1926).

8. Magyla Jonas (1895), žmona Uršulė (1910), duktė Adelė (1922), sūnus Alfonsas (1932).

9. Repšienė Emilija (1872), dukros: Valerija (1904), Eleonora (1906), samdinė Leščinskaitė Valerija (1929);  Repšys Jonas (1911), žmona Ona (1917), sūnus Jonas (1939), samdiniai: Kepalaitė Emilija(1923), Žvirblis Ignas (1923).

10. Stankevičiūtė Ona (1905).

11. Stočkus Antanas (1890), žmona Karolina (1895), sūnus Povilas (1927).

12. Stočkus Jonas (1909), motina Ona (1875), sesuo Emilija (1915), brolis Juozas (1920).

13. Stočkus Liudas (1888), žmona Rozalija (1896), sūnus Stasys (1932), dukros: Genovaitė (1933), Elena (1935);  Spaičys Jonas (1915), žmona Vlada (1923).

14. Strielnikaitė Petronėlė (1885); Seibutienė Veronika (1882().

15. Urbanavičius Balys (1914), žmona Zofija (1914), augintis Čelkis Algirdas (1934).

16. Urbonas Petras (1891), žmona Ksenija (1894), sūnus Petras (1924), samdinė Stapulytė Felicija (1915).

17. Ušeckas Jonas (1885), žmona Ona (1895), duktė Lucija (1928).

 

                                           Strameliškio   vienkiemis

 

1. Mateika Jonas (1879), žmona Emilija (1892), duktė Ona (1920), sūnūs: Jonas (1922), Algirdas (1930), žemė 18,03 ha.

2. Mateika Petras (1882), žmona Ona (1898). sūnūs: Albinas (1924), Petras (1933), dukros: Valė (1926), Genė (1930), sesuo Konstancija (1892), žemė 18,03 ha.

 

                                               Stravų     kaimas 

 

1. Amosevas Timofejus (1872), žmona Stepanida (1872); Amosevas Ivanas (1907), žmona Melanija (1913), sūnūs Antonas (1936), Mazertas (1938), Ivanas (1940).

2. Andrejevas Grigorijus (1909), žmona Ana (1909), sūnūs: Trofimas (1929), Semionas (1934), dukros: Efimija (1936), Ripinija (1941).

3. Dmitrijevas Ivanas (1904), žmona Domna (1905), sūnūs: Grigorijus (1928), Timofejus (1937), Tarasas (1940), dukros: Marfa (1931), Praskovja (1932), Natalija (1934).

4.Dmitrijevas Jefimas(1876), žmona Lukrecija(1882), samdinė Vasiljeva Aleksandra (1924); Vasiljevas Arsenijus (1897), žmona Marija (1908), duktė Zinaida (1934), sūnus Ivanas (1937)

5. Dmitrijevas Kalina (1913), žmona Marija (1920), tėvas Nikita (1864), motina Ana (1876), sesuo Ana (1920); Dmitrijevas Nazaras (1916), žmona Maura (1921), sūnus Afanasas (1940); Leonovas Ivanas (1938).

6. Dmitrijevas Michailas (1901).

7. Ignatjeva Anastasija (1905), dukros: Melanija (1924), Ulita (1929), sūnūs: Filimonas (1930), Jakovas (1932), marti Tatjana (1923), anūkė Tatjana (1941).

8.Ignatjevas Kirilas(1904),žmona Tatjana(1907),sūnus Sapronas(1930),duktė Valentina(1941)       

9. Ignatjevas Minajus (1894), žmona Domna (1896), dukros: Marfa (1920), Eudokija (1929), senelė Klaudija (1852), samdinys Simaškinas Michailas (1929).

10. Ivanovas Ivanas (1898), žmona Zinaida (1897), dukros: Liuba (1927), Matriona (1928), sūnūs: Vasilijus (1929), Semionas (1930), Denisas (1933), Ivanas (1937), Josifas (1939), Piotras (941).

11. Ivanovas Jefimas (1904), žmona Ustinija (1904), dukros: Ekaterina (1927), Marfa (1932), sūnūs: Kuprinas (1928), Semionas (1934).

12. Ivanovas Jeremijus (1899), žmona Anastasija (1902), dukros: Zinaida (1930), Efrosinja (1935), Likarida (1938), Marija (1939), sūnūs Kondratas (1926), Semionas (1941).

13. Ivanovas Nikolajus (1860), žmona Darja (1872), duktė Julija (1916);

Ivanova Aksenija (1906), sūnūs Ivanas (1928), Vasilijus (1930), Leonidas (1932), Aleksejus (1939), Grigorijus (1940), dukros: Irina (1935), Nina (1937). .

14. Jegorovas Ivanas (1851).

15. Karpovas Grigorijus (1881), žmona Eudokija (1894), sūnūs: Jakimas (1919), Grigorijus (1926), Ignatas (1934), dukros: Tatjana (1928), Feodosija (1930).

16. Karpovas Kipsimas (1912), žmona Marija (1921).

17. Karpovas Maksimas (1905), žmona Ana (1909), sūnūs: Foma (1938), Ipatas (1941), tėvas Makaras (1871).

18. Karpovas Timofejus (1875), žmona Ana (1892), dukros: Kristina (1917), Ekaterina (1929), Praksinija (1930), Pelagėja (1937).

19. Kudrilova (Kirilova?), Ana (1910), duktė Valentina (1940).

20. Novikovas Ivanas (1892), žmona Ana (1919), sūnūs: Tichonas (1928), Jevlampijus (1931), dukros: Natalija (1930), Aleksandra (1931), motina Efrosinja (1873), samdiniai: Bundzova Diana (1927), Rybakovas Savinas (1870), Šeršniovas Grigorijus (1926).

21. Sinica Elena (1885), dukros: Uljana (1921), Natalija (1929);

Sinica Piotras (1912), žmona Agafja (1920), duktė Anastasija (1942), sesuo Matriona (1925).

22. Šeršniova Ripinija (1872), duktė Eudokija (1906), sesuo Ficinija (1860).

23. Timofejevas Semionas (1902), žmona Efimija (1918), dukros: Matriona (1938), Ivonija (1939), sūnus Prokopijus(1941), uošvė Dmitrijeva Agafja (1875), svainė Dmitrijeva Stepanida (1924).

                                           Strazdiškių    kaimas

 

1. Garnelis Jonas (1884), žmona Uršulė (1907), duktė Ona (1925), sūnus Petras (1928).

2. Garnelis Jonas (1896), duktė Valerija (1923), sūnus Povilas (1929).

3. Garnelis Juozas (1880), žmona Emilija (1883), duktė Elena (1915), sūnus Norbertas (1929).    

4. Jonėnas Antanas (1898), žmona Adelė (1910), duktė Bronė (1938), uošvė Kviliūnienė Emilija (1882).

5. Pitrėnas Jonas (1917), motina Ona (1882), sesuo Anelė (1915), brolis Ignas (1921).

6. Vilkauskas Klimas (1897), žmona Ona (1904), sūnus Aleksas (1929), duktė Leokadija (1931).

                                       Strepeikių    kaimas 

 

1.Balčiūnas Jonas(1904), žmona Elena(1913), brolis Romualdas(1912), sesuo Ksavera(1926)   

2. Bieliūnas Andrius (1893), žmona Anelė (1894), dukros: Monika (1925), Genė (1928), sūnūs: Vytautas (1932), Gintautas (1939). 

3. Bira Juozas (1886), žmona Karolina (1882), sūnus Jonas (1914), duktė Adelė (1925), samdiniai: Svidinskaitė Ona (1923), Vaičenas Jonas (1925).

4. Čelkienė Bronė (1909), duktė Janina (1934), sūnūs: Jonas (1938), Povilas (1939), karo belaisvis Udovinas Ivanas (1910); Čelkienė Angelė (1867), duktė Emilija (1906).

5. Deksnys Aleksandras (1891), žmona Zofija (1881), sūnūs: Albertas (1926), Juozas (1927), sesuo Veronika (1882), samdiniai Šeršniovai: Jakovas (1928), Michailas (1926).

6.Deksnys Jonas(1878), žmona Angelė (1877), sūnus Vincas (1920), sesuo Konstancija(1897) 

7. Gredeckas Ignotas (1896), žmona Anelė (1905), dukros: Janina (1935), Eleonora (1937), sūnus Petras (1939).

8. Kaladienė Julijona (1888).

9. Kepalas Antanas (1888), žmona Ieva (1896), sūnūs: Aleksas (1920), Kazys (1923), dukros: Monika (1925), Vanda (1925), motina Juozapota (1852).

10. Kepalas Mykolas (1889), žmona Anastazija (1892), sūnus Juozas (1919), duktė Vincenta (1923), uošvė Mackuvienė Veronika (1854); Šeškuviene Eleonora (1921).

11. Kepalas Pranas (1887), žmona Uršulė (1887), sūnus Jonas (1921), duktė Elena (1922).

12. Kurklietis Dominikas (1859), žmona Karolina (1885), samdinė Valeikaitė Adelė (1925);  Kurklietis Alfonsas (1909), žmona Leonarda (1920), duktė Milda (1942).

13. Kurklietis Juozas (1890), žmona Uršulė (1897), duktė Emilija (1931), sūnūs: Pranas (1928), Antanas (1933), Petras (1935), Jonas (1938).

14. Kurklietis Kazys (1885), žmona Anelė (1885), dukros: Valė (1920), Eleonora (1926), Bronė (1930).

15. Kurklietis Petras (1907), žmona Ona (1909), augintinė Kligytė Emilija (1930), Kurklietienė - Daugvilienė Rozalija (1872).

16. Lapelis Benediktas (1868), dukros: Bronė (1916), Emilija (1917), anūkė Stasė (1941).

17. Liaudanskas Zigmantas (1872), žmona Grasilda (1875), sūnus Ignas (1919).

18. Narkūnas Vincas (1904), žmona Emilija (1910), sūnūs: Algis (1934), Bronius (1936), Leonas (1937), duktė Rimantė (1939), uošvė Jasiūnienė Ieva (1876), samdinys Eigminas Stasys (1926).

19. Pūgžlys Kostas (1883), žmona Marijona (1890), duktė Konstancija (1921), sūnus Alfonsas (1922).

20. Smalskis Lionginas (1888), žmona Konstancija (1878), duktė Adelė (1925), sūnūs: Vytautas (1926), Antanas (1928).

21. Strungys Vladas (1896), žmona Ona (1891), sūnus Algirdas (1931).

22. Zagurskis Izidorius (1904), žmona Akvilė (1906), dukros: Ona (1935), Elžbieta (1935).

23. Zagurskis Mataušas (1882), žmona Marijona (1903), sūnūs: Ignas (1922), Bronius (1935), Antanas (1937), Klementas (1939), duktė Genė (1934), dėdienė Barbora (1859), samdinė Zamarytė Leonarda (1925).

24. Zagurskis Pranas (1903), žmona Kristina (1907).

25. Zagurskis Vladas (1894), žmona Anastazija (1896), duktė Adelė (1933).

26. Žalkauskas Jonas (1890), žmona Ona (1898), samdinys Dambrauskas Aleksas (1924).

27. Žeižienė Uršulė (1898), sūnus Ignas (1927); Čelkis Jonas (1922); Eigminas Balys (1894), žmona Liudvika (1902), sūnus Antanas (1928), duktė Ona (1932).

28. Žeižys Juozas (1897), žmona Anelė (1897), dukros: Ona (1922), Zofija (1924), Stefa (1927), Rože (1928), Gėnė (1935), sūnūs: Antanas (1930), Algirdas (1932). 

