Vytautas Girdzijauskas

Prozininkas, eseistas Vytautas Girdzijauskas gimė 1930 m. balandžio 19 d. Bulzgeniškiuose, Jurbarko rajone. 1954 m. baigė VU istorijos-filologijos fakultetą, 1955 m. - J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą. Dėstė Vilniaus statybos technikume. Už antitarybinę veiklą 1957 m. buvo suimtas, 1957-60 m. kalėjo Sibire (Taišete). 1961-1974 m. dirbo technologu Skaičiavimo mašinų gamykloje, Sveikatos ministerijoje. 1974-1990 - Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos redaktorius. Nuo 1990 m. - Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos redaktorius. Nuo 1998 m.  - Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos prezidentas. Sąjūdžio Seimo tarybos narys (1992 m.).V. Girdzijauskas rašyti pradėjo studijuodamas VU. Įkalinimas už antitarybinę veiklą kurį laiką neleido ne tik dirbti lituanisto darbą, bet ir skelbti kūrybą, sąlygojo pirmųjų knygų (apsakymų rinkinio "Trys moterys ir vienas vyras", romano "Žmonės man buvo geri") tematiką (inžinierių profesinis gyvenimas, technikos ir mokslo pasaulis). Vėlesnėje kūryboje autoriaus dėmesys sutelkiamas į moralės, dvasinių išmėginimų, atsparos, egzistencinius gyvenimo kelio pasirinkimo, būties įžvalgų klausimus. Praeities ir dabarties sankirtoje autorius siekia individualizuoti personažus, kalbėti autentiška ir metaforizuota kalba. Itin stiprus autentiškumo ir autobiografiškumo potencialas egzistuoja romane "Palūkėk, mirtie". Savo gimtųjų Bulzgeniškių, prie Vadžgirio ir Eržvilko esančių kaimų ir kitus gyvenimo kelyje sutiktus žmones dokumentiškai ir vaizdžiai aprašė knygoje "Laiškai iš nelaisvės namų". V. Girdzijauskas daug dėmesio skiria pirmųjų knygų autoriams, bendradarbiauja žurnale „Naujoji Romuva", yra Žemaitės, J. Biliūno kūrinių , Liudo Dovydėno rinktinių raštų kai kurių tomų sudarytojas. Rašytojas Vytautas Girdzijauskas apdovanotas 1974 m. Ziberto premija už romaną Žmonės man buvo geri, 1995 m. Žemaitės literatūrine premija už knygą Laiškai iš nelaisvės namų, 2002 m. G. Petkevičaitės-Bitės literatūrine premija už romaną Palūkėk, mirtie. 2009 m. įteikta Juozo Keliuočio literatūrinė premija už  reikšmingą veiklą ir kūrybinius rašto darbus: Juozo Keliuočio ir Rokiškio krašto rašytojų asmenybių įprasminimą, jų darbų aktualizavimą.


Vytauto Girdzijausko kūrybos bibliografija:
Trys moterys ir vienas vyras: novelės. - Vilnius: Vaga, 1971.
Žmonės man buvo geri: romanas. - Vilnius: Vaga, 1973.
Laimingųjų laimė: romanas. - Vilnius: Vaga, 1975.
Vienas prieš vieną: novelės, apysaka. - Vilnius: Vaga, 1981.
Ką mylėti: romanas. - Vilnius: Liktarna, 1992.
Laiškai iš nelaisvės namų: autobiografinė proza. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
Šimtmetis lyg mirksnis: novelių rinkinys. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Palūkėk, mirtie: romanas. - Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2000.
Tokia moteris - lobis: romanai, novelės. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. 
Trylika tekstų apie vieną gyvenimą, esė-Vilnius: Naujoji Romuva, 2009.