Archyvų puslapiai

Armonių kaimo gyventojai 1942 metais
Dr. Jonas Šedys

       Parengta pagal 1942 metų gyventojų surašymo duomenis (Lietuvos centrinis valstybės archyvas F 743, ap, 2, b. 5332, 5333). Duomenys  apie žemę imti iš Armonių vienkiemių II grupės plano, 1928 (LCVA, F 1250, ap. 4, b.10/81) ir Armonių kaimo plano, parengto matininko P, Sirvydo 1931.03.23 (LCVA F 1250. ap. 4, b. 76).
1. Afanasjevas Vosylius (gimęs 1903 metais), žmona Ona (1918), sūnus Stepanas (1940), motina Fetunija (1878);
Afanasjevas Spiridonas (1908), žmona Kritnija (1910), dukros: Matriona (1933), Veronika (1940); Afanasjevas Petras (1909);
Siližinskas Jonas (1871), žmona Agota (1876).
2. Amosejevas Grigorijus (1873), žmona Kapitolina (1875);
Timofejevas Konstantinas (1911), žmona Matriona (1911), sūnus Jopacijus (1940), dukros: Ulimija (1934), Fedora (1935), Lidija (1937), Kritinija (1941).
3. Ašaka Petras (1862), žmona Elžbieta (1876), samdinys Trofimovas Aleksiejus (1926), žemė 12,60 ha.
4. Baltrūnas Kasparas (1902), žona Minna (1892), dukros: Aldona (1932), Sofija (1934), žemė 14 ha.
5. Bareika Jonas (1878), žmona Ona (1875).
6. Butėnas Jurgis (1890), žmona Ona (1894), duktė Kazė(1922), sūnus Jonas (1930), žemė 10,99 ha.
7. Butkevičius Antanas (1877), žmona Emilija (1887).
8. Cinauskas Martynas (1886), žmona Karolina (1884), žemė 13,01 ha;
Cinauskas Arvydas (1914), žmona Monika (1920).
9. Čiučelis Jonas (1909), žmona Salomėja (1908), sūnūs: Jonas (1934), Algirdas (1938).
10. Danilovas Trifilijus (1911), žmona Tatjana (1915), dukros: Anfisija (1939), Natalija (1941), žemė 12,94 ha.
11. Gylys Stasys (1890), žmona Emilija (1891), dukros: Veronika (1922), Valė (1925), sūnus Jonas (1929), žemė 9,52 ha.
12. Gruodis Antanas (1911), žmona Veronika (1911).
13. Isakovas Jefimas (1882), žmona Ulita (1889), sūnūs: Jonas (1914), Afanasijus (1927), Feoktistas (1930), duktė Liza (1932), žemė 18,40 ha.
14. Jasinevičius Antanas (1900), žmona Karolina (1899).
15. Klišys Ignas (1909), žmona Elžbieta (1904), sūnus Stasys (1936), motina Ona (1874). žemė 4,75 ha.
16. Kozlovas Jonas (1904), žmona Ulijona (1914), sūnus Petras (1933), dukros: Ana (1937), Faina (1940), motina Ripinija (1868), giminaitė Kozlovienė Kristina (1910), žemė 7,03 ha.
17. Krasauskas Jonas (1889), žmona Emilija (1898), sūnus Bronius (1926), dukros: Julija (1928), Aldona (1934);
Jasiulis Andrius (1863), Mažeikytė Uršulė (1870);
Mažeikis Vytautas (1927).
18. Kurklietis Antanas (1905), žmona Matilda (1914), sūnus Rimantas (1938);
Šinkunas Antanas (1879), žmona Ona (1882).
19. Markevičius Antanas (1896), žmona Emilija (1897), duktė Elena (1932), sūnūs: Vytautas (1933), Kazys (1935).
20. Markevičius Juozas (1901), žmona Nastė (1906), tėvas Stasys (1864),sūnus Juozas (1935), dukros: Genovaitė (1932), Stefanija (1935), Palmira (1941), žemė 28,68 ha.