 

                                      Subatiškio    vienkiemis

 

Subata Juozas (1883), žmona Eleonora (1925), Kudriašovas Radionas (1915), žemė 21,85 ha. Rūšiavimo metu dar  21,85 ha žemės valdė Subata Jonas.

 

                                           Svobiškio   kaimas 

 

1. Galvelis Kasparas (1905), žmona Zofija (1914), sūnus Antanas (1938).

2. Komka Antanas (1912), žmona Emilija (1911), dukros: Aldona (1932), Rimantė (1930), žemė 11,31 ha.

3.Komka Jonas(1905),žmona Ona(1906),duktė Ona (1926), sūnus Jonas(1934),žemė 11,31ha       

4.Komka Juozas(1885), žmona Ona(1895), samdinė Vaičiūtė Kazimiera(1928).žemė 12,26ha 

5. Komka Mykolas (1882), žmona Karolina (1895), duktė Zofija (1920), sūnus Vladas (1921), žemė 12,24 ha.

6. Kviliūnas Antanas (1898), žmona Anelė (1900), duktė Antanina (1928), motina Ona (1867); Gimžauskienė Ona (1915).

7. Kviliūnas Jonas (1886), žmona Eleonora (1887), duktė Eleonora (1923), sūnus Petras (1929), motina Marijona (1858), žemė 16,08 ha.

8. Kviliūnas Juozas (1911), žmona Jadvyga (1905), dukros: Lucija (1927), Ona (1936), augintinė Emilija (1917), motina Marijona (1868).

9. Kviliūnas Stasys (1893), sūnus Vytautas (1928), motina Ona (1867).

10. Makutėnas Kazys (1900), žmona Uršulė (1905), sūnūs: Evaldas (1932), Kazys (1934), sesuo Danutė (1908), samdiniai: Araminaitė Antanina (1921), Jermoliva Marija(1923), Jermolova Tatjana (1928), Skeivelas Antanas (1920), karo belaisvis Poliakovas Ivanas (1911).

11. Makutėnienė Liudvika (1887), sūnus Algirdas (1925), sesuo Žalienė Marcelė (1889), samdinys Pelutis Kazys (1926).

12. Martinėnas Antanas (1883), žmona Veronika (1897), sūnūs: Petras (1921), Bronius (1931), Balys (1939), duktė Vincenta (1941).

13. Martinėnas Juozas (1909), žmona Emilija (1914), duktė Danutė (1936), sūnus Gintautas (1937), motina Kurklietienė Teresė (1882), sesuo Kurklietytė Albina (1921).

14.Martinėnas Steponas(1899), žmona Ona(1905), sūnus Vytautas (1930), duktė Nijolė(1927) 

15. Stanėnienė Valerija (1895), samdinė Bieliūnaitė Agota (1924), žemė 33,42 ha;

Rinkauskas  Kostas (1885), žmona Marijona (1887), sūnūs: Juozas (1926), Povilas (1929), dukros: Ona (1922), Valė (1931), brolis Jonas (1896). 

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Kviliūnas Benediktas - 13,95 ha, Kviliūnas Kazys - 12,66 ha, Kviliūnas Tadas - 2,86 ha, Martinėnai Antanas, Juozas ir Steponas - 18,70 ha, Martinėnas Benediktas - 10,50 ha, Martinėnas Benediktas - 10,59 ha.

 

                                    Svobiškio   II  kaimas

 

1. Jokšas Juozas (1903), mokytojas, žmona Malvina (1913), duktė Nijolė (1933), sūnus Romualdas (1937); Ceslikaitė Vanda (1918), mokytoja, Zamarytė Anelė (1921), sargė

2. Komka Antanas (1897), žmona Emilija (1908), duktė Zofija (1930), sūnūs: Juozas (1932), Stasys (1935), Jonas (1937).

3. Komka Matas (1909), žmona Teklė (1913), duktė Veronika (1941), seserys: Ona (1902), Teklė (1905), dėdienė Ona (1882).

4. Michailovas Miletėjus (1907), žmona Episimija (1915), sūnūs: Kristinijus (1936), Varnavas (1937), duktė Feodosija (1940).

5.Zaicevas Fedotas(1882), žmona Melanija(1897), sūnūs: Sergejus(1923), Luka (1926), Petras (1938), dukros: Ekaterina (1921), Olga (1925), Antonina (1930), Ana (1932), Fivonija (1936). 

6. Zaicevas Pavelas (1905), žmona Marina (1913), dukros: Nina (1936), Kristina (1940), sūnūs: Stepanas (1938), Nikolajus (1941).

                                         Šaltokynes   kaimas

 

1. Čepukas Pranas (1900), žmona Kazimiera (1898), duktė Zofija (1922), sūnus Jonas(1938)

2. Pečiūra Juozas (1900), žmona Barbora (1900), dukros: Valė (1927), Vincenta (1930), Danutė (1931), Elena (1935).

3. Prascienius Edvardas (1898), žmona Uršulė (1905), dukros: Aldona (1931), Emilija (1939), sūnus Antanas (1935).

4. Pumputis Juozas (1909)žmona Elena (1913), dukros: Alvina (1939), Gėnė (1942), tėvas Juozas (1875), motina Grasilda (1866), samdinė Rutkauskaitė Janina (1926), žemė 14,26 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Degutis Antanas - 11,60 ha, Lokcikas Ignas - 12,69 ha, Matiukas Pranas - 13,82 ha, Rastopirkinas Grigorijus - 1,80 ha.

 

                                      Šapalu   vienkiemis

 

1. Ivanovas Tichonas (1888), žmona Uljana (1915), dukros: Klaudija (1933), Zinaida (1934), Irina (1937), Fomeida (1940), sūnus Grigorijus (1935), samdinys Moskaliovas Semionas (1920).

2. Moskaliova Lukerja (1886), dukros: Ana (1914), Klaudija (1924), Marija (1925), sūnus Vasilijus (1928), karo belaisvis Kunajevas Pavelas (1918).

3. Moskaliova Zinaida (1887), sūnus Michailas (1917), marti Fetinija (1921), anūkės: Livija (1941), kol kas be vardo (1942). marti Ekaterina (1914), anūkas ?? (1935), anūkė Raisa (1937), marti Afanasija (1917), anūkės: Marija (1939), Tima (1941), žemė 16,85 ha.

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Moskaliovas Artamonas - 8,63 ha, Moskaliovas Ivanas - 9,25 ha.

                                    Šapeliu    kaimas

 

1. Balčiūnas Antanas (1909), žmona Leokadija (1915), uošvė Miasojedienė Elžbieta (1880), giminaitė Kuzmickienė Teresė (1877), samdiniai Chochlovai: Solonija (1925), Francas (1920)

2. Chšėnavičienė Ona (1900), sūnus Eugenijus (1928), duktė Rita (1932), teta Miasojedaitė Liudvika (1881), samdiniai: Kazlauskaitė Ona (1926), Mekšėnas Ignas (1926). 

3. Čerškus Jonas (1904), žmona Julija (1907), dukros: Jadvyga (1929), Stefa (1930), Genė (1938), Stasė (1939), sūnus Alfonsas (1933).

4. Čerškus Juozas (1904), žmona Bronė (1914), duktė Aldona(1940), sūnus Bronius (1941), motina Ona (1877), seserys: Liudvika (1910), Bronė (1919), žemė 14,09 ha.

5. Čerškus Pranas (1902), sūnūs: Alfonsas (1928), Aloyzas (1933), Evaldas (1936), duktė Marytė (1929), motina Apolonija (1882), žemė 21,93 ha.

6. Sabukonis Jonas (1903), žmona Teklė (1900), dukros: Ramintė (1935), Rūta (1938), uošvė Ragulskienė Ona (1872), žmonos giminaičiai Lėjanai: Antanas (1864), Marija (1868), Jonas (1866), samdiniai: Bieliauskaitė Ona (1925), Skeirys Vytautas (1921), Skeirys Jonas (1924), žemė 27,13 ha. Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Miasojedas Jonas - 33,01 ha, Miasojedas Juozas - 14,68 ha, Vaitkevičius Juozas - 14,67 ha.

 

                                         Šapelkos   vienkiemis

 

1. Balčiūnas Kazys (1881), žmona Darata (1890), duktė Genovaitė (1910), sūnus Vytautas (1926), žemė 18,63 ha; Chlamenkienė Bronė (1925).

2. Maciulevičius Povilas (1915), motina Elžbieta (1877), dėdė Andrijauskas Jeronimas (1871), samdiniai: Moskaliova Efimija (1922), Venediktovas Anisimas (??), žemė 32,79 ha.

 

                                         Šciuru    kaimas

 

1. Idas Juozas (1900), žmona Veronika (1911), sūnus Algis (1940).

2. Krasauskaitė Eleonora (1891).

3. Krasauskienė Ona (1896).

4. Palivonas Balys (1891), žmona Anastazija (1893), sūnus Petras (1935), duktė Janina (1939)

5. Palivonas Juozas (1902), žmona Stefanija (1903), dukros: Aldona (1934), Regina (1936), sūnūs: Juozas (1925), Robertas (1938), Henrikas (1941), motina Teofilė (1872).

6. Palivonas Kostas (1872), žmona Emilija (1882).

7. Palivonienė Ona (1885), sūnus Apolonas (1923), Juozas (1925).

8. Tūbytė Marcelė (1897), motina Uršulė (1868).

9. Veršelis Kazys (1892), žmona Ona (1900), sūnus Juozas (1928), duktė Genovaitė (1934).

10. Veršelytė Marijona (1903), 

11. Veršelytė Rozalija (1868).

12. Vertibavičienė Ona (1891), duktė Elena (1913), sūnūs: Juozas (1917), Vytautas (1923), samdinės: Driskiūtė Eleonora (1928), Klišonienė Rozalija (1862).

 

                                      Šilaikiu    kaimas

 

1. Baltrūnas Balys (1900), žmona Marijona (1909), sūnus Jurgis (1938).

2.Baltrūnas Benediktas(1895),žmona Anelė(1903),uošviai Taločkos: Julius (1867), Ona(1877)  

3. Baltrūnas Vincas (1898), žmna Anelė (1896), dukros: Elena (1922), Irena (1939), sūnus Vytautas (1929).

4.Budrys Juozas(1894),žmona Ieva(1896),sūnūs: Povilas(1923),Vytautas(1927), Juozas(1931)

5. Driskius Steponas (1910), žmona Veronika (1898), duktė Genė (1936), sūnus Gintautas (1938), podukra Baltrūnaitė Elena (1926).

6. Ezerskis Antanas (1910), žmona Veronika (1893), dukros: Lucija (1935), Ona (1936), posūnis Baltrūnas Juozas (1927).

7. Kavaliauskas Jonas (1899), žmona Marijona (1908), sūnūs: Vytautas (1925), Albinas (1934), Romualdas (1937), Kundelienė Barbora (1866).

8. Kelečius Jonas (1902), žmona Paulina (1908), dukros: Palmira (1929), Janina (1931), Elvyra (1937), sūnus Algirdas (1934).

9. Kundelienė Ona (1885).

10. Laužadis Izidorius (1885), žmona Domicėlė (1886), sūnus Kazys (1922), marti Anastazija (1913).

11. Macijauskas Pranas (1895), žmona Zofija (1896), sūnūs: Jonas (1923), Adolfas (1932), duktė Genovaitė (1930).

12. Mikalkėnas Antanas (1913), žmona Veronika (1916);

Stočkus Antanas (1869), žmona Uršulė (1879), duktė Elžbieta (1919).

13. Mikalkėnas Balys (1914), žmona Anelė (1915), duktė Eugenija (1938), sūnus Albinas (1941), motina Apolonija (1888).

14. Mikalkėnas Jonas (1902), žmona Agota (1905), duktė Aldona (1935), sūnūs: Vytautas (1934), Rimgaudas (1936), motina Ona (1874), samdinė Stočkutė Karolina (1925).

15. Mikalkėnas Jurgis (1874), žmona Anastazija (1890), dukros: Adelė (1926), Janina(1928).

16. Mikalkėnas Petras (1901), žmona Stefanija (1906), dukros: Elena (1930), Ona (1932), Irena (1936), sūnus Eugenijus (1938).

17. Mikalkėnienė Rozalija (1879), duktė Uršulė (1911),  Mikalkėnas Augustas (1907), žmona Eleonora (1907), dukros: Genė (1934), Stasė (1936), Bronė (1936), Marija-Olga (1940)

18. Mikulėnas Jonas (1907), žmona Ona (1901).

19. Mikulėnas Juozas (1886), žmona Uršulė (1889), sūnūs: Antanas (1920), Vytautas (1931).  

20. Mikulėnas Justinas (1894), žmona Adelė (1904), sūnūs: Vladas (1925), Romualdas (1928), Povilas (1934).

21. Mikulėnas Mataušas (1896), žmona Ona (1899), dukros: Bronė (1926), Valė-Narija (1929). Stasė (1930).

22. Mikulėnas Vincas (1880), žmona Teresė (1891), dukros: Anelė (1913), Vincenta (1914), Ona (1921), sūnūs: Antanas (1919), Algirdas (1933).

23. Namajuška Kostas (1894), žmona Anelė (1890), sūnus Jonas (1924).

24. Namajuškienė Ona (1880),

25. Namajuškienė Stasė (1890), sūnus Jonas (1923), dukros: Valė (1927), Apolonija (1929).

26. Petkūnas Vladas (1904), žmona Karolina (1907), duktė Genė (1932), sūnūs: Petras (1935), Jonas (1935).

27. Redeckas Jonas (1873), žmona Ona (1899), sūnus Jonas (1910), samdinė Adomonytė Ona (1925).

28. Sakalauskas Antanas (1899), žmona Grasilda (1893), dukros: Stefa (1926), Elena (1932), sūnus Antanas (1929).

29. Sakalauskas Jurgis (1897), motina Uršulė (1864), seserys: Karolina (1895), Marija (1906).

30. Stočkienė Emilija (1892), dukros: Aldona (1916), Ona (1918), sūnūs: Antanas (1919), Povilas (1923).

31. Stočkus Alfonsas (1905), žmona Antanina (1911), sūnūs: Vytautas (1935), Algimentas (1939), motina Agnieška (1858).

32.Stočkus Jonas (1900), žmona Petronėlė (1895), sūnus Antanas (1936), duktė Zita (1940), motina Oltmanienė Ona (1861), teta Baranauskaitė Elžbieta (1870), dėdė Baranauskas Jonas (1877)..

33. Stočkus Jonas (1909), žmona Emilija (1908), sūnūs: Albinas (1935), Gintautas (1938).

34. Stočkus Juozas (1894), žmona Veronika (1905), sūnūs: Edmundas (1930), Antanas (1931), tėvas Juozas (1862).

35. Stočkus Kostas (1872), žmona Karolina (1882), sūnus Povilas (1918).

36. Stočkus Vincas (1916), motina Paulina (1898), seserys: Paulina (1920), Bronė (1923).

37. Stočkus Vladas (1872), žmona Karolina (1892), sūnūs Povilas (1922), Jonas (1932), duktė Karolina (1935).

38. Šeduikis Kostas (1896), žmona Marijona (1886), duktė Zita (1932).

39. Šeduikis Mataušas (1893), žmona Marijona (1902), sūnus Povilas (1931), motina Agota (1873), sesuo Eleonora (1917).

40. Valiulis Kazys (1888), žmona Emilija (1890), duktė Ona (1924), sūnūs: Jonas (1921), Antanas (1928).

41. Visockis Povilas (1882), žmona Uršulė (1905), sūnūs: Antanas (1933), Česlovas (1934), Algimantas (1936).

                                                     Širviškio    vienkiemis

 

1. Pčiolkinas Ananijus (1893), žmona Pelagėja (1905), sūnus Polichronijus (1933), dukros: Nina (1935), Valentina (1937), uošvė Kudriašova Anastasija (1866), samdiniai: Grigorjeva Akulina (1929), Grigorjeva Jekaterina (1927), Karpovas Jelisiejus (1923).

2. Pčiolkinas Makaras (1897), žmona Marfa (1906), samdiniai: Baradulinas Grigorijus (1928), Gorinova Tatjana (1915), Krugliakova Kristina (1920), Šumanas Petras (1902).

 

                                                   Šluotiškiu    kaimas

 

1. Bagaslauskas Lonas (1906), žmona Barbora (1905).

2. Jurgelionis Juozas (1879), žmona Petronėlė (1893), duktė Anelė (1916), sūnūs Petras (1924), Vytautas (1931), anūkas Stasys (1941), uošvė Zibolienė Uršulė (1857).

3. Karinauskas Vincas (1899), žmona Anelė (1899), dukros:Lucija (1930), Valerija (1937), sūnus Albinas (1934), uošvė Zibolienė Ona (1867).

4. Kralikas Pranas (1910), žmona Anastazija (1895), svainė Prascieniūtė Viktorija (1889).

5. Leitanas Mataušas (1888), žmona Ona (1883), sūnus Antanas (1912), marti Ona (1918); Leitanas Vincas (1872).

6. Liaudanskienė Emilija (1898), sūnus Apolinaras (1932).

7. Sadauskaitė Anelė (1897).

8. Sadauskas Mykolas (1899), žmona Veronika (1899), duktė Stasė (1932), sūnus Antanas (1935), motina Ona (1857).

9. Sadauskienė Marijona (1895), dukros: Bronė (1928), Ona (1931), sūnus Steponas (1930).

10. Skvarnavičius Petras (1891), žmona Ona (1907), duktė Genė (1933), sūnus Edvardas (1938), motina Eleonora (1877).

11. Skvarnavičius Vincas (1898), žmona Emilija (1907), sūnus Algirdas (1937). 

12. Zibolis Antanas (1864), žmona Karolina (1887), sūnus Petras (1917), marti Ona (1912).

13. Zibolis Juozas (1883), žmona Elžbieta (1897), sūnus Bronius (1930) duktė Stasė (1932).

 

                                            Špuliu    kaimas   

   

1. Arefjevas Filipas (1890), žmona Marfa (1895), sūnūs: Leonidas (1920), Ivanas (1929), Ilja (1931), duktė Maida (1927). 

2. Barišnikovas Michailas (1888), žmona Elena (1891); Kuzminovas Jakovas (1914), žmona Akulina (1921), sūnus Terentijus (1937), duktė Pelagėja (1941), Mikulėnienė Agafja (1881), žemė 15,54 ha.

3. Chochlovas Stepanas (1899), žmona Melanija (1901), dukros: Solomonida (1917), Manefa (1934), sūnūs:Vasilijus (1928), Trofimas (1931), žemė 9,83 ha.

4. Davydovas Filimonas (1890), žmona Irina (1881), augintinė Kiseliova Marfa (1931).

5. Dulinas Piotras (1910), žmona Vasilisa (1903), dukros: Ana (1935), Nina (1937), Antonina (1939), Matriona (1942), tėvas Fedotas (1870), sesuo Uljana (1915), brolis Dementijus (1919), žemė 6,68 ha.

6. Fedotovas Jermolajus (1902), žmona Zinovija (1905), sūnūs: Semionas (1924), Grigorijus (1930), Polikarpas(1938), dukros: Vera(1933), Taisija(1935), Aksinija (1936), žemė 12,92 ha. 

7. Fedotovas Pimenas (1906), žmona Ana (1912), dukros: Eudokija (1928), Klaudija (1935), sūnūs: Izotas (1930), Fiodoras (1932), Konstantinas (1940), žemė 21,68 ha.

8. Fominas Izidoras (1907), žmona Prosenija (1911), dukros: Praskovja (1930), Irina (1937), Marfa (1938), sūnūs: Vasilijus (1936), Ivanas (1940), uošvis Klyčiovas Matvejus (1865), žemė 9,36 ha.

9. Gaurilovas Kuzma (1902), žmona Efrosinja (1906), sūnūs: Fedotas (1925), Radionas (1928), Agejus (1941), žemė 6,46 ha.

10. Gekovas Foma (1903), žmona Ampinjona (1911), sūnus Kondratas (1935), duktė Ekaterina (1936).

11. Jegorovas Jakovas (1911), žmona Eugenija (1905), sūnus Semionas (1933).

12.Jegorovas Jevlampijus(1876), žmona Darja(1881), sūnūs: Fadejus(1927), Gerasimas(1928)

13. Jermolajeva Ana (1887); Kapitkova Slifonė (1908), sūnus Pavelas (1938), duktė Tatjana (1942), motina Archipova Marija (1861).

14. Jermolajeva Marfa (1875); Šcetilnikovas Nazaras (1919), žmona Tatjana (1922), sūnus Prokopijus (1942).

15.Jermolajevas Artiomas(1885),žmona Akulina(1891), sūnūs: Semionas (1931),Ivanas(1936)

16. Jermolajevas Fedoras (1871), žmona Akulina (1875).

17. Jermolajevas Grigorijus (1901), žmona Agafja (1901).

18. Klyčiovas Andrejus (1877), žemė 21,30 ha; Klyčiovas Minajus (1913), žmona Antonina (1910), sūnus Falėjus (1942); Klyčiovas Antonas (1919), žmona Irina (1924); Klyčiova Pelagėja (1924)

19. Klyčiovas Grigorijus (1866), žmona Aksinija (1869), žemė 4,63 ha.

20. Klyčiovas Stepanas (1901), žmona Lukerja (1902), sūnūs: Pavelas (1935), Konstantinas (1937), duktė Jevlampija (1939), motina Anastasija (1872).

21. Klyčiovas Vasilijus (1896), žmona Mitrochija (1898), dukros:Eudokija (1925), Ekaterina (1927),Solomonija(1929),Fedora(1936),sūnūs:Vasilijus(1931),Timofejus(1934),žemė 12,35ha              

22. Koluza Ivanas (1864), žmona Eudokija (1866);

 Laurentjevas Fedoras (1891), žmona Anisija (1900).

23. .Kuosa Jonas (1880), žmona Domicėlė (1891), žemė 21,85 ha; Balčiūnas Juozas (1907), žmona Marijona(1916),sūnūs:Jonas(1938),Vytautas(1940),duktė Valerija(1942),žemė 10,26ha      

24. Kuzminovas Ivanas (1886), žmona Marina (1896), sūnūs: Ivanas (1915), Ignatas (1921), Vasilijus (1927), Larionas (1936), dukros: Darasida (1931), Praskovja (1934) žemė 15,54 ha.

25. Lesčiovas Andrejus (1894), žmona Praskovja (1901), samdinys Popovas Agurjonas (1917), žemė 12,65 ha.

26. Lesčiovas Ivanas (1914), žmona Anastasija (1924); Michailova Varvara (1916), sūnūs: Radionas (1932), Aleksejus (1940), dukros: Tatjana (1933), Vasilisa (1936).

27. Maslauskas Balys (1892), žmona Ona (1901), dukros: Ona (1929), Albina (1931), Emilija (1935), sūnus Petras (1931).

28. Popova Lukerja (1895), sūnūs: Makaras (1932), Vasilijus (1935).

29. Popovas Ilja (1906), žmona Muravjova Natalija (1903), posūnis Sergejus (1931), podukra Efipanija (1937).

30. Popovas Jefimas (1911), žmona Irina (1914), duktė Klaudija (1936), sūnus Georgijus (1938), žemė 3,07 ha; Ignatjeva Ana (1872).