21. Mažeikis Juozas (1881), žmona Ona (1883), sūnus Vladas (1921), brolis Kazys (1885) žemė 12,88 ha;
Mažeikis Jonas (1910), žmona Anelė (1914), sūnus Rimantas (1942).
22. Mažeikis Kazys (1908), žmona Anelė (1912), sūnus Vytautas (1935), žemė 16,49 ha.
tėvas Mažeikis Stasys (1877), motina Uršulė (1881), žemė 16,04 ha.
23. Mažeikis Pranas (1908), žmona Ieva (1907), sūnūs: Albertas(1936), Algimantas (1942), žemė 17,90ha.
24. Mikalkevičius Juozas (1870), žmona Ona (1882), žemė 17,04 ha.
Mikalkevičius Jurgis (1904), žmona Barbora (1902), duktė Julija (1932), sūnus Bronius (1933).
25. Mikalkevičius Jurgis (1904), žmona Paulina (1910), dukros: Aldona (1930), Stasė (1934), sūnus Algis (1937), žemė 17,12 ha.
26. Milaknis Jonas (1885), žmona Ona (1888), sūnus: Bronius (1915), Vladas (1921), žemė 13,73 ha.
27. Mučinskienė Anelė (1891), sūnus Jonas (1924), žemė 1,30 ha.
Mikalkevičius Ignas (1896), duktė Regina (1937).
28. Navickas Mykolas (1908), žmona Karolina (1907), sūnus Rimantas (1936), duktė Irena (1938);  Didelieė Uršulė (1880).
29. Navikas Matas (1875), žmona Anelė (1887), duktė Kazimiera (1920), žemė 18,03 ha;
Navikas Jonas (1919), žmona Ieva (1907).
30. Parulskis Antanas (1875), žmona Anelė (1887), duktė Albina (1928).
31. Potapovas Afanasas (1886), žmona Melanija (1893), žemė 7,44 ha.
32. Radzevičius Juozas (1895), žmona Emilija (1894), dukros: Valė (1920), Ona (1922), motina Nastė (1871), žemė 17 ha.
33. Ražinskas Adomas (1904), žmona Paulina (1900), dukros: Elena (1925), Monika (1929), Janina (1941), sūnus Jonas (1937), žemė 15,74 ha.
34. Ražinskas Kazys (1898), žmona Konstantina (1900), sūnus Antanas(1925), dukros: Valerija (1924), Danutė (1939), žemė 15,64 ha.
35. Sacevičius Liudvikas (1876), žmona Eugenija (1884), sūnus Apolinaras (1922), sesuo Vainikonienė Ieva (1858);
Sacevičius Mykolas (1908), žmona Paulina (1906), sūnus Romualdas (1938).
36. Strumskys Jonas (1909), sesuo Liudvika (1911), motina Marijona (1875).
37. Šinkunas Antanas (1879), žmona Elžbieta (1890), duktė Veronika (1920), žemė 22,56 38. Šinkunas Benediktas (1880), žmona Paulina (1882), duktė Antanina (1923),žemė 17ha
39. Šinkunas Ignas (1897), žmona Anelė (1895), sūnūs: Ignas (1925), Jonas (1932), duktė Anelė (1923), žemė 7,18 ha;  Pagirys Ignas (1927).
40. Šinkunas Jokūbas (1889), žmona Ona (1892), sūnus Jonas (1921), duktė Valerija (1923), žemė 14,07 ha.
41. Šinkunas Jonas (1870), žmona Anastazija (1884), sūnūs: Antanas (1909), Jonas (1916) Petras (1919), Vladas (1928).
42. Šinkunas Jonas (1888), žmona Paulina (1896), dukros: Bronė (1924), Palma (1928), Regina (1934).
43. Šinkunas Jonas (1891), duktė Emilija (1919).