31. Popovas Merkulas (1867), žmona Anastasija (1875), žemė 4,37 ha;

Popovas Foma (1911), žmona Agripina (1919).

32. Popovas Silantijus (1885), žmona Siklicija (1889), sūnūs: Aksentijus (1919), Agafonas (1924), Ulijonas (1930), dukros: Vasilisa (1933), Dalija (1937), anūkas Stepanas (1938).

33. Selivanovas Prokopijus (1903), žmona Ana (1904), sūnūs: Parapontas (1929), Konstantinas (1930), Andrejus (1932), Alpajus (1935), Aksinijus (1936), dukros: Leonida (1930), Eudokija (1931).

34. Sinica Jefimas (1907), žmona Akulina (1901), dukros: Olga (1931), Aliftina (1935).

35. Šaramovas Sergejus (1890), žmona Irina (1905), sūnūs: Jakovas (1932), Pelagėjus (1934), Konstantinas (1937).

36. Šcetilnikovas Titas (1859), žmona Darja (1867), žemė 7,20 ha.

37. Šcetilnikovas Trofimas (1894), žmona Zinovija (1898), sūnūs: Ivanas (1921), Michailas (1924), duktė Marija (1930).

38. Valavičienė Irina (1913), duktė Agafja (1936).

39. Valavičius Michailas (1885), žmona Efrosinja (1895), sūnūs: Andrejus (1934), Ananijus (1936), posūnis Timofejevas Piotras (1924).

40. Varfolomejevas Listratas (1880), žmona Eudokija (1900), sūnūs: Ivanas (1922), Fadejus (1930), duktė Pelagėja (1935), žemė 6,56 ha.

41. Varfolomejevas Metodijus (1891); Vorobjovas Feodoras (1924), žmona Marija (1917), sūnus Kirilas (1939), duktė Liuba (1941).

42. Vasiljevas Ivanas (1895), žmona Darja (1905), sūnūs: Josifas (1923), Grigorijus (1928). Denisas (1935), dukros: Marija (1926), Matriona (1940), uošvė Leščiova Akulina (1887), žemė 10,73 ha.

43. Vasiljevas Josifas (1901), žmona Jeremija (1906), duktė Raisa (1930), motina Efrosinuja (1871), žemė 13,71 ha.

44.Venediktovas Mefodijus(1894),žmona Ana(1903),sūnus Ivanas(1927),duktė Pelagėja(1938

45. Venediktovas Polikarpas (1901), žmona Ekaterina (1909), sūnūs: Jefimas (1931), Amplicijus (1931), Ipatas (1935), duktė Elikamida (1936), uošvė Venediktova Anastasija (1881), samdinys Trofimovas Michailas (1926).

Rūšiavimo metu žemę dar valdė: Bakasejevas Spiridonas  - 9,03 ha, Jankauskas Jonas - 5,72 ha, Jermolajevas Ivanas I - 10,43 ha, Jermolajevas Ivanas II - 10,43 ha, Jermolajevas Jeremiejus - 10,43 ha, Jermolajevas Vasilijus - 10,38 ha, Klyčiovas Gerasimas - 6,94 ha, Klyčiovas Olimpijus - 6,99 ha, Loktevas Filipas - 6,56 ha, Leščiovos Akulina ir Darja - 5,06 ha, Popova Pelagėja - 4,55 ha, Popovas Artemijus - 3,03 ha, Popovas Ivanas - 9,20 ha, Popovas Lilijonas - 9,28 ha, Rastopirkina Irina - 1,18 ha, Rastopirkinas Grigorijus - 4,91 ha.

 

                                            Švilpiškiu    kaimas

 

1. Aidukas Jonas (1898), žmona Barbora (1885), dukros: Ona (1935), Genė (1939), sūnus Jonas (1938), motina Skvarnavičienė Veronika (1883).

2. Deksnys Balys (1909), žmona Marijona (1908), sūnūs: Romualdas (1938), Leonas (1939), Jonas (1940).

3. Deksnys Pranas (1899), žmona Veronika (1899), sūnūs: Antanas (1928), Vincas (1930), Adolfas (1932), Pranas (1936), Petras (1939), Juozas (1942), duktė Veronika (1934).

4. Garnelis Ignas, Antano (1915), žmona Paulina (1916), sūnus Zenonas (1942).

5. Garnelis Ignas, Jono (1886), žmona Marijona (1897), dukros: Valerija (1921), Teklė (1924) 

6. Garnelis Kazys (1908), žmona Agota (1899).

7. Garnelis Petras (1884), žmona Elžbieta (1898), sūnūs: Jonas (1920), Bronius (1922), Vytautas (1940;  Kazanavičius Antanas (1914).

8. Kazanavičius Bronius (1919), motina Ona (1902), seserys: Valė (1922), Emilija (1929), Teklė (1935).

9. Pauliukas Povilas (1908), žmona Karolina (1906), motina Ona (1872). 

10. Pauliukienė Elžbieta (1882), duktė Viktorija (1921).

11. Pitrėnas A;eksandras (1888), žmona Ona (1900), sūnūs: Vytautas (1925), Antanas (1927), dukros: Vanda (1930), Aldona (1932), Ona (1934), Teklė (1936), Stasė (1941).

12. Pitrėnas Andrius (1875), žmona Emilija (1882), sūnūs: Jonas (1911), Juozas (1921;

Dapkienė Viktorija (1917), sūnus Bronius (1938).

13. Pitrėnas Petras (1882), žmona Elžbuieta (1889), dukros: Ona (1917), Valerija (1927);

Araminas Kazys (1913), žmona Elena (1921), sūnus Albertas (1942).

14. Pitrėnienė Konstancija (1890), sūnūs: Petras (1923), Albinas (1928), duktė Bronė (1925).

15. Stankevičius Viktoras (1886), žmona Julija (1887), dukros: Anelė (1915), Viktorija (1917), Stefanija (1928), Apolonija (1935), sūnus Povilas (1920),

16. Streikus Viktoras (1884), žmona Ona (1886), sūnus Jonas (1917), duktė Marytė (1923).

 

                                          Tilvikų   kaimas

 

1. Kurklietis Juozas (1903), žmona Emilija (1907), sūnus Jonas (1929).

2. Likšė Dominikas (1907), žmona Teklė (1909), sūnus Antanas (1936), duktė Marytė (1940). 

3. Maračinskas Jonas (1905), žmona Jadvyga (1894), duktė Zofija )1934), sūnus Vytautas (1935), žmonos patėvis Kriauklys Juozas (1862).

4. Navickas Jonas (1907), žmona Emilija (1916), duktė Regina (1938), motina Marijona (1876), brolis Adolfas (1920).

5. Norkūnas Jonas (1890), žmona Johana (1905), sūnūs: Leonas (1922), Bronius (1925), Rimantas (1936), sesuo Anelė (1901).

6. Pagirys Jonas (1914), žmona Lucija (1913), dukros: Janina (1934), Marytė (1939), motina Elžbieta (1875).

7. Pagirytė Ona (1913), motina Ieva (1887).

8.Pauliukienė Teklė(1904), duktė Irena (1936), samdiniai Garneliai: Jonas (1914), Ona (1914)       

9. Smalinskas Jurgis (1880), žmona Emilija (1887), dukros: Ona (1921), Valė (1925).

10. Vanagienė Ona (1886), sūnūs: Aleksandras (1926), Vytautas (1928), duktė Genė (1929). 

 

                                              Tributiškio   vienkiemis

 

1. Merkytė Emilija (1899), motina Marijona (1861), giminaitė Makutėnaitė Veronika (1864), žemė 17,31 ha, samdiniai: Kudriašovas Afanasas (1918), Sokolova Aksenija (1924), karo belaisvis Taranovas Ivanas (1915).

2. Petrauskas Juozas (1907), žmona Bronė (1897), duktė Lucija (1920), sūnus Juozas (1934), motina Julija (1882).

3. Zamauskas Antanas (1903), žmona Uršulė (1898), duktė Marytė (1928), sūnūs: Vytautas (1932), Jonas (1935), tevas Juozas (1851), augintinės Kilaitės: Stasė (1920), Janina (1941).

 

                                           Trumpiškių   kaimas

 

1. Danienė Angelė (1866), dukros: Ona (1886), Uršulė (1891).

2. Danys Antanas (1897).

3. Danys Juozas (1890), žmona Marcelė (1899). 

4. Danys Kazimieras (1886), žmona Teklė (1891), dukros: Antanina (1923), Stefanija (1924),  Adelė (1929), uošvis Vanagas Antanas (1857), samdinys Grigorjevas Aleksandras (1909).

5. Danys Petras (1891), žmona Elena (1905), dukros: Valė (1927), Sigita (1939), sūnūs: Povilas (1937), Antanas (1942).

6. Danys Pranas (1909), žmona Julija (1908), sūnus Petras (1938), duktė Marytė (1941). 

7. Dmitrijevas Maksimas (1914), žmona Afimija (1910), dukros: Elizaveta (1937), Antonina (1939), sūnus Sapronas (1941),

8. Gubanovas Fedoras (1914), žmona Ana (1918), dukros: Valentina (1938), Feodosija (1939), sūnus Pavelas (1941).

9. Gubanovas Mefodijus (1895), žmona Natalija (1907), dukros: Fecinija (1927), Ekaterina (1934), Elizaveta (1937), sūnūs: Fedoras (1928), Jescifilijus (1932), Ivanas (1939).

10.Gubanovas Michailas(1905),žmona Natalija(1900), sūnūs:Ivanas(1925), Mefodijus (1928), Finogenijus (1933), Osipas (1935), dukros: Ana (1926), Eudokija (1931), Jevlampija(1939). 

11. Kazakova Marija (1905), dukros: Taisija (1925), Agafja (1928), Istalija (1930), Sofija (1940), sūnūs: Ignatas (1933), Leonidas (1936). Vasilijus (1937), samdinys Grigorjevas Nikiforas ((1924).

12. Kazakovas Ivanas ū(1879), žmona Stepanida (1909), sūnūs: Fiodoras (1927), Minajus (1934), Ulijonas (1939), dukros: Melanija (1930), Taisija (1937).

13. Kazakovas Ivanas (1897), žmona Eudokija (1900), dukros: Zinaida (1922), Fecinija (1927), Praskovja (1928), sūnūs: Kuprinas (1924), Lukas (1932).

14. Kazakovas Kanonas (1894), samdinė Semionova Angelina (1913), jos duktė Janina(1941).

15. Kazakovas Parfionas (1893), žmona Marfa (1905), dukros: Stepanida (1927), Ulita (1937) sūnus Semionas (1929).

16. Kligytė Bronė (1896), sūnūs: Jonas (1932), Petras (1938).

17. Namajuška Izidorius (1901), žmona Ona (1908), dukros: Valė (1928), Genė (1932), sūnūs: Leonas (1934), Petras (1938), samdinys Treščenkovas Jefimas (1923).

18. Navikienė Ona (1873).

19. Pimpė Antanas (1885), žmona Ona (1891), duktė Ona (1915), sūnus Alfonsas (1926).

20. Pimpė Jonas (1876), žmona Elžbieta (1884), sūnūs: Vincentas (1908), Mykolas (1911), giminaitė Rakštytė Ona (1928).

21. Pimpė Jonas (1903), žmona Liudvika (1908), dukros: Janina (1927), Regina (1940), teta Pimpytė Barbora (1840), samdinė Kazakova Taisija (1925).

22. Pimpė Petras (1899), žmona Ona (1899), tėvas Jonas (1857),  motina Elžbieta (1862), brolis Kostas (1913), teta Pimpytė Elžbieta (1855).

23. Povilavičius Jonas (1899), samdinys Šinkunas Kazys (1923).

24. Pupelienė Anelė (1911), duktė Ona (1931), sūnus Petras (1935), samdinys Kazakovas Isajus (1920).

25. Pupelis Jonas (1888), žmona Ieva (1893), sūnūs: Povilas (1919), Stasys (1923), duktė Alvina (1932).

26. Pupelis Povilas (1883), žmona Emilija (1910), dukros: Marytė (1928), Elena (1929), Regina (1931). Aldona (1939), sūnus (dar be vardo, 1942), motina Teklė (1862).

27. Timofejeva Irina (1915), dukros: Manefa (1938), Ekaterina (1940), samdinys Šeškovas Ivanas (1924).

28. Timofejevas Jemeljanas (1918), žmona Agafja (1916).

29. Timofejevas Jevstifejus (1896), žmona Feodora (1917), duktė Taisija (1934), sūnūs: Piotras (1927), Eulogijus (1935), Gordejus (1936), motina Praskovja (1860).

30. Timofejevas Piotras (1901), žmona Eudokija (1912), sūnūs: Ivanas (1934), Mitrofanas (1937), dukros: Vasilisa (1935), Efrosinja (1940), Aksenija (1942), motina Seklecija (1870). 

31. Timofejevas Trifonas (1903), žmona Marina (1900), dukros: Ana (1929), Matriona (1932), sūnus Ulijonas (1931), motina Selivanova Anisija (1867).

32. Troščenkova Praskovja (1877), samdinys Timofejevas Pavelas (1923).

33. Troščenkovas Michejus (1893), žmona Pelagėja (1896), sūnūs: Jefimas (1923), Michailas (1928), dukros: Anfisa (1926), Elena (1930), Feodosija (1933).

34. Vasiljevas Danila (1902), žmona Praskovja (1913), dukros: Varvara (1936), Nina (1942).

35. Žukytė Akvilina (1922), mokytoja,  sesuo Regina (1933).

 

                                            Trumponių   kaimas

 

1. Balčiūnas Liudvikas (1877), žmona Joana (1886), sūnūs: Bronius (1922), Viktoras (1929), sesuo Joana (1872).

2.Balčiūnas Petras(1905), žmona Emilija(1912), duktė Zofija (1932), sūnus Algimantas(1936)   

3. Balčiūnienė Julija (1897), duktė Valerija (1913), sūnus Jonas (1915).

4. Komka Izidorius (1904), žmona Emilija (1906), dukros: Lucija (1931), Stasė (1934). sūnus Adolfas (1939), motina Siniauskienė Rozalija (1882).

5. Macijauskas Stasys (1889), žmona Elena (1889), sūnūs: Povilas (1933), Petras (1936), Alfonsas (1937), dukros: Elena (1934), Anelė (1940).

6. Navickas Stasys (1887), žmona Ona (1897), duktė Viktorija (1923), sūnūs: Justinas (1925), Alfonsas (1936).

7. Siniauskas Aleksandras (1885), žmona Marijona (1887), sūnūs: Balys (1919), Alfonsas (1927), dukros: Valerija (1922), Aldona (1928).

8.Siniauskas Jonas(1886),žmona Elžbieta(1901),duktė Valerija(1939),sūnus Romualdas(1942

9. Siniauskas Petras (1908), žmona Marijona (1908), sūnus Bronius (1932), duktė Janina (1939), samdinys Bukeika Kazys (1921).

10. Stankevičiūtė Elena (1911), 

11. Šajauka Balys (1897), žmona Stefanija (1897), sūnūs: Adolfas (1928), Alfredas (1929), Vilius (1930), duktė Bronė (1932), samdinys Ališauskas Vladas (1921).

12. Šajauka Povilas (1919), žmona Elena (1912), sūnūs: Alfredas (1931), Stasys (1935), duktros: Vanda (1937), Jadvyga (1939), Janina (1942). 

13. Upskas Antanas (1904), žmona Bronė (1907), dukros: Valė (1935), Janina (1941).

 

                                             Tumasonių     kaimas 

 

1. Bražionis Juozas (1901), žmona Veronika (1909), sūnus Algimantas (1939), tėvas Stasys (1869), samdiniai: Jakovlevas Fedotas (1905),Nikonova Akulia (1926).

2. Černienė Teklė (1900), sūnus Vytautas (1927), duktė Danutė (1935), moša Eleonora (1902)

3. Černys Ignotas (1896), žmona Veronika (1901), dukros: Eleonora (1921), Bronė (1933).

4. Černys Vincas (1904), žmona Vanda (1909), sūnus Jonas (1941).

5. Danys Antanas (1910), žmona Karolina (1910), dukros: Antanina (1939), Bronė (1941), sūnus Jonas (1941), sesuo Ona (1911), uošvė Mažeikienė Ona (1869), svainė Mažeikytė Stefanija (1915).

6. Deksnienė Ona (1879), duktė Adelė (1917).

7. Deksnys Juozas (1869), duktė Akvilė (1920).

8. Deksnys Petras (1908), žmona Ona (1911), duktė Marytė (1934), sūnūs: Jonas (1938), Petras (1939), Edvardas (1941).

9. Deksnys Pranas (1872), žmona Emilija (1896), duktė Adelė (1914);

Servus Antanas (1922), mokytojas.

10. Deksnys Pranas (1902), tėvas Ignas (1865), motina Ona (1880).

11. Dzėnys Voldemaras (1904), sesuo Milda (1918).

12. Garuolis Kostas (1872), žmona Emilija (1893), dukros: Anastazija (1925), Bronė (1929), uošvė Kairelienė Uršulė (1860).

13. Grigalavičius Jonas (1866), žmona Margarita (1879), dukros: Teklė (1926), Valė (1928), sūnus Juozas (1930).

14. Grigalavičius Petras (1892), žmona Marijona (1887), sūnūs: Albertas (1921), Vladas (1932), duktė Gėlė (1934), tėvas Ignotas (1863), 

15. Juodelis Petras (1910), tėvas Stasys (1876), brolis Pranas (1912), pamotė Anastazija (1873), jos sesuo Kairelytė Karolina (1891).

16. Kairelis  Ignas (1885), žmona Marijona (1885), sūnūs: Petras (1920), Jonas (1926), Algirdas (1928).

17. Kairelis Jonas (1910), žmona Stefanija (1916), duktė Rima (1941), samdinys Valskis Antanas (1921).

18. Kairelis Juozas, Prano (1872), žmona Cecilija (1881), duktė Akvilė (1926).

19. Kairelis Juozas, Jono (1912), motina Angelė (1889), sesuo Bronė (1923).

20. Karčiauskas Melchijoras (1902), žmona Viktorija (1895), augintinė Deksnytė Zuzana (1930), svainė Deksnytė Anastazija (1906).

21. Kaštanas Jonas (1904), žmona Adelė (1913), sūnus Vilmaras (1936), duktė Lilija (1941), tėvas Ansas (1860), pamotė Iiza (1880).

22. Keliuotis Petras (1898), duktė Anelė (1926), sūnus Jonas (1930).

23. Kligys Petras (1878), žmona Grasilda (1890).

24. Kundelis Ignas,Jurgio (1882), žmona Anelė (1892), sūnūs: Alfonsas (1921), Albertas (1934), duktė Elena (1922).

25. Kundelis Ignotas (1892), žmona Emilija (1895), sūnūs: Albertas (1923), Petras (1924), Bronius (1926), dukros: Irena (1933), Stasė (1941).

26. Kundelis Juozas (1900), žmona Julija (1904), sūnūs: Vytautas (1933), Antanas (1935), motina Ona (1874), sesuo Emilija (1897).

27. Kundelis Petras (1904), žmona Emilija (1901), dukros: Palmira (1927), Genovaitė (1939), sūnūs: Steponas (1931), Jonas (1935), Pranas (1937).

28. Lebertavičius Mykolas (1896), žmona Marijona (1893).

29. Mažeikienė Emilija (1896), dukros: Akvilė (1928), Bronė (1929), sūnus Jokimas (1933).

30. Mažeikis Feliksas (1917), žmona Alma (1923), tėvas Kostas (1878), motina Elena (1890), sesuo Liudvika (1926).

31. Mikalkevičiūtė Anelė (1877).

32. Paškevičius Jonas (1888), žmona Agota (1888), giminaitės: Sericienė Ona (1909), Sericaitė Monika (1936), Skeirytė Stasė (1924).

33. Pipikaitė Ona (1875).

34. Pipikas Antanas (1888), žmona Marijona (1901), sūnus Jonas (1923).

35. Pipikas Juozas(1875), žmona Viktorija(1879), duktė Stasė(1912); Kundelis Jokūbas(1892)

36. Pipikas Vincas (1894), sūnus Vincas (1926), duktė Antanina (1930).

37. Pupelis Jonas (1918), motina Ona (1882), brolis Vldas (1931); 

Grigalavičiūtė Konstancija (1880).

38. Rapkauskas Ignas (1885), žmona Marijona (1882).

39. Rapkauskas Jonas (1879), žmona Eleonora (1881).

40. Redeckas Antanas (1905), žmona Eleonora (1914), sūnūs: Vladas (1936), Petras (1941). tėvas Juozas (1866), motina Agota (1879).

41.Redeckas Justinas(1868),žmona Emilija(1881),duktė Anastazija (1921), sūnus Jonas(1923)

42. Redeckas Mataušas (1877), žmona Angelė (1885), sūnus Alfonsas (1920), duktė Elena (1923), samdinys Nikonovas Charitonas (1919).

43, Sakalauskas Adomas (1884), žmona Ona (1879), duktė Veronika (1918).

44. Savickas Jonas (1892), žmona Bronė (1902), sūnūs: Vladas (1924), Algis (1933), duktė Irena (1941), motina Anelė (1864).

45. Stakulis Pranas (1910), motina Elžbieta (1866). 

46. Stuoka Leonas (1916), motina Karolina (1888), brolis Aloyzas (1909).

47. Šedyte Ona (1871), sesuo Ieva (1876), brolis Juozas (1878).

 

                                            Ulytėlės     kaimas

 

1. Andrejeva Ana (1892), sūnus Luka (1912), marti Matriona (1917).

2. Andrejevas Jefimas (1895), žmona Agripina (1898), duktė Olimpija (1929), sūnus Nikolajus (1935).

3. Andrejevas Nestoras (1891), žmona Agafja (1903), sūnūs: Aleksandras (1930), Piotras (1936), Jeonijus (1940), duktė Marija (1934), pamotė Agafja (1867).

4. Fedotovas Timofejus (1865), žmona Ekaterina (1872), sūnus Andrijonas (1907), duktė Taisija (1915), samdinys Ivanovas Ivanas (1930);

Fedotovas Fedoras (1910), žmona Zinaida (1915), duktė Palaktija (1941).

5. Garščenikova Marfa (1892), sūnus Akinfijus (1923), duktė Darja (1926).

6. Garščenikovas Michailas (1879), dukros: Antonina (1914), Eudokija (1924), Marfa (1929).

7. Kapitkova Efimija (??), sūnūs: Semionas (1917), Piotras (1927), dieveris Filipas (1890).

8. Kapitkova Eudokija (1902), sūnus Arsenijus (1930).

9. Kapitkova Stepanida (1894), motina Šeršniova Feodosija (1870).

10. Krasauskas Petras (1885), žmona Marijona (1884), anūkas Krušanas Stasys (1939).

11. Kupčiūnas Edvardas (1906), žmona Marijona (1919); Michailova Ana (1862).

12. Laučius Antanas (1909), žmona Ona (1907), duktė Marytė (1938), sūnus Jonas (1941), motina Grasilda (1877), uošvė Staselienė Ona (1885).

13. Lobina Christina (1888), duktė Irina (1919), sūnūs: Aksentijus (1923), Mefodijus (1926).

14. Melanas Petras (1869), žmona Liudvika (1888), duktė Juzefa (1921), sūnūs: Jonas (1923), Petras 1924).

15. Michailova Vasilisa (1888).

16. Michailovas Frolas (1900), žmona Eudokija (1902), dukros: Anastasija (1925), Marija (1935), sūnūs: Savelijus (1932), Nestoras (1932).

17. Nikulinas Foka (1906), žmona Elizaveta (1911), sūnūs: Vasilijus (1936), Ivanas (1938), sesuo Pelagėja (1898).

18. Nikulinas Makaras (1854), žmona Tatjana (1881), sūnūs: Piotras (1919), Andrijanas (1926), duktė Ekaterina (1924), anūkė Efimija (1941).

19. Sidorovas Dmitrijus (1911), žmona Akulina (1908), sūnus Foma (1939), dukros: Marfa (1941), Ana (1942), uošvis Potašovas Jerasejus (1852).

20. Stundžia Juozas (1910), brolis Kazys (1926).

21. Šeršniova Uljana (1872), duktė Elena (1900), anūkė Zinaida (1929), anūkės Beriozinovos: Uljana (1940), Livija (1941).

22.Šeršniovas Akimas (1903), žmona Eudokija (1903), sūnūs: Ivanas (1932), Savelijus (1936)

23. Šeršniovas Jakovas (1894), žmona Anastasija (1885).

24. Šeršniovas Piotras (1887), žmona Stepanida (1888), duktė Agripina (1923), sūnūs: Michailas (1926), Aleksandras (1921), marti Klaudija (1923), snūkas Eugenijus (1942). 

25. Šeršniovas Vasilijus (1891), žmona Matriona (1901), tėvas Pavelas (1856); 

Moskalenko Andrejus (1915), žmona Ana (1922), duktė  ?? (1939).

26. Šeškus Jonas (1890), žmona Zofija (1900), sūnus Stasys (1927), dukros: Elena (1930), Bronė (1934), Ona (1941).

27. Vasiljevas Kirilas (1902), žmona Ulinija (1910), dukros: Stepanida (1932), Irina (1934), Eudokija (1935), sūnūs: Savelijus (1931), Sergejus (1939), Polinarijus (1941).

 

                                        Umbriškio   vienkiemis     

       

1. Geidonaitė Alvinė (1896).

2.Geidonaitė Linė (1891), duktė Olga (1917), anūkė Velta (1942), žentas Tunkelis Vilis(1911) 

3. Geidonas Kristupas (1882), žmona Olga (1902), duktė Vija (1930), sūnus Imantas (1936), žemė 21,07 ha. Rūšiavimo metu dar 11,47 ha žemės valdė Geidonas Balys.

 

                                      Urboniškio   vienkiemis

 

1. Daščioras Jonas (1874), žmona Ona (1891), duktė Elena (1924), samdinys Semionovas Dmitrijus (1921).

2. Lelys Adomas (1898), žmona Vitolda (1890), duktė Aldona (1937), sūnus Algimantas (1939), samdinys Semionovas Porfirijus (1925).

 

                                          Užusienio   kaimas

 

1. Gogienė Eleonora (1897), vyras Vaitiekus Stasys (1897), sūnus Gogas Evaldas (1928).

2. Pitrėnas Balys (1911), žmona Elena (1909), dukros: Eleonora (1934), Gėnė (1935), tėvas Antanas (1877), motina Karolina (1896).

3. Pitrėnas Jonas (1914), žmona Ona (1917), duktė Eleonora (1942), tėvas Jonas (1894), motina Anelė (1895).

4. Raugas Pranas (1894), žmona Angelė (1903), sūnūs: Pranas (1928), Balys (1936), dukros: Ona (1932), Bronė (1934), uošvė Pitrėnienė Emilija (1880).

 

                                             Vabolių   kaimas

 

1. Agejeva Fetinija (1882), dukros: Agnija (1932), Virija (1935).

2. Baravikovas Arkulanėjus (1915), žmona Irina (1911), duktė Antonina (1933), sūnus Vasilijus (1940); Baravikova Ana (1888).

3. Bobinas Kornejus (1889), žmona Tatjana (1892), dukros: Agafja (1922), Trimaida (1927), Akulina (1934), sūnus Nikonas (1937), anūkė Ivanova Stepanida (1935).

4. Grigorjevas Alvas (1900).

5. Ivanovas Danila (1894), žmona Varvara (1898), sūnūs: Michailas (1921), Anisimas (1931), dukros: Elena (1933), Marfa (1935), Natalija (1938).

6. Jakimova Olimpiada (1903), dukros: Kapitolina (1925), Praskovja (1926), Marija (1931), Akulina (1935), Ana (1937), sūnūs: Laurentijus (1930), Krisenas (1933), Trifilijus (1939).

7. Jakimovas Epifanas (1900), žmona Frascenija (1909), dukros: Zinaida (1933), Fivonija (1938), Agafja (1942), sūnus Natalijus (1935).

8. Jakimovas Filipas (1896), žmona Praskovja (1905), dukros: Elena (1929), Pelagėja (1934), Apraksija (1936), Taisija (1937), uošvė Petruchina Varvara (1868).

9. Jakimovas Georgijus (1899), žmona Zinaida (1901), dukros: Agafja (1924), Praskovja (1930), Marija (1932), sūnūs: Ivanas (1926), Vikentijus (1942).

10. Jakimovas Grigorijus (1917), motina Lukerja (1872), sūnus Astafijus (1937).

11. Jakimovas Pigasėjus (1912), žmona Ripinija (1909), sūnus Nikonas (1936), dukros: Anfisa (1940), Fanarija (1941), svainė Kozlova Irina (1922).

12.Jakimovas Semionas (1906), žmona Matriona (1910), sūnūs: Ivanas (1934), Kirilas (1937), dukros: Vera (1935), Melanija (1940); Baranovičius Lifantijus (1878), žmona Vasilisa (1882)             

13. Jegorova Stepanida (1882), duktė Lukerja (1924), sūnus Trifonas (1930).

14. Jegorovas Anfinagėjus (1891), žmona Ana (1894), sūnūs: Jakovas (1922), Piotras (1925), Pavelas (1928), Ivanas (1936), duktė Ekaterina (1923), motina Eudokija (1858).

15. Jegorovas Ivanas (1912), žmona Natalija (1912), sūnus Sergejus (1934), dukros: Matriona (1936), Polina (1938), Feodosija (1940).

16. Klyčiova Maura (1910), sūnus Michailas (1930), dukros: Ana (1934), Marija (1938).

17.Klyčiovas Karpas(1875), žmona Aksenija(1892), sūnūs: Michailas(1925), Matvejus(1928), dukros: Marfa (1932), Taisija (1935); Šcetilnikova Agafja (1924), duktė Klaudija(1941).

18. Kozlovas Andrejus (1909), žmona Stepanida (1910), sūnūs: Grigorijus (1932), Uljanas (1933), Pavelas (1937), duktė Zoja (1936), samdinys Roščenkovas Terentijus (19252).

19. Kozlovas Vasilijus (1913), žmona Palukecija (1913), dukros: Uljana (1939), Efrosinja (1939), Feodosija (1942), motina Eudokija (1882), uošvė Sapogova Zinaida (1882).

20. Lisnevskaja Anastasija (1891), dukros: Matriona (1924), Ana (1934), Domna (1936), Aksinija (1938), sūnūs: Ivanas (1930), Jakimas (1932), samdinys Aleksejevas Vasilijus (1918)

21. Lisnevskis Ivanas (1900), žmona Domna (1902), sūnūs: Gaurila (1925), Nestoras (1933), Kuprinas (1938), Makaras (1941), duktė Ekaterina (1936).

22. Lisnevskis Kirilas (1861), duktė Ana (1907), anūkas Vasilijus (1928); Archipova Marija (1910), duktė Ana (1933), sūnūs: Piotras (1934), Fiodoras (1938), Antipas (1940).

23. Lisnevskis Michailas (1901), žmona Eudokija (1910), duktė Aksinija (1934), sūnūs: Vasilijus (1937), Sergejus (1939).

24. Lisnevskis Piotras (1907), žmona Matriona (1910), dukros: Fivonija (1937), Marija (1941), sesuo Ana (1928), brolis Michailas (1929), samdinys Muštavinskas Tomas (1911).

25. Lisovskaja Ustinija (1907), sūnus Isajus (1927), dukros: Vasilisa (1927), Feodora (1930), Agafja (1932), Agripina (1934), Matriona (1937).

26. Lisovskis Aleksejus (1905), žmona Eugenija (1918), dukros: Elena (1931), Isapija (1933), Antonina (1938), sūnus Anisimas (1938).

27. Markovas Savelijus (1907), žmona Liuba (1910), sūnus Vytautas (1933), dukros: Darja (1934), Vera (1938); Deksnys Pranas (1906).

28. Mišenovas Karpas (1892), žmona Antonina (1899), Lisnevskis Sisojus (1929).

29. Petruchina Lukerja (1907), duktė Valentina (1927), sūnūs: Nikolajus (1931), Leonidas (1939), anyta Fiokla (1857).

30. Roščenkovas Leonidas (1915), žmona Ana (1915), dukros: Nina (1936), Lukija (1940), Tatjana (1942).

31. Savickas Mataušas (1897), žmona Emilija (1902), sūnūs: Jonas (1925), Alfonsas (1928), duktė Anelė (1926).

32. Šcetilnikovas Kirilas (1883), žmona Feodosija (1900), duktė Agafja (1926).

33. Šeršniovas Aleksandras (1906), žmona Ana (1917), duktė Marfa (1938), sūnus Ivanas (1942); Šeršniovas Amurėjus (1914), žmona Agafja (1918); Šeršniovas Piotras (1922), motina

Agafja (1873), sesuo Kristina (1918), Zaičenkovas Aleksejus (1931).

34. Šeškovas Silvestras (1872), žmona Agripina (1877).

35. Timofejeva Tatjana (1902).

36. Zaičenkovas Ivanas (1881), žmona Matriona (1892), duktė Ana (1913);

Zaičenkova Liuba (1907), sūnūs: Fiodoras (1930), Ananijus (1939), dukros: Anastasija (1932), Fivonija (1937), Uljana (1940). 

37.Zaičenkovas Jefimas (1913), žmona Facinija (1916), duktė Liza(1938), sūnus Ivanas(1940)   

38. Zaičenkovas Jevdokimas (1894), žmona Domna (1897), sūnūs: Ananijus (1925), Ivanas (1937), Pavelas (1941), duktė Eugenija (1929), dėdienė Baranova Uljana (1866).

39. Zaičenkovas Liferijus (1910), žmona Marija (1913), sūnus Epifanas (1932).

40. Zaičenkovas Matvejus (1882), žmona Lukerja (1885); Zaičenkovas Kuprinas (1915), žmona Vasilisa (1915), sūnus Grigorijus (1938), duktė Zinaida (1941).

41. Zaičenkovas Semionas (1914), žmona Ana (1923), sūnus Jakovas (1940);

Zaičenkova Busenija (1896), sūnus Michailas (1930). 

 

42. Zaičenkovas Vasilijus (1907), žmona Stepanida (1911), dukros: Klaudija (1933), Eudokija (1936), Nadežda (1938), sūnus Vasilijus (1942). 

Vaičenų    kaimas

 

1. Dručkus Antanas (1878), žmona Ona (1893), duktė Valerija (1930);

Dručkus Aleksandras (1915), žmona Marijona (1914), sūnus Vilius (1941).

2. Dručkus Ignotas (1909), žmona Agota (1904), sūnus Antanas (1936), senelis Vladas(1857).

3. Dručkus Jonas (1886), žmona Albina (1892), sūnus Petras (1927), dukros: Anelė (1930), Emilija (1932), Irena (1935).

4. Dručkus Juozas (1882), žmona Konstancija (1899), dukros: Antanina (1919), Marytė (1932), sūnūs: Boleslovas (1923), Andrius (1928), Petras (1941).

5. Dručkus Juozas (1891), žmona Karolina (1900), duktė Ona (1923), sūnūs: Albinas (1932), Stanislovas (1936).

6.Dručkus Kazimieras(1889), žmona Marijona(1895), dukros: Lucija (1921), Veronika (1929)

7. Kligys Antanas (1907), žmona Marijona (1910), sūnus Leonas (1933), duktė Ona (1940), motina Marcelė (1877), uošvė Kulienė Ona (1875).

8.Vaičenas Norbertas(1872), žmona Joana (1885), duktė Emilija (1918), sūnus Bronius (1920)

9. Vaičenas Pranas (1887), žmona Barbora (1888), sūnūs: Edvardas (1923), Vincentas(1925).

10. Žagaris Povilas (1912), žmona Leokadija (1913), duktė Genė (1939),sūnus Zenonas (1940), motina Uršulė (1888).

                                                    Vaidogynės   vienkiemis

 

Selivanovas Pavelas (1906), žmona Darja (1906), sūnūs: Pavelas (1935), Jevlampijus(1939).

 

                                                     Vairiškio   vienkiemis                                      

 

Smalinskas Pranas (1894), žmona Emilija (1893), sūnūs: Jarūnis (1924), Alfonsas (1926), Alfredas (1935), dukros: Genovaitė (1928), Aldona (1932), tėvas Juozas (1869).

 

                                                     Vajaičių   kaimas

 

1. Anupraitis Jonas (1896), žmona Agota (1912), duktė Birutė (1935), sūnus Aleksas (1942).

2. Gegelevičius Justinas (1884), žmona Domicėlė (1889).

3. Lokcikas Ignas (1912), žmona Elžbieta (1915), sūnūs: Mindaugas (1937), Albinas (1939).

4. Malca Kazys (1908), žmona Emilija (1913), duktė Julija (1842), motina Angelė (1880).

5. Malca Kazys (1914), žmona Bronė (1923).

6. Malca Petras (1875), žmona Barbora (1890), sūnus Jonas (1909), duktė Ona (1915).

7. Marcinkevičius Antanas (1889), žmona Anelė (1892), duktė Emilija (1924), sūnūs: Bronius (1930), Petras (1932).

8. Marcinkevičius Petras (1888), žmona Anelė (1890), duktė Ona (1938).

9. Mikučionis Antanas (1885), žmona Emilija (1880).

10. Olijonkova Zina (1899), sūnūs: Terentijus (1922), Nikita (1932), dukros: Stepanida (1930), Zina (1936).

11. Pauliukas Ignotas (1897), žmona Marcelė (1897), sūnūs: Povilas (1924), Petras (1925), Vytautas (1936), duktė Elena (1935).

12. Smalinskas Jonas (1912), žmona Angelė (1920).

13. Smalinskas Kazys (1882), žmona Ulijona (1888), dukros: Ona (1917), Teresė (1919), sūnus Petras (1928).

                                               Vajeičių  II   kaimas

 

1. Grigalavičius Antanas (1913), žmona Angelė (1910), sūnus Jonas (1940), sesuo Ieva (1915)

2.Kavaliauskas Kazys(1898), žmona Liudmila (1897), duktė Janina (1934), sūnus Jonas(1941) 

3. Marcinkevičius Jonas (1856), duktė Teklė (1895).

4. Palivonas Romualdas (1912), žmona Ona (??), uošviai Kelečiai: Juozas (1862), Karolina (1879).

                                                Vajaitėlių     vienkiemis

 

1. Marcinkevičius Juozas (1868), žmona Grasilda (1870), sūnūs: Jonas (1911), Kazys (1924), duktė Veronika (1919).

2. Šnioka Izidorius (1895), žmona Karolina (1900), duktė Valerija (1923), sūnūs: Mindaugas (1925), Albertas (1936).

                                                  Vakarių    kaimas

 

1. Arlauskas Vladas (1914), žmona Veronika (1911), duktė Valerija (1939).

2. Augulis Vincas (1893), žmona Akvilina (1891), duktė Aldona (1921), sūnus Leonas (1933), samdiniai: Ališauskas Andrius (1925), Daščioraitė Juzefa (1933), Jezerskytė Petronėlė (1919), Macijaukaitė Ona (1923), Ryliškytė Bronė (1925).

3. Balčiūnas Juozas (1891), žmona Anastazija (1893), sūnūs: Vytautas (1929), Jonas (1933), Bronius (1934).

4. Juodelė Mataušas (1912), žmona Ona (1913).

5. Juodelė Povilas (1870), žmona Paulina (1891), sūnūs: Mataušas (1911), Jonas (1929);

Juodelė Stasys (1904), žmona Domicėlė (1912), duktė Stasė (1941).

6. Kazanavičius Jgnas (1917), žmona Veronika (1920), duktė Marytė (1941), Strelčiūnienė Teofilė (1880).

7. Kublickas Ignotas (1896), žmona Emilija (1906), sūnūs: Valentinas (1931), Jonas (1934), Linas (1935), motina Morta (1887).

8. Kvėdarėlis Justinas (1884), žmona Liudvika (1894), duktė Aldona (1929), sūnus Vytautas (1931), samdinė Šulskaite Stefanija (1925).

9. Lokcikas Petras (1888), žmona Anastazija (1896), sūnūs: Jonas (1920), Petras (1921), Vincas (1924), dukros: Ona (1927), Aldona (1930).

10. Mikšys Pranas (1919), žmona Zina (1920), tėvas Jonas (1869), motina Salomėja (1875). 

11. Putra Kazys (1904), žmona Teofilė (1893), sūnūs: Jonas (1931), Vincas (1934), motina Karolina (1869), uošvis Lokcikas Vincas (1854), svainis Lokcikas Balys (1888).

12. Rimša Stasys (1889), žmona Uršulė (1896), duktė Bronė (1931), motina Anastazija (1874)

13. Rimša Steponas (1913), žmona Agota (1915), sūnūs: Romualdas (1939), Gintautas (1940)  duktė Genovaitė (1942), motina Karolina (1880), dėdė Kastečka Benediktas (1883).

14. Skvarnavičius Juozas (1901), žmona Ona (1900), samdinė Andrijanova Felicija (1927).

15. Stankevičius Vincas (1916), žmona Teresė (1923), sūnus Vincas (1941), tėvas Jonas (1880), motina Elžbieta (1897).

16. Strielčiūnienė Ona (1890), duktė Marytė (1923), sūnus Jurgis (1928).

17. Žuklienė Anastazija (1897), sūnūs: Jonas (1923), Petras (1936), dukros: Valė (1930), Stasė (1934), anyta Barbora (1855).

                                                              Vanagiškio   vienkiemis

 

Jukna Juozas (1871), žmona Karolina (1891), sūnus Juozas (1918), samdinė Kniezytė Teklė (1924).

                                                            Vedetos    vienkiemis

 

Deksnienė Ona (1896), sūnus Petras (1917). 

 

                                                     Vertibiškių     kaimas

 

1. Alėjūnas Juozas (1906), žmona Ona (1908), duktė Zita (1939).

2.Skvarnavičius Balys(1921),motina Pranciška(1882),sesuo Bronė(1923),brolis Antanas(1916

3. Skvarnavičius Bronius (1911), žmona Ona (1911), duktė Elena (1941), motina Elžbieta (1877), brolis Juozas (1907).

4. Skvarnavičius Petras (1912), motina Ona (1892), brolis Steponas (1924).

5. Špuras Petras (1909), žmona Ona (1911), duktė Genovaitė (1937), sūnus Romualdas (1942) motina Paulina (1872), svainė Pitrėnaitė Eleonora (1924).

6. Tučius Romualdas (1904), žmona Konstancija (1900), dukros: Elena (1931), Aldona (1934)

 

                                                   Veselavos   kaimas

 

1. Grimailovas Jevstigniejus (1875), žmona Ekaterina (1880), sūnūs: Afanasas (1922), Foma (1925), duktė  ?? (1919), samdinė Jakovleva Marfa (1930).

2. Michailovas Andrejus (1865), duktė Ana (1910), anūkė Ana (1930).                 

3. Sičkovas Fedulas (1897), žmona Marija (1899).

4. Sičkovas Grigorijus (1912), žmona Vera (1922).

5. Sičkovas Kirilas (1919), žkmona Kilikėja (1914), duktė Matriona (1942), motina Vasilisa (1873), sesuo Erifimija (1913), Lobinas Arsenijus (1931).

6. Sičkovas Nikiforas (1882), žmona Sofija (1887); Kotovas Fiodoras (1915), žmona Marija (1914), duktė Antonina (1938), samdinys Kirilovas Filipas (1930).

7. Sičkovas Tarasas (1919), motina Irina (1879), brolis Fiodoras (1922), sesuo Ana (1927).

 

                                                 Vieversynės   vienkiemis

 

1. Jasiūnas Antanas (1893), žmona Anelė (1895), dukros: Elena (1930), Ona (1936), teta Pupelytė Juozapota (1852).

2. Pupelis Ignotas (1870), žmona Ona (1869); Pupelis Ignas (1909), žmona Ona (1913), duktė Janina (1940).

                                                Vigarų   kaimas 

 

1. Goriunova Aksenija (1878), sūnus Jakovas (1904), duktė Elizaveta (1918).

2. Goriunovas Anikėjus (1903), žmona Vasilisa (1905), sūnus Michailas (1932), dukros: Feodosija (1933), Nina (1935), Praskovja (1941).

3.Goriunovas Ivanas(1907), žmona Efimija (1914), duktė Pelagėja(1934), sūnus Ignatas(1936)

4. Goriunovas Leonidas (1909), žmona Efrosinja (1911), sūnus Eustifėjus (1934), dukros: Taisija (1935), Elena (1936).

5. Goriunovas Pavelas (1907), žmona Zinovija (1913), sūnūs: Georgijus (1935), Ivanas (1939), motina Natalija (1869).

6.Goriunovas Vasilijus(1878),žmona Melanija(1884),dukros:Eudokija(1926),Anastasija(1929

7. Grigorjevas Kirilas (1901), žmona Praskovja (1907), sūnūs: Ivanas (1937), Michailas(1939)

8. Jakovleva Aksenija (1898), dukros: Akulina (1926), Gauronija (1928), Ana (1930), Raisa (1933), Feodosija (1937), sūnūs: Maksimas (1932), Fiodoras (1935), Ananijus (1938).

9. Jakovleva Tatjana (1880), dukros: Ana (1920), Ana (1921).

10. Jankauskienė Anelė (1911), duktė Zita (1940), sūnūs Mikulėnai: Jonas (1935), Bronius (1937), samdinė Balčiūnaitė Ona (1874), karo belaisvis Marchodžajevas Nikolajus (1915).

11. Magyla Juozas (1900), žmona Ona (1899), sūnūs: Aleksandras (1925), Alfonsas (1928).

12. Magyla Kazys (1902), žmona Agota (1901), dukros: Eleonora (1928), Stefanija (1930), sūnus Albinas (1933).

13. Magyla Kazys (1908), žmona Ieva (1906), sūnūs: Povilas (1935), Petras (1937), Jonas (1941), dukros: Elendrina (1936), Ona (1936), tėvas Benediktas (1860);

Kairelytė Emilija (1900), sūnus Jonas (1931).

14. Magyla Petras (1897), žmona Emilija (1910), dukros: Janina (1929), Marytė (1933).

15. Malėta Balys (1923), motina Barbora (1893);

Malėta Petras (1916), žmona Akvilė (1920), duktė Janina (1938).

16. Oltanas Antanas (1880), žmona Marijona (1883), dukros: Adelė (1924), Leokadija (1928). 

17. Oltanas Kostas (1881), žmona ?? (1902), sūnus Petras (1933), duktė Zofija (1936).

18. Sičkovas Filipas (1890), žmona Kilikėja (1898), sūnus Ivanas (1923), dukros: Ana (1926), Antonina (1929), Olga (1931), Anastasija (1934).

19. Vasiljevas Evstignėjus (1904), žmona Eudokija (1910), dukros: Feodosija (1931), Irina (1936), Zinaida (1941), sūnus Vasilijus (1939).

 

                                                 Visdievų    kaimas

 

1. Aleksandravičius Petras (1916), žmona Rosalija (1910), sūnus Stasys (1936), duktė Ona (1939), senelis Krasauskas Alfonsas (1850).

2. Čirpienė Uršulė (1871), sūnus Petras (1907); Čirpus Vladas (1911), žnona Stefanija (1922).             

3. Didelis Jonas (1885), žmona Adelė (1900), dukros: Irena (1929), Genė (1935), sūnus Vytautas (1931).

4. Didelis Jonas (1913), žmona Adelė (1904), sūnus Liudvikas (1936), motina Teresė (1877).

5. Didelis Juozas (1895), žmona Emilija (1897), dukros: Janina (1937), Genė (1937), sūnus Vytautas (1939).

6. Didelis Kazys (1909),žmona Konstancija (1909), sūnūs: Romualdas (1935), Vladas (1940); Jočys Jonas (1880).

7. Giparienė Juozapota (1876), sūnūs Giparai: Kazys (1919), Jurgis (1921).

8. Jakutis Ignotas (1888), žmona Agota (1893), svainės duktė Garnelytė Liuda (1921).

9. Jakutis Petras (1898), žmona Bronė (1913), dukros: Genė (1927), Laimutė (1935), Vanda (1940), sūnus Leonas (1930), motina Viktorija (1866), samdiniai: Garnelytė Valė (1925), Kviliūnas Jonas (1921).

10. Janušonienė Ona (1910), sūnūs: Albinas (1930), Linas (1932), vyras Skvarnavičius Bronius (1902).

11. Kligytė Emilija (1912), sesuo Didelienė Anelė (1904), jos sūnus Liudvikas (1935).

12. Krasauskienė Agota (1883), duktė Uršulė (1922).

13. Kulys Antanas (1886), žmona Karolina (1901), sūnus Jurgis (1928), dukros: Stasė (1930), Adelė (1934).

14.Mackevičienė Agota (1860).

15. Mickis Ignotas (1870), žmona Teresė (1875), samdinė Stankevičiūtė Emilija (1926).

16. Plepys Antanas (1887), žmona Magdalena (1907), dukros: Jarūnė (1929), Lucija (1935), sūnūs: Apolinaras (1932), Vilius (1937), uošvė Ramonienė Marijona (1870).

17. Ragelis Vladas (1921),  mokytojas

18.Skvarnavičienė Karolina(1895) sūnus Bronius(1924), dukros: Valerija(1926), Janina(1929)

19. Skvarnavičienė Teresė (1886), sūnus Vitoldas (1913), duktė Apolonija (1910).

20. Skvarnavičienė Uršulė (1887), sūnus Antanas (1915).

21.Skvarnavičius Jonas(1885),žmona Marijona(1894), duktė Adelė(1923), sūnus Kazys(1926)

22. Širvys Jonas (1897), žmona Emilija (1909), dukros: Aldojna (1928), Bronė (1932), Elena (1936), sūnus Bronius (1938), uošvė Šeškuviene Konstancija (1870), svainis Zibolis Antanas (1915). 

                                              Voverynės    vienkiemis

 

1. Abarius Justinas (1888), žmona Barbora (1893), sūnus Antanas (1915), dukros: Veronika (1917), Valerija (1923), Albina (1936), motina Ramanauskienė Veronika (1867).

2. Širvys Jonas (1904), motina Emilija (1876), samdiniai: Bagdonaitė Petronėlė(1922), Cibulskis Povilas (1925).

                                                 Zablotiškio    vienkiemis

 

1. Pukinskas Jonas (1902), motina Eleonora (1874), brolis Antanas (1914).

2. Pukinskas Petras (1901), žmona Marijona (1907), dukros: Viktorija (1924), Valerija (1927), Genovaitė (1934), Janina (1938), sūnūs: Povilas (1929), Juozas (1932).

3. Pukinskas Viktoras (1882), žmona Paulina (1896), sūnūs: Bronius (1918), Steponas (1920), Pranas (1930), dukros: Veronika (1922), Stefanija (1926).

 

                                             Zakareniškio   vienkiemis

 

Brakauskienė Marijona (1890), sūnus Izidorius (1921), dukros: Valentina (1926), Valerija (1926), žemė 15,84 ha. Rūšiavimo metu dar 15,84 ha žemės valdė Stankevičius Petras. 

                                       Zarinkiškio     kaimas           

 

1. Didelis Antanas (1885), žmona Emilija (1897), dukros: Edita (1936), Bronė (1937).

2. Kazanavičius Petras (1902) žmona Agota (1897), duktė Ona (1929), samdinė Shvarnavičiūtė Eleonora (1918).

3. Kulienė Emilija (1892), sūnūs: Bronius (1924), Izidorius (1926).

4. Kurlavičius Jonas (1897), žmona Paulina (1900), sūnus Leonas (1932), duktė Nijolė (1938), samdinė Grundaitė Eleonora (1912).

5. Pauliukas Jonas (1881), žmona Zofija (1873).

6. Pūdanienė Veronika (1872), Pūdanas Antanas (1911).

7. Sadauskas Bronius (1904), žmona Vanda (1905).

8. Sadauskas Izidorius (1880), žmona Ona (1900), dukros: Elvyra (1929), Albina (1932), Genė (1935), Aldona (1938), sūnus Antanas (1937).

9. Sadauskas Juozas (1883), žmona Ona (1892), dukros: Klementina (1916), Bronė (1931), Anelė (1934),  sūnūs: Bronius (1924), Benediktas (1935), Albinas (1937), Antanas (1942).

10. Sadauskas Romualdas (1913), žmona Stefanija (1915), sūnus Alfredas (1941).

11. Skvarnavičius Kazys (1902), žmona Ieva (1906), duktė Janina (1938).

12. Skvarnavičius Kostas (1895), žmona Karolina (1898), sūnus Alfredas (1931), samdinė Sakapilvytė Anastazija (1923); Šniokaite Adelė (1923), mokytoja.

13. Skvarnavičius Petras (1867), žmona Uršulė (1872), sūnus Vincas (1909), duktė Rimšienė Ona (1897), jos duktė Rimšaitė Aldona (1931).

14. Skvarnavičius Petras (1904), žmona Marijona (1913), duktė Genė (1934), sūnus Henrikas (1938).

15. Talutis Petras (1886), žmona Kazimiera (1894), sūnus Albinas (1933).

 

                                     Zibolių      kaimas                                                            

 

1. Aglinskas Jonas (1885), žmona Konstancija (1897), sūnus Albertas (1937), motina Karolina (1864).

2. Galvelis Izidorius (1898), žmona Marijona (1914), duktė Ona (1936), sūnūs: Kazys (1936), Stasys (1938), Vytautas (1940). 

3. Kašponas Kazys (1909), žmona Ona (1901), sūnūs: Algimantas (1932), Petras (1934), Bronius (1939), duktė Birutė (1937), senelis Verbejus Juozas (1870), jo žmona Uršulė (1871).

4. Kulys Stasys (1890), žmona Anastazija (1887), sūnūs: Juozas (1922), Vytautas (1934), duktė Genė (1932).

5. Kulytė Anastazija (1906), sesuo Apolonija (1907), samdinys Pauliukas Juozas (1921).

6.Kurklietis Vincas (1894), žmona Angelė (1903), dukros: Ona (1933), Aldona (1939), sūnūs: Antanas (1937), Lionginas (1942), motina Domicėlė (1867), svainė Zibolytė Uršulė (1906).

7. Levanavičius Petras (1906), žmona Emilija (1900), sūnūs: Vytautas (1932), Bronius (1936).

8. Petrauskas Ignotas (1872), žmona Ona (1891), sūnūs: Vladas (1912), Bronius (1911), marti Bronė (1918).

9. Petrauskas Juozas (1898), žmona Karolina (1900), sūnūs: Mindaugas (1930), Bronius (1941), dukros: Vanda (1932), Stasė (1936).

10. Rilys Juozas (1902), žmona Emilija (1893), duktė Laimutė (1933), sūnus Algirdas (1936), motina Ona (1877).

11. Sesickas Juozas (1874), žmona Marijona (1880), duktė Malvina (1924), sūnus Antanas (1918), marti Adelė (1924).

12. Zibolis Juozas (1901), žmona Ksavera (1899), duktė Valerija (1927), sūnus Povilas (1932)

13. Zibolis Petras (1894), žmona Marija (1906), sūnūs: Bronius (1929), Jonas (1936), duktė Elena (1931).

                                            Žaliūnų    kaimas

 

1. Jasinevičienė Emilija (1897), duktė Emilija (1923).

2. Jasinevičius Antanas (1899), žmona Emilija (1909), sūnus Gediminas (1938), motina Elžbieta (1868), samdinė Araminaitė Anelė (1926).

3.Ramanauskas Jonas(1912),žmona Valerija(1913),sūnus Henrikas(1938),tėvas Vincentas(??)  

4. Ramanauskas Mykolas (1879), žmona Karolina (1879), sūnūs: Antanas (1911), Jonas (1915), dukros: Veronika (1912), Emilija (1922), Viktorija (1923), Teklė (1929).

5.Ramanauskas Povilas(1903),žmona Veronika(1908), sūnūs: Romualdas (1930), Algis(1933)

6. Tumėnas Povilas (1908), duktė Irena (1934), sūnūs: Antanas (1937), Romualdas (1938). motina Karolina (1874), dėdė Ignotas (1870), samdiniai: Adomonis Jonas (1905), Pauteikaitė Veronika (1920).

7. Tumėnas Pranas, Antano (1879), žmona Paulina (1880), duktė Eleonora (1909).

8. Tumėnas Pranas (1892), žmona Valerija (1900), samdinės: Magylaitė Stasė (1926), Navickaitė Emilija (1919).

9. Tuminskas Bronius (1913), žmona Bronė (1922), duktė Valerija (1940), motina Karolina

(1870)

                                      Žernogiškio   vienkiemis

 

1. Baranauskas Pranas (1906), žmona Ona (1911), duktė Janina (1939), sūnus Jonas (1941), sesuo Juzefa (1912).

2. Gruodis Justinas (1894), žmona Bronė (1890), duktė Janina (1935), sūnūs: Petras (1936), Antanas (1938), podukros Kazanavičiūtės: Ona (1921), Vanda (1926), posūnis Kazanavičius Povilas (1929). 

                                          Žvirgždės    vienkiemis

 

1. Pupelis Jonas (1896), žmona Paulina (1908), sūnūs: Alfonsas (1928), Albinas (1930), Leonas (1937), duktė Aldona (1933).

2. Seibutienė Ona (1888), dukros: Bronė (1922), Ona (1924), Valerija (1925), Elena (1931), sūnus Jonas (1925).

Rūšiavimo metu žemę - 16,39 ha valdė Pupelis Pranas.