44. Šinkunas Jonas (1893), žmona Ona (1903), sūnūs: Jonas (1928), Vytautas (1930), Juozas (1941), Stanislovas (1942), duktė Anastazija (1935), Šinkunas Petras (1897), žemė 17,73 ha.
45. Šinkunas Kazys (1889), žmona Adelė (1901), žemė 9,48 ha.
46. Šinkunas Petras (1895), žmona Anastazija (1892), duktė Stefanija (1923), sūnus Stasys (1928), žemė 8,18 ha.
47. Šinkunas Pranas (1888), žmona Ona (1889), sūnūs: Ignas (1911), Jonas (1919), Vladas (1925), žemė 8,91 ha.
48. Šinkuniene Anastazija (1880), samdinė Kepenytė Valė (1925).
49. Šinkuniene Karolina (1890), duktė Anelė (1925), sūnus Alfonsas (1927).
50. Timofejevas Akinfijus (1865), žmona Aksinija (1879), samdinė Morozaitė Ripinija (1930), žemė 8,49 ha.
51. Timofejevas Potapijus (1910), žmona Marfa (1914), brolis Vasilijus (1925), žemė9,16 52. Trofimovas Feodoras (1885), žmona Uljana (1900), sūnūs: Logmas (1927), Trofimas (1929), Ignas (1935), dukros: Monika (1932), Stasija (1938), žemė 6,86 ha.
53. Trofimovas Grigorijus (1914), motina Kristinija (1886), seserys: Marija (1920), Agrikerija (1922), brolis Jonas (1931).
54. Trofimovas Olimpa (1875), žmona Evdokija (1898), sūnūs: Grigorijus (1926), Timofiejus (1936), Leontijus (1938), dukros: Praskovija (1927), Pelagėja (1932), Taisija (1932), Lukija (1934), Trifina (1940), Matrina (1942).
55. Trofimovas Petras(1921), motina Evdokija (1886), seserys: Anastasija (1930), Ulita (1932).
56. Trofimovienė Zinaida (1883), dukros: Ripinija (1923), Aglikerija (1928), samdinys Aleksiejevas Grigorijus (1920).
57.  Valaika Ignas (1879), žmona Paulina (1880), duktė Bronė (1912), žemė 8,65 ha.
58. Valaika Jonas (1903), žmona Emilija (1913), sūnus Antanas (1938), motina Ulijona (1875).
59. Valaika Jurgis (1893), žmona Anastazija (1901), sesuo Veronika (1898), sūnūs: Vladas (1925), Bronius (1937), dukros: Aldona (1929), Monika (1934), žemė 9,80 ha.
60. Žindulis Antanas (1907), žmona Rachelija (1908).
61. Žindulis Benediktas (1877), žmona Emilija (1891), duktė Anelė (1924), žemė 10,05 ha.
Planuose dar nurodyti šie žemės savininkai: Afanasjevas Grigorijus - 6,52 ha, Afanasjevas Jonas - 7,82 ha, Ciniauskas Voldemaras - 13,51 ha,  Krivas Jokūbas - 12 ha, Melanas Stasys - 14 ha,  Sakolnikas Vladas - 14 ha,  Sprindžiūnas Jonas - 15 ha, Šinkunas Augustas - 8,22 ha, Šinkunas Jonas, Šinkuniene Uršukė - 8,88 ha, Šinkunas Jonas, Juozo - 14,99 ha, Šinkunas Jonas, Prano - 10 ha, Šinkunas Kazimieras, Stasio - 8,93 ha, Trofimovai Konradas ir Olimpa - 0,04 ha, Trofimovas Jonas - 3,81 ha, Trofimovas Prokopijus - 3,77 ha, Trofimovas Semionas - 10,09 ha, Trofimovo Andriejaus įpėdiniai - 13, 51 ha, pradžios mokykla - 1,03 ha. Dar kelių sklypų savininkai nenurodyti: Nr.2 - 15,94 ha, Nr.18 - 19,07 ha,  Nr.19-27 - bendras plotas -12,59 ha